• Dansk
 • English

term.subject="pædagogik"

Afgræns din søgning

Materialetype
Emne
Sprog
Kilde
Årstal
Forfatter
Kategori
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Negativ pædagogik

  • Bog
  Kirsten Hyldgaard: Negativ pædagogik
  37.01 HYL

  Negativ pædagogik

  2022
  1. udgave, 1. oplag (2022)
  Videnskabelig bog om negativ pædagogik med udgangspunkt i Martin Heidegger, Sigmund Freud og Jacques Lacan og med mange referencer til Friedrich Nietszche. For forskere og studerende af pædagogik og filosofi
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:62155388|980|.
  Note: 
  Indhold: Negativ pædagogik : en indledning ; Pædagogikkens placebo : hvordan får man gardinet trukket for i uddannelsesvidenskaben? ; Forskningsbaseret undervisning : hvorfor er kvalitet i undervisningen ikke meriterende? ; Ansvar for egen undervisning : kan kærlighed blive for meget af det gode? ; For en fantasiløs tænkning og en mulig nihilistisk pædagogik : hvad vil det sige at lære at tænke ifølge Heidegger? ; Lykkens umulighed : fra neurotisk elendighed til almindelig ulykke ; Pral og tavshed : at tage ved lære af det reelle : med anledning i Joshua Oppenheimers "The Act of Killing" og "The Look of Silence" ; Skolemesteren Lars von Trier : angst og kedsomhed som betingelse for at forske og for at lære ; Den utidige kedsomhed : Heidegger om filosofiens grundstemning ; Skam og sublimering : med anledning i Caitlyn Jenners selvbiografi
  ISBN nr.: 
  9788759335963
  Omfang: 
  214 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:62155388|096|a
  By: 
  870970-basis:62155388|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:62155388|700|4
  Available: 
  870970-basis:62155388|980|a
 2. Skolens mening : femti år etter Nils Christies Hvis skolen ikke fantes

  • Bog
  37.31 SKO

  Skolens mening : femti år etter Nils Christies Hvis skolen ikke fantes

  2022
  1. udgave
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:133053174|980|.
  Bidrag af: 
  Willy Aagre, Espen Schaanning
  Note: 
  Indhold: Willy Aagre og Espen Schaanning: Innledning. Willy Aagre: Sentrifugering - om skoler og klassebasert utstøting av unge. Jens-Ivar Nergård: Skolen som koloniredskap. Mari Pettersvold og Solveig Østrem: Hvis skoleforberedelse ikke fantes. Edvard Befring: Skolen under lupen: problematiske trekk og løfterike muligheter. Ole Martin Moen: Skolens omsorgssvikt. Lars Løvlie: Hvis teknokratene ikke fantes. Svein Sjøberg: Da skolen gikk ad PISA. Espen Schaanning: Kanskje? Historien om en blå prikk. Einar Sundsdal og Maria Øksnes: Skolen - et sted å leke? Lucas Cone og Joachim Wiewiura: Har skolen plads til at være skole?
  ISBN nr.: 
  9788215055411
  Omfang: 
  200 sider
  Udgiver: 
  Universitetsforlaget
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:133053174|096|a
  By: 
  831020-katalog:133053174|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:133053174|700|4
  Available: 
  831020-katalog:133053174|980|a
 3. Qualitative studies of exploration in childhood education: cultures of play and learning in transition

  • Bog
  37.2 QUA

  Qualitative studies of exploration in childhood education: cultures of play and learning in transition

  2022
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:133021345|980|.
  Bidrag af: 
  Marilyn Fleer edt, Hedegaard Marianne, Elin Eriksen Ødegaard, Hanne Værum Sørensen
  ISBN nr.: 
  9781350199422
  Omfang: 
  xviii, 219 pages
  Udgiver: 
  Bloomsbury
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:133021345|096|a
  By: 
  831020-katalog:133021345|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:133021345|700|4
  Available: 
  831020-katalog:133021345|980|a
 4. Verdensvendt uddannelse : et perspektiv for nutiden

  • Bog
  Gert J. J. Biesta: Verdensvendt uddannelse : et perspektiv for nutiden
  37.01 BIE

