• Dansk
 • English

term.subject="for pædagoguddannelse"

Afgræns din søgning

Materialetype
Emne
Sprog
Kilde
Årstal
Forfatter
Kategori
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Studieteknik : din studiestart på pædagoguddannelsen

  • Bog
  Camilla Kjeldgaard Andresen: Studieteknik : din studiestart på pædagoguddannelsen
  37.17 STU

  Studieteknik : din studiestart på pædagoguddannelsen

  2022
  1. udgave, 1. oplag (2022)
  En kort og letlæst introduktion til de studieteknikker, som studerende forventes at bruge. Skrevet til nye studerende på pædagoguddannelsen
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61974369|980|.
  Note: 
  Indhold: At starte på et nyt studie ; Samarbejde med medstuderende ; Læseteknikker og -strategier ; Notatteknikker og skrivestrategier ; Informations- og litteratursøgning ; Det sjove, anderledes, æstetiske - og udfordrende ; Kildekritik ; Opgaveskrivning : om at argumentere, redegøre, analysere, vurdere og perspektivere ; Mundtlige præsentationer og fremlæggelser ; Referencer og litteraturlister
  ISBN nr.: 
  9788702334715
  Omfang: 
  185 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:61974369|096|a
  By: 
  870970-basis:61974369|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:61974369|700|4
  Available: 
  870970-basis:61974369|980|a
 2. Normkritik i pædagogisk praksis

  • Bog
  37.01 NOR

  Normkritik i pædagogisk praksis

  2022
  1. udgave, 2. oplag (2022)
  Bogen klæder pædagogstuderende på til at blive bevidst om og udfordre stereotype forestillinger knyttet til race, køn seksualitet og handicap. Den kan også bruges af uddannede pædagoger, der ønsker at arbejde mere normbevidst med deres praksis
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:62825596|980|.
  Bidrag af: 
  Janne Jørgensen, Karen Liebing Madsen, Jacob Graack
  Note: 
  Indhold: Centrale begreber (Normer / Karen Liebing Madsen. Normkritik / Jacob Graack. Kategorisering / Karen Liebing Madsen. Intersektionalitet / Christoffer Dejgaard. Positionering / Janne Jørgensen. Racialisering / Jin Hui Li, Ahrong Yang). Normkritik i pædagogisk praksis (Køn og normkritik i dagtilbud / Luis Lisa Rasmussen, Sara Wondie. Pædagogisk arbejde med børns seksualitet og kropslighed i dagtilbud / Freja Mannov Olsen. Pædagogens farvel til farvede forventninger / Laila Colding Lagermann. Normkritik og normkaos i fritids- og ungdomspædagogisk praksis / Maj Borggaard Hansen, Rasmus Præstmann Hansen. Et norm- og magtkritisk blik på socialpædagogisk arbejde med familier / Simone Stegeager. Normer for seksualitet på specialområdet / Janne Jørgensen, Kim Milo Sandersen. Normkritisk fokus i praktikkerne / Jacob Graack). Erfaringer med udviklingen af normkritiske miljøer (Bag om det tilsyneladende selvfølgelige : et normkritisk ledelsesperspektiv på dagtilbudspædagogik / Helle Bøgelund Frederiksen. Udviklingen af normkritiske ungemiljøer på klubområdet / Cecilie Kim Nimb Williams. 'Hvor er du cis-normativ!' : normkritiske erfaringer i arbejdet med udsatte unge / Lars Grenaa, Ida Secher Houengaard, Johanne Eliana Tapia Segura)
  ISBN nr.: 
  9788702319217
  Omfang: 
  360 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:62825596|096|a
  By: 
  870970-basis:62825596|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:62825596|700|4
  Available: 
  870970-basis:62825596|980|a
 3. Skoleudvikling : en praksisbaseret tilgang

