• Dansk
 • English

term.subject="for skoleledere"

Afgræns din søgning

Materialetype
Emne
Sprog
Kilde
Årstal
Forfatter
Kategori
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Skoleledelse i forandring

  • Bog
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:51093178|980|.
  Note: 
  Indhold: Ledelse på kvalitet og læringseffekt ; Ledelse i forandring ; Forandringer i ledelsesteamet : nye roller, nye kolleger, nye navigationskompetencer ; Ledelsesoptikker i folkeskolen ; Det moralske formål ; Forandringsforståelse ; Relationsudvikling ; Sammenhæng og sammenhængskraft ; Videnskabelse og videndeling ; Ledelse af kulturforandringen i folkeskolen ; Sproget som forandringskatalysator ; Skoleledelse : tæt på praksis ; Farvel til de gamle modeller ; Perspektivering
  ISBN nr.: 
  9788702157314
  Omfang: 
  279 sider
  Udgiver: 
  Gyldendal Business
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:51093178|096|a
  By: 
  870970-basis:51093178|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:51093178|700|4
  Available: 
  870970-basis:51093178|980|a
 2. Et bevidst blik på alle elevers læring : systematisk brug af data til udvikling af undervisningen

  • Bog
  37.1 BEV

  Et bevidst blik på alle elevers læring : systematisk brug af data til udvikling af undervisningen

  2014
  1. oplag (2014)
  Belysning af, hvordan man i folkeskolen kan arbejde systematisk med data om elevernes faglige progression og udbytte af undervisningen med det formål at etablere et vidensgrundlag for at tilrettelægge ny undervisning til gavn for alle elever
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:51435753|980|.
  Bidrag af: 
  Danmarks Evalueringsinstitut
  Note: 
  Indhold: Evalueringslogik og data i undervisningen ; Data ind i praksis : afsæt og afklaring ; Tegn på deltagelse og læring ; Systematik i den løbende evaluering ; Kollegial observation og sparring ; Elevernes selvevaluering ; Test
  ISBN nr.: 
  9788779587915
  Omfang: 
  130 sider
  Udgiver: 
  Danmarks Evalueringsinstitut
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:51435753|096|a
  By: 
  870970-basis:51435753|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:51435753|700|4
  Available: 
  870970-basis:51435753|980|a
 3. Læringscentreret skoleledelse : tænketeknologier til forskningsinformeret skoleledelse

  • Bog
  37.33 LÆR

  Læringscentreret skoleledelse : tænketeknologier til forskningsinformeret skoleledelse

  2014
  1. udgave, 1. oplag (2014)
  Præsentation af diagnoser og teorier om aktuel skoleledelse samt tre redskaber til læringscentreret skoleledelse: læringslakmusprøven, ledelseskompasset og læringslaboratoriet baseret på tanker fra Viviane Robinson og Michael Fullan
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:51496191|980|.
  Bidrag af: 
  Konsortiet Læringsløft 2020
  Note: 
  Serien udgivet i samarbejde med konsortiet Læringsløft 2020, Hertil findes supplerende materiale på bogens hjemmeside
  ISBN nr.: 
  9788771600902
  Omfang: 
  135 sider
  Udgiver: 
  Dafolo
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:51496191|096|a
  By: 
  870970-basis:51496191|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:51496191|700|4
  Available: 
  870970-basis:51496191|980|a
 4. Læreren som forsker : indføring i forskningsarbejde i skolen

  • Bog
  : Læreren som forsker : indføring i forskningsarbejde i skolen
  37.1 LÆR

  Læreren som forsker : indføring i forskningsarbejde i skolen

  2014
  1. udgave, 1. oplag (2014)
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:51222911|980|.
  Bidrag af: 
  Connie Møller Christensen, Mary Brekke, Tom Tiller
  Note: 
  Indhold: Forskning i skolens hverdag (Tom Tiller: At forske i skolens hverdag. Eli Moksnes Furu: Den lærerstuderende som aktionslærer i klasseværelset. May Britt Postholm: Den nærværende og forskende lærer. Matts Mattsson: Videnskabsteoretiske valg). Tre klassiske modeller (Oberservation : at indtage klasseværelset med sine egne sanser / Sidsel Germeten & Jarle Bakke. Hilde Solud: Interview som forskningsmetode i klasseværelsesforskning. Anne G. Danielsen: Opbygning af viden i skolen via kvantitative værktøjer - statistik og spørgeskema). Forskningsværktøjer i praksis (Cato R.P. Bjørndal: Videoobservation som forsknings- og udviklingsredskab i skolen. Tom Vidar Eilertsen: Eksemplets magt - casestudier som lærings- og forskningsredskab. Anne G. Danielsen: To praksisnære værktøjer : "lesson study" og PBL. Karin Rørnes: Dialogseminaret - knudepunkt og arena for FoU i læreruddannelsen. Odd Arne Thunberg: Læringscafé som metode. Gerd Støllen: Livshistorier : et biografisk perspektiv i pædagogisk forskning. Kristin Emilie W. Bjørndal: Pædagogisk designforskning - en forskningsstrategi til at fremme bedre undervisning og læring. Petri Salo: Metaforer om og for forskning og udvikling i skolen). Den nye læreruddannelsesvej (Læreren som forsker og den ny uddannelsesvej / Mary Brekke & Tom Tiller)
  Original titel: 
  Læreren som forsker
  ISBN nr.: 
  9788771294132
  Omfang: 
  324 sider
  Udgiver: 
  Klim
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:51222911|096|a
  By: 
  870970-basis:51222911|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:51222911|700|4
  Available: 
  870970-basis:51222911|980|a
 5. Bæredygtig skoleledelse

