• Dansk
 • English

term.subject="pædagogisk praksis"

Afgræns din søgning

Materialetype
Emne
Sprog
Kilde
Årstal
Forfatter
Kategori
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Inklusion i dagtilbud : kortlægning af arbejdet med inklusion i daginstitutioner og dagpleje : rapport

  • Bog
  37.21 INK

  Inklusion i dagtilbud : kortlægning af arbejdet med inklusion i daginstitutioner og dagpleje : rapport

  2014
  1. oplag (2014)
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:51248732|980|.
  Bidrag af: 
  Danmarks Evalueringsinstitut
  ISBN nr.: 
  9788779587731
  Omfang: 
  94 sider
  Udgiver: 
  EVA
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:51248732|096|a
  By: 
  831020-katalog:51248732|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:51248732|700|4
  Available: 
  831020-katalog:51248732|980|a
 2. Dansk pædagogisk udviklingsbeskrivelse - voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

  • Bog
  Jørgen Lyhne, Anna Marie Langhoff Nielsen: Dansk pædagogisk udviklingsbeskrivelse - voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
  38.7 DAN

  Dansk pædagogisk udviklingsbeskrivelse - voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

  2014
  1. udgave, 1. oplag (2014)
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:50900630|980|.
  Note: 
  Hertil findes supplerende materiale på internettet
  ISBN nr.: 
  9788777068690
  Omfang: 
  137 sider
  Udgiver: 
  Dansk Psykologisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:50900630|096|a
  By: 
  831020-katalog:50900630|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:50900630|700|4
  Available: 
  831020-katalog:50900630|980|a
 3. Læringsbaner : om lærernes læring og praksis

  • Bog
  37.17 LÆR

  Læringsbaner : om lærernes læring og praksis

  2014
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:112545581|980|.
  Bidrag af: 
  Line Wittek (1965-), Berit Bratholm (1955-)
  ISBN nr.: 
  9788202405915
  Omfang: 
  146 s.
  Udgiver: 
  Cappelen Damm akademisk
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:112545581|096|a
  By: 
  831020-katalog:112545581|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:112545581|700|4
  Available: 
  831020-katalog:112545581|980|a
 4. Barns undring

  • Bog
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:112523367|980|.
  ISBN nr.: 
  9788245009088
  Omfang: 
  212 s.
  Udgiver: 
  Fagbokforl.
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:112523367|096|a
  By: 
  831020-katalog:112523367|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:112523367|700|4
  Available: 
  831020-katalog:112523367|980|a
 5. Å analysere og endre praksis : teorien om praksisarkitekturer

  • Bog
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:132900418|980|.
  Bidrag af: 
  Jessica Aspfors, Rachel Jakhelln, Ela Sjølie
  Note: 
  Indhold: Rachel Jekhelln, Ela Sjølie og Jessica Aspfors: Behov for en ny praksisteori? Ela Sjølie, Jessica Aspfors og Rachel Jakhelln: Praksisteori og teorien om praksisarkitekturer. Ingrid Elden og Jessica Aspfors: Samhandlingspraksiser i flerkulturelle klasserom. Anne Marit Valle og May Line Rotvik Tverbakk: Dysleksivennlige skoler og tidlig innsats. Kathrin Olsen og Natallia Bahdanovich Hanssen: Spesialpedagogiske undervisningspraksiser i barnehagelærerutdanningen. Karin Hognestad og Marit Bøe: Utvikling av barnehagelederes kunnskapsledelse. Kristin Norum Skoglund: Helhetlig perspektiv på lederes samhandlingspraksis. Ola Buan Øien og Jessica Aspfors: Sanntidslooping som ensembleledende læringspraksis. Gørill Warvik Vedeler og Astrid Strandbu: Teoretisere skole-hjem-samarbeid. Nina Storborg og Clas Dale: Oppstartspraksis i yrkesfagopplæringen. Yngve Antonsen, Rachel Jakhelln og Kristin E.W. Bjørndal: Skolers læringspraksiser og nyutdannede lærere. Jessica Aspfors, Rachel Jakhelln og Ela Sjølie: En ny praksisteori i norsk kontekst. Rachel Jakhelln, Ela Sjølie og Jessica Aspfors: Bonusmateriale: om utvikling av en teori
  ISBN nr.: 
  9788215043890
  Omfang: 
  209 sider
  Udgiver: 
  Universitetsforlaget
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:132900418|096|a
  By: 
  831020-katalog:132900418|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:132900418|700|4
  Available: 
  831020-katalog:132900418|980|a
 6. Evidensbaseret praksis i arbejdet med børn og unge

