• Dansk
 • English

term.subject="for socialrådgiveruddannelse"

Afgræns din søgning

Materialetype
Emne
Sprog
Kilde
Årstal
Forfatter
Kategori
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Sociologi for socialrådgivere

  • Bog
  Katarina Jacobsson, Joakim Thelander, David Wästerfors: Sociologi for socialrådgivere
  38.43 SOC

  Sociologi for socialrådgivere

  2014
  1. udgave, 1. oplag (2014)
  Med afsæt i den socialfaglige virkelighed introduceres sociologiens måde at arbejde på, samt dens relevans i socialrådgiverens hverdag. Med fokus på bl.a. sammenhængen mellem samfundsform og socialhjælp og betydningen af menneskelige relationer
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:51048466|980|.
  Bidrag af: 
  Morten Visby
  ISBN nr.: 
  9788741258515
  Omfang: 
  195 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:51048466|096|a
  By: 
  870970-basis:51048466|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:51048466|700|4
  Available: 
  870970-basis:51048466|980|a
 2. Viden og evidens - i sagsbehandling og socialt arbejde

  • Bog
  38.4 POS

  Viden og evidens - i sagsbehandling og socialt arbejde

  2014
  1. udgave, 2. oplag (2023)
  Indføring i hvordan socialrådgivere kan styrke kvaliteten af den viden og evidens, de lægger til grund for deres behandlig af sager og afgørelser. Med cases
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:50900401|980|.
  ISBN nr.: 
  9788741257464
  Omfang: 
  222 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:50900401|096|a
  By: 
  870970-basis:50900401|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:50900401|700|4
  Available: 
  870970-basis:50900401|980|a
 3. Perspektiver på sociale problemer

  • Bog
  Anna Meeuwisse, Hans Swärd: Perspektiver på sociale problemer
  30.13 PER

  Perspektiver på sociale problemer

  2014
  2. udgave, 4. oplag (2021)
  Gennemgang ud fra en nordisk synsvinkel af begrebet sociale problemer ud fra psykologiske, socialpsykologiske, sociologiske og historiske perspektiver, samt ud fra moderne teorier om magt, køn, etnicitet og ulighed
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:51241282|980|.
  Bidrag af: 
  Morten Visby
  Note: 
  Indhold: Introduktion : Hvad er et socialt problem / Anna Meeuwisse, Hans Swärd. Sociale og samfundsmæssige problemer / Sune Sunesson. Perspektiver på sociale problemer i USA og Skandinavien / Morten Ejrnæs, Søren Kristiansen. Perspektiver på sociale problemer - nogle positioner ; Realismen og feltet sociale problemer / Thomas Brante. Sociale problemer som virkelighedskonstruktioner / Ingrid Sablin. Sociale strukturer og sociale problemer / Lennart Nygren. Interaktionistiske perspektiver på studiet af sociale problemer - processer, karrierer og vendepunkter / Sven-Axel Månsson. Et emotionssociologisk perspektiv på sociale problemer : skam og udsathed / Thomas J. Scheff, Bengt Starrin. Udviklingsøkologi og sociale problemer / Gunvor Andersson. Tilknytningsteoretiske perspektiver på sociale problemer / Gunilla Lindén. Psykologiske og biologiske perspektiver på sociale tilpasningsproblemer / Henrik Andershed, Anna-Karin Andershed, Catherine Tuvblad. Adskillelse og særbehandling / Sune Sunesson. Et magtperspektiv på mødet mellem klient og system / Margaretha Järvinen. Har sociale problemer et køn? / Mangaretha Hydén. Et postkolonialt perspektiv på sociale problemer / Hanne Wikström. Sociale problemer i dynamisk perspektiv : eksemplet økonomisk vækst og klimakrisen / Max Koch
  Original titel: 
  Perspektiv på sociala problem
  ISBN nr.: 
  9788741258638
  Omfang: 
  410 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:51241282|096|a
  By: 
  831020-katalog:51241282|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:51241282|700|4
  Available: 
  831020-katalog:51241282|980|a
 4. Marginalisering, metode, videnproduktion : billeder på velfærdsprofessionernes arbejde med børn i udsatte positioner

