• Dansk
 • English

term.subject="pædagogisk arbejde"

Afgræns din søgning

Materialetype
Emne
Sprog
Kilde
Årstal
Forfatter
Kategori
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Værktøjsbæltet i pædagogik : om at bygge stærke mennesker

  • Bog
  Pia Hass: Værktøjsbæltet i pædagogik : om at bygge stærke mennesker
  37.01 HAS

  Værktøjsbæltet i pædagogik : om at bygge stærke mennesker

  2022
  1. udgave, 2. oplag (2022)
  En synliggørelse af de greb og værktøjer, der anvendes i det pædagogiske, relationelle arbejde. Bogen kan bruges af dem, der til dagligt arbejder professionelt med relationsarbejde, men kan også med fordel læses af forældre, der ønsker en dybere indsigt i og optimering af samspillet med deres børn
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:62528478|980|.
  Bidrag af: 
  Andreas Valentin Wadskjær
  Note: 
  På omslaget: Også velegnet til mor og far
  ISBN nr.: 
  9788794162272
  Omfang: 
  141 sider
  Udgiver: 
  Wadskjær
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:62528478|096|a
  By: 
  870970-basis:62528478|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:62528478|700|4
  Available: 
  870970-basis:62528478|980|a
 2. Teoretisk pædagogik : et laboratorium for forventninger og håb : om værdifylde i pædagogikken

  • Bog
  Merete Wiberg: Teoretisk pædagogik : et laboratorium for forventninger og håb : om værdifylde i pædagogikken
  37.01 WIB

  Teoretisk pædagogik : et laboratorium for forventninger og håb : om værdifylde i pædagogikken

  2022
  1. udgave, 1. oplag (2022)
  Diskussion af værdiers rolle og betydning i spændingsfeltet mellem pædagogisk teori og praksis
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:134349646|980|.
  Note: 
  Indhold: Indkredsning af den teoretiske pædagogik ; Værdier i spændingsfeltet mellem pædagogisk teori og praksis ; Kan man sanse værdier? ; Værdifylde som pædagogisk begreb ; En model til analyse af pædagogisk teori og praksis
  ISBN nr.: 
  9788741272313
  Omfang: 
  152 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:134349646|096|a
  By: 
  870970-basis:134349646|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:134349646|700|4
  Available: 
  870970-basis:134349646|980|a
 3. Pædagogisk entreprenørskab

  • Bog
  Mikkel Snorre Wilms Boysen: Pædagogisk entreprenørskab
  37.01 WIL

  Pædagogisk entreprenørskab

  2022
  1. oplag (2022)
  Definition og eksemplificering af begrebet pædagogisk entreprenørskab. Om hvordan pædagoger kan agere entreprenant og hvordan entreprenørskabskompetencer kan fremmes blandt børn, unge, voksne og pædagoger
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:62802529|980|.
  Note: 
  Indhold: Pædagogisk superpower ; Fra kommercielt til socialt entreprenørskab ; Rundt om kulturelt entreprenørskab ; Indkredsning af pædagogisk entreprenørskab ; Entreprenørskabspædagogik ; Entreprenørskab på pædagoguddannelsen ; Entreprenørens psykologi ; Mellem faglig fordybelse og projektmageri ; Entreprenørskab og kreativitet
  ISBN nr.: 
  9788750061229
  Omfang: 
  220 sider
  Udgiver: 
  Akademisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:62802529|096|a
  By: 
  870970-basis:62802529|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:62802529|700|4
  Available: 
  870970-basis:62802529|980|a
 4. Pædagogens undersøgelsesmetoder

