• Dansk
 • English

term.subject="for socialrådgivere"

Afgræns din søgning

Materialetype
Emne
Sprog
Kilde
Årstal
Forfatter
Kategori
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Sociologi for socialrådgivere

  • Bog
  Katarina Jacobsson, Joakim Thelander, David Wästerfors: Sociologi for socialrådgivere
  38.43 SOC

  Sociologi for socialrådgivere

  2014
  1. udgave, 1. oplag (2014)
  Med afsæt i den socialfaglige virkelighed introduceres sociologiens måde at arbejde på, samt dens relevans i socialrådgiverens hverdag. Med fokus på bl.a. sammenhængen mellem samfundsform og socialhjælp og betydningen af menneskelige relationer
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:51048466|980|.
  Bidrag af: 
  Morten Visby
  ISBN nr.: 
  9788741258515
  Omfang: 
  195 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:51048466|096|a
  By: 
  870970-basis:51048466|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:51048466|700|4
  Available: 
  870970-basis:51048466|980|a
 2. Perspektiver på sociale problemer

  • Bog
  30.13 PER

  Perspektiver på sociale problemer

  2014
  2. udgave, 4. oplag (2021)
  Gennemgang ud fra en nordisk synsvinkel af begrebet sociale problemer ud fra psykologiske, socialpsykologiske, sociologiske og historiske perspektiver, samt ud fra moderne teorier om magt, køn, etnicitet og ulighed
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:51241282|980|.
  Bidrag af: 
  Morten Visby
  Note: 
  Indhold: Introduktion : Hvad er et socialt problem / Anna Meeuwisse, Hans Swärd. Sociale og samfundsmæssige problemer / Sune Sunesson. Perspektiver på sociale problemer i USA og Skandinavien / Morten Ejrnæs, Søren Kristiansen. Perspektiver på sociale problemer - nogle positioner ; Realismen og feltet sociale problemer / Thomas Brante. Sociale problemer som virkelighedskonstruktioner / Ingrid Sablin. Sociale strukturer og sociale problemer / Lennart Nygren. Interaktionistiske perspektiver på studiet af sociale problemer - processer, karrierer og vendepunkter / Sven-Axel Månsson. Et emotionssociologisk perspektiv på sociale problemer : skam og udsathed / Thomas J. Scheff, Bengt Starrin. Udviklingsøkologi og sociale problemer / Gunvor Andersson. Tilknytningsteoretiske perspektiver på sociale problemer / Gunilla Lindén. Psykologiske og biologiske perspektiver på sociale tilpasningsproblemer / Henrik Andershed, Anna-Karin Andershed, Catherine Tuvblad. Adskillelse og særbehandling / Sune Sunesson. Et magtperspektiv på mødet mellem klient og system / Margaretha Järvinen. Har sociale problemer et køn? / Mangaretha Hydén. Et postkolonialt perspektiv på sociale problemer / Hanne Wikström. Sociale problemer i dynamisk perspektiv : eksemplet økonomisk vækst og klimakrisen / Max Koch
  Original titel: 
  Perspektiv på sociala problem
  ISBN nr.: 
  9788741258638
  Omfang: 
  410 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:51241282|096|a
  By: 
  831020-katalog:51241282|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:51241282|700|4
  Available: 
  831020-katalog:51241282|980|a
 3. Resiliensprocesser : begreb, forskning og praksis

  • Bog
  Ida Skytte Jakobsen: Resiliensprocesser : begreb, forskning og praksis
  13.16 SKY

  Resiliensprocesser : begreb, forskning og praksis

  2014
  1. udgave, 1. oplag (2014)
  Introduktion til begrebet resiliens om den modstandskraft, nogle børn udvikler på trods af betydelig modgang eller traumatiske oplevelser
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:51203704|980|.
  Note: 
  Indhold: Resiliensprocesser : præsentation af et forsknings- og vidensområde ; Centrale begreber ; Systemteori og resiliens ; Forskningsmetoder og resiliensprocesser ; Intervention fra et resiliensperspektiv ; Risikovurdering og risikoformulering
  ISBN nr.: 
  9788711341919
  Omfang: 
  171 sider
  Udgiver: 
  Akademisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:51203704|096|a
  By: 
  831020-katalog:51203704|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:51203704|700|4
  Available: 
  831020-katalog:51203704|980|a
 4. Mentalisering i pædagogik og terapi