  • Bog
  38.5 OGD

  Evidensbaseret praksis i arbejdet med børn og unge

  2013
  1. udgave, 1. oplag (2013)
  Indføring i evidensbaseret praksis med drøftelser af mulighederne ved en sådan praksis, forholdet mellem forskning og praksis samt implementering af forskningsviden i arbejdet med undervisning og forsorg for børn og unge
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:29955859|980|.
  Bidrag af: 
  Connie Møller Christensen
  Note: 
  Indhold: Evidensbaseret policy og praksis ; Evidensbaseret pædagogisk praksis ; Evidensbaserede behandlingsprogrammer og praksis ; Implementering - fra forskning til praksis ; Interventionsforskning - kendetegn og afrapportering
  Original titel: 
  Evidensbasert praksis i arbeidet med barn og unge
  ISBN nr.: 
  9788771292152
  Omfang: 
  170 sider
  Udgiver: 
  Klim
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:29955859|096|a
  By: 
  870970-basis:29955859|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:29955859|700|4
  Available: 
  870970-basis:29955859|980|a
 7. Jeg visste ikke at jeg kunne så mye : praksisrefleksjon på arbeidsplassen

  • Bog
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:112524878|980|.
  ISBN nr.: 
  9788205427396
  Omfang: 
  288 s.
  Udgiver: 
  Gyldendal
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:112524878|096|a
  By: 
  831020-katalog:112524878|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:112524878|700|4
  Available: 
  831020-katalog:112524878|980|a
 8. Social - og specialpædagogiske stemmer : når pædagoger sætter ord på deres faglighed

  • Bog
  : Social - og specialpædagogiske stemmer : når pædagoger sætter ord på deres faglighed
  37.01 SOC

  Social - og specialpædagogiske stemmer : når pædagoger sætter ord på deres faglighed

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Om hvad der fylder, udfordrer og giver mening i arbejdet med børn, unge og voksne, der har behov for en socialpædagogisk eller specialpædagogisk indsats. Baseret på interviews med pædagoger, der arbejder på forskellige typer af institutioner
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39372312|980|.
  Bidrag af: 
  Anne Mia Steno, Gitte Lyng Rasmussen, Hanne Meyer-Johansen
  Note: 
  Indholdsfortegnelse: Faglighed i det social- og specialpædagogiske arbejde (Hvad er faglighed? ; Fintfølenhed - at "ture" sig ind på den anden ; Tvivl - om at kunne agere uden at vide sig sikker ; Om behovet for faglig refleksion ; De mange fagperspektivers profession ; Social- og specialpædagogisk som relationsarbejde ; At kunne tage den andens perspektiv) ; Viden og vidensformer (Hvad er relevant viden for pædagoger? ; Hvilken viden fremhæver pædagogerne selv? "Jeg skal være fuldstændig skarp" - om teoretisk viden ; How to do - om forholdet mellem teori og praksis ; Teoretisk viden som barriere for "mennesket bag" ; Teoretisk viden kræver balanceret brug ; At turde ikke at vide ; Praksisviden som pædagogens kendskab til brugeren ; Praksisviden som pædagogens personlige erfaringer ; Forholdet mellem teoretisk viden og personlige egenskaber) ; Faglig motivation og meningsfuldhed (Et kald eller en profession? ; Når brugerne udvikler sig positivt ; Når brugerne kan mere end forventet ; At kunne bidrage med alternative fortællinger) ; Samarbejde med andre faggrupper (Tværprofessionelt samarbejde er uomgængeligt ; Forskelle i faglige forståelser af opgaven ; Når faggrupper supplerer hinanden ; Om respekt for og anerkendelse i det tværfaglige samarbejde ; Når pædagogisk faglighed tilfører andre faggrupper noget ; Uenigheder og konflikter i samarbejdet) ; Social- og specialpædagogiske metoder (Hvad forstår pædagogerne ved metoder? ; Hvor kommer metoderne fra? ; Neuropædagogik - en hyppigt anvendt tilgang ; Lokal tilpasning af metoder ; Tilpasning af standardmetoder til meningsfuld pædagogisk praksis ; Samtalemetoders betydning for relationsarbejdet ; Metoder som dokumentationsværktøjer) ; Pædagogernes syn på brugerne (Pædagogers forestillinger om børn og voksne i udsatte positioner ; Tre gennemgående kategorier af forestillinger om brugerne ; Brugeren som et helt og unikt menneske ; Brugerne som et skrøbeligt eller sårbart menneske ; Brugerne som et kategoriseret og diagnosticeret menneske) ; Nærhed og distance (Hvor personlig kan man være? ; Er nærhed og distance hinandens modsætninger? ; Følelsers betydning i pædagogisk arbejde ; Det professionelle, personlige og private ; Om at bruge sig selv i det pædagogiske arbejde ; Fysisk afstand som et vilkår for socialpædagogisk arbejde) ; Omsorg, magt og selvbestemmelse (Mellem magt og omsorg ; Selvbestemmelsesret vs. at ville noget med nogen ; At motivere vs. at acceptere borgerens ret til "bare at være" ; Skal man blande sig i borgerens madvaner? ; Pårørendes interesser og ydre vilkår ; Selvkritisk reflektion og gode relationer som pædagogiske værktøjer) ; Afslutning og videre perspektiver (De samfundsmæssige betingelsers betydning ; Tvivl og fintfølenhed som pædagogiske pejlemærker) ; Cases (1. At slippe sin hage til personlig anerkendelse og se den anden som et menneske ; 2. At dømme et menneske "udenfor pædagogisk rækkevidde" ; 3. I et tog på vej til Odense? Om at gå med på psykosen ; 4. Med hjem til jul)
  ISBN nr.: 
  9788750057956
  Omfang: 
  222 sider
  Udgiver: 
  Akademisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:39372312|096|a
  By: 
  870970-basis:39372312|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:39372312|700|4
  Available: 
  870970-basis:39372312|980|a
 9. The Palgrave international handbook of women and outdoor learning

