• Dansk
 • English

term.subject="for socialarbejdere"

Afgræns din søgning

Materialetype
Emne
Sprog
Kilde
Årstal
Forfatter
Kategori
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Perspektiver på sociale problemer

  • Bog
  30.13 PER

  Perspektiver på sociale problemer

  2014
  2. udgave, 4. oplag (2021)
  Gennemgang ud fra en nordisk synsvinkel af begrebet sociale problemer ud fra psykologiske, socialpsykologiske, sociologiske og historiske perspektiver, samt ud fra moderne teorier om magt, køn, etnicitet og ulighed
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:51241282|980|.
  Bidrag af: 
  Morten Visby
  Note: 
  Indhold: Introduktion : Hvad er et socialt problem / Anna Meeuwisse, Hans Swärd. Sociale og samfundsmæssige problemer / Sune Sunesson. Perspektiver på sociale problemer i USA og Skandinavien / Morten Ejrnæs, Søren Kristiansen. Perspektiver på sociale problemer - nogle positioner ; Realismen og feltet sociale problemer / Thomas Brante. Sociale problemer som virkelighedskonstruktioner / Ingrid Sablin. Sociale strukturer og sociale problemer / Lennart Nygren. Interaktionistiske perspektiver på studiet af sociale problemer - processer, karrierer og vendepunkter / Sven-Axel Månsson. Et emotionssociologisk perspektiv på sociale problemer : skam og udsathed / Thomas J. Scheff, Bengt Starrin. Udviklingsøkologi og sociale problemer / Gunvor Andersson. Tilknytningsteoretiske perspektiver på sociale problemer / Gunilla Lindén. Psykologiske og biologiske perspektiver på sociale tilpasningsproblemer / Henrik Andershed, Anna-Karin Andershed, Catherine Tuvblad. Adskillelse og særbehandling / Sune Sunesson. Et magtperspektiv på mødet mellem klient og system / Margaretha Järvinen. Har sociale problemer et køn? / Mangaretha Hydén. Et postkolonialt perspektiv på sociale problemer / Hanne Wikström. Sociale problemer i dynamisk perspektiv : eksemplet økonomisk vækst og klimakrisen / Max Koch
  Original titel: 
  Perspektiv på sociala problem
  ISBN nr.: 
  9788741258638
  Omfang: 
  410 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:51241282|096|a
  By: 
  831020-katalog:51241282|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:51241282|700|4
  Available: 
  831020-katalog:51241282|980|a
 2. Til den andens bedste : om vejledningens etik

  • Bog
  : Til den andens bedste : om vejledningens etik
  30.13 TIL

  Til den andens bedste : om vejledningens etik

  2022
  2. udgave, 1. oplag (2022)
  Med udgangspunkt i filosofferne K. E. Løgstrup, Martin Buber og Emmanuel Levinas teorier beskrives de etiske retningslinier i vejledningforhold mellem hjælpeprofessioner som sagsbehandlere, supervisorer, undervisere, socialrådgivere, læger m.fl. og den vejledte
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:62502266|980|.
  Bidrag af: 
  Solveig Botnen Eide, Tom Havemann, Lone Østerlind
  Note: 
  Indhold: Etikken bag vejledningen: Dag G. Aasland. Hvordan adskiller en vejledningssamtale sig fra andre samtaler? : vejledningssamtalens egenart og etiske udfordringer / Aslaug Kristiansen. Om "menneskearbejde" og "ekspertarbejde" i vejledning / Hans Inge Sævareid. Hvorfor kan det være vanskelogt at lytte? / Aslaug Kristiansen. Mellem engagement og varsomhed : om vejledningens grænseproblematik / Solveig Botnen Eide. Om følelserne og deres betydning i vejledning / Hans Herlof Grelland. Hvem jeg er - og hvem jeg kan være : om frihed og identitet / Hans Herlof Grelland. Eksistentiel sårbarhed i et vejledningsperspektiv / Hans Herlof Grelland. Mellem menneske og system / Dag G. Aasland. En vej til bedre samtaler / Solveig Botnen Eide
  Original titel: 
  Til den andres beste
  ISBN nr.: 
  9788771581492
  Omfang: 
  196 sider
  Udgiver: 
  Dansk Psykologisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:62502266|096|a
  By: 
  870970-basis:62502266|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:62502266|700|4
  Available: 
  870970-basis:62502266|980|a
 3. Praksisnær forskning i socialt arbejde : nordiske perspektiver

  • Bog
  : Praksisnær forskning i socialt arbejde : nordiske perspektiver
  38.401 PRA