  • Bog
  61.642 MEN

  Mentalisering i pædagogik og terapi

  2014
  1. udgave, 4. oplag (2022)
  Indføring i begrebet mentalisering med fokus på udsatte børn og unge, og om at arbejde pædagogisk og terapeutisk ud fra en mentaliseringsbaseret tankegang i forhold til temaerne transgenerationelle traumer, vold, løgn og overgangen til voksenlivet
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:50860760|980|.
  Bidrag af: 
  Kamma Lund Jensen
  Note: 
  Indholdsfortegnelse: Mentaliseringsbaseret pædagogik og STORM-modellen - Mentalisering (Fordelene ved mentalisering ; Omsorgssvigt og mentalisering ; Aktivt fysisk omsorgssvigt ; Aktivt psykisk omsorgssvigt ; Passivt fysisk omsorgssvigt ; Passivt psykisk omsorgssvigt) ; Mentaliseringsbaseret pædagogik og STORM-modellen - Mentaliseringsbaseret pædagogik ; Mentaliseringsbaseret pædagogik og STORM-modellen - Et ÅBENT sind (Åbenhed ; Balance ; Empati ; Nysgerrighed ; Tålmodighed) ; Mentaliseringsbaseret pædagogik og STORM-modellen - En tryg tilknytningsrelation ; Mentaliseringsbaseret pædagogik og STORM-modellen - At registrere, kategorisere og italesætte følelser ; Mentaliseringsbaseret pædagogik og STORM-modellen - Regulering af følelser (Triggere og kriseplan ; Genkendelse, refleksion og markeret spejling : Reflekter og reparer) ; Mentaliseringsbaseret pædagogik og STORM-modellen - STORM-modellen (Sikkerhed ; Traumefokus ; Opbygning af evner ; Ressourcefokus ; Fastholdelse af mentalisering) ; Mentaliseringsbaseret terapi og Plain Old Therapy - Mentaliseringsbaseret terapi (Undervisning og psykoedukation; Mentaliseringsbaseret terapi og Plain Old Therapy - Interventionsspektrummet (Støtte og empati ; Afklaring og undersøgelse af følelser ; Basal mentalisering ; Tolkende mentalisering ; Mentalisering af overføring) ; Mentaliseringsbaseret terapi og Plain Old Therapy - Plain Old Therapy ; Mentaliseringsbaseret terapi og Plain Old Therapy - POT og STORM-modellen ; Transgenerationelle traumer - Omsorgssvigt som følge af transgenerationelle traumer ; Transgenerationelle traumer - Særlige dynamikker ved transgenerationelle traumer (Stilhed ; Overvældelse ; Identifikation ; Gentagelse ; Skam) ; Transgenerationelle traumer - Symptomer hos børn med transgenerationelle traumer ; Transgenerationelle traumer - Tilpasningsstress og socioøkonomiske faktorer ; Transgenerationelle traumer - Fællestræk ved behandlingen af transgenerationelle traumer ; Transgenerationelle traumer - Pædagogisk arbejde med transgenerationelle traumer ; Transgenerationelle traumer - Terapeutisk behandling af transgenerationelle traumer ; Vold (Vold avler vold) ; Vold - Vold i familien ; Vold - Barrierer i forhold til at opspore vold mod børn ; Vold - Efterreaktioner og symptomer hos voldsramte børn ; Vold - Særlige dynamikker ved voldelige forhold ; Vold - Fællestræk ved behandlingen af voldsramte børn ; Vold - Pædagogisk arbejde med voldsramte børn (Impulsstyring) ; Vold - Terapeutisk behandling af voldsramte børn (Eksistentielle temaer i terapi) ; Løgne - Forskellige former for løgne (Hvide løgne ; Kosmetiske løgne ; Bevidste løgne ; Dækhistorier) ; Løgne - Sammenhængen mellem børn og løgne ; Løgne - Selvbedrag ; Løgne - Misbrugt tillid ; Løgne - Fællestræk ved behandlingen af løgne ; Løgne - Pædagogisk arbejde med løgne ; Løgne - Terapeutisk behandling af løgne (Hvad gør man, hvis man opdager, at klienten lyver? ; Hvordan arbejder man med de forskellige kategorier af løgne?) ; Overgangen til voksenlivet - de unge voksne - Tilknytningshistoriens rolle - robusthed eller sårbarhed (Dissociation ; En arbejdsmodel af relationen ; Adult Attachment Interview (AAI) ; Eksplicit mentalisering ; Genopførelse af alle de tidlige temaer ; Overgangsfænomener ; Det fremtidige selv) ; Overgangen til voksenlivet - de unge voksne - Efterværn som kompensation for tabte barndomsår (Efterværn ; Independence og interdependence ; Hvem tilbydes efterværn, og hvem tager imod? ; Mangel på netværk ; Effekten af efterværn ; Hvordan går det efter efterværnet? ; Det sete afhænger af øjnene, der ser) ; Overgangen til voksenlivet - de unge voksne - Mentaliseringsbaseret pædagogik i forhold til unge voksne (Maria og plejeforældrene med et ÅBENT sind ; Michelle og AMBIT-modellen som en TÅLMODIG tilgang til systemtrætte unge voksne ; AMBIT ; Kathrine og kontaktpædagogernes BALANCEakt ; Afvisning og ambivalens) ; Overgangen til voksenlivet - de unge voksne - Mentaliseringsbaseret terapi i forhold til unge voksne (Et udviklingsmæssigt dilemma ; En sammenblanding af komplekse problematikker ; Mentaliseringsstil ; Ejerskab over behandlingsforløbet ; Loyalitet, tavshedspligt - og tavshedsret ; Familieterapi in absentia)
  ISBN nr.: 
  9788741257204
  Omfang: 
  267 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:50860760|096|a
  By: 
  831020-katalog:50860760|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:50860760|700|4
  Available: 
  831020-katalog:50860760|980|a
 5. Viden og evidens - i sagsbehandling og socialt arbejde

