• Dansk
 • English

term.subject="observation"

Afgræns din søgning

Materialetype
Emne
Sprog
Kilde
Årstal
Forfatter
Kategori
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Young Child Observation : a development in the Theory and Method of Infant Observation

  • Bog
  37.21 YOU

  Young Child Observation : a development in the Theory and Method of Infant Observation

  2014
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:112531432|980|.
  Bidrag af: 
  Simonetta M.G. Adamo, Margaret Rustin
  ISBN nr.: 
  9781782200604, 1782200606
  Omfang: 
  362 s.
  Udgiver: 
  Karnac books
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:112531432|096|a
  By: 
  831020-katalog:112531432|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:112531432|700|4
  Available: 
  831020-katalog:112531432|980|a
 2. Feltarbeid i egen kultur

  • Bog
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:112540873|980|.
  Bidrag af: 
  Otto Laurits Fuglestad (1939-), Carl Cato Wadel
  Note: 
  1. utg. Flekkefjord : C. Wadel, 1991
  ISBN nr.: 
  9788202456337
  Omfang: 
  238 s.
  Udgiver: 
  Cappelen Damm akademisk
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:112540873|096|a
  By: 
  831020-katalog:112540873|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:112540873|700|4
  Available: 
  831020-katalog:112540873|980|a
 3. Spesialpedagogikk i barnehagen

  • Bog
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:112530932|980|.
  Bidrag af: 
  Bente Hvidsten
  ISBN nr.: 
  9788245012200
  Omfang: 
  353 s.
  Udgiver: 
  Fagbokforlaget
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:112530932|096|a
  By: 
  831020-katalog:112530932|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:112530932|700|4
  Available: 
  831020-katalog:112530932|980|a
 4. Professionsbachelor : uddannelse, kompetencer og udvikling af praksis

  • Bog
  : Professionsbachelor : uddannelse, kompetencer og udvikling af praksis
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:51151097|980|.
  Bidrag af: 
  Professionshøjskolen UCC, Niels Mølgaard (f. 1952), Bodil Nielsen (f. 1947-09-06), Niels Grønbæk Nielsen
  Note: 
  Indhold: Niels Mølgaard: Hvad er professionsbacheloruddannelse? Niels Grønbæk Nielsen: Profession i praksis ; Refleksionskompetence (Bodil Nielsen: Refleksionskompetence) ; Undersøgelseskompetence (Forskningsmetoder : observation, interview og spørgeskema / Bo Jacobsen, Line Hillersdal og Hanne Kjærgaard Walker. Marianne Høyen: Teori i undersøelser. Trine Kløveager Nielsen: Forskningsmetoder : brug af dokumenter fra praksis i forskningsprojekter. Henning Salling Olesen: Evidens, social teknologi og professionalisering. Lise Alsted Henrichsen: Søgning, valg og brug af kilder) ; Udviklingskompetence (Stine Elverkilde: Udvikling på dagtilbuds- og skoleområdet. Karin Frederiksen: Udvikling af praksis på sundhedsområdet. Jakob Bovin: Tværprofessionelt samarbejde) ; Formidlingskompetence (Lene Storgaard: Sprogbrug og formidlingspraksis : at skrive i professionuddannelse og i professionsarbejde. Leif Becker Jensen: Mundtlig formidling) ; Studiekompetence (Hanna Mølgaard: Tilegnelse af professionel kompetence - at lære at studere til professionsbachelor)
  ISBN nr.: 
  9788791786624
  Omfang: 
  310 sider
  Udgiver: 
  UCC
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:51151097|096|a
  By: 
  831020-katalog:51151097|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:51151097|700|4
  Available: 
  831020-katalog:51151097|980|a
 5. Undersøgelser med børn : observation, interview og analyse i pædagogisk praksis

  • Bog
  37.17 UND

  Undersøgelser med børn : observation, interview og analyse i pædagogisk praksis

  2022
  1. udgave, 1. oplag (2022)
  Gennemgang af de mest grundlæggende undersøgelsesmetoder i forbindelse med opgaveskrivning på pædagoguddannelsen
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:62528206|980|.
  Note: 
  Indhold: Observation af småbørn - med vuggestueliv som eksempel ; Interview med mindre børn - børnehaveliv som eksempel ; Observation og samtale med større børn - med skoleliv som eksempel ; Uformelle samtaler og interview med børns voksne ; Dokumentanalyse
  ISBN nr.: 
  9788741273129
  Omfang: 
  149 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:62528206|096|a
  By: 
  870970-basis:62528206|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:62528206|700|4
  Available: 
  870970-basis:62528206|980|a
 6. Det ved vi om observation og pædagogisk analyse

  • Bog
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:29816077|980|.
  Note: 
  Indhold: Observation ; Kvantitativ observation ; Kvalitativ observation ; Samarbejdskultur og systematiske observationer
  ISBN nr.: 
  9788772817774
  Omfang: 
  60 sider
  Udgiver: 
  Dafolo
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:29816077|096|a
  By: 
  870970-basis:29816077|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:29816077|700|4
  Available: 
  870970-basis:29816077|980|a
 7. Formula 2 : FORM som struktureret observationsmodel : teori og metode