  • Bog
  37.33 BÆR

  Bæredygtig skoleledelse

  2014
  1. udgave, 1. oplag (2014)
  En introduktion til bæredygtig skoleledelse, der understøtter læring. Bogen er bygget op om syv principper, som refererer til aktuelle udviklingstendenser på det nære skoleplan såvel som til overordnede udviklingsplaner og udviklingspolitikker. Med casebeskrivelser
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:50924726|980|.
  Bidrag af: 
  Steen Fiil Christensen
  Original titel: 
  Sustainable leadership
  ISBN nr.: 
  9788771293296
  Omfang: 
  289 sider
  Udgiver: 
  Klim
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:50924726|096|a
  By: 
  870970-basis:50924726|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:50924726|700|4
  Available: 
  870970-basis:50924726|980|a
 6. Elevcentreret skoleledelse

  • Bog
  37.33 ROB

  Elevcentreret skoleledelse

  2014
  1. udgave, 3. oplag (2015)
  Bygger på den nyeste forskning i, hvilken form for skoleledelse der har den største effekt på elevernes læring og præsenterer fem ledelsesdimensioner og tre centrale ledelseskompetencer, som tilsammen giver et detaljeret og evidensbaseret billede af de ledelsespraksisser, der med størst sandsynlighed fremmer læring og undervisning af høj kvalitet
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:51496140|980|.
  Bidrag af: 
  Lotte Bjelka
  Note: 
  Hertil findes supplerende materiale på bogens hjemmeside
  Original titel: 
  Student-centered leadership
  ISBN nr.: 
  9788771600742
  Omfang: 
  167 sider
  Udgiver: 
  Dafolo
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:51496140|096|a
  By: 
  870970-basis:51496140|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:51496140|700|4
  Available: 
  870970-basis:51496140|980|a
 7. Målorienteret teamsamarbejde i praksis : lean-inspirerede teamtavler og metoder

  • Bog
  37.363 LIN

  Målorienteret teamsamarbejde i praksis : lean-inspirerede teamtavler og metoder

  2014
  1. udgave, 1. oplag (2014)
  Lean-inspirerede redskaber til teamsamarbejdet i folkeskolen og anvisninger på, hvordan mål kan synliggøres ved hjælp af diverse tavler og gøres vedkommende for alle skolens medarbejdere
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:51401646|980|.
  Note: 
  Hertil findes supplerende materiale på internettet, Indhold: Kaizentavlen og kaizenmødet ; Årstavlen ; Måltavlen ; Kvalitets- og udviklingsarbejde i skolen ; Projektstyring af større projekter
  ISBN nr.: 
  9788771600094
  Omfang: 
  116 sider
  Udgiver: 
  Dafolo
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:51401646|096|a
  By: 
  870970-basis:51401646|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:51401646|700|4
  Available: 
  870970-basis:51401646|980|a
 8. Sammen om inklusion : tre perspektiver på samarbejde om inklusion

  • Bog
  : Sammen om inklusion : tre perspektiver på samarbejde om inklusion
  37.7 SAM

  Sammen om inklusion : tre perspektiver på samarbejde om inklusion

  2014
  1. udgave, 1. oplag (2014)
  Praksisbeskrivelse af inklusionsforløb i tre forskellige danske folkeskoler beskrevet af henholdsvis skoleleder, lærer og forældre
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:51206096|980|.
  Bidrag af: 
  Lisbeth Donnerborg, Thomas Binderup
  ISBN nr.: 
  9788772819709
  Omfang: 
  136 sider
  Udgiver: 
  Dafolo
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:51206096|096|a
  By: 
  870970-basis:51206096|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:51206096|700|4
  Available: 
  870970-basis:51206096|980|a
 9. Det ved vi om læreren som leder af klasser og undervisningsforløb

  • Bog
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:50961001|980|.
  Bidrag af: 
  Kåre Dag Jensen
  Note: 
  Indhold: Lærerens udøvelse af ledelse ; Klasseledelsens betydning for elevernes læring og adfærd ; Ledelse og lærerautoritet ; Ledelse og den asymmetriske relation ; Praktisk ledelse af klasser og undervisningsforløb
  ISBN nr.: 
  9788772819785
  Omfang: 
  63 sider
  Udgiver: 
  Dafolo
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:50961001|096|a
  By: 
  870970-basis:50961001|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:50961001|700|4
  Available: 
  870970-basis:50961001|980|a
 10. Veje til udvikling af praksis : erfaringer med at sætte fokus på videnkultur i dagtilbud og på skoler : evalueringsrapport

  • Bog
  37.21 VEJ

  Veje til udvikling af praksis : erfaringer med at sætte fokus på videnkultur i dagtilbud og på skoler : evalueringsrapport

  2014
  1. oplag (2014)
  Erfaringer fra et samarbejde med to daginstitutioner og to skoler om udvikling af deres videnkultur
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:51046137|980|.
  ISBN nr.: 
  9788779587441
  Omfang: 
  95 sider
  Udgiver: 
  Danmarks Evalueringsinstitut
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:51046137|096|a
  By: 
  870970-basis:51046137|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:51046137|700|4
  Available: 
  870970-basis:51046137|980|a