• Dansk
 • English

term.subject="palliativ pleje"

Afgræns din søgning

Materialetype
Emne
Sprog
Kilde
Årstal
Forfatter
Kategori
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Medbestemmelse

  • Bog
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:112533354|980|.
  Note: 
  Indhold: Øyvind Taraldset Sørensen: Medbestemmelse. Vi må tage det, som det kommer / Pernille Andreassen, Marianne Hjorth Skorstensgaard, Mette Asbjørn Neergaard Trine Brogaard og Anders Bonde Jensen. Oddgeir Synnes: Eierskap om fortelling. Viden som forudsætning for medbestemmelse / Vinnie Andersen og Helle Timm. Stig Ottesen: Palliasjon er forhandlingsmedisin. Michael Hvid Jacobsen: Mit liv, min vilje og min død. Tore Frost: Medbestemmelse-hva menes med det? Når sorgen setter seg i kroppen / Britt Carlsen og Merete Ferskaug. Sorg-et livsfenomen / Bodil Furnes og Elin Dysvik.
  Omfang: 
  64 sider
  Udgiver: 
  Fakbokforlaget
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:112533354|096|a
  By: 
  831020-katalog:112533354|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:112533354|700|4
  Available: 
  831020-katalog:112533354|980|a
 2. Hva er palliasjon?

  • Bog
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:112536019|980|.
  Note: 
  Indhold:
  Omfang: 
  72 sider
  Udgiver: 
  Fakbokforlaget
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:112536019|096|a
  By: 
  831020-katalog:112536019|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:112536019|700|4
  Available: 
  831020-katalog:112536019|980|a
 3. Barn og palliasjon

  • Bog
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:112539093|980|.
  Note: 
  Indhold: : Den palliative indsats til børn i Danmark bør styrkes / Bodil Abild Jespersen, Niel Clausen og Per Sjøgren. Barns forståelse og tilpasning til alvorlig sykdom og dd / Trude Reinfjell, Arne Vikan og Trond H. Diseth. Barn og palliasjon: Erfaringer fra Avansert hjemmesykehus for barn (Ahs) / Hege Nygaard, Vigdis Margrethe Ziener og Kristin Hallerud Lindell. Palliativ hospitalsbehandling til børn i hjemmet / Helena Hansson, Astrid Sehested og Birgit H. Rasmussen. Birgit Aadland : Erfaringer med hjemmesykehus for barn. Marti Hellebostad : Palliativ behandling av barn. Samarbejde mellem en børneonkologisk afdeling og et palliativt team / Bodil Abild Jespersen og Margit Bjerregaard. Palliativ vård på Nordens första hospice för barn och unga / Minna Ranfelt Wittbom, Christina Lindström og Linda Rehnberg. Et dansk hospice til børn og unge / Signe Hørlück og Nanette Quistorff. Ditte Winhter-Lindqist : Uvished og håb ung pårørende til en døende forældre. Torill Øverby Kvan : Dyreterapi. Stödgrupper fôr Barn och Famililj i sorg och saknad / Inger Benkel, Christina Berg og Ingela Henoch. Inge Merete Manuel : Psykosocial indsats i kræftramte familier med børn under 18 år. Sorg en altomfattende og sammensatt erfaring / Karen Johanne Olsen, Elin Dysvik og Bodil Furnes.
  Omfang: 
  79 sider
  Udgiver: 
  Fakbokforlaget
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:112539093|096|a
  By: 
  831020-katalog:112539093|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:112539093|700|4
  Available: 
  831020-katalog:112539093|980|a
 4. Klinisk sykepleie. Bind 2

  • Bog
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:134516682|980|.
  Bidrag af: 
  Dag-Gunnar Stubberud, Randi Grønseth
  ISBN nr.: 
  9788205555679
  Omfang: 
  xix, 552 sider
  Udgiver: 
  Gyldendal Akademisk
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:134516682|096|a
  By: 
  831020-katalog:134516682|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:134516682|700|4
  Available: 
  831020-katalog:134516682|980|a
 5. Samhandling

  • Bog
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:112529438|980|.
  Note: 
  Indhold: Anne Siri G. Renå: En talskvinde for verdighet. Kjellfrid T. Blakstad: Eldreomsorgen ett år etter oppstart av samhandlingsreformen. Palliativ vård i förandring: Eksempel på svenska utvecklingsprojekt / Berit Seiger Cronfalk, Åke Seiger. Formidling om et overset emne: Sorgstøtte til ældre efterladte / Christine E. Swane, Inger Anneberg, Jorit Tellervo. Svein Bjarte Mangersnes: Veiledningsprosjekt mellom prestetjensten ved Hospice Loviseberg / LDS og Sykehjemsetaten ved prosjektet Som ringer i vann i Oslo kommune. Som ringer i vann / Ragnhild Elisabeth Monsen, Tone Sundal. Samhandling om palliasjon i Hels Fonna-regionen / Gunn Haraldseid, Astrid Håland, Sølvi Anne Eide Lunde. Liv Fuglum Sætre: Samhandling og palliasjon. Teamarbete inom palliativ vård möjligheter och utmaningar / Anna Klarare, Carian Lundh Hagelin. ASiH, Avancerad sjukvård i hemmet, en svensk modell för specialiseraa palliativ vård / Helene Altinius, Stig Ottesen. Samhandling helsepersonells erfaringer relatert til pasienter i palliativ livsfase / Bjørg Th. Landmark, Helen Kristiansen, Inger Johanne Flingtorp. Mette Raunkiær: Udfordringer ved pludselig udskrivelser, it-baseret kommunikation og uklare specaliserede palliative tilbud. Er den palliative indsats tværsektoriel eller flersektoriel / Jett Vibe-Petersen, Lone Pedersen. Michael Hviid Jacobsen: Samhandlingssporet i dødssociologien studier af identitet, interaktion, institution og situation.
  Omfang: 
  88 sider
  Udgiver: 
  Fakbokforlaget
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:112529438|096|a
  By: 
  831020-katalog:112529438|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:112529438|700|4
  Available: 
  831020-katalog:112529438|980|a
 6. Kontinuitet i basal palliativ hospitalsindsats med fokus på identifikation og lindring af fysiske og emotionelle problemer : beskrevet ud fra alvorligt kræftsyge patienters perspektiv

