• Dansk
 • English

term.subject="miljøterapi"

Afgræns din søgning

Materialetype
Emne
Sprog
Kilde
Årstal
Forfatter
Kategori
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Miljøterapibogen : mentalisering som holdning og handling

  • Bog
  Finn Skårderud, Bente Sommerfeldt: Miljøterapibogen : mentalisering som holdning og handling
  61.6421 MIL

  Miljøterapibogen : mentalisering som holdning og handling

  2014
  1. udgave, 3. oplag (2022)
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:51333314|980|.
  Bidrag af: 
  Bjørn Nake, Ole Gammeltoft, Signe Gottlieb
  Note: 
  Indhold: Mentalisering i gruppe ; Teori (Hvad er miljøterapi? ; Miljøterapiens idéhistorie ; Hvad er mentalisering? ; Mentaliseringens begrebsgrundlag ; Den trygge base ; Den følsomme hjerne) ; Klinisk praksis (Vurdering af mentalisering ; Mentaliseringsfremmende praksis ; Den kompetente miljøterapeut) ; Rum og rammer - Miljøterapiens strukturer (Udvikling af den mentaliserende organisation (MBT-M) ; Om ledelse ; Individuelle samtaler ; Grupper ; Det psykoedukative arbejde ; Familieforestillinger ; Tekster som værktøj ; Supervision) ; Mentalisering i forskellige kontekster (Traumer ; Selvskadende adfærd ; Spiseforstyrrelser ; Psykoser ; Stofmisbrug)
  Original titel: 
  Miljøterapiboken
  ISBN nr.: 
  9788741255866
  Omfang: 
  346 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:51333314|096|a
  By: 
  870970-basis:51333314|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:51333314|700|4
  Available: 
  870970-basis:51333314|980|a
 2. Miljøterapi med barn og unge : organisasjonen som terapeut

  • Bog
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:133097465|980|.
  Note: 
  Indhold: Hva er miljøterapi? Hva kjennetegne barn og unge som vil profittere på et opphold i en miljøterapeutisk institusjon? Den miljøterapeutiske organisasjonen og det miljøterapeutiske arbeidet. Miljøterapi - et tilbud om å arbeide med kontakt og grenser. Miljøterapeuten - en syntese av en rolle og en person. Miljøterapi sett i forhold til familie, nettverk og samfunn
  ISBN nr.: 
  9788215060033
  Omfang: 
  201 sider
  Udgiver: 
  Universitetsforlaget
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:133097465|096|a
  By: 
  831020-katalog:133097465|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:133097465|700|4
  Available: 
  831020-katalog:133097465|980|a
 3. Forståelse i miljøterapeutisk arbeid

  • Bog
  61.6421 FOR

  Forståelse i miljøterapeutisk arbeid

  2021
  2. utgave
  Godt miljøterapeutisk arbeid er avhengig av man forstår menneskene man arbeider med. Når miljøterapeuten forstår den som har et hjelpebehov, er det lettere å legge til rette for riktig behandling. Denne bokens hovedformål er å gi miljøterapeuter økt faglig forståelse og selvstendighet. Boken tar leseren med inn i arbeidet med «Frida», en case som bygger på virkelige hendelser der begge forfatterne var involvert. Gjennom presentasjon og drøfting av ulike faser i dette arbeidet får forfatterne fram hvordan miljøterapeutisk arbeid kan foregå i praksis, og hvordan man kan møte ulike problemer som kan oppstå underveis. I tillegg presenterer boka det teoretiske, utviklingspsykologiske fundamentet for denne tilnærmingen til miljøterapeutisk arbeid. Denne oppdaterte og reviderte versjonen av Forståelse i miljøterapi tar opp i seg ny, forskningsbasert kunnskap. Boken gir vernepleierstudenter kunnskap som bidrar til at de kan oppnå utdanningens læringsutbyttemål for miljøterapeutisk arbeid. Fordi boken har et flerfaglig perspektiv, er den også nyttig for øvrige helse- og sosialfaglige utdanninger, samt for miljøterapeuter i arbeid.
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:131785755|980|.
  ISBN nr.: 
  9788205546974
  Omfang: 
  150 sider
  Udgiver: 
  Gyldendal
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:131785755|096|a
  By: 
  831020-katalog:131785755|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:131785755|700|4
  Available: 
  831020-katalog:131785755|980|a
 4. Traumebevisst omsorg i psykisk helsearbeid : fra et tilknytningsteoretisk perspektiv

