• Dansk
 • English

term.subject="fravær"

Afgræns din søgning

Materialetype
Emne
Sprog
Kilde
Årstal
Forfatter
Kategori
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Skolevegringsmysteriet : historien om hvorfor barn og unge sitter alene hjemme i stedet for å gå på skolen

  • Bog
  37.31 SKO

  Skolevegringsmysteriet : historien om hvorfor barn og unge sitter alene hjemme i stedet for å gå på skolen

  2022
  1. udgave
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:133122338|980|.
  Note: 
  Indhold: Innledning. Tre historie om barn som sliter med å gå på skolen. Dette er skolevegring. Et stort problem og et økende problem? En skolevegringshistorietime: om barn som hang i skjørtekanten og foreldre som pakket ungene sine inn i bomull. Dette tenker vi om skolevegring i 2022. Det har skjedd noe med ungene våre. Jo, det er foreldrene som har mesteparten av skylda - og samtidig ikke. Det norske samfunnsmirakelets skyggeside. "Skolen skaper tapere". Diagnosesamfunnet. Når hele verden ligger for våre fingertupper, er skolen fort langt unna. En verden i endring. Om folk som går i hi. Vi samler trådene
  ISBN nr.: 
  9788202703950
  Omfang: 
  284 sider
  Udgiver: 
  Cappelen Damm
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:133122338|096|a
  By: 
  831020-katalog:133122338|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:133122338|700|4
  Available: 
  831020-katalog:133122338|980|a
 2. Rett og plikt til opplæring : om fravær og deltakelse i skolen

  • Bog
  37.31 RET

  Rett og plikt til opplæring : om fravær og deltakelse i skolen

  2013
  1. udgave
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:112519637|980|.
  Note: 
  Indhold: Rett og plikt til opplæring. Individet i fellesskabet. Teoretiske perspektiver på ugyldig fravær. En sosialøkologisk modell. En systemorientert analysemodell. Generelle tiltak - klasseledelse og relasjonen mellom elev og lærer. Spesifikke tiltak for økt deltakelse og læring. Skreddersydde tiltak
  ISBN nr.: 
  9788245011289
  Omfang: 
  208 sider
  Udgiver: 
  Fagbokforlaget
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:112519637|096|a
  By: 
  831020-katalog:112519637|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:112519637|700|4
  Available: 
  831020-katalog:112519637|980|a
 3. Redde for skolen : om skolefobi og skolevegring

  • Bog
  37.31 LIE

  Redde for skolen : om skolefobi og skolevegring

  2021
  Presenterer fenomenet «skolefobi» og gjør rede for hvorfor noen barn utvikler irrasjonell angst for skolen. Boka presenterer også ulike tiltaksformer som skolen og andre profesjonsutøvere kan benytte for å hjelpe elevene, inkludert forslag om hvordan skolen kan få elever med skoleangst tilbake til skolen og forberede dem til senere sosialisering i skolemiljøet
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38876171|980|.
  Note: 
  Indhold: Barn og unge som er redde for skolen – en introduksjon ; Teorigrunnlaget ; Pedagogisk tilnærming : fra problemidentifisering av elevenes skoleavvisningsatferd til reintegrering i skolen ; Psykologisk tilnærming – kartlegging, diagnostisering og behandling av elever med skoleangst (skolefobi)
  ISBN nr.: 
  9788215043852
  Omfang: 
  187 sider
  Udgiver: 
  Universitetsforlaget
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:38876171|096|a
  By: 
  870970-basis:38876171|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:38876171|700|4
  Available: 
  870970-basis:38876171|980|a
 4. Fra fravær til fællesskab : hvad kan skolen gøre?

  • Bog
  Gro Emmertsen Lund: Fra fravær til fællesskab : hvad kan skolen gøre?
  37.31 LUN

  Fra fravær til fællesskab : hvad kan skolen gøre?