  • Bog
  Lasse Posborg Michelsen: Viden og evidens - i sagsbehandling og socialt arbejde
  38.4 POS

  Viden og evidens - i sagsbehandling og socialt arbejde

  2014
  1. udgave, 1. oplag (2014)
  Indføring i hvordan socialrådgivere kan styrke kvaliteten af den viden og evidens, de lægger til grund for deres behandlig af sager og afgørelser. Med cases
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:50900401|980|.
  ISBN nr.: 
  9788741257464
  Omfang: 
  222 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:50900401|096|a
  By: 
  870970-basis:50900401|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:50900401|700|4
  Available: 
  870970-basis:50900401|980|a
 6. Marginalisering, metode, videnproduktion : billeder på velfærdsprofessionernes arbejde med børn i udsatte positioner

  • Bog
  : Marginalisering, metode, videnproduktion : billeder på velfærdsprofessionernes arbejde med børn i udsatte positioner
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:51297296|980|.
  Bidrag af: 
  Anne Marie Villumsen, Andy Højholdt
  Note: 
  Indhold: Ulla Nørtoft Thomsen: Et kritisk rationalistisk blik på marginaliseringsbegrebet. Birgitte Zeeberg: Marginaliseringsprocesser i velfærdsprofessionernes arbejde med børn og unge. Hvordan studerende lærer om professionernes rolle i børns udsathed / af Jens H. Lund, Mette Schroll Feldmeier & Lisbet Ravn Højbjerg. Lisbet Ravn Højbjerg: Socialrådgiveruddannelsen : en fornyet forståelse af kontekstens rolle. Jens H. Lund: Læreruddannelsen : kontekstforståelser og dokumentanalyse. Mette Schroll Feldmeier: Blik for kontekst. Monique Vitger: Deltagelse : en kamp om territorium. Kirsten Krøigård: At dreje på nogle små knapper : kan vejledning forebygge marginalisering i daginstitutioner?. Andy Højholdt: At studere inkluderende tværprofessionssamarbejde. Børns trivsel og udsathed i daginstitutioner / af Anne-Kristine Lysgård Kunddal, Anna-Kirstine Flyvholm & Bettina Damsgaard Hald. Anne-Kristine Lysgård Kunddal: Børnefællesskaber på godt og ondt. Anna-Kirstine Flyvholm: Inklusionens sande ansigt. Bettina Damsgaard Hald: Det pædagogiske nærværs betydning i arbejdet med udsatte børn
  ISBN nr.: 
  9788792711564
  Omfang: 
  255 sider
  Udgiver: 
  Via Systime
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:51297296|096|a
  By: 
  831020-katalog:51297296|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:51297296|700|4
  Available: 
  831020-katalog:51297296|980|a
 7. Livshistoriefortællinger - nøglen til livet : en inspirations- og praksisbog

  • Bog
  : Livshistoriefortællinger - nøglen til livet : en inspirations- og praksisbog
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:51152794|980|.
  Bidrag af: 
  Jónas Gústafsson
  Note: 
  Indhold: Jónas Gústafsson: Livshistoriefortællinger som faglig medtode : fra diagnose- og sygdomsfortælling til fortælling om det levede liv ; Spilleregler og etik i livshistorien : den professionelles rolle og ansvar ; Livshistoriefortællinger udvikler bevidstheden : paralleller til andre teorier og metoder ; Inspiration og øvelser til fortællinger : kom godt i gang. Preben Meilvang: Livshistoriefortælling og recovery : rejsen fra det falske og overfladiske til ægthed og ærlighed. Else Sørensen: Den individuelle livshistorie : hvad betyder den for brugeren og for medarbejderen?. Livshistoriefortællinger anvendt i gruppe : relationen i centrum / Jens Bækdal og Else Sørensen. Gitte Hulten: Den positive livshistorie : ændrede roller. Karen Johansen: Livshistoriefortælling og handleplaner : at handle på værdier. Livshistoriefortælling set i et kost- og motionsperspektiv : vanernes betydning / Hanne Lylloff, Ellen Rasmussen, Solveig Rennebod. Ole Thisgaard: Livshistoriefortællinger i et misbrugscenter : fortællinger som et alternativ til aktivering og misbrugsbehandling. Charlotte Juul Petersen: Livshistoriearbejde i en stor personalegruppe : forandringer i en kultur. Helle Riis: Ledelse og implementering af livshistoriefortælling : om at iværksætte et udviklingsprojekt på et specialpædagogisk tilbud
  ISBN nr.: 
  9788771183511
  Omfang: 
  182 sider
  Udgiver: 
  Frydenlund
  Målgruppe: 
  alment niveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:51152794|096|a
  By: 
  870970-basis:51152794|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:51152794|700|4
  Available: 
  870970-basis:51152794|980|a
 8. Juridisk grundbog for socialrådgivere