  • Bog
  37.31 LUN

  Formula 2 : FORM som struktureret observationsmodel : teori og metode

  2013
  1. udgave, 1. oplag (2013)
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:50679055|980|.
  Note: 
  FORM: Fokus, opretholdende faktorer, ressourcer, metode
  ISBN nr.: 
  9788799539628
  Omfang: 
  132 sider
  Udgiver: 
  Psykologisk Rådgivning
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:50679055|096|a
  By: 
  870970-basis:50679055|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:50679055|700|4
  Available: 
  870970-basis:50679055|980|a
 8. Det vurderende øje : observation, vurdering og udvikling i undervisning og vejledning

  • Bog
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:50651061|980|.
  Bidrag af: 
  Alf Andersen
  Note: 
  Indhold: Det vurderende øje på pædagogisk virksomhed ; Observation som vurderende øje ; Log som vurderende øje ; Video- og lydbåndoptagelse som vurderende øje ; Interview og spørgeskema som vurderende øjne ; Valg af vurderende øje ; Det analyserende og forbedrende øje ; Det etiske øje, 1.udg. bibeholdes i udlånet, da der kun er sket opsætningsmæssige justeringer i 2. udg.
  Original titel: 
  Det vurderende øyet
  ISBN nr.: 
  9788771292992
  Omfang: 
  159 sider
  Udgiver: 
  Klim
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:50651061|096|a
  By: 
  831020-katalog:50651061|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:50651061|700|4
  Available: 
  831020-katalog:50651061|980|a
 9. Dig, mig og os : observation og analyse af kontakt og relationer

  • Bog
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:50617203|980|.
  Note: 
  Indhold: Om at tænke relationelt (Arv eller miljø? ; ADHD i et transdisciplinært perspektiv ; At være inkluderet er et eksistentielt vilkår ; Intersubjektivitet som et menneskeligt grundvilkår ; Tilknytning som et eksistentielt menneskeligt behov ; Spædbarnsforskningen og det sociale menneske ; Hjerneforskningen og teorien om den formbare hjerne) ; Om at observere relationelt (Videooptagelser af samspil som observationsmetode ; Videooptagelser med fokus på hverdagsepisoder i nuet ; Billedets kraft som forandringsagent og interventionsmetode ; Videoklip af samspil som et nødvendigt redskab til observation af socioemotionelle kompetencer ; Observation af trivsel ; Observation af mistrivsel) ; Om at analysere relationelt (Marte Meo-metoden som analysemetode ; Manual for videoobservation og analyse af kontakt og samspil)
  ISBN nr.: 
  9788772818979
  Omfang: 
  208 sider
  Udgiver: 
  Dafolo
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:50617203|096|a
  By: 
  870970-basis:50617203|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:50617203|700|4
  Available: 
  870970-basis:50617203|980|a
 10. Knowledge and power in collaborative research : a reflexive approach

  • Bog
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:112528407|980|.
  Note: 
  Part III: Reflexively Tackling Epistemological Issues in Collaborative Research (Participatory Knowledge Production and Power: Co-Determination Through Dissensus in Dialogic Organisational Action Research / Marianne Kristiansen and Jørgen Bloch-Poulsen ; Reflecting on Work Practices: Possibilities for Dialogue and Collaborative Knowledge Production in Institutional Ethnography / Riikka Homanen ; Building Networks with Vague Intentions: A Vocabulary of Enrolment and Negotiations in Collaborative Research Practice / Ursula Plesner). - Part IV: Tying the Ends Very Loosely (Characteristics and Challenges of Collaborative Research: Further Perspectives on Reflexive Strategies / Louise Phillips and Marianne Kristiansen ; In Lieu of a Conclusion / Louise Phillips and Marianne Kristiansen), Tackling the Tensions of Dialogue and Participation: Reflexive Strategies for Collaborative Research / Louise Phillips, Marianne Kristiansen, Marja Vehviläinen and Ewa Gunnarsson. - Part I: Reflexively Analysing "Participation" and "Dialogue" in Collaborative Research (Learning from Discomfort: Science Communication Experiments Between Diffusion, Dialogue and Emergence / Maja Horst ; The Performative Practices of Public Participation: Negotiating Interests, Experiences and Normativity / Pauliina Lehtonen ; Participation and Reflection in Pragmatic Action Research: Harnessing the Potential and Dealing with the Dilemmas / Karen Dons Blædel ; Environmental Counselling in a Women’s Organisation: An Analysis of Practices in the Tension Between Diffusion and Dialogue / Marja Vehviläinen). - Part II: Reflexively Tackling the Ethics of Collaborative Research Relations (My Discomfort: Practical Reflexivity as a Methodological Approach / Ulla-Britt Lilleaas ; Co-Producing Knowledge: Between Othering, Emotionality and Dialogue / Birgitte Ravn Olesen and Christina Hee Pedersen ; The Ethics of Involvement with the Already Involved: Action Research and Power / Agnete Neidel and Trine Wulf-Andersen ; Dialogical Ethics and Reflections on Unfinalizability: An Analysis of Dissenting Voices in a Film Contest Study / Lisbeth Frølunde). -
  ISBN nr.: 
  9780415540247, 0415540240
  Omfang: 
  xii, 301 s.
  Udgiver: 
  Routledge
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:112528407|096|a
  By: 
  831020-katalog:112528407|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:112528407|700|4
  Available: 
  831020-katalog:112528407|980|a