• Dansk
 • English

term.subject="lovgivning"

Afgræns din søgning

Materialetype
Emne
Sprog
Kilde
Årstal
Forfatter
Kategori
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Menneskeret - en demokratisk udfordring

  • Bog
  34.21 CHR

  Menneskeret - en demokratisk udfordring

  2014
  1. udgave, 1. oplag (2014)
  Beskrivelse af menneskerettens fremkomst og vækst. Set især i juridisk perspektiv og i forhold til de danske dommeres og politikeres rolle. Desuden diskuteres fremtidens forhold mellem de nationale og internationale institutioner med vægt på synspunktet, at det er de folkevalgte, der skal definere, hvad menneskerettigheder er; ikke juraen
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:51353609|980|.
  ISBN nr.: 
  9788741260983
  Omfang: 
  119 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:51353609|096|a
  By: 
  870970-basis:51353609|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:51353609|700|4
  Available: 
  870970-basis:51353609|980|a
 2. Loven

  • Bog
  34.01 TOF

  Loven

  2014
  2. oplag (2017)
  Hvordan Europa er delt op i en tysk og en engelsk retskultur, mellem elitært tankespind og god gammeldags common sense, og om juristerne og domstolenes brug og fortolkning af retsreglerne, illustreret med eksempler fra bl.a. strafferetten
  Serie: 
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:51270932|980|.
  ISBN nr.: 
  9788771243451
  Omfang: 
  60 sider
  Udgiver: 
  Aarhus Universitetsforlag
  Målgruppe: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:51270932|096|a
  By: 
  870970-basis:51270932|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:51270932|700|4
  Available: 
  870970-basis:51270932|980|a
 3. Moms, energi, lønsum : en lærebog om afgifter

  • Bog
  34.24 MOM

  Moms, energi, lønsum : en lærebog om afgifter

  2014
  4. udgave, 1. oplag (2014)
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:51168992|980|.
  Bidrag af: 
  Erik Dekov, John Engsig, Mette Juul, Lars M. Gosvig
  ISBN nr.: 
  9788761934758
  Omfang: 
  292 sider
  Udgiver: 
  Karnov Group
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:51168992|096|a
  By: 
  870970-basis:51168992|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:51168992|700|4
  Available: 
  870970-basis:51168992|980|a
 4. Hvad ved vi om modtagerne af kontanthjælp? : en oversigt over publiceret forskning om kontanthjælpsmodtagere i perioden 2007-14

  • Bog
  Bent Jensen (f. 1953): Hvad ved vi om modtagerne af kontanthjælp? : en oversigt over publiceret forskning om kontanthjælpsmodtagere i perioden 2007-14
  33.113 JEN

  Hvad ved vi om modtagerne af kontanthjælp? : en oversigt over publiceret forskning om kontanthjælpsmodtagere i perioden 2007-14

  2014
  1. udgave, 1. oplag (2014)
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:51546903|980|.
  Bidrag af: 
  Rockwool Fonden Forskningsenheden
  ISBN nr.: 
  9788776748562
  Omfang: 
  110 sider
  Udgiver: 
  Rockwool Fondens Forskningsenhed, Syddansk Universitetsforlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:51546903|096|a
  By: 
  870970-basis:51546903|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:51546903|700|4
  Available: 
  870970-basis:51546903|980|a
 5. Arbejdsmarkedsregulering

  • Bog
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:51499638|980|.
  Bidrag af: 
  Henning Jørgensen (f. 1949)
  Note: 
  Indhold: Henning Jørgensen: Den danske model - dinosaur eller dynamo ; Arbejdsmarkedsregulering og kollektiv visdom ; Politisk regulering - begrundelser og begrænsninger. Ny politisk-institutionel regulering: reformer, partsindflydelse og dansk model / Henning Jørgensen og Flemming Larsen. Flemming Ibsen: Organisationerne og overenskomstforhandlinger ; Det fagretlige system ; Faglig organisering og skift af fagforening / Flemming Ibsen og Laust Høgedah. Peter Nielsen: Nye produktionskoncepter, arbejdsorganisering og personaleplanlægning. Anette Borchorst: Køn på spil - arbejdsmarkedsmodel, velfærdsmodel og retliggørelse. Ole Busck: Arbejdsmiljøet ; hvorfor virker reguleringen ikke bedre? - arbejdsmiljøregulering og indsats gennem 40 år
  ISBN nr.: 
  9788757420579
  Omfang: 
  323 sider
  Udgiver: 
  Jurist- og Økonomforbundet
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:51499638|096|a
  By: 
  870970-basis:51499638|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:51499638|700|4
  Available: 
  870970-basis:51499638|980|a
 6. Sundhedsret

  • Bog
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:51274504|980|.
  ISBN nr.: 
  9788757432725
  Omfang: 
  467 sider
  Udgiver: 
  Jurist- og Økonomforbundet
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:51274504|096|a
  By: 
  870970-basis:51274504|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:51274504|700|4
  Available: 
  870970-basis:51274504|980|a
 7. Sundhedsjura : patienters retsstilling, sundhedspersoners ansvar, myndigheders tilsyn