  • Bog
  37.363 TIN

  Skoleudvikling : en praksisbaseret tilgang

  2022
  1. udgave, 1. oplag (2022)
  Denne bog om praksisbaseret skoleudvikling viser veje til at udvikle skolen med udgangspunkt i skolehverdagen og praksis. Bogen har relevans for lærerstuderende samt grundskolens lærere og ledere
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:62424036|980|.
  Note: 
  Indhold: Skoleudvikling - på vej mod en praksisbaseret tilgang (Skoleudvikling - begrundelse og definition ; Tendenser i skoleudvikling ; Tilbagevendende udfordringer i arbejdet med skoleudvikling ; Inspiration fra praksisteori ; En praksisbaseret tilgang til skoleudvikling ; Skoleudvikling forudsætter viden, analyse og kunnen ; Skoleudvikling - på vej mod en praksisbaseret tilgang - en opsamling) ; Kultur - et nuanceret blik på skolens praksis (Viden : om kultur ; Analyse : at kunne få øje på en skoles kultur ; Kunnen : at arbejde med og mod kultur ; Kultur og skoleudvikling - en opsamling) ; Organisering - med fokus på teamsamarbejde (Viden : om organisering i skolen ; Viden : om teamsamarbejde ; Analyse : at få blik for organiseringer - og teamsamarbejde - i praksis ; Kunnen : at arbejde med nye organiseringer og teamsamarbejde ; Organisering, teamsamarbejde og skoleudvikling - en opsamling) ; Ledelse - at skabe forudsætninger for skoleudvikling (Viden : om ledelse i skolen ; Analyse : ledelse som praksis ; Kunnen : ledelse af skoleudvikling ; Ledelse og skoleudvikling - en opsamling)
  ISBN nr.: 
  9788771607673
  Omfang: 
  226 sider
  Udgiver: 
  Dafolo
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:62424036|096|a
  By: 
  870970-basis:62424036|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:62424036|700|4
  Available: 
  870970-basis:62424036|980|a
 4. Kom ind i legen! : fælles legemanuskripter som pædagogisk metode

  • Bog
  Kristina Avenstrup, Sine Hudecek: Kom ind i legen! : fælles legemanuskripter som pædagogisk metode
  37.21 KOM

  Kom ind i legen! : fælles legemanuskripter som pædagogisk metode

  2022
  2. udgave, 1. oplag (2022)
  Præsentation af den pædagogiske metode "fælles legemanuskripter", som har til formål at sikre alle børn adgang til legefællesskaber med andre børn i daginstitutionen
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:134728248|980|.
  Note: 
  Hertil findes supplerende materiale på internettet, Indhold: Leg og læring i teorien ; Legemanuskripter i praksis ; Pædagogens rolle og positioneringer ; Legekatalog
  ISBN nr.: 
  9788772342641
  Omfang: 
  179 sider
  Udgiver: 
  Dafolo
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:134728248|096|a
  By: 
  870970-basis:134728248|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:134728248|700|4
  Available: 
  870970-basis:134728248|980|a
 5. Undersøgende team

  • Bog
  37.363 ALB

  Undersøgende team

  2022
  1. oplag (2022)
  Denne bog sætter fokus på teamsamarbejdet i folkeskolen og viser, hvorledes klassens team i fællesskab kan arbejde med og udvikle elevernes læring og trivsel, samt egen pædagogisk praksis. For grundskolens pædagogiske personale samt lærer- og pædagogstuderende
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:62441186|980|.
  Bidrag af: 
  Danmarks Lærerforening, Frie Skolers Lærerforening
  Note: 
  Indhold: Skolen som kontekst ; De rigtige kompetencer ; En kooperativ indstilling ; Vigtigt koordination ; Undersøgende kommunikation ; Social kognition ; Kollegial vejledning
  ISBN nr.: 
  9788772196954
  Omfang: 
  69 sider
  Udgiver: 
  Aarhus Universitetsforlag, Danmarks Lærerforening, Frie Skolers Lærerforening
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:62441186|096|a
  By: 
  870970-basis:62441186|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:62441186|700|4
  Available: 
  870970-basis:62441186|980|a
 6. Pædagogens undersøgelsesmetoder

