• Dansk
 • English

term.subject="kommuner"

Afgræns din søgning

Materialetype
Emne
Sprog
Kilde
Årstal
Forfatter
Kategori
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Kommunalt regnskab - regnskaber og styring i kommunerne

  • Bog
  33.79 ERI

  Kommunalt regnskab - regnskaber og styring i kommunerne

  2014
  9. udgave, 1. oplag (2011 [i.e. 2014])
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:51228499|980|.
  ISBN nr.: 
  9788773926659
  Udgiver: 
  Metropol
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:51228499|096|a
  By: 
  831020-katalog:51228499|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:51228499|700|4
  Available: 
  831020-katalog:51228499|980|a
 2. Udskillelse og sammenlægning af kommunale aktiviteter

  • Bog
  34.23 UDS

  Udskillelse og sammenlægning af kommunale aktiviteter

  2014
  1. udgave, 1. oplag (2014)
  Bogen "sammenfatter forfatternes erfaringer med sammenlægning og omstrukturering af kommunale aktiviteter. Bogen indeholder en række konkrete anbefalinger og råd til, hvordan beslutningsprocessen og implementeringen af de politiske beslutninger får det bedste grundlag for at blive en succes. Medarbejdere i kommuner og kommunale selskaber vil kunne bruge bogen som et praktisk redskab i forbindelse med fremtidige omstruktureringer og sammenlægning af kommunale aktiviteter."
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:51361903|980|.
  Note: 
  Strategiske overvejelser. Selskabsopgørelse. Samarbejde og sammenlægning. Proces. Implementering. De regulatoriske rammer. Regeloversigt.
  ISBN nr.: 
  9788757431551
  Omfang: 
  187 sider
  Udgiver: 
  Jurist- og Økonomforbundet
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:51361903|096|a
  By: 
  831020-katalog:51361903|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:51361903|700|4
  Available: 
  831020-katalog:51361903|980|a
 3. Beskæftigelsesfaglighed : mikroprocesser i jobcentrenes frontlinje og kvalificeringsbehov

  • Bog
  33.113 BES

  Beskæftigelsesfaglighed : mikroprocesser i jobcentrenes frontlinje og kvalificeringsbehov

  2014
  1. udgave, 1. oplag (2014)
  Fokus på mødet mellem beskæftigelsessystem og såkaldt "svagere" ledige og sygemeldte med sammensatte problemer, og hvad der kræves af faglige og personlige kvalifikationer for at arbejde i systemet
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:51186605|980|.
  ISBN nr.: 
  9788771121469
  Omfang: 
  228 sider
  Udgiver: 
  Aalborg Universitetsforlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:51186605|096|a
  By: 
  870970-basis:51186605|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:51186605|700|4
  Available: 
  870970-basis:51186605|980|a
 4. Den faglige praksis i jobcentrene

  • Bog
  33.113 FAG

  Den faglige praksis i jobcentrene

  2014
  1. udgave, 1. oplag (2014)
  Hvordan jobcentrenes medarbejdere arbejder med "svagere" ledige og sygemeldte, hvordan de vurderer indsatsmetoder og resultater, samt hvordan kvalificeringen til arbejdet ser ud
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:51184009|980|.
  ISBN nr.: 
  9788771121452
  Omfang: 
  332 sider
  Udgiver: 
  Aalborg Universitetsforlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:51184009|096|a
  By: 
  870970-basis:51184009|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:51184009|700|4
  Available: 
  870970-basis:51184009|980|a
 5. Hvordan har vi det i dag, da? : flernivåstyring og samhandling i dansk og norsk helsepolitikk

  • Bog
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:112533915|980|.
  Bidrag af: 
  Hilmar Rommetvedt, Ståle Opedal, Inger Marie Stigen, Karsten Vrangbæk
  Note: 
  Indhold: Utfordringen: Spesialisering og samordning ; De danske og norske helsesystemene : likheter og forskjeller ; Samordning i helsevesenet : en statusrapport fra danske og norske kommuner ; Avtalebasert samordning : danske og norske erfaringer ; Samarbeidsutvalgene mellom norske kommuner og lokale helseforetak : forhandlinger og innflytelse ; Kommunal medfinansiering : danske erfaringer og norske forventninger ; Norske kommuner og lokale helseforetak : HF-styret og styremedlemmernes roller ; Sykehusstrukturer i endring : sentraliserende dansker, protesterende nordmenn? ; Hvordan vi har det? Jo takk --
  ISBN nr.: 
  9788245014310
  Omfang: 
  233 sider
  Udgiver: 
  Fagbokforlaget
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:112533915|096|a
  By: 
  831020-katalog:112533915|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:112533915|700|4
  Available: 
  831020-katalog:112533915|980|a
 6. Det kommunale sundhedsvæsen