  Praksisnær forskning i socialt arbejde : nordiske perspektiver

  2022
  1. udgave, 1. oplag (2022)
  Fremstiller og diskuterer forskellige måder at inddrage og involvere praksis i forskningen, f.eks. i form af indgåelse af partnerskaber, praksisforskning, aktionsforskning, praktikerforskning, interventionsforskning, etnografisk tilgang m.m
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:62012927|980|.
  Bidrag af: 
  Kirsten Mejlvig, Cecilie Moesby-Jensen, Helle Schjellerup Nielsen
  Note: 
  Indhold: Variationer af den praksisnære forskning / Cecilie K. Moesby-Jensen og Helle Schjellerup Nielsen. Dialog mellem forskning og praksis som alternativ til et snævert evidensbegreb / Niklas Andersen, Dorte Caswell, Karen Dahl-Nielsen og Søren Peter Olesen. Praksisforskning som arena for vidensproduktion - med særligt fokus på brugerinvolvering / Sidsel Natland. Brugerperspektiver som drivkraft i praksisforskning / Maja Lundemark Andersen, Kirsten Mejlvig og Lars Uggerhøj. Praksisnær forskning: Nærhed og distance som metode til at skabe praksisrelevant viden / Cecilie K. Moesby-Jensen og Helle Schjellerup-Nielsen. Praktikerforskning - nye roller og ny praksis? / Trond Stalsberg Mydland og Sigrid Nordstoga. Samarbejdsudfordringer i praksisforskning - et norsk eksempel / Anne Moe og Riina Kiik. Kært barn har mange navne - krydsfelter og forskelle i den praksisnære forskning / Lars Uggerhøj
  ISBN nr.: 
  9788772162027
  Omfang: 
  213 sider
  Udgiver: 
  Frydenlund Academic
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:62012927|096|a
  By: 
  870970-basis:62012927|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:62012927|700|4
  Available: 
  870970-basis:62012927|980|a
 4. Housing First : en grundbog om socialfaglighed i dansk hjemløshedsindsats

  • Bog
  Kirsten Trans: Housing First : en grundbog om socialfaglighed i dansk hjemløshedsindsats
  38.44 TRA

  Housing First : en grundbog om socialfaglighed i dansk hjemløshedsindsats

  2022
  1. udgave, 1. oplag (2022)
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:134018674|980|.
  Bidrag af: 
  HousingFirstDanmark firma
  ISBN nr.: 
  9788797389904
  Omfang: 
  137 sider
  Udgiver: 
  HousingFirstDanmark
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:134018674|096|a
  By: 
  870970-basis:134018674|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:134018674|700|4
  Available: 
  870970-basis:134018674|980|a
 5. Arbejdslivets svære følelser : om håndtering af stærke kræfter i organisationer, der arbejder med mennesker

  • Bog
  38.4 THO

  Arbejdslivets svære følelser : om håndtering af stærke kræfter i organisationer, der arbejder med mennesker

  2022
  1. udgave, 1. oplag (2022)
  Bogen tager udgangspunkt i konkrete sager fra social- og sundhedssektoren og viser hvorledes svære følelser ophæves, når vi er i stand til at forstå dem, tale om dem og håndtere dem rettidigt og professionelt
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:134541547|980|.
  Note: 
  Indhold: "Det er systemets skyld" ; Det umulige pårørenderåd ; Rod i forvaltningen ; Den inkompetente mellemleder ; Medarbejderen der blev syndebuk ; Den umulige vagtplan ; Det dårlige arbejdsmiljø ; Beboernes blå mærker
  ISBN nr.: 
  9788750059608
  Omfang: 
  257 sider
  Udgiver: 
  Akademisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:134541547|096|a
  By: 
  870970-basis:134541547|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:134541547|700|4
  Available: 
  870970-basis:134541547|980|a
 6. Tekster og kommunikation i socialt arbejde

  • Bog
  : Tekster og kommunikation i socialt arbejde
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:135037397|980|.
  Bidrag af: 
  Nanna Brink Larsen, Annemette Matthiessen, Astrid Grue, Anders Juhl Gajhede
  Note: 
  Indhold: Tekster i et teoretisk perspektiv / Nanna Brink Larsen. Et dokuments rejse gennem systemet / Matilde Høybye-Mortensen. Skriftlige samtaler som social interaktion / Sabine Ellung Jørgensen. Tekster på indsatsniveau - hvad er beskrevet viden i og om praksis? / Nanna Brink Larsen. Skriftlighedens funktionalitet og dysfunktionalitet. Indsatsområde 1 : børn- og ungeområdet (Det skriftlige arbejdes formål og funktion i sagsbehandlingen med børn, unge og familier / Lotte Andersen, Katrin Leicht Schnohr. Statusudtalelser på døgninstitutioner / Charlotte Brønsted). Indsatsområde 2 : voksenområdet (Fra skriftlig handleplan til visuel samtaleguide / Runa Steenfeldt, Mads Barrett Andreasen, Rikke Malling Jensen. Når udsatte borgere skal være med - skriftlighed og kommunikation i samskabelse i socialt arbejde / Maja Müller). Indsatsområde 3 : beskæftigelsesområdet (Helbredsmæssige oplysninger og dokumentation af nedsat arbejdsevne / Anette Skals, Susanne Tang Hvistendal. Faglige skøn og dokumentation af nedsat arbejdsevne / Anette Skals, Susanne Tang Hvistendal)
  ISBN nr.: 
  9788759333495
  Omfang: 
  239 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:135037397|096|a
  By: 
  870970-basis:135037397|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:135037397|700|4
  Available: 
  870970-basis:135037397|980|a
 7. Blikke fra dem du skriver om : børn og unges aktindsigt