  • Bog
  61.6421 TRA

  Traumebevisst omsorg i psykisk helsearbeid : fra et tilknytningsteoretisk perspektiv

  2021
  2. utgave
  Summary: Mennesker som har hatt traumatiske erfaringer i oppveksten kan lett bli dratt tilbake til disse traumatiske opplevelsene fra fortiden gjennom såkalte «triggere». Fortiden kan således bli mer virkelig enn nåtiden. Noe som igjen kan bidra til uforståelige symptomer som hemmer livsutfoldelsen. Denne boken bidrar med kunnskap om hvordan lidelser som følger av tidlige alvorlige relasjonstraumer, utvikler seg og viser hvordan miljøterapeutisk stabiliseringsarbeid kan bidra til å forhindre et innskrenket liv. Erfaringsgrunnlaget som presenteres, er hentet fra Modum Bad, fra samarbeid med pasienter som strever med en kompleks dissosiativ lidelse på grunn av overveldende traumatiske hendelser i barne- og ungdomsårene
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:130954057|980|.
  Bidrag af: 
  May Bente Hagen
  ISBN nr.: 
  9788215046532
  Udgiver: 
  Universitetsforlaget
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:130954057|096|a
  By: 
  831020-katalog:130954057|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:130954057|700|4
  Available: 
  831020-katalog:130954057|980|a
 5. Miljøterapi i gruppe og organisation

  • Bog
  Lars Rasborg: Miljøterapi i gruppe og organisation
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:50640272|980|.
  Note: 
  Hertil knytter sig: Lars Rasborg ; Spejling og jeg-støtte, Indhold: Introduktion til miljøterapi ; Relationen (Miljøterapi i gruppe ; Eneforanstaltninger ; Regler og principper ; Miljøterapi i skolen) ; Elementer i en miljøterapeutisk organisation (Undersøgelse ; Visitation ; En miljøterapeutisk behandlingsplan ; Forældrearbejde ; Supervivion ; Miljøterapeutens motivation) ; Ledelse og samarbejde (Et rummeligt og reflekterende klima ; Miljøterapeutens rolle ; Opgaver og mødestruktur ; Organisationen som terapeut ; Miljøterapi som pædagogik)
  ISBN nr.: 
  9788750042259
  Omfang: 
  280 sider
  Udgiver: 
  Akademisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:50640272|096|a
  By: 
  831020-katalog:50640272|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:50640272|700|4
  Available: 
  831020-katalog:50640272|980|a
 6. Helt - ikke stykkevis og delt : psykiatrisk sygepleje og psykisk sundhed (Dansk udgave)

  • Bog
  Jan Kåre Hummelvoll: Helt - ikke stykkevis og delt : psykiatrisk sygepleje og psykisk sundhed (Dansk udgave)
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:50628485|980|.
  Bidrag af: 
  Tor Erling Dahl, Annelise Ebbe, Lisbeth W. Sørensen, Tom Havemann
  Note: 
  Indhold: Grundlaget (Psykiatrisk sygepleje som fagområde ; Recovery og bedringsfremmende omsorg ; Nogle relevante etiske grundbegreber, teorier og perspektiver i psykisk sundhedsarbejde ; Stykkevis og delt : om menneskesyn, psykiatrisk sygepleje og behandling) ; Fænomener (Selvbillede ; Om angst ; Tvangstanker og tvangshandlinger ; Depression og sorg ; Mani ; Aggression ; Mennesker i et grænseland ; Spiseforstyrrelser som sundhedsfaglig udfordring ; Samarbejde med psykotiske mennesker ; Psykisk sundhedsarbejde med ældre ; Om at møde mennesker med hukommelsessvækkelse) ; Metoder (Samtale og relation ; Samspil i grupper ; Et miljø for vækst og udvikling ; Kriser og krisehjælp) ; Psykiatrisk sygepleje, psykisk sundhedsarbejde og samfundet (Kultur, migration og sygepleje ; Psykiatrisk sygepleje og psykisk sundhedsarbejde i lokalsamfundet : teoretiske og praktiske implikationer ; Sundhedsfremmende og forebyggende aspekter i det psykiatriske sundhedsvæsen)
  Original titel: 
  Helt - ikke stykkevis og delt
  ISBN nr.: 
  9788741257174
  Omfang: 
  803 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:50628485|096|a
  By: 
  831020-katalog:50628485|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:50628485|700|4
  Available: 
  831020-katalog:50628485|980|a
 7. Grunnbok i psykisk helsearbeid : det landskapet vi er mennesker i