  2021
  1. oplag (2021)
  Interessant og vigtig bog, der i forbindelse med elevers skolefravær, sætter fokus på skolens rolle og handlemuligheder i forhold til at nedbringe fraværet. Bogen henvender sig til alle skoleprofessionelle
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61473319|980|.
  Note: 
  Indhold: Fokus på fravær (Skolens fællesskab ; To ubekendte) ; Hvad er fravær? (Fraværskategorier ; Skolevægring ; Pjæk ; Tilbageholdelse ; Fra individ til relation og kultur ; Skoleeksklusion ; Fraværets forskellige former ; Et spørgsmål om erkendelsesteori) ; Børnenes fortællinger (At se med eleverne ; At lytte med eleverne ; Alexander ; Lea ; Sofie ; Når skoleoplevelser fører til fravær) ; Fra fravær til skoletrivsel (Forebyg fravær ; Forholdet til de voksne ; Forholdet til kammeraterne ; Mobning og ensomhed ; Forholdet til det faglige ; Kedsomhed ; Motivation og trivsel ; Elevengagement ; Skoletilhør) ; Skolekulturens betydning for fravær (Hvad er skolekultur? ; Tre forskellige skolekulturer ; Den aggressive skolekultur ; Den passive skolekultur ; Den proaktive skolekultur) ; Hvad kan skolen gøre? (Et fælles afsæt ; Håndtering af fravær ; Foldagers fem faser i håndtering af fravær ; Hurtig handling ; Forebyggelse af fravær ; Rettidige relevante indsatser ; At arbejde med skoletilhør) ; Samarbejde med forældre (En vigtig opgave ; Skoleledernes forpligtelser ; Fravær rammer familierne ; Relationen mellem skole og forældre ; Børn i skoletrivsel giver glade forældre ; Et responsivt forældresamarbejde ; Responsive kendetegn ; Et positivt forældresyn) ; Fra fravær til fællesskab (Det kan skolen gøre) ; Det videre arbejde (Ni opgaver)
  ISBN nr.: 
  9788772191638
  Omfang: 
  204 sider
  Udgiver: 
  Aarhus Universitetsforlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:61473319|096|a
  By: 
  870970-basis:61473319|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:61473319|700|4
  Available: 
  870970-basis:61473319|980|a
 5. Forebyg skolefravær

  • Bog
  37.31 NOR

  Forebyg skolefravær

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Metodebog der henvender sig til lærere, pædagoger, skoleledere, vejledere og PPR-psykologer
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39609444|980|.
  Note: 
  På omslaget: En metodebog med konkrete værktøjer til en systematisk kortlægning af skolefravær og praksisnære redskaber til at få eleverne tilbage på rette spor, Hertil findes supplerende materiale på internettet, Indholdsfortegnelse: Interventionspyramiden ; Identifikation af tegn ; Registrering af observerede tegn ; Relationscirklen til afdækning af den professionelles relation til barnet eller den unge ; Refleksionsspørgsmål til barnets eller den unges opleverlser af sin kontekst og sit liv : Refleksionsskemaer til klasseledelseskompetence og klasserumsledelse ; LP-blomsten/Analysemdel til opretholdende faktorer og caseformulering ; Samtaleskabeloner - barnets eller den unges stemme ; Barnets eller den unges handleplan og aftaleark ; Signs of Safety - SoS ; SMARTmål og handleplan
  ISBN nr.: 
  9788772340210
  Omfang: 
  54 sider
  Udgiver: 
  Dafolo
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:39609444|096|a
  By: 
  870970-basis:39609444|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:39609444|700|4
  Available: 
  870970-basis:39609444|980|a
 6. Tett på : frafall i skolen og psykisk helse

  • Bog
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:116344114|980|.
  ISBN nr.: 
  9788245020410
  Omfang: 
  171 sider
  Udgiver: 
  Fagbokforlaget
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:116344114|096|a
  By: 
  831020-katalog:116344114|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:116344114|700|4
  Available: 
  831020-katalog:116344114|980|a
 7. Jeg vil ikke i skole : om skolevægring hos børn og unge