  • Bog
  Lars Aagerup: Pædagogens undersøgelsesmetoder
  37.21 ꜲGE

  Pædagogens undersøgelsesmetoder

  2022
  2. udgave, 1. oplag (2022)
  Indføring i konkrete undersøgelsesmetoder, som pædagogen kan benytte i sine undersøgelser af pædagogisk praksis. Metoderne dækker over: Observation, interview, spørgeskemaundersøgelser, indsamling af allerede eksisterende data og præsentation af data
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:134635932|980|.
  Note: 
  Indhold: Pædagogens videnslandskab (Hvad er pædagogens viden?) ; Pædagogens metoder og videnskabelige begreber (De forskellige metodetyper ; Metoder og metodologi ; Videnskabelige begreber i undersøgelser ; Triangulering ; Kvantitative og kvalitative undersøgelsesmetoder ; Undersøgelsesdesign ; Operationalisering - fra kernebegreber til den konkrete undersøgelse ; Forskellige formål med undersøgelsen) ; Videnskabsteori (Hvad skal pædagoger bruge videnskabsteori til? ; Paradigme ; Ontologi ; Epistemologi ; De videnskabsteoretiske retninger ; Hvordan vælger man videnskabsteori?) ; Litteratursøgning (Kilder , Faglitteratur og skønlitteratur ; Genrer- forskellige typer pædagogisk litteratur ; Kildekritik ; Søgeord ; Søgestrategier) ; Observation (Observation kan føles kunstigt ; Observation - en indviklet proces ; Observationsmetoder ; Observationer af den observerede eller observationer fra den observeredes perspektiv ; Kombineret brug af flere observationsmetoder ; Brugen af observationer i det daglige pædagogiske arbejde ; Hvordan det ubeskrivelige kan indfanges - billeder og fortællinger ; Antropologisk inspireret feltobservation ; At observere muligheder for udvikling og trivsel ; Skræddersyede observationsskemaer) ; Interview som undersøgelsesmetode (Fordele ved interviews ; Ulemper ved interviews ; Struktur i et interview ; Arbejdsprocesserne i udførelse af et kvalitativt interview) ; Spørgeskemaundersøgelse (Fordele og ulemper ved spørgeskemaer ; Kvantitative og kvalitative spørgsmål ; Udvælgelse af svarpersoner ; Forskellige typer spørgeskemaer ; Prøvekørsel af spørgeskemaer ; Svarprocent ; Valg af målgruppe ; Bearbejdning af svarene) ; Allerede eksisterende empiri (Forskellige typer af allerede eksisterende empiri ; Afsluttende om brug af allerede eksisterende empiri) ; Analyse og fortolkning af empiri (Analysetilgange og analysemetoder ; Analysens formål ; Det dobbelte brud - nærhed, distance og fordybelse ; Konsekvens og sammenhæng i analyse og videnskabsteori ; Overblik, analyse og fortolkning ; To kvalitative analysemetoder ; Fortolkning af empirien ; En god analyse tager tid)
  ISBN nr.: 
  9788702373905
  Omfang: 
  230 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:134635932|096|a
  By: 
  870970-basis:134635932|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:134635932|700|4
  Available: 
  870970-basis:134635932|980|a
 5. Børnemosaikker i dagtilbud : nye veje til udvikling med børneperspektiver

  • Bog
  Micki Sonne Kaa Sunesen: Børnemosaikker i dagtilbud : nye veje til udvikling med børneperspektiver
  37.21 KꜲ

  Børnemosaikker i dagtilbud : nye veje til udvikling med børneperspektiver

  2022
  1. udgave, 1. oplag (2022)
  Om hvordan man kan arbejde med børneperspektiver og udvikle den pædagogiske praksis i dagtilbud med udgangspunkt i børnemosaikker - professionelle delundersøgelser, der sammensættes til en helhed. Med ideer til aktiviteter og forløb. Henvendt til det pædagogiske personale og ledere i dagtilbud, ressourcepersoner, konsulenter og studerende på pædagoguddannelsen
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:62632798|980|.
  Note: 
  Indholdsfortegnelse: Introduktion til Børnemosaikker ; Interview, observation og dialogisk analyse ; Børnemosaikker og det samskabende team ; Børnemosaikker og praksisudvikling via ressourcepersoner ; Børnemosaikker og aktionslæring - når de professionelle lærer fra erfaringer på en systematisk måde ; Samskabende ledelse med Børnemosaikker som metode ; Børnemosaikker - en vej til kvalitet i dagtilbud ; Børnemosaikker og forældresamarbejde ; 22 ideer til aktiviteter og forløb i arbejdet med Børnemosaikker
  ISBN nr.: 
  9788772341705
  Omfang: 
  163 sider
  Udgiver: 
  Dafolo
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:62632798|096|a
  By: 
  870970-basis:62632798|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:62632798|700|4
  Available: 
  870970-basis:62632798|980|a
 6. Pædagogisk takt : at vide hvad man skal gøre, når man ikke ved, hvad man skal gøre

  • Bog
  Max van Manen: Pædagogisk takt : at vide hvad man skal gøre, når man ikke ved, hvad man skal gøre
  37.01 MAN

  Pædagogisk takt : at vide hvad man skal gøre, når man ikke ved, hvad man skal gøre