  • Bog
  : Det kommunale sundhedsvæsen
  61.4 KOM

  Det kommunale sundhedsvæsen

  2014
  1. udgave, 1. oplag (2014)
  Et overblik over det kommunale sundhedsvæsen, dets beslutningshierarki, de sundhedsfaglige brændpunkter og den økonomiske indretning, samt fokus på, hvilken betydning den kommunale kontekst har for de professionelle, der leverer sundhedsydelserne, og de patienter, der modtager dem
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:50844463|980|.
  Bidrag af: 
  Birthe M. Pedersen (f. 1955-07-20), Steen Rank Petersen
  Note: 
  Indhold: Sundhed i et overordnet og kommunalt perspektiv (Astrid Blom: Det kommunale sundhedsområde i et historisk perspektiv. Nanna Mik-Meyer: Sundhedens rolle : enhvers pligt og målet for alle. Finn Diderichsen: Ulighed i sundhed). Demografisk udvikling og politisk prioritering på det kommunale sundhedsområde (Jannie Kilsmark: Hvad betyder flere ældre for det kommunale sundhedsområde? Lars Iversen: Kommunale sundhedspolitiker og politikernes prioriteringer). Kommunernes sundhedsopgaver og centrale udfordringer (Torben Jørgensen: Kommunernes folkesundhedsarbejde. Jean Hald Jensen: Kronisk sygdom og forløbsprogrammer. Sidsel Vinge: Hjemmesygeplejen i udvikling : nye udfordringer til organisering og kompetencer. Genoptræning og rehabilitering / Claus Vinther Nielsen og Thomas Maribo. Mads Uffe Pedersen: Samarbejdet om de dobbelt belastede borgere : misbrugsbehandlingen og socialpsykiatrien i kommunerne. Børge Hede: Den kommunale tandpleje. Nina Gath: Sundhedsplejens opgaver i kommunerne). Organisering, økonomiske incitamenter og dokumentation (Karsten Vrangbæk: Forvaltning og aftalebaseret styring af kommunernes arbejde på sundhedsområdet. Økonomiske incitamenter på det kommunale sundhedsområde / Jakob Kjellberg og Pia Kürstein Kjellberg. Evidens og dokumentation / Finn Diderichsen og Ulla Christensen). Erfaringer fra andre lande - kan vi lære noget af andre? (Peter Emmerich Hansen: Det nære sundhedsvæsen i et internationalt perspektiv)
  ISBN nr.: 
  9788741256405
  Omfang: 
  369 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:50844463|096|a
  By: 
  831020-katalog:50844463|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:50844463|700|4
  Available: 
  831020-katalog:50844463|980|a
 7. Lov om kommunernes styrelse med kommentarer

  • Bog
  34.66 KOM
  Kommuner

  Lov om kommunernes styrelse med kommentarer

  2022
  3. udgave, 1. oplag (2022)
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:134325828|980|.
  ISBN nr.: 
  9788757430929
  Omfang: 
  1305 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:134325828|096|a
  By: 
  870970-basis:134325828|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:134325828|700|4
  Available: 
  870970-basis:134325828|980|a
 8. Borgernær sygepleje : viden og kompetencer i det nære sundhedsvæsen (Munkgaard)

  • Bog
  : Borgernær sygepleje : viden og kompetencer i det nære sundhedsvæsen (Munkgaard)
  61.7 BOR

  Borgernær sygepleje : viden og kompetencer i det nære sundhedsvæsen (Munkgaard)