  • Bog
  61.41 KRI

  Sundhedsjura : patienters retsstilling, sundhedspersoners ansvar, myndigheders tilsyn

  2014
  5. udgave, 2. oplag (2016)
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:51129474|980|.
  Note: 
  Indhold: Retten til at blive patient ; Patienters ret til selvbestemmelse ; Forsøg på mennesker ; Tvangsbehandling i psykiatrien ; Magtanvendelse og andre indgreb i retten til selvbestemmelse ; Hjemmesygepleje og øvrige omsorgsydelser ; Tavshedspligt, indhentning og videregivelse af journaloplysninger ; Aktindsigt ; Sundhedspersoners ansvar ; Sundhedspersoners dokumentationspligt ; Myndigheders tilsyn ; Patienterstatningen
  ISBN nr.: 
  9788712049937
  Omfang: 
  379 sider
  Udgiver: 
  Gad
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:51129474|096|a
  By: 
  870970-basis:51129474|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:51129474|700|4
  Available: 
  870970-basis:51129474|980|a
 8. Retsregler og jura for pædagoger

  • Bog
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:51401549|980|.
  Note: 
  Indhold: Retskilder ; Socialret ; Målsætninger ; Dagtilbudsloven ; Forældrebestyrelser ; Mål og rammer ; Magtanvendelse ; Underretning ; Handicappede ; Forsørgelse ; Forældremyndighed ; Personlig (u)myndighed ; Aktindsigt ; Partshøring ; Tavshedspligt ; Ytringsfrihed ; Ansættelsesbrev ; Straffeattester ; Lidt mere forvaltningsret
  ISBN nr.: 
  9788771184709
  Omfang: 
  49 sider
  Udgiver: 
  Frydenlund
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:51401549|096|a
  By: 
  870970-basis:51401549|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:51401549|700|4
  Available: 
  870970-basis:51401549|980|a
 9. Ægteskab og migration : konsekvenser af de danske familiesammenføringsregler 2002-2012

  • Bog
  34.22 ÆGT

  Ægteskab og migration : konsekvenser af de danske familiesammenføringsregler 2002-2012

  2014
  1. oplag (2014)
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:50872025|980|.
  Bidrag af: 
  Aarhus Universitet, Anika Liversage, Mikkel Rytter
  Note: 
  Serien udgivet af Aarhus Universitet, Indhold: Lovgivning, regler og politik (Martin Bak Jørgensen: Folketingsdebatter om transnationale ægteskaber. Ændringer i ægteskabs- og uddannelsesmønstre hos etniske minoriteter / Bolette Danckert og Vibeke Jakobsen. Beskæftigelsesmæssige effekter af de skærpede betingelser for familiesammenføring / Malene Rode Larsen og Heidi Hesselberg Lauritzen). Partnervalg og ægteskab (Garbi Schmidt: Lov og liv : familiesammenføringsreglernes betydning for selvopfattelsen blandt minoritetsunge. Anika Liversage: Med loven i hånd : køn, magt og opholdstilladelse i skilsmisser blandt tyrkere i Danmark. Kvindelige ægteskabsmigranter og voldelige realiteter / Sofie Danneskiold-Samsøe, Yvonne Mørck og Bo Wagner Sørensen. Nadine Fernandez: Moralske grænser og ægteskabelig migration : cubanere i Danmark). "Sverigemodellen" : taktiske modtræk til gældende regler (Rikke Wagner: Medborgerskab, familiesammenføring og "exit" til Sverige. Tina Gudrun Jensen: Tilhørsforhold og fremtidshorisonter blandt familiesammenførte ægtefæller i Sverige. Formodning om tvang : fætter-kusine-ægteskaber og omlagte livsbaner / Anika Liversage og Mikkel Rytter)
  ISBN nr.: 
  9788771241310
  Omfang: 
  247 sider
  Udgiver: 
  Aarhus Universitetsforlag, Aarhus Universitet
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:50872025|096|a
  By: 
  870970-basis:50872025|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:50872025|700|4
  Available: 
  870970-basis:50872025|980|a
 10. Sygdomsforebyggelse

  • Bog
  Signild Vallgårda, Finn Diderichsen, Torben Jørgensen (f. 1946): Sygdomsforebyggelse
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:51155009|980|.
  Note: 
  Indhold: Begreber ; Videnstyper og analyser ; Årsager til sygdom og skade ; Udviklingen i sygelighed og dødelighed ; Sundhedsadfærd ; De forebyggende indsatser ; Lokal planlægning ; Evaluering ; Magtudøvelse ; Forebyggelsesetik ; Lovgivning og aktører ; Kontinuitet og forandring i forebyggelsen
  ISBN nr.: 
  9788762813670
  Omfang: 
  277 sider
  Udgiver: 
  Munksgaard
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:51155009|096|a
  By: 
  831020-katalog:51155009|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:51155009|700|4
  Available: 
  831020-katalog:51155009|980|a