  • Bog
  : Marginalisering, metode, videnproduktion : billeder på velfærdsprofessionernes arbejde med børn i udsatte positioner
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:51297296|980|.
  Bidrag af: 
  Anne Marie Villumsen, Andy Højholdt
  Note: 
  Indhold: Ulla Nørtoft Thomsen: Et kritisk rationalistisk blik på marginaliseringsbegrebet. Birgitte Zeeberg: Marginaliseringsprocesser i velfærdsprofessionernes arbejde med børn og unge. Hvordan studerende lærer om professionernes rolle i børns udsathed / af Jens H. Lund, Mette Schroll Feldmeier & Lisbet Ravn Højbjerg. Lisbet Ravn Højbjerg: Socialrådgiveruddannelsen : en fornyet forståelse af kontekstens rolle. Jens H. Lund: Læreruddannelsen : kontekstforståelser og dokumentanalyse. Mette Schroll Feldmeier: Blik for kontekst. Monique Vitger: Deltagelse : en kamp om territorium. Kirsten Krøigård: At dreje på nogle små knapper : kan vejledning forebygge marginalisering i daginstitutioner?. Andy Højholdt: At studere inkluderende tværprofessionssamarbejde. Børns trivsel og udsathed i daginstitutioner / af Anne-Kristine Lysgård Kunddal, Anna-Kirstine Flyvholm & Bettina Damsgaard Hald. Anne-Kristine Lysgård Kunddal: Børnefællesskaber på godt og ondt. Anna-Kirstine Flyvholm: Inklusionens sande ansigt. Bettina Damsgaard Hald: Det pædagogiske nærværs betydning i arbejdet med udsatte børn
  ISBN nr.: 
  9788792711564
  Omfang: 
  255 sider
  Udgiver: 
  Via Systime
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:51297296|096|a
  By: 
  831020-katalog:51297296|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:51297296|700|4
  Available: 
  831020-katalog:51297296|980|a
 5. Resiliensprocesser : begreb, forskning og praksis

  • Bog
  Ida Skytte Jakobsen: Resiliensprocesser : begreb, forskning og praksis
  13.16 SKY

  Resiliensprocesser : begreb, forskning og praksis

  2014
  1. udgave, 1. oplag (2014)
  Introduktion til begrebet resiliens om den modstandskraft, nogle børn udvikler på trods af betydelig modgang eller traumatiske oplevelser
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:51203704|980|.
  Note: 
  Indhold: Resiliensprocesser : præsentation af et forsknings- og vidensområde ; Centrale begreber ; Systemteori og resiliens ; Forskningsmetoder og resiliensprocesser ; Intervention fra et resiliensperspektiv ; Risikovurdering og risikoformulering
  ISBN nr.: 
  9788711341919
  Omfang: 
  171 sider
  Udgiver: 
  Akademisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:51203704|096|a
  By: 
  831020-katalog:51203704|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:51203704|700|4
  Available: 
  831020-katalog:51203704|980|a
 6. Lærebog i familieret

  • Bog
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:133986553|980|.
  ISBN nr.: 
  9788757450545
  Omfang: 
  249 sider
  Udgiver: 
  Djøf
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:133986553|096|a
  By: 
  870970-basis:133986553|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:133986553|700|4
  Available: 
  870970-basis:133986553|980|a
 7. Juridisk grundbog for socialrådgivere

