• Dansk
 • English

term.subject="for sundhedspersonale"

Afgræns din søgning

Materialetype
Emne
Sprog
Kilde
Årstal
Forfatter
Kategori
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Praktisk farmakologi

  • Bog
  Anton Pottegård, Tore Bjerregaard Stage: Praktisk farmakologi
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:51493427|980|.
  Note: 
  Indhold: 100 receptpligtige lægemidler ; 25 håndkøbsscenarier ; Supplerende kapitler
  ISBN nr.: 
  9788777497728
  Omfang: 
  229 sider
  Udgiver: 
  FADL
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:51493427|096|a
  By: 
  870970-basis:51493427|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:51493427|700|4
  Available: 
  870970-basis:51493427|980|a
 2. Videnskabsteori : lærebog for sundhedsprofessionelle

  • Bog
  61.07 VID

  Videnskabsteori : lærebog for sundhedsprofessionelle

  2014
  1. udgave, 1. oplag (2014)
  Med overordnede, systematiske beskrivelser af kilderne til videnskabelig erkendelse og forskningens processer vises, hvordan betydningen af teoretiske diskussioner, synspunkter og begreber hænger sammen med videnskabelig praksis
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:51216342|980|.
  Note: 
  Indhold: Sundhedsfagenes emneområder ; Videnskabens mål og idealer ; Videnskabelig erkendelse ; Videnskabelige metoder ; Videnskabsteoretiske grundpositioner ; Forskningsetik ; Forskningens rammer og processer ; Opgaveskrivning og den videnskabelige basismodel
  ISBN nr.: 
  9788712047971
  Omfang: 
  246 sider
  Udgiver: 
  Gad
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:51216342|096|a
  By: 
  870970-basis:51216342|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:51216342|700|4
  Available: 
  870970-basis:51216342|980|a
 3. Sundhedsjura : patienters retsstilling, sundhedspersoners ansvar, myndigheders tilsyn

  • Bog
  Kent Kristensen (f. 1965): Sundhedsjura : patienters retsstilling, sundhedspersoners ansvar, myndigheders tilsyn
  61.41 KRI

  Sundhedsjura : patienters retsstilling, sundhedspersoners ansvar, myndigheders tilsyn

  2014
  5. udgave, 2. oplag (2016)
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:51129474|980|.
  Note: 
  Indhold: Retten til at blive patient ; Patienters ret til selvbestemmelse ; Forsøg på mennesker ; Tvangsbehandling i psykiatrien ; Magtanvendelse og andre indgreb i retten til selvbestemmelse ; Hjemmesygepleje og øvrige omsorgsydelser ; Tavshedspligt, indhentning og videregivelse af journaloplysninger ; Aktindsigt ; Sundhedspersoners ansvar ; Sundhedspersoners dokumentationspligt ; Myndigheders tilsyn ; Patienterstatningen
  ISBN nr.: 
  9788712049937
  Omfang: 
  379 sider
  Udgiver: 
  Gad
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:51129474|096|a
  By: 
  870970-basis:51129474|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:51129474|700|4
  Available: 
  870970-basis:51129474|980|a
 4. Når rådgivning bliver svær : for sundheds- og plejepersonale

  • Bog
  Else Olesen (f. 1974): Når rådgivning bliver svær : for sundheds- og plejepersonale
  61.37 OLE

  Når rådgivning bliver svær : for sundheds- og plejepersonale

  2014
  1. udgave, 1. oplag (2014)
  Vejledning i hvordan man håndterer samtaler om sex og intimitet med mennesker, der gennemgår eller har gennemgået et sygdomsforløb
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:51343867|980|.
  Note: 
  På omslaget: Om sygdom og seksualitet
  ISBN nr.: 
  9788770810449
  Omfang: 
  96 sider
  Udgiver: 
  Saxo
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:51343867|096|a
  By: 
  870970-basis:51343867|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:51343867|700|4
  Available: 
  870970-basis:51343867|980|a
 5. Basal medicinregning

  • Bog
  Susanne Piilgaard Hallin: Basal medicinregning
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:51148878|980|.
  Note: 
  Indhold: Regnefærdigheder (Begreber og enheder ; Brøkregning ; Procentregning ; Afrundingsregler) ; Regnemetoder (Dosisudregning ; Enhedsomregning ; Regnetrekanter og formler) ; Regneopgaver (Medicin i fast form ; Medicin i flydende form ; Medicin som infusion) ; Regnetest
  ISBN nr.: 
  9788762812185
  Omfang: 
  160 sider
  Udgiver: 
  Munksgaard
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:51148878|096|a
  By: 
  831020-katalog:51148878|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:51148878|700|4
  Available: 
  831020-katalog:51148878|980|a
 6. Musikterapi : teori, uddannelse, praksis, forskning : en håndbog om musikterapi i Danmark

  • Bog
  : Musikterapi : teori, uddannelse, praksis, forskning : en håndbog om musikterapi i Danmark
  61.549 MUS