  • Bog
  38.5 LAR

  Blikke fra dem du skriver om : børn og unges aktindsigt

  2022
  1. udgave, 1. oplag (2022)
  Der gives giver indblik i, hvordan socialrådgivere og andre professionelle kan skrive respektfuldt om børn og unge, og hvordan de kan inddrage børn og unge i skriveprocessen. Henvender sig til studerende på socialrådgiveruddannelsen, socialrådgivere, pædagoger, lærere og andre, som skriver om børn og unge
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:62709219|980|.
  Bidrag af: 
  Anne Homann Bjerregaard, Idamarie Leth Svendsen
  Note: 
  Indhold: Interviewpersonerne ; Teoretiske perspektiver på skriftlighed ; Juridiske perspektiver på børnesager ; Fem fortællinger om aktindsigt ; Hvordan omsætter man samtale til skrift? ; Hvordan skriver man om bekymrende adfærd og problemer? ; Hvordan inddrager man børn i skriveprocessen? ; Perspektiver på at give aktindsigt til børn og unge
  ISBN nr.: 
  9788750059813
  Omfang: 
  216 sider
  Udgiver: 
  Akademisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:62709219|096|a
  By: 
  870970-basis:62709219|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:62709219|700|4
  Available: 
  870970-basis:62709219|980|a
 8. Sags- og episodeanalyse : en handlingsafklarende metode i socialt arbejde

  • Bog
  Gitte Duus: Sags- og episodeanalyse : en handlingsafklarende metode i socialt arbejde
  38.401 DUU

  Sags- og episodeanalyse : en handlingsafklarende metode i socialt arbejde

  2013
  1. udgave, 1. oplag (2013)
  Beskriver metoden, der bygger på fem fastlagte trin som praksisteamet arbejder sig igennem, så der samtidigt skabes en fælles faglig forståelse, fastlægges handleretning og tages beslutninger om handletiltag
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:50519694|980|.
  ISBN nr.: 
  9788750043386
  Omfang: 
  231 sider
  Udgiver: 
  Akademisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:50519694|096|a
  By: 
  831020-katalog:50519694|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:50519694|700|4
  Available: 
  831020-katalog:50519694|980|a
 9. Når gode mennesker handler ondt : tabuet om forråelse

  • Bog
  Dorthe Birkmose: Når gode mennesker handler ondt : tabuet om forråelse
  38.401 BIR

  Når gode mennesker handler ondt : tabuet om forråelse

  2013
  8. oplag (2020)
  Om den forråelse, der kan finde sted hos social- og sundhedsfagligt personale i deres omgang med handicappede, sindslidende og omsorgssvigtede mennesker
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:50651185|980|.
  Bidrag af: 
  Syddansk Universitet
  Note: 
  Indhold: Om ondskabens eksistens i det gode arbejde ; Afmagten og magten for den enkelte og i gruppen ; Ondskabens psykologi ; Forsvarsmekanismer og selvbedrag ; Kampen mod forråelse begynder hos os selv
  ISBN nr.: 
  9788776747305
  Omfang: 
  234 sider
  Udgiver: 
  Syddansk Universitetsforlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:50651185|096|a
  By: 
  870970-basis:50651185|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:50651185|700|4
  Available: 
  870970-basis:50651185|980|a
 10. Magt i socialt arbejde

  • Bog
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39168766|980|.
  Note: 
  Indhold: Hvad sker der, Emil? - en case ; Teoretisk introduktion ; Diskurserne, velfærdsstaten og praksis ; Magtrelationer i professionel praksis ; Matbegrebets muligheder ; Magtbegrebets begrænsninger ; Magten ud af skyggen - konklusioner
  ISBN nr.: 
  9788759336182
  Omfang: 
  108 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:39168766|096|a
  By: 
  870970-basis:39168766|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:39168766|700|4
  Available: 
  870970-basis:39168766|980|a