  • Bog
  Britt Vonger: Juridisk grundbog for socialrådgivere
  38.42 VON

  Juridisk grundbog for socialrådgivere

  2022
  1. udgave, 1. oplag (2022)
  Grundbogen omhandler alle de juridiske emner det er vigtigt at kende for socialrådgivere. Ikke kun forvaltningsret, men også databeskyttelse, kommunalret og andre relevante områder. For socialrådgivere og socialrådgiveruddannelse
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:62701757|980|.
  Note: 
  Indhold: Er det en afgørelse? ; Korrekt sagsbehandling ; God forvaltningsskik ; Orden i sagerne ; Rigtige afgørelser ; Hvem kan træffe afgørelsen? ; Udlevering af dokumenter og oplysninger ; Klager ; Genoptagelse af tidligere afgørelser ; Aftaler ; Offentligt ansattes ytringsfrihed ; Krav til offentligt ansattes adfærd ; Den juridiske metode ; Hvor kan du få hjælp?
  ISBN nr.: 
  9788759338773
  Omfang: 
  274 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:62701757|096|a
  By: 
  870970-basis:62701757|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:62701757|700|4
  Available: 
  870970-basis:62701757|980|a
 8. Socialrådgivning og socialt arbejde : en grundbog

  • Bog
  : Socialrådgivning og socialt arbejde : en grundbog
  38.43 SOC

  Socialrådgivning og socialt arbejde : en grundbog

  2022
  4. udgave, 1. oplag (2022)
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:62524995|980|.
  Bidrag af: 
  Rikke Posborg, Helle Nørrelykke, Helle Antczak
  Note: 
  Indhold: Hvad er socialt arbejde? / Rikke Posborg. Hvordan kan socialrådgiverfaget forstås i et professionsperspektiv? (Socialrådgiverfagets opståen og udvikling / Helle Nørrelykke. Profession og socialt arbejde / Helle Rode Johansen. Etik i socialt arbejde / Lasse Posborg Michelsen. Socialt arbejdes teoretiske rødder og deres betydning i praksis / Helle Antczak. Personlige kompetencer i socialt arbejde / Rikke Posborg. Digitalisering af det sociale arbejde / Klavs Birkholm, Helle Antczak). Hvad er socialrådgiverprofessionens kerneområder? (Socialrådgiversamtaler - praktiske redskaber og færdigheder / Rikke Posborg. Socialrådgivning - rådgivning og vejledning / Rikke Posborg, Kirsten Hoff. Sagsbehandling og myndighedsudøvelse / Rikke Posborg. Dokumentation og evaluering / Helle Rode Johansen. Skriftlighed i socialt arbejde / Liselotte Djurhuus. Socialrådgiverarbejde som social behandling / Helle Antczak. Tværprofessionelt samarbejde / Helle Nørrelykke). Hvilke tilgange udfoldes der i praksisfeltet og for hvilke målgrupper? (Socialt arbejde på beskæftigelsesområdet / Louise Hansen. Socialt arbejde med børn og unge / Helle Nørrelykke. Socialt arbejde med udsatte voksne og voksne med handicap / Anne-Mette Rosendal, Dorte Holm Albertsen, Gina Lydersen. Lokalsamfundsarbejde og boligsocialt abejde / Rikke Posborg)
  ISBN nr.: 
  9788702316841
  Omfang: 
  669 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:62524995|096|a
  By: 
  870970-basis:62524995|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:62524995|700|4
  Available: 
  870970-basis:62524995|980|a
 9. Problembaserede undersøgelser på socialrådgiveruddannelsen