  Verdensvendt uddannelse : et perspektiv for nutiden

  2022
  1. udgave, 1. oplag (2022)
  Denne bog diskuterer vigtigheden af, at uddannelse er verdensvendt og målrettet livet i verden frem for at være fokuseret på læreplaner og mål. For lærerstuderende, lærere, skoleledere, skolepolitikere samt andre med engagement i uddannelse og dannelse af unge
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:134693894|980|.
  Bidrag af: 
  Joachim Wrang
  Note: 
  Indhold: Hvad skal vi gøre ved børnene? ; Hvilket samfund har skolen brug for? ; Parks-Eichmann-paradokset og uddannelsens to paradigmer ; Subjektifikation genbesøgt ; Læringgørelse, givethed og undervisningens gaver ; Form er vigtigt : om uddannelsens pegen og pointe ; Verdensvendt uddannelse
  Original titel: 
  World-centred education
  ISBN nr.: 
  9788772047737
  Omfang: 
  207 sider
  Udgiver: 
  Klim
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:134693894|096|a
  By: 
  870970-basis:134693894|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:134693894|700|4
  Available: 
  870970-basis:134693894|980|a
 5. Sosial kompetanse og problematferd blant barn og unge

  • Bog
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:132998981|980|.
  Note: 
  Indhold: Atferdsproblemer blant barn og unge. Kartlegging og risikovurdering. Barns sosiale utvikling og tidlig intervensjon. Skoleomfattende tiltak. Klasseromsperspektivet og klasseledelse. Psykisk helse og atferd. Elevperspektivet - alvorlige atferdsproblemer. Sosial kompetanse og sosiale ferdigheter. Sosial læring hos barn og unge
  ISBN nr.: 
  9788205550612
  Omfang: 
  283 sider
  Udgiver: 
  Gyldendal
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:132998981|096|a
  By: 
  831020-katalog:132998981|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:132998981|700|4
  Available: 
  831020-katalog:132998981|980|a
 6. Værktøjsbæltet i pædagogik : om at bygge stærke mennesker

  • Bog
  Pia Hass: Værktøjsbæltet i pædagogik : om at bygge stærke mennesker
  37.01 HAS

  Værktøjsbæltet i pædagogik : om at bygge stærke mennesker

  2022
  1. udgave, 2. oplag (2022)
  En synliggørelse af de greb og værktøjer, der anvendes i det pædagogiske, relationelle arbejde. Bogen kan bruges af dem, der til dagligt arbejder professionelt med relationsarbejde, men kan også med fordel læses af forældre, der ønsker en dybere indsigt i og optimering af samspillet med deres børn
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:62528478|980|.
  Bidrag af: 
  Andreas Valentin Wadskjær
  Note: 
  På omslaget: Også velegnet til mor og far
  ISBN nr.: 
  9788794162272
  Omfang: 
  141 sider
  Udgiver: 
  Wadskjær
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:62528478|096|a
  By: 
  870970-basis:62528478|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:62528478|700|4
  Available: 
  870970-basis:62528478|980|a
 7. Pædagogens undersøgelsesmetoder