  • Bog
  61.642 LAU

  Grunnbok i psykisk helsearbeid : det landskapet vi er mennesker i

  2020
  Summary: Denne grunnboken i psykisk helsearbeid gir studenter i bachelor på helseutdanningene en første, grunnleggende innføring i hva psykisk helse er, hvordan man kan arbeide med psykisk helse i ulike tjenester, og hvordan man kan møte kravene om både å møte enkeltmennesket som individ og å gi profesjonell og god omsorg. Vi er alltid mennesker i en sammenheng, og for å forstå mennesker er det viktig å se det «landskapet» de befinner seg i. Lauveng drøfter betydningen av praktiske forhold som bolig, arbeid, økonomi, ensomhet og relasjoner, og hva dette har å si for å bli frisk. Alle kapitlene inneholder beskrivelser av mennesker som strever og hvordan de kan få hjelp. Hvert kapittel innledes med en oversikt over det aktuelle læringsutbyttet (jmf RHETOS for sykepleierutdanningen) kapittelet dekker
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:126822073|980|.
  Note: 
  Innhold: Modeller for psykisk sykdom. - Valg av forståelsesmodell. - Sykdom og helse . - Politikk, samfunnsendringer og psykisk helsevern. - Organisering av helsetjenesten. - Tverrfaglig samarbeid. - Helhetlig behandling og individuell plan (IP). - Brukermedvirkning .- Pårørende og familier. - Nettverk og ensomhet. - Forebygging. - Recovery og empowerment. - Planlegging og gjennomfernring av miljøterapeutiske tiltak. - Beskyttelse og støtte. - Struktur og engasjement. - Gyldiggjøring, aktiviteter og glede. - Relasjoner. - Når pasienter avviser tilbud. - Selvmordsadferd og villet egenskade. - Etiske utfordringer i hverdagen. - Tvungent psykisk helsevern. - Kliniske eksempler . - Register, Med litteraturhenvisninger og index
  ISBN nr.: 
  9788215026626
  Omfang: 
  314 sider
  Udgiver: 
  Universitetsforlaget
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:126822073|096|a
  By: 
  831020-katalog:126822073|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:126822073|700|4
  Available: 
  831020-katalog:126822073|980|a
 8. Atferdsanalytisk miljøbehandling : struktur og kvalitet i tilrettelagte tjenester

  • Bog
  61.6421 VIK

  Atferdsanalytisk miljøbehandling : struktur og kvalitet i tilrettelagte tjenester

  2018
  Tilrettelegging for mestring, deltakelse og opplevelse av et godt liv krever kompetanse. Det krever evne til metodisk tilnærming der miljøarbeidere jobber systematisk mot samme mål. Denne boka har miljøbehandling og viktigheten av å «arbeide i takt» som hovedtema. Miljøbehandling er den krevende delen av miljøarbeidet, der det er behov for tydelige prosedyrer og lik praksis for å legge til rette for endringer hos klienter med behov for dette. I miljøbehandling er registreringskvalitet og behandlingsintegritet sentrale prosessmål. Målet er altså å utføre tiltaksarbeidet slik det er planlagt. Metodisk arbeid må være forankret i myke verdier i atferdsanalytisk arbeid med marginaliserte tjenestemottakere. Verdier og ressurser er utgangspunkt for muligheter for utvikling. Arbeidet med tilrettelegging fremstilles i lys av atferdsanalysens begrepsapparat og underliggende menneskesyn
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:116440601|980|.
  ISBN nr.: 
  9788205510678
  Omfang: 
  234 sider
  Udgiver: 
  Gyldendal
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:116440601|096|a
  By: 
  831020-katalog:116440601|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:116440601|700|4
  Available: 
  831020-katalog:116440601|980|a
 9. Barn og unge med funksjonsnedsettelser : aktivitet og deltakelse i fellesskap