  • Bog
  61.606 SØL

  Kontinuitet i basal palliativ hospitalsindsats med fokus på identifikation og lindring af fysiske og emotionelle problemer : beskrevet ud fra alvorligt kræftsyge patienters perspektiv

  2013
  1. oplag
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:112538887|980|.
  Bidrag af: 
  Syddansk Universitet Enheden for Sygeplejeforskning
  Omfang: 
  Ca. 120 sider
  Udgiver: 
  Enheden for Sygeplejeforskning, Syddansk Universitet
  Målgruppe: 
  forskningsniveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:112538887|096|a
  By: 
  831020-katalog:112538887|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:112538887|700|4
  Available: 
  831020-katalog:112538887|980|a
 7. Potential and possibility: rehabilitation at end of life : physiotherapy in palliative care

  • Bog
  61.542 POT

  Potential and possibility: rehabilitation at end of life : physiotherapy in palliative care

  2013
  1. ed.
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:112521437|980|.
  Bidrag af: 
  Jenny Taylor, Rainer Simader, Peter Nieland
  ISBN nr.: 
  9780702050275, 070205027X
  Omfang: 
  xii, 193 S.
  Udgiver: 
  Elsevier, Urban & Fischer
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:112521437|096|a
  By: 
  831020-katalog:112521437|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:112521437|700|4
  Available: 
  831020-katalog:112521437|980|a
 8. Omtanke : innføring i sykepleieetikk

  • Bog
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:131805896|980|.
  Note: 
  Indhold: Fortid og nåtid i sykepleien; Begreper, teorier og prinsipper; Å bruke seg selv for å hjelpe andre; Selvbestemmelse og medbestemmelse; Livshjelp, lindring og begrensning av medisinsk behandling; rettferdig omsorg? Prioriteirng i sykepleie og helsetjenester; Framtidsperspektiver på sykepleiens etikk; Literatur; stikkord
  ISBN nr.: 
  9788205550827
  Omfang: 
  277 sider
  Udgiver: 
  Gyldendal
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:131805896|096|a
  By: 
  831020-katalog:131805896|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:131805896|700|4
  Available: 
  831020-katalog:131805896|980|a
 9. Psykologi i medicinsk praksis

  • Bog
  61.01 PSY

  Psykologi i medicinsk praksis

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  PSYKOLOGI I MEDICINSK PRAKSIS er en ny lærebog i psykologi til yngre læger og medicinstuderende. Bogen giver en indføring i centrale psykologiske faktorer og teorier, som er relevante i medicinsk praksis. Bogens kapitler tager fat om en række centrale psykologiske emner, som læger kan blive udfordret af i deres møde med patienter, f.eks. patientkommunikation, ændringer i sundhedsadfærd, psykiske reaktioner, funktionsændringer samt eksistentielle og åndelige behov. Alt dette præsenteres i studievenlige, pædagogiske og evidensbaserede kapitler med mange cases og reflektionsspørgsmål. PSYKOLOGI I MEDICINSK PRAKSIS henvender sig primært til yngre læger og medicinstuderende ved landets fire universiteter. Bogens forfattere er forskere med klinisk erfaring. Derudover anbefales bogen også til sundhedsprofessionelle generelt med interesse i psykologiske problemstillinger i læge-patient-relationen
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:48847404|980|.
  Bidrag af: 
  Malene Flensborg Damholdt, Mimi Mehlsen, Joachim Sømark
  Note: 
  Af indholdet: Den motiverende samtale / Nanna Ruengkratok Lang. Spisningens psykologi - psykologiske faktorer knyttet til vellykkede og mislykkede kostændringer / Anette Schnieber
  ISBN nr.: 
  9788793590861
  Omfang: 
  364 sider
  Udgiver: 
  FADL
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:48847404|096|a
  By: 
  831020-katalog:48847404|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:48847404|700|4
  Available: 
  831020-katalog:48847404|980|a
 10. Livets afslutning : behandling, pleje og omsorg : en vejledning til plejepersonale, der arbejder med palliation

  • Bog
  61.7 NIE

  Livets afslutning : behandling, pleje og omsorg : en vejledning til plejepersonale, der arbejder med palliation

  2020
  4. udgave, 1. oplag (2020)
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48875335|980|.
  Note: 
  Indhold: Hvordan er det at være gammel? ; Mål og indhold i palliation ; Når døden nærmer sig ; Fysiske symptomer og behandling ; Smerter ; Træthed/fatigue ; Gener fra mave-tarmkanalen ; Åndenød ; Psykiske symptomer og behandling ; Kommunikation ; Pårørende - statist eller medspiller ; Fokus på personalet ; Åndelig omsorg
  ISBN nr.: 
  9788741006666
  Omfang: 
  91 sider
  Udgiver: 
  Eksistensen
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:48875335|096|a
  By: 
  870970-basis:48875335|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:48875335|700|4
  Available: 
  870970-basis:48875335|980|a