• Dansk
 • English

term.subject="pædagoger"

Afgræns din søgning

Materialetype
Emne
Sprog
Kilde
Årstal
Forfatter
Kategori
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Det ved vi om gode relationer i dagtilbud

  • Bog
  May Britt Drugli, Ellen Nesset Mælan: Det ved vi om gode relationer i dagtilbud
  37.21 DET

  Det ved vi om gode relationer i dagtilbud

  2022
  1. udgave, 1. oplag (2022)
  Giver inspiration til at arbejde målrettet med at forbedre relationer i dagtilbud, da børns relationer til pædagoger og til de andre børn i et dagtilbud er afgørende for deres trivsel, udvikling og læring
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:62233117|980|.
  Bidrag af: 
  Kåre Dag Jensen
  Note: 
  Indhold: Teori om relationer ; Relationers betydning for børns udvikling ; Rammer for et godt relationsarbejde ; Hvordan styrkes gode relationer mellem pædagoger og børn i dagtilbud? ; Hvordan kan relationer mellem børn styrkes? ; Udfordrende voksen-barn relationer i dagtilbud ; Mobning og eksklusion i dagtilbud ; At arbejde med relationer i praksis
  ISBN nr.: 
  9788772341873
  Omfang: 
  79 sider
  Udgiver: 
  Dafolo
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:62233117|096|a
  By: 
  870970-basis:62233117|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:62233117|700|4
  Available: 
  870970-basis:62233117|980|a
 2. Pædagogens undersøgelsesmetoder

  • Bog
  Lars Aagerup: Pædagogens undersøgelsesmetoder
  37.21 ꜲGE

  Pædagogens undersøgelsesmetoder

  2022
  2. udgave, 1. oplag (2022)
  Indføring i konkrete undersøgelsesmetoder, som pædagogen kan benytte i sine undersøgelser af pædagogisk praksis. Metoderne dækker over: Observation, interview, spørgeskemaundersøgelser, indsamling af allerede eksisterende data og præsentation af data
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:134635932|980|.
  Note: 
  Indhold: Pædagogens videnslandskab (Hvad er pædagogens viden?) ; Pædagogens metoder og videnskabelige begreber (De forskellige metodetyper ; Metoder og metodologi ; Videnskabelige begreber i undersøgelser ; Triangulering ; Kvantitative og kvalitative undersøgelsesmetoder ; Undersøgelsesdesign ; Operationalisering - fra kernebegreber til den konkrete undersøgelse ; Forskellige formål med undersøgelsen) ; Videnskabsteori (Hvad skal pædagoger bruge videnskabsteori til? ; Paradigme ; Ontologi ; Epistemologi ; De videnskabsteoretiske retninger ; Hvordan vælger man videnskabsteori?) ; Litteratursøgning (Kilder , Faglitteratur og skønlitteratur ; Genrer- forskellige typer pædagogisk litteratur ; Kildekritik ; Søgeord ; Søgestrategier) ; Observation (Observation kan føles kunstigt ; Observation - en indviklet proces ; Observationsmetoder ; Observationer af den observerede eller observationer fra den observeredes perspektiv ; Kombineret brug af flere observationsmetoder ; Brugen af observationer i det daglige pædagogiske arbejde ; Hvordan det ubeskrivelige kan indfanges - billeder og fortællinger ; Antropologisk inspireret feltobservation ; At observere muligheder for udvikling og trivsel ; Skræddersyede observationsskemaer) ; Interview som undersøgelsesmetode (Fordele ved interviews ; Ulemper ved interviews ; Struktur i et interview ; Arbejdsprocesserne i udførelse af et kvalitativt interview) ; Spørgeskemaundersøgelse (Fordele og ulemper ved spørgeskemaer ; Kvantitative og kvalitative spørgsmål ; Udvælgelse af svarpersoner ; Forskellige typer spørgeskemaer ; Prøvekørsel af spørgeskemaer ; Svarprocent ; Valg af målgruppe ; Bearbejdning af svarene) ; Allerede eksisterende empiri (Forskellige typer af allerede eksisterende empiri ; Afsluttende om brug af allerede eksisterende empiri) ; Analyse og fortolkning af empiri (Analysetilgange og analysemetoder ; Analysens formål ; Det dobbelte brud - nærhed, distance og fordybelse ; Konsekvens og sammenhæng i analyse og videnskabsteori ; Overblik, analyse og fortolkning ; To kvalitative analysemetoder ; Fortolkning af empirien ; En god analyse tager tid)
  ISBN nr.: 
  9788702373905
  Omfang: 
  230 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:134635932|096|a
  By: 
  870970-basis:134635932|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:134635932|700|4
  Available: 
  870970-basis:134635932|980|a
 3. Samarbejde om den inkluderende skole

  • Bog
  Mette Molbæk, Janne Hedegaard Hansen, Charlotte Riis Jensen: Samarbejde om den inkluderende skole
  37.363 SAM