  2022
  1. udgave, 1. oplag (2022)
  En indføring til de rammer, vilkår og udfordringer, der knytter sig til sygepleje i den primære sundhedssektor. Det diskuteres og problematiseres hvilken viden, kompetencer og færdigheder sygeplejersker i det primære sundhedsvæsen har behov for. Til sygeplejestuderende og sygeplejersker der uddanner sig i borgernær sygepleje
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:135247839|980|.
  Bidrag af: 
  Kirsten Frederiksen (f. 1952), Anne Bendix Andersen
  Note: 
  Indhold: Det danske velfærdssamfund - et samfund i bevægelse / Kirsten Beedholm, Kirsten Frederiksent. Udvikling og læring i tværsektorielt samarbejde / Rikke Buus Bøje. Kompleksitet som vilkår i tværsektorielt samarbejde / Anne Bendix Andersen. Borgere med multisygdom / Mikkel Juul Jensen. Tværsektorielt samarbejde og koordinering / Anne Døssing. Ledelse og klinisk beslutningstagning / Anni Kjærgaard Sørensen. Etiske perspektiver på borgernær sygepleje / Lisbeth Aaskov Falch. Evidensbaseret sygeplejepraksis / Susanne Friis Søndergaard, Marianne Eg. Dokumentation i borgerforløb / Julie Duval Jensen. Sundhedspædagogiske tilgange til den ældre borger / Helle Schnor, Lotte Evron. Tidlig opsporing af begyndende sygdom / Grete Wedege, Monica Milter Ehlers. Borgerens perspektiv i rehabilitering / Sanne Angel. Medicin til borgere med multisygdom / Mikkel Juul Jensen. Borgere med anden etnisk baggrund / Dorthe Susanne Nielsen. Borgere med behov for palliativ indsats / Helle N. Matthiesen, Susanne Søndergaard. Borgere med psykiske lidelser / Lene Lauge Berring. Borgere med rusmiddelbrug / Birgitte Ehlers, Astrid Bay. Borgere med demenslidelse / Kirsten Gotfredsen
  ISBN nr.: 
  9788762820562
  Omfang: 
  368 sider
  Udgiver: 
  Munksgaard
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:135247839|096|a
  By: 
  870970-basis:135247839|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:135247839|700|4
  Available: 
  870970-basis:135247839|980|a
 9. Borgeren i centrum i det offentlige Danmark

  • Bog
  35.1 REV

  Borgeren i centrum i det offentlige Danmark

  2022
  2. udgave, 1. oplag (2022)
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:134325542|980|.
  Bidrag af: 
  Komponent
  Note: 
  Indhold: Samfundsmæssige rammer ; Digitaliseringsreformen ; Organisatoriske rammer ; Borgeren i centrum ; Medarbejderen i den offentlige forvaltning ; Borgerservice ; Mødet mellem borgeren og medarbejderen
  ISBN nr.: 
  9788774248804
  Omfang: 
  277 sider
  Udgiver: 
  Komponent
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:134325542|096|a
  By: 
  870970-basis:134325542|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:134325542|700|4
  Available: 
  870970-basis:134325542|980|a
 10. I fællesskabets tjeneste : 100 års kommunal ledelse

  • Bog
  36.1 I F

  I fællesskabets tjeneste : 100 års kommunal ledelse

  2013
  1. udgave, 1. oplag (2013)
  Fire bidrag i ord og billeder til fortællingen om kommunal ledelse i 100 år - der ses på kommunen, dens mission, rammer, organisering og aktører samt vilkårene for kommunal ledelse, of hvordan de har udviklet sig de senest 100 år
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:29988285|980|.
  Bidrag af: 
  Kommunaldirektørforeningen i Danmark, Kurt Klaudi Klausen, Søren Thorup (f. 1957-06-08)
  Note: 
  Udgivet i forbindelse med Kommunaldirektørforeningens 100 år jubilæum, Indhold: Kurt Klaudi Klausen: Vilkår under forandring. Morten Balle Hansen: Fra kæmner til kommunaldirektør. Kristian Kreiner: Ledelse og troværdighed. Jens Skou Olsen: Kommune, hva' så?
  ISBN nr.: 
  9788702140026
  Omfang: 
  191 sider
  Udgiver: 
  Gyldendal
  Målgruppe: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:29988285|096|a
  By: 
  870970-basis:29988285|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:29988285|700|4
  Available: 
  870970-basis:29988285|980|a