  • Bog
  37.12 PAL

  The Palgrave international handbook of women and outdoor learning

  2018
  "This Handbook serves as a starting point for critical analysis and discourse about the status of women in outdoor learning environments (OLEs). Women choose to participate actively in outdoors careers, many believing the profession is a level playing field and that it offers alternatives to traditional sporting activities. They enter outdoor learning primarily on the strength of their enthusiasm for leading and teaching in natural environments and assume the field is inclusive, rewarding excellence regardless of age, gender, socioeconomic status, disability, or ethnicity. However, both research and collective experiences in OLEs suggest that many women feel invisible, relegated, marginalized, and undervalued. In response to this marginalization, this Handbook celebrates the richness of knowledge and practices of women practitioners in OLEs."--Page 4 of cover
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:126946686|980|.
  Bidrag af: 
  Tonia Gray, Denise S. Mitten
  ISBN nr.: 
  9783319535500, 9783319535494, 3319535498
  Omfang: 
  xli, 924 s.
  Udgiver: 
  Palgrave Macmillan
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:126946686|096|a
  By: 
  831020-katalog:126946686|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:126946686|700|4
  Available: 
  831020-katalog:126946686|980|a
 10. Danning, didaktisk praksis og forskning : et romorientert perspektiv

  • Bog
  37.017 KRÜ

  Danning, didaktisk praksis og forskning : et romorientert perspektiv

  2018
  1. udgave
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:125987133|980|.
  Note: 
  Indhold: Det curriculære rommet begrepsliggjort. Makt/viten innenfor det curriculære rommet. Diskurser i det curriculære rommet. Diskurslogikker som formende på objekter i det curriculære rommet - identitet, dramaturgi og relasjoner. Diskursanalyse som redskap for å forstå det som foregår i curriculære rum. Læreridentitet og innholdsformende mekanismer. Undervisningens dramaturgi - danningsvilkår og konstruksjon av det etterspurte elevsubjektet. Relasjoner mellom forskning og lærerpraksis. Endring og det curriculære rommet. Diskurs-didaktisk kompetanse (ddk) i et romligt diskursperspektiv
  ISBN nr.: 
  9788245021394
  Omfang: 
  263 sider
  Udgiver: 
  Fagbokforlaget
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:125987133|096|a
  By: 
  831020-katalog:125987133|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:125987133|700|4
  Available: 
  831020-katalog:125987133|980|a