  Musikterapi : teori, uddannelse, praksis, forskning : en håndbog om musikterapi i Danmark

  2014
  1. udgave, 1. oplag (2014)
  Beskriver musikterapien i Danmark og dens historie. Desuden redegøres for anvendelsen inden for en række kliniske områder og for den dokumentation der findes for musikterapiens effekt. Med ledsagende cd, der giver eksempler på omtalte arbejdsområder og problemstillinger i bogen
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:51350952|980|.
  Bidrag af: 
  Lars Ole Bonde, Lars Ole Bonde
  Note: 
  Hertil findes supplerende materiale på forlagets hjemmeside, Indhold: Introduktion til musikterapi ; Musikterapiens teoretiske grundlag ; Udvalgte musikterapeutiske retninger og metoder ; Musikterapi i praksis : kliniske og andre arbejdsområder ; Musikterapeutisk forskning og evidensbaseret praksis ; Uddannelsen af musikterapeuter i Danmark ; Musikterapi : ressourcer og materialer
  ISBN nr.: 
  9788779553972
  Omfang: 
  545 sider
  Udgiver: 
  Klim
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:51350952|096|a
  By: 
  870970-basis:51350952|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:51350952|700|4
  Available: 
  870970-basis:51350952|980|a
 7. Håndbog i litteratursøgning og kritisk læsning : redskaber til evidensbaseret praksis

  • Bog
  Hans Lund (f. 1958-08-23): Håndbog i litteratursøgning og kritisk læsning : redskaber til evidensbaseret praksis
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:51354273|980|.
  Note: 
  Indhold: Introduktion til evidensbaseret praksis og EBP-redskabet CAT (Critically Appraised Topic) ; Formulering af klinisk spørgsmål ; Litteratursøgning ; Kritisk vurdering af videnskabelige artikler ; Læsning af tabeller og figurer ; Svaret på det kliniske spørgsmål ; Implementering af evidensbaseret praksis ; Evaluering af EBP-processen : Kvalitetsvurdering af en CAT ; Appendiks - centrale begreber forklaret
  ISBN nr.: 
  9788762811966
  Omfang: 
  252 sider
  Udgiver: 
  Munksgaard
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:51354273|096|a
  By: 
  870970-basis:51354273|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:51354273|700|4
  Available: 
  870970-basis:51354273|980|a
 8. Basal sundhedsøkonomi

  • Bog
  Kjeld Møller Pedersen: Basal sundhedsøkonomi
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:51254120|980|.
  Note: 
  Indhold: Det danske sundhedsvæsen ; Hvad er sundhedsøkonomi? ; Trepartsmodellen ; Markedsfejl ; Konkurrence ; Middellevetid og ulighed i sundhed ; Brugerbetaling ; Afregningsordninger ; Forebyggelsesøkonomi ; Kvalitetsjusterede leveår ; Økonomisk evaluering ; Prioritering
  ISBN nr.: 
  9788762813236
  Omfang: 
  305 sider
  Udgiver: 
  Munksgaard
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:51254120|096|a
  By: 
  831020-katalog:51254120|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:51254120|700|4
  Available: 
  831020-katalog:51254120|980|a
 9. Resiliensprocesser : begreb, forskning og praksis

  • Bog
  Ida Skytte Jakobsen: Resiliensprocesser : begreb, forskning og praksis
  13.16 SKY

  Resiliensprocesser : begreb, forskning og praksis

  2014
  1. udgave, 1. oplag (2014)
  Introduktion til begrebet resiliens om den modstandskraft, nogle børn udvikler på trods af betydelig modgang eller traumatiske oplevelser
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:51203704|980|.
  Note: 
  Indhold: Resiliensprocesser : præsentation af et forsknings- og vidensområde ; Centrale begreber ; Systemteori og resiliens ; Forskningsmetoder og resiliensprocesser ; Intervention fra et resiliensperspektiv ; Risikovurdering og risikoformulering
  ISBN nr.: 
  9788711341919
  Omfang: 
  171 sider
  Udgiver: 
  Akademisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:51203704|096|a
  By: 
  831020-katalog:51203704|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:51203704|700|4
  Available: 
  831020-katalog:51203704|980|a
 10. Sygdomsforebyggelse

  • Bog
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:51155009|980|.
  Note: 
  Indhold: Begreber ; Videnstyper og analyser ; Årsager til sygdom og skade ; Udviklingen i sygelighed og dødelighed ; Sundhedsadfærd ; De forebyggende indsatser ; Lokal planlægning ; Evaluering ; Magtudøvelse ; Forebyggelsesetik ; Lovgivning og aktører ; Kontinuitet og forandring i forebyggelsen
  ISBN nr.: 
  9788762813670
  Omfang: 
  277 sider
  Udgiver: 
  Munksgaard
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:51155009|096|a
  By: 
  831020-katalog:51155009|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:51155009|700|4
  Available: 
  831020-katalog:51155009|980|a