  • Bog
  37.31 FLE

  Jeg vil ikke i skole : om skolevægring hos børn og unge

  2018
  1. udgave, 3. oplag (2019)
  Om børn og unge i alderen 6-16 år, der ikke vil i skole
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:54852142|980|.
  Note: 
  Indhold: Bogens grundbegreber ; Hvad er skolevægring? ; Hvor udbredt er skolevægring? ; Tidlige tegn på udvikling af skolevægring ; Hvad er meningen med skolevægring? ; Hvilke årsager er der til skolevægring? ; Hvad hindrer dette barn i at gå i skole? ; Hvad kan vi gøre ved skolevægring? ; Hvad har barnet ret til?
  ISBN nr.: 
  9788771586695
  Omfang: 
  139 sider
  Udgiver: 
  Dansk Psykologisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:54852142|096|a
  By: 
  870970-basis:54852142|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:54852142|700|4
  Available: 
  870970-basis:54852142|980|a
 8. Retten til uddannelse : når børn med handicap ikke går i skole

  • Bog
  37.363 RET

  Retten til uddannelse : når børn med handicap ikke går i skole

  2017
  1. oplag (2017)
  Om regelsættet, der regulerer skolevægringssager, samt analyse af hvorvidt barnets rettigheder er sikret, når et barn ikke magter at gå i skole. Med udgangspunkt i sager om børn med autisme og /eller ADHD med skolevægring, ses der endvidere på hvordan de juridiske regler fungerer i praksis
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:54091524|980|.
  Bidrag af: 
  Institut for Menneskerettigheder, Nikolaj Nielsen, Pernille Vigild, Caroline Adolphsen, Nikolaj Nielsen
  Note: 
  Indhold: Metode (Juridisk analyse ; Analyse af praksis : datagrundlag og metode ; Menneskeretten (Grundlæggende børneretlige og handicapretlige principper ; Dansk ret (Det juridiske grundlag for retten til at modtage undervisning ; Håndtering af den enkelte sag ; Sagsgangen i sager som børn, der ikke går i skole ; Skolelovgivningens hjælpemuligheder ; Rettigheder efter serviceloven ; Sammenfatning om dansk ret og menneskeretten) ; Skoleværing i praksis (Uenigheder om årsager til mistrivsel og skolevægring ; Skolernes indsatser ; Skolelederen som myndighed ; Sektoransvarlighedsprincippet og skolevægring ; Hele familien belastes ved skolevægring) ; Konklusion og anbefalinger (Tidlig identifikation skal sikres ; Retten til sygeundervisning skal præciseres ; Skolelederens rolle som myndighed skal gøres klar, og klageadgang skal sikres ; Ventetiden skal nedbringes ; Sektoransvarlighedsprincippet må ikke hindre støtte til familierne)
  ISBN nr.: 
  9788793605190
  Omfang: 
  84 sider
  Udgiver: 
  Institut for Menneskerettigheder
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:54091524|096|a
  By: 
  870970-basis:54091524|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:54091524|700|4
  Available: 
  870970-basis:54091524|980|a
 9. Vi sygeliggør børn i stedet for at lytte

  • Avisartikel

  Vi sygeliggør børn i stedet for at lytte

  I: Politiken, 2022-01-22, Sektion 2, s. 4
  Op til 5 procent af de danske skoleelever har symptomer på skolevægring. Måske har folkeskolen og ikke børnene et problem
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-avis:62054999|980|.
  Omfang: 
  Sektion 2, s. 4
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Politiken, 2022-01-22
  Location: 
  870971-avis:62054999|096|a
  By: 
  870971-avis:62054999|260|a
  Funktion: 
  870971-avis:62054999|700|4
  Available: 
  870971-avis:62054999|980|a
 10. Den værste klasse på skolen

  • Tidsskriftsartikel

  Den værste klasse på skolen

  I: Liv i skolen, Årg. 24, nr. 4 (2022), S. 82-87
  Fortællingen om Karoline, der gik i "den værste klasse på skolen". I sådan en klasse kan man nemt træde forkert og en dag holdt hun simpelthen op med at gå i skole. Hendes vej tilbage til klassen og fællesskabet krævede et omfattende arbejde med at skabe en ny fortælling om klassen og alle dem, der gik i den
  Serie: 
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:135676829|980|.
  Omfang: 
  S. 82-87
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Liv i skolen, Årg. 24, nr. 4 (2022)
  Location: 
  870971-tsart:135676829|096|a
  By: 
  870971-tsart:135676829|260|a
  Funktion: 
  870971-tsart:135676829|700|4
  Available: 
  870971-tsart:135676829|980|a