  • Bog
  Lars Aagerup: Pædagogens undersøgelsesmetoder
  37.21 ꜲGE

  Pædagogens undersøgelsesmetoder

  2022
  2. udgave, 1. oplag (2022)
  Indføring i konkrete undersøgelsesmetoder, som pædagogen kan benytte i sine undersøgelser af pædagogisk praksis. Metoderne dækker over: Observation, interview, spørgeskemaundersøgelser, indsamling af allerede eksisterende data og præsentation af data
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:134635932|980|.
  Note: 
  Indhold: Pædagogens videnslandskab (Hvad er pædagogens viden?) ; Pædagogens metoder og videnskabelige begreber (De forskellige metodetyper ; Metoder og metodologi ; Videnskabelige begreber i undersøgelser ; Triangulering ; Kvantitative og kvalitative undersøgelsesmetoder ; Undersøgelsesdesign ; Operationalisering - fra kernebegreber til den konkrete undersøgelse ; Forskellige formål med undersøgelsen) ; Videnskabsteori (Hvad skal pædagoger bruge videnskabsteori til? ; Paradigme ; Ontologi ; Epistemologi ; De videnskabsteoretiske retninger ; Hvordan vælger man videnskabsteori?) ; Litteratursøgning (Kilder , Faglitteratur og skønlitteratur ; Genrer- forskellige typer pædagogisk litteratur ; Kildekritik ; Søgeord ; Søgestrategier) ; Observation (Observation kan føles kunstigt ; Observation - en indviklet proces ; Observationsmetoder ; Observationer af den observerede eller observationer fra den observeredes perspektiv ; Kombineret brug af flere observationsmetoder ; Brugen af observationer i det daglige pædagogiske arbejde ; Hvordan det ubeskrivelige kan indfanges - billeder og fortællinger ; Antropologisk inspireret feltobservation ; At observere muligheder for udvikling og trivsel ; Skræddersyede observationsskemaer) ; Interview som undersøgelsesmetode (Fordele ved interviews ; Ulemper ved interviews ; Struktur i et interview ; Arbejdsprocesserne i udførelse af et kvalitativt interview) ; Spørgeskemaundersøgelse (Fordele og ulemper ved spørgeskemaer ; Kvantitative og kvalitative spørgsmål ; Udvælgelse af svarpersoner ; Forskellige typer spørgeskemaer ; Prøvekørsel af spørgeskemaer ; Svarprocent ; Valg af målgruppe ; Bearbejdning af svarene) ; Allerede eksisterende empiri (Forskellige typer af allerede eksisterende empiri ; Afsluttende om brug af allerede eksisterende empiri) ; Analyse og fortolkning af empiri (Analysetilgange og analysemetoder ; Analysens formål ; Det dobbelte brud - nærhed, distance og fordybelse ; Konsekvens og sammenhæng i analyse og videnskabsteori ; Overblik, analyse og fortolkning ; To kvalitative analysemetoder ; Fortolkning af empirien ; En god analyse tager tid)
  ISBN nr.: 
  9788702373905
  Omfang: 
  230 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:134635932|096|a
  By: 
  870970-basis:134635932|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:134635932|700|4
  Available: 
  870970-basis:134635932|980|a
 7. Teoretisk pædagogik : et laboratorium for forventninger og håb : om værdifylde i pædagogikken

  • Bog
  Merete Wiberg: Teoretisk pædagogik : et laboratorium for forventninger og håb : om værdifylde i pædagogikken
  37.01 WIB

  Teoretisk pædagogik : et laboratorium for forventninger og håb : om værdifylde i pædagogikken

  2022
  1. udgave, 1. oplag (2022)
  Diskussion af værdiers rolle og betydning i spændingsfeltet mellem pædagogisk teori og praksis
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:134349646|980|.
  Note: 
  Indhold: Indkredsning af den teoretiske pædagogik ; Værdier i spændingsfeltet mellem pædagogisk teori og praksis ; Kan man sanse værdier? ; Værdifylde som pædagogisk begreb ; En model til analyse af pædagogisk teori og praksis
  ISBN nr.: 
  9788741272313
  Omfang: 
  152 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:134349646|096|a
  By: 
  870970-basis:134349646|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:134349646|700|4
  Available: 
  870970-basis:134349646|980|a
 8. Vensomhed