  2022
  1. udgave, 1. oplag (2022)
  Beskriver hvordan den pædagogiske relation mellem barnet og den voksne har en improvisatorisk og etisk karakter
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:133964681|980|.
  Bidrag af: 
  Lisbeth Rindholt
  Note: 
  Indhold: Pædagogikkens overlegenhed ; Indirekte pædagogik ; Pædagogikkens natur ; Den refleksive praksis' pædagogik ; At se og høre med pædagogisk sensitivitet ; Pædagogisk takt ; Pædagogisk kon-takt ; Pædagogisk opmærksomhed og anerkendelse ; Eleverfaringens fænomenologi ; Cyberpædagogik ; Pædagogisk viden og handling
  Original titel: 
  Pedagogical tact
  ISBN nr.: 
  9788750057871
  Omfang: 
  258 sider
  Udgiver: 
  Akademisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:133964681|096|a
  By: 
  870970-basis:133964681|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:133964681|700|4
  Available: 
  870970-basis:133964681|980|a
 7. Legekunst : leg, dannelse, kunst og kultur i dagtilbud

  • Bog
  37.21 LEG

  Legekunst : leg, dannelse, kunst og kultur i dagtilbud

  2022
  1. udgave, 1. oplag (2022)
  Med udgangspunkt i forskningsprojektet Legekunst undersøges det, hvordan kunst og kultur kan introduceres i dagtilbud på en måde, der fremmer børns leg og dannelse. Med syv konkrete eksempler på forløb
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:135449318|980|.
  Bidrag af: 
  Legekunst projekt, Lars Geer Hammershøj
  Note: 
  Udarbejdet i forbindelse med projektet Legekunst, Indhold: Et teoretisk overblik (Dannelse og leg / Lars Geer Hammershøj, Helle Hovgaard Jørgensen. Kultur, æstetik og kunst i dagtilbud / Henriette Blomgren ... et al.. Pædagogens rolle i legen / Martin Hoffmann ... et al.). Forskning i forløb (Dannelse i venskab gennem leg / Lars Geer Hammershøj. Fantasileg og pædagogens deltagelse / Johan Bundgaard Nielsen. Improvisation og leg med æstetiske formsprog / Jane Hooge ... et al.. Drama, leg og dannelse / Merete Cornét Sørensen, Thomas Thorsen. Historie-leg i børnehaven / Hjørdis Brandrup Kortbek, Helle Hovgaard Jørgensen, Ane Refshauge Høyrup. Jazz i børnehaven / Michael Blume, Henriette Blomgren. Skabende fællesskaber omkring materialer / Hanne Kusk. Kunsten at deltage i samskabelse : om at praktisere samskabelse inden for rammerne af en samarbejdsmodel / Astrid Kidde Larsen Nørgaard, Lise My Engrob Adamsen, Michael Nygaard Sander. Legekunst set udefra / interviewede: Anne Bamford, interviewer: Lars Geer Hammershøj)
  ISBN nr.: 
  9788759340837
  Omfang: 
  246 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:135449318|096|a
  By: 
  870970-basis:135449318|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:135449318|700|4
  Available: 
  870970-basis:135449318|980|a
 8. Kom ind i legen! : fælles legemanuskripter som pædagogisk metode

  • Bog
  Kristina Avenstrup, Sine Hudecek: Kom ind i legen! : fælles legemanuskripter som pædagogisk metode
  37.21 KOM

  Kom ind i legen! : fælles legemanuskripter som pædagogisk metode

  2022
  2. udgave, 1. oplag (2022)
  Præsentation af den pædagogiske metode "fælles legemanuskripter", som har til formål at sikre alle børn adgang til legefællesskaber med andre børn i daginstitutionen
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:134728248|980|.
  Note: 
  Hertil findes supplerende materiale på internettet, Indhold: Leg og læring i teorien ; Legemanuskripter i praksis ; Pædagogens rolle og positioneringer ; Legekatalog
  ISBN nr.: 
  9788772342641
  Omfang: 
  179 sider
  Udgiver: 
  Dafolo
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:134728248|096|a
  By: 
  870970-basis:134728248|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:134728248|700|4
  Available: 
  870970-basis:134728248|980|a
 9. Normkritik i pædagogisk praksis