  • Bog
  : Problembaserede undersøgelser på socialrådgiveruddannelsen
  38.43 PRO

  Problembaserede undersøgelser på socialrådgiveruddannelsen

  2022
  1. udgave, 1. oplag (2022)
  Hvorfor er det vigtigt at forholde sig undersøgende som socialrådgiver? Og hvordan kan metoder hjælpe, når man laver undersøgelser? Her får den studerende et indblik i, hvordan man udfører de forskellige former for undersøgelser, man beskæftiger sig med på socialrådgiveruddannelsen
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:62825448|980|.
  Bidrag af: 
  Mie Engen
  Note: 
  Indhold: Problembaserede undersøgelser - grundlag for viden, færdigheder og kompetencer ; Undersøgelse af problembaserede cases fra en socialfaglig vinkel ; Juraen som værktøj ved korrekt sagsbehandling ; Undersøgelse af udviklingsbehov i praksis ; Litteratur- og informationssøgning ; Undersøgelsens teoretiske og empiriske elementer - anvendelse af foreliggende undersøgelsesresultater ; Anvendt videnskabsteori ; Projektorienteret arbejde i et retligt perspektiv ; Anvendt kvalitativ metode ; Anvendt kvantitativ metode ; Formidling af undersøgelser - hvordan man formidler sin undersøgelse i projektopgaven
  ISBN nr.: 
  9788702339062
  Omfang: 
  211 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:62825448|096|a
  By: 
  870970-basis:62825448|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:62825448|700|4
  Available: 
  870970-basis:62825448|980|a
 10. Socialt arbejde med børn, unge og familier

  • Bog
  : Socialt arbejde med børn, unge og familier
  38.45 SOC

  Socialt arbejde med børn, unge og familier

  2022
  2. udgave, 1. oplag (2022)
  Indføring i det sociale arbejde med udsatte børn, unge og deres familier på myndighedsområdet i de kommunale socialforvaltninger. Det sociale arbejde rækker fra deciderede børneværnssager til fremme af almindelig trivsel i udsatte familier
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:62632658|980|.
  Bidrag af: 
  Lisbet Ravn Højbjerg
  Note: 
  Indhold:: De politiske, organisatoriske, finansielle og lovgivningsmæssige rammer på børn og unge-området (Styring af det professionelle arbejde med børn og unge / Steen Juul Hansen. Socialrådgiverens organisatoriske rammer i arbejdet med børn og unge i udsatte positioner / Jeanette Fisker. Finansiering af indsatsen for børn og unge i udsatte positioner / Jeanette Fisker. De lovgivningsmæssige rammer på børn og unge-området / Jane Røhl). Myndighedsudøvelse på børn og unge-området (Magt og myndighed i socialt arbejde med udsatte børn, unge og familier / Maria Bülow, Louise Austeen Leth. Socialfagligt skøn / Kirsten Henriksen. Systematisk sagsarbejde / Kirsten Henriksen. Sagsprocessen i en børnesag / Lisbeth Ravn Højbjerg. Foranstaltninger for børn og unge / Lisbet Ravn Højbjerg. Når børn og unge anbringes uden for eget hjem / Lisbeth Ravn Højbjerg) Metodikker i sagsbehandlingen på børn og unge-området (Børnesamtalen - samtaler med børn og unge / Betina Lykke Bergmann. Tværprofessionelt samarbejde om børn i mistrivsel / Anne Marie Villumsen, Mette Molbæk. Inddragelse af børn og unge i socialt arbejde / Anne Marie Villumsen, Birgitte Schjær Jensen) Børn, unge og familier i udsatte positioner - forståelse af sociale problemer på børn og unge-området (Omsorgssvigt og sociale problemer hos udsatte børn og unge / Jacob Cilius Christiansen. Børn og unge, der lever i fattigdom / Kirsten Henriksen. Børn og unge med funktionsnedsættelse / Vibeke Larsen. Socialt arbejde med børn og unge udsat for seksuelle overgreb - en praksisnær grundforståelse / Trine Glassow, Lisbet Ravn Højbjerg. Skilsmissesager / Louise Austeen Leth. Børn og unge med diagnoser / Jacob Cilius Christiansen. Børn og unge af forældre med rusmiddelproblemer / Jacob Cilius Christiansen. Kultur, etnicitet og socialt arbejde med børn og familier / Louise Austeen Leth, Maria Bülow)
  ISBN nr.: 
  9788702316858
  Omfang: 
  445 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:62632658|096|a
  By: 
  870970-basis:62632658|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:62632658|700|4
  Available: 
  870970-basis:62632658|980|a