  Samarbejde om den inkluderende skole

  2022
  1. udgave, 1. oplag (2022)
  Vigtig bog der præsenterer nye forståelser og sætter en ny dagsorden for samarbejdet om den inkluderende skole. For lærere, pædagoger, ledelser, PPR-folk og alle andre aktører omkring skolen
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:62072989|980|.
  Note: 
  Indhold: Skolen som social praksis ; Inklusion og eksklusion ; Det virkningsfulde samarbejde ; Samarbejde som forhandlinger om forskelle ; Det gode samarbejde mange faldgruber ; Når samarbejdet ikke virker ; Fra godt til virkningsfuldt samarbejde ; Samarbejdets DNA
  ISBN nr.: 
  9788750055631
  Omfang: 
  158 sider
  Udgiver: 
  Akademisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:62072989|096|a
  By: 
  870970-basis:62072989|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:62072989|700|4
  Available: 
  870970-basis:62072989|980|a
 4. En hummer kan ikke dø : noveller om social- og specialpædagogisk arbejde

  • Bog
  : En hummer kan ikke dø : noveller om social- og specialpædagogisk arbejde
  sk HUM

  En hummer kan ikke dø : noveller om social- og specialpædagogisk arbejde

  2022
  1. udgave, 1. oplag (2022)
  Virkeligt stærke og ikke mindst barske noveller, der henvender sig alle med relation til eller interesse for det social - og specialpædagogiske område, det være sig personligt, professionelt eller politisk
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:62684577|980|.
  Bidrag af: 
  Glenn Bech (f. 1991-04-08), Julie Top-Nørgaard (f. 1974), Marianne Eskebæk Larsen
  Note: 
  Indhold: Lasse / Glenn Bech. Liv på Solgården / Cecilie Lind. Det siger alle / Lotte Kirkeby. Fucking dø / Louise Juhl Dalsgaard. Op på hesten igen / Maja Elverkilde. Træk vejret, Dorthe / Peder Frederik Jensen. Hvorfor niver du? / Stine Askov. Virkeligheden er noget de andre har fundet på / Tomas Lagermand Lundme. Nat og dag / Zakiya Ajmi
  ISBN nr.: 
  9788750059592
  Omfang: 
  199 sider
  Udgiver: 
  Akademisk Forlag
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:62684577|096|a
  By: 
  870970-basis:62684577|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:62684577|700|4
  Available: 
  870970-basis:62684577|980|a
 5. Børnemosaikker i dagtilbud : nye veje til udvikling med børneperspektiver

  • Bog
  Micki Sonne Kaa Sunesen: Børnemosaikker i dagtilbud : nye veje til udvikling med børneperspektiver
  37.21 KꜲ

  Børnemosaikker i dagtilbud : nye veje til udvikling med børneperspektiver

  2022
  1. udgave, 1. oplag (2022)
  Om hvordan man kan arbejde med børneperspektiver og udvikle den pædagogiske praksis i dagtilbud med udgangspunkt i børnemosaikker - professionelle delundersøgelser, der sammensættes til en helhed. Med ideer til aktiviteter og forløb. Henvendt til det pædagogiske personale og ledere i dagtilbud, ressourcepersoner, konsulenter og studerende på pædagoguddannelsen
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:62632798|980|.
  Note: 
  Indholdsfortegnelse: Introduktion til Børnemosaikker ; Interview, observation og dialogisk analyse ; Børnemosaikker og det samskabende team ; Børnemosaikker og praksisudvikling via ressourcepersoner ; Børnemosaikker og aktionslæring - når de professionelle lærer fra erfaringer på en systematisk måde ; Samskabende ledelse med Børnemosaikker som metode ; Børnemosaikker - en vej til kvalitet i dagtilbud ; Børnemosaikker og forældresamarbejde ; 22 ideer til aktiviteter og forløb i arbejdet med Børnemosaikker
  ISBN nr.: 
  9788772341705
  Omfang: 
  163 sider
  Udgiver: 
  Dafolo
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:62632798|096|a
  By: 
  870970-basis:62632798|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:62632798|700|4
  Available: 
  870970-basis:62632798|980|a
 6. Mellom steder, rom og materialer : teoretiske utforskninger i barnehagen

  • Bog
  Else Cathrine Melhuus, Solveig Nordtømme: Mellom steder, rom og materialer : teoretiske utforskninger i barnehagen
  37.24 MEL

  Mellom steder, rom og materialer : teoretiske utforskninger i barnehagen

  2022
  Steder, rom og materialer møter og omslutter barn i barnehagen hver dag. Betydningen de har for barnehagens praksiser, er ofte underkommunisert, og barnehagelæreren ses ofte som den avgjørende kraften i utviklingen av rommenes innhold. Boken presenterer en teoretisk bevegelse fra fenomenologi til posthumanisme og utfordrer forståelsen av menneskets subjektposisjon i en materiell verden
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:62637137|980|.
  ISBN nr.: 
  9788245021042
  Omfang: 
  214 sider
  Udgiver: 
  Fagbokforlaget
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:62637137|096|a
  By: 
  870970-basis:62637137|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:62637137|700|4
  Available: 
  870970-basis:62637137|980|a
 7. Empati hos børn og unge med autisme