  • Bog
  37.01 NOR

  Normkritik i pædagogisk praksis

  2022
  1. udgave, 2. oplag (2022)
  Bogen klæder pædagogstuderende på til at blive bevidst om og udfordre stereotype forestillinger knyttet til race, køn seksualitet og handicap. Den kan også bruges af uddannede pædagoger, der ønsker at arbejde mere normbevidst med deres praksis
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:62825596|980|.
  Bidrag af: 
  Janne Jørgensen, Karen Liebing Madsen, Jacob Graack
  Note: 
  Indhold: Centrale begreber (Normer / Karen Liebing Madsen. Normkritik / Jacob Graack. Kategorisering / Karen Liebing Madsen. Intersektionalitet / Christoffer Dejgaard. Positionering / Janne Jørgensen. Racialisering / Jin Hui Li, Ahrong Yang). Normkritik i pædagogisk praksis (Køn og normkritik i dagtilbud / Luis Lisa Rasmussen, Sara Wondie. Pædagogisk arbejde med børns seksualitet og kropslighed i dagtilbud / Freja Mannov Olsen. Pædagogens farvel til farvede forventninger / Laila Colding Lagermann. Normkritik og normkaos i fritids- og ungdomspædagogisk praksis / Maj Borggaard Hansen, Rasmus Præstmann Hansen. Et norm- og magtkritisk blik på socialpædagogisk arbejde med familier / Simone Stegeager. Normer for seksualitet på specialområdet / Janne Jørgensen, Kim Milo Sandersen. Normkritisk fokus i praktikkerne / Jacob Graack). Erfaringer med udviklingen af normkritiske miljøer (Bag om det tilsyneladende selvfølgelige : et normkritisk ledelsesperspektiv på dagtilbudspædagogik / Helle Bøgelund Frederiksen. Udviklingen af normkritiske ungemiljøer på klubområdet / Cecilie Kim Nimb Williams. 'Hvor er du cis-normativ!' : normkritiske erfaringer i arbejdet med udsatte unge / Lars Grenaa, Ida Secher Houengaard, Johanne Eliana Tapia Segura)
  ISBN nr.: 
  9788702319217
  Omfang: 
  360 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:62825596|096|a
  By: 
  870970-basis:62825596|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:62825596|700|4
  Available: 
  870970-basis:62825596|980|a
 10. Tæt på pædagogik i dagtilbud

  • Bog
  : Tæt på pædagogik i dagtilbud
  37.21 TÆT

  Tæt på pædagogik i dagtilbud

  2022
  1. udgave, 1. oplag (2022)
  Om pædagogisk arbejde i daginstitutioner, tilrettelagt i forhold til undervisningen på pædagoguddannelsen
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:62825693|980|.
  Bidrag af: 
  Christian Aabro, Julie Top-Nørgaard (f. 1974)
  Note: 
  Indhold: Om børn og barndom i et historisk perspektiv / Sine Penthin Grumløse, Christian Aabro. Om at arbejde med børns opvækstvilkår / Signe Hvid Thingstrup. Om læreplaner og læreplansarbejde / Line Togsverd. Om at arbejde med børns udvikling / Peter Østergaard Andersen. Om at arbejde med børns dannelse / Christian Aabro. Om kulturforståelser og kulturmøder / Kathrin Houmøller, Nanna Jordt Jørgensen. Om at arbejde med børns æstetiske udtryksformer / Lise Jönsson Koumaditis, Bolette Kvist Hedegaard-Degn. Om at arbejde med krop og bevægelse / Eva Rose Rechnagel, Dorthe Vanghøj. Om at arbejde med børns sproglige udvikling / Torkil Østerbye, Anne Nguyen-Quy. Om at arbejde pædagogisk med natur / Nanna Jordt Jørgensen, Birgitte Virenfeldt Damgaard. Om at forstå den pædagogiske prefession / Christian Sandbjerg Hansen. Om pædagogers aktuelle opgave og udfordringer / Unni Lind. Om etik i pædagogisk arbejde med børn / Karen Prins. Om at arbejde med udsathed blandt børn / Kurt Bendix-Olsen. Om forældresamarbejde / Jo Krøjer. Om at arbejde med overgange / Kira Saabye Christensen. Om at undersøge sin egen praksis / Kathrin Houmøller. Om at bruge evidensbaserede metoder / Anne Mette Buus. Om at yde professionel omsorg / Anne Leick Jepsen. Om børns relationer til andre børn og til de voksne / Crisstina Munck, Anja Marschall. Om at kommunikere med børn / Julie Top-Nørgaard. Om legens betydning for børn / Benedicte Bernstorff. Om at arbejde med sundhedsfremme / Mathilde Sederberg, Anne Bahrensheer, Christian Aabro. Om de samfundsmæssige rammers betydning / Christian Aabro. Om pædagogers samarbejde og samarbejdsflader / Lone Grundtvig Buss. Om pædagogers udviklingsarbejde / Signe Hvid Thingstrup. Om at arbejde med evaluering / Lene S.K. Schmidt
  ISBN nr.: 
  9788702339413
  Omfang: 
  478 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:62825693|096|a
  By: 
  870970-basis:62825693|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:62825693|700|4
  Available: 
  870970-basis:62825693|980|a