  • Bog
  38.7 BAR

  Barn og unge med funksjonsnedsettelser : aktivitet og deltakelse i fellesskap

  2020
  Forlagets beskrivelse: Aktivitet og deltakelse er viktig i alle barns liv. For barn og unge med funksjonsnedsettelse er aktivitet og deltakelse i fellesskap med andre også viktige virkemidler i habilitering og rehabilitering. Boken presenterer sentrale perspektiver på tvers av fagfelt. Det er gjennom deltakelse i ulike sosiale fellesskap at barn og unge lærer kroppslige og sosiale ferdigheter, hvor relasjoner skapes og identitet utvikles. Boken inneholder kapitler om fritidens betydning, tilpasset fysisk aktivitet i ulike kontekster og skolens oppfølging. Forfatterne drøfter også begrepet samskaping, som legger vekt på medvirkning og tverrgående nettverk, og som kan løse utfordringer i (re)habiliteringsfeltet knyttet til likeverdige muligheter for aktivitet og deltakelse. Et tverrgående blikk er viktig for alle faggrupper som bidrar i dette feltet, som pedagoger, fysio- og ergoterapeuter, sosionomer, vernepleiere, sykepleiere og studenter innenfor disse fagområdene. Boken er del av serien «Aktivitet, deltakelse og likeverdige muligheter» og er realisert gjennom et samarbeid mellom Beitostølen Helsesportsenter, Valnesfjord Helsesportssenter og Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelse.
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:132868956|980|.
  Bidrag af: 
  Tove P. Bergkvist, Berit Gjessing, Anne Merete Kissow, Anders Midtsundstad
  Note: 
  Indhold: Aktivitet og deltakelse i habilitering og rehabilitering (Anne-Merete Kissow) ; Samskaping som ressurs i en (re)habiliteringskontekst (Tove Pedersen Bergkvist) ; Veiledning i rolle – for opplevd tilhørighet (Anders Midtsundstad, Tove Pedersen Bergkvist & Jorunn H. Midtsundstad) ; Relasjoner (Berit Gjessing) ; Mestring (Tove Pedersen Bergkvist) ; Deltakelse (Anne-Merete Kissow) ; Tilpasset fysisk aktivitet (Tove Pedersen Bergkvist, Berit Gjessing & Hanne Jakobsen) ; Aktivitetshjælpemidler (Berit Gjessing) ; Samarbeid og overgang til voksenlivet (Anders Midtsundstad)
  ISBN nr.: 
  9788245034233
  Omfang: 
  170 s.
  Udgiver: 
  Fagbokforlaget
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:132868956|096|a
  By: 
  831020-katalog:132868956|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:132868956|700|4
  Available: 
  831020-katalog:132868956|980|a
 10. Selvskading og miljøterapi : selvskadende pasienters erfaringer med å være innlagt i psykiatriske avdelinger

  • Tidsskriftsartikel

  Selvskading og miljøterapi : selvskadende pasienters erfaringer med å være innlagt i psykiatriske avdelinger

  I: Psykiatrisk sygepleje online, Årg. 22, udg. 1 (2014),
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:36591978|980|.
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Psykiatrisk sygepleje online, Årg. 22, udg. 1 (2014)
  Location: 
  870971-tsart:36591978|096|a
  By: 
  870971-tsart:36591978|260|a
  Funktion: 
  870971-tsart:36591978|700|4
  Available: 
  870971-tsart:36591978|980|a