  • Bog
  38.42 VON

  Juridisk grundbog for socialrådgivere

  2022
  1. udgave, 1. oplag (2022)
  Grundbogen omhandler alle de juridiske emner det er vigtigt at kende for socialrådgivere. Ikke kun forvaltningsret, men også databeskyttelse, kommunalret og andre relevante områder. For socialrådgivere og socialrådgiveruddannelse
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:62701757|980|.
  Note: 
  Indhold: Er det en afgørelse? ; Korrekt sagsbehandling ; God forvaltningsskik ; Orden i sagerne ; Rigtige afgørelser ; Hvem kan træffe afgørelsen? ; Udlevering af dokumenter og oplysninger ; Klager ; Genoptagelse af tidligere afgørelser ; Aftaler ; Offentligt ansattes ytringsfrihed ; Krav til offentligt ansattes adfærd ; Den juridiske metode ; Hvor kan du få hjælp?
  ISBN nr.: 
  9788759338773
  Omfang: 
  274 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:62701757|096|a
  By: 
  870970-basis:62701757|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:62701757|700|4
  Available: 
  870970-basis:62701757|980|a
 9. Lærebog i socialforvaltningsret

  • Bog
  38.42 HAG

  Lærebog i socialforvaltningsret

  2022
  1. udgave, 1. oplag (2022)
  Omfatter en introduktion til offentlig ret, som er den del af juraen, hvor socialforvaltningsretten befinder sig. Bogen er skrevet for at vække de studerendes interesse for og appetit på faget socialforvaltningsret
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:62116323|980|.
  Note: 
  Indhold: Hvad er jura, offentlig ret og socialforvaltningsret? ; Socialforvaltningen og dens organisation ; Socialforvaltningens opgaver ; Retskilderne ; Legalitetsprincippet og lovfortolkning ; Saglige krav til forvaltningens afgørelser ; Sagsbehandlingsregler ; Offentlighedsloven ; Persondatabeskyttelse og GDPR ; Kontrol med social- og bskæftigelsesforvaltningen ; Administrative rekurs og tilsyn ; Folketingets Ombudsmand ; Domstolens kontrol med forvaltningen ; Ansvar for fejl
  ISBN nr.: 
  9788702311051
  Omfang: 
  481 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:62116323|096|a
  By: 
  870970-basis:62116323|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:62116323|700|4
  Available: 
  870970-basis:62116323|980|a
 10. Blikke fra dem du skriver om : børn og unges aktindsigt

  • Bog
  38.5 LAR

  Blikke fra dem du skriver om : børn og unges aktindsigt

  2022
  1. udgave, 1. oplag (2022)
  Der gives giver indblik i, hvordan socialrådgivere og andre professionelle kan skrive respektfuldt om børn og unge, og hvordan de kan inddrage børn og unge i skriveprocessen. Henvender sig til studerende på socialrådgiveruddannelsen, socialrådgivere, pædagoger, lærere og andre, som skriver om børn og unge
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:62709219|980|.
  Bidrag af: 
  Anne Homann Bjerregaard, Idamarie Leth Svendsen
  Note: 
  Indhold: Interviewpersonerne ; Teoretiske perspektiver på skriftlighed ; Juridiske perspektiver på børnesager ; Fem fortællinger om aktindsigt ; Hvordan omsætter man samtale til skrift? ; Hvordan skriver man om bekymrende adfærd og problemer? ; Hvordan inddrager man børn i skriveprocessen? ; Perspektiver på at give aktindsigt til børn og unge
  ISBN nr.: 
  9788750059813
  Omfang: 
  216 sider
  Udgiver: 
  Akademisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:62709219|096|a
  By: 
  870970-basis:62709219|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:62709219|700|4
  Available: 
  870970-basis:62709219|980|a