  • Bog
  Lars Aagerup: Pædagogens undersøgelsesmetoder
  37.21 ꜲGE

  Pædagogens undersøgelsesmetoder

  2022
  2. udgave, 1. oplag (2022)
  Indføring i konkrete undersøgelsesmetoder, som pædagogen kan benytte i sine undersøgelser af pædagogisk praksis. Metoderne dækker over: Observation, interview, spørgeskemaundersøgelser, indsamling af allerede eksisterende data og præsentation af data
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:134635932|980|.
  Note: 
  Indhold: Pædagogens videnslandskab (Hvad er pædagogens viden?) ; Pædagogens metoder og videnskabelige begreber (De forskellige metodetyper ; Metoder og metodologi ; Videnskabelige begreber i undersøgelser ; Triangulering ; Kvantitative og kvalitative undersøgelsesmetoder ; Undersøgelsesdesign ; Operationalisering - fra kernebegreber til den konkrete undersøgelse ; Forskellige formål med undersøgelsen) ; Videnskabsteori (Hvad skal pædagoger bruge videnskabsteori til? ; Paradigme ; Ontologi ; Epistemologi ; De videnskabsteoretiske retninger ; Hvordan vælger man videnskabsteori?) ; Litteratursøgning (Kilder , Faglitteratur og skønlitteratur ; Genrer- forskellige typer pædagogisk litteratur ; Kildekritik ; Søgeord ; Søgestrategier) ; Observation (Observation kan føles kunstigt ; Observation - en indviklet proces ; Observationsmetoder ; Observationer af den observerede eller observationer fra den observeredes perspektiv ; Kombineret brug af flere observationsmetoder ; Brugen af observationer i det daglige pædagogiske arbejde ; Hvordan det ubeskrivelige kan indfanges - billeder og fortællinger ; Antropologisk inspireret feltobservation ; At observere muligheder for udvikling og trivsel ; Skræddersyede observationsskemaer) ; Interview som undersøgelsesmetode (Fordele ved interviews ; Ulemper ved interviews ; Struktur i et interview ; Arbejdsprocesserne i udførelse af et kvalitativt interview) ; Spørgeskemaundersøgelse (Fordele og ulemper ved spørgeskemaer ; Kvantitative og kvalitative spørgsmål ; Udvælgelse af svarpersoner ; Forskellige typer spørgeskemaer ; Prøvekørsel af spørgeskemaer ; Svarprocent ; Valg af målgruppe ; Bearbejdning af svarene) ; Allerede eksisterende empiri (Forskellige typer af allerede eksisterende empiri ; Afsluttende om brug af allerede eksisterende empiri) ; Analyse og fortolkning af empiri (Analysetilgange og analysemetoder ; Analysens formål ; Det dobbelte brud - nærhed, distance og fordybelse ; Konsekvens og sammenhæng i analyse og videnskabsteori ; Overblik, analyse og fortolkning ; To kvalitative analysemetoder ; Fortolkning af empirien ; En god analyse tager tid)
  ISBN nr.: 
  9788702373905
  Omfang: 
  230 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:134635932|096|a
  By: 
  870970-basis:134635932|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:134635932|700|4
  Available: 
  870970-basis:134635932|980|a
 8. Teoretisk pædagogik : et laboratorium for forventninger og håb : om værdifylde i pædagogikken

  • Bog
  Merete Wiberg: Teoretisk pædagogik : et laboratorium for forventninger og håb : om værdifylde i pædagogikken
  37.01 WIB

  Teoretisk pædagogik : et laboratorium for forventninger og håb : om værdifylde i pædagogikken

  2022
  1. udgave, 1. oplag (2022)
  Diskussion af værdiers rolle og betydning i spændingsfeltet mellem pædagogisk teori og praksis
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:134349646|980|.
  Note: 
  Indhold: Indkredsning af den teoretiske pædagogik ; Værdier i spændingsfeltet mellem pædagogisk teori og praksis ; Kan man sanse værdier? ; Værdifylde som pædagogisk begreb ; En model til analyse af pædagogisk teori og praksis
  ISBN nr.: 
  9788741272313
  Omfang: 
  152 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:134349646|096|a
  By: 
  870970-basis:134349646|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:134349646|700|4
  Available: 
  870970-basis:134349646|980|a
 9. Læringsmiljø i praksis : hvordan være den beste skolen for de elevene vi til enhver tid har?

  • Bog
  37.12 LÆR

  Læringsmiljø i praksis : hvordan være den beste skolen for de elevene vi til enhver tid har?

  2022
  1. udgave
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:135302856|980|.
  ISBN nr.: 
  9788215062617
  Omfang: 
  167 sider
  Udgiver: 
  Universitetsforlaget
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:135302856|096|a
  By: 
  831020-katalog:135302856|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:135302856|700|4
  Available: 
  831020-katalog:135302856|980|a
 10. Pædagogisk entreprenørskab

  • Bog
  Mikkel Snorre Wilms Boysen: Pædagogisk entreprenørskab
  37.01 WIL

  Pædagogisk entreprenørskab

  2022
  1. oplag (2022)
  Definition og eksemplificering af begrebet pædagogisk entreprenørskab. Om hvordan pædagoger kan agere entreprenant og hvordan entreprenørskabskompetencer kan fremmes blandt børn, unge, voksne og pædagoger
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:62802529|980|.
  Note: 
  Indhold: Pædagogisk superpower ; Fra kommercielt til socialt entreprenørskab ; Rundt om kulturelt entreprenørskab ; Indkredsning af pædagogisk entreprenørskab ; Entreprenørskabspædagogik ; Entreprenørskab på pædagoguddannelsen ; Entreprenørens psykologi ; Mellem faglig fordybelse og projektmageri ; Entreprenørskab og kreativitet
  ISBN nr.: 
  9788750061229
  Omfang: 
  220 sider
  Udgiver: 
  Akademisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:62802529|096|a
  By: 
  870970-basis:62802529|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:62802529|700|4
  Available: 
  870970-basis:62802529|980|a