  • Bog
  Anne Vibeke Fleischer, Käte From: Empati hos børn og unge med autisme
  61.645 EMP

  Empati hos børn og unge med autisme

  2022
  1. udgave, 1. oplag (2022)
  Interessant og vigtig bog om empati, der viser hvordan alle kan blive bedre til at forstå andre og se verden fra andres synsvinkel. Bogen fokuserer på børn og unge med autisme og henvender sig til alle voksne, der arbejder med eller er tæt på disse børn - både forældre, familie, pædagoger, lærere m.fl
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:31805775|980|.
  Note: 
  Indhold: Empati - afgrænsning af begrebet ; Udvikling af empati ; Diagnosen autismespektrumforstyrrelse ; Opmærksomhed, forarbejdning og empati ; Sprog, tænkning og empati ; Selvopfattelse og empati ; Principper for praksis ; Udviklingstendenser
  ISBN nr.: 
  9788771857160
  Omfang: 
  173 sider
  Udgiver: 
  Dansk Psykologisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:31805775|096|a
  By: 
  870970-basis:31805775|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:31805775|700|4
  Available: 
  870970-basis:31805775|980|a
 8. Mentalisering i mødet med udsatte børn

  • Bog
  Janne Østergaard Hagelquist: Mentalisering i mødet med udsatte børn
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61974296|980|.
  Note: 
  Indhold: Mentalisering og omsorgssvigt ; Et åbent sind ; Tilknytning, regulering af følelser, mentalisering og selvets udvikling ; Mentaliseringsbaseret pædagogik og terapi ; Traumer og tilknytningstraumer ; Storm-modellen ; Udviklingstraumer og mentalisering ; Behandling af udviklingstraumer
  ISBN nr.: 
  9788702322491
  Omfang: 
  271 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:61974296|096|a
  By: 
  870970-basis:61974296|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:61974296|700|4
  Available: 
  870970-basis:61974296|980|a
 9. Børn med flugtbaggrund i daginstitution og skole : en guide til modtagelsen af flygtningebørn og deres forældre : håndbog

  • Bog
  Joanna Skjoldan Hansen: Børn med flugtbaggrund i daginstitution og skole : en guide til modtagelsen af flygtningebørn og deres forældre : håndbog
  37.363 SKJ

  Børn med flugtbaggrund i daginstitution og skole : en guide til modtagelsen af flygtningebørn og deres forældre : håndbog

  2022
  1. oplag (2022)
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:62854995|980|.
  Bidrag af: 
  DRC Dansk Flygtningehjælp, Mette Blauenfeldt
  Note: 
  Erstatter: Flygtningebørn i folkeskolen ; Flygtningebørn i daginstitutioner, Indhold: Børn med flugtbaggrund - hvem er de? ; Den pædagogiske indsats ; Den pædagogiske indsats i daginstitutionen ; Den pædagogiske indsats i skolen ; Fritidsliv ; Særligt om unge flygtninge og uledsagede mindreårige ; Flygtninge og traumer ; Pas på
  ISBN nr.: 
  9788777101908
  Omfang: 
  67 sider
  Udgiver: 
  DRC Dansk Flygtningehjælp
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:62854995|096|a
  By: 
  870970-basis:62854995|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:62854995|700|4
  Available: 
  870970-basis:62854995|980|a
 10. Barnets perspektiv : sådan sikrer man god børneinddragelse i socialsager, undersøgelse og behandling

  • Bog
  Rikke Yde Tordrup: Barnets perspektiv : sådan sikrer man god børneinddragelse i socialsager, undersøgelse og behandling
  38.5 TOR

  Barnets perspektiv : sådan sikrer man god børneinddragelse i socialsager, undersøgelse og behandling

  2022
  1. udgave, 1. oplag (2022)
  En praktisk og fagligt funderet guide til børnebevidning som metode. Bogen viser trin for trin, hvordan man tager barnets perspektiv og understøtter barnets forståelse af egen livssituation ved hjælp af børnebreve. Henvender sig til socialrådgivere, pædagoger, børnepsykiatere, psykologer og alle andre, der arbejder med sårbare og udsatte børn og unge
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:62607564|980|.
  Bidrag af: 
  Christina Bergsted Andersen
  Note: 
  Indhold: Barnets perspektiv (Børns ret til indsigt i egen sag ; Barnets udvikling og livsfortælling ; Et fællessprog : de svære spørgsmål og barnets svar ; Børneoversættelse som metode i et juridisk perspektiv) ; Bevidning og børnebreve i praksis (De svære emner og ordets magt) ; Eksempler og skabeloner (Børnesager og tiltag ; Anbringelser og VOMEGA ; Udredning og undersøgelse ; Terapiforløb)
  ISBN nr.: 
  9788771587210
  Omfang: 
  240 sider
  Udgiver: 
  Dansk Psykologisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:62607564|096|a
  By: 
  870970-basis:62607564|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:62607564|700|4
  Available: 
  870970-basis:62607564|980|a