  • Bog
  Anne Søgaard: Vensomhed
  37.31 SØG

  Vensomhed

  2022
  1. udgave, 1. oplag (2022)
  "Vensomhed" er forfatterens selvskabte ord for en kultur, som fremmer venskaber og følelsen af samhørighed. Denne bog viser veje til at skabe en skole, hvor alle føler sig velkomne og som en del af fællesskabet. For lærere og pædagoger, pædagogisk studerende samt alle andre med interesse i menneskelige relationer
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:62932848|980|.
  Bidrag af: 
  Rikke Finland
  Note: 
  Hertil findes supplerende materiale på internettet, Indhold: Det vensomme menneskesyn (Vensomhed som værktøj ; ICDP og de otte samspilstemaer ; Fra ensomhed til vensomhed) ; At lytte højere (Vores egen sårbarhed ; Hvordan møder vi andre? Spiller vi dem gode, eller spiller vi dem ud? ; Vær opdagelsesrejsende sammen ; Børnene er barometeret) ; Forskellighed og fælles stjernestunder (Vi er skaberne af de trygge fællesskaber ; Alle har brug for at føle sig værdifulde ; Fra afvisning til anvisning ; Stjernestunder ; Gør alle børn vennevigtige)
  ISBN nr.: 
  9788772341774
  Omfang: 
  167 sider
  Udgiver: 
  Dafolo
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:62932848|096|a
  By: 
  870970-basis:62932848|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:62932848|700|4
  Available: 
  870970-basis:62932848|980|a
 9. Krop, sanser og bevægelse : udfordrende og udviklende læringsmiljøer for børn i dagtilbud

  • Bog
  Birte Engmann: Krop, sanser og bevægelse : udfordrende og udviklende læringsmiljøer for børn i dagtilbud
  37.21 ENG

  Krop, sanser og bevægelse : udfordrende og udviklende læringsmiljøer for børn i dagtilbud

  2022
  1. udgave, 1. oplag (2022)
  Ny teoretisk og praktisk viden om sanseintegration og kropslige færdigheder i pædagogisk praksis i dagtilbud, bl.a. i forhold til børn som har vanskeligt ved kropslig udfoldelse
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:62592141|980|.
  Note: 
  Indhold: Leg og læring i aktiviteter og fællesskaber ; Fra sanseceller til sanseoplevelser, følelser og handlinger ; Organisering og læring af kropslig praksis ; Vanskeligheder med kropslig praksis og læring ; Sanseregulerende læringsmiljøer og pædagogisk praksis ; Vanskeligheder med sanseregulering ; Pædagogiske aktiviteter og rutiner ; Grovmotoriske lege ; Finmotoriske lege ; Tegneaktiviteter
  ISBN nr.: 
  9788771589320
  Omfang: 
  263 sider
  Udgiver: 
  Dansk Psykologisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:62592141|096|a
  By: 
  870970-basis:62592141|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:62592141|700|4
  Available: 
  870970-basis:62592141|980|a
 10. Ind i naturfag : fra tekster til naturfaglig kompetence

  • Bog
  37.145 IND

  Ind i naturfag : fra tekster til naturfaglig kompetence

  2022
  1. udgave, 1. oplag (2022)
  Om hvordan man kan udvikle elevernes faglighed i naturfag ved at have bevidst fokus på sprogbaseret undervisning. For grundskolens naturfagsundervisere samt lærerstuderende
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:62282193|980|.
  Note: 
  Indhold: Sprog i naturfag (Fælles mål om sprog i naturfag ; Hvorfor sprog i naturfag?) ; Elevtekster tager form efter undervisningen (Tre elevtekster ; Undervisningen i de tre klasser: hvordan var skrivningen integreret? ; Principper for stilladsering af undervisning og læring) ; Tekstens struktur skal afspejle dens naturfaglige formål (Besvarer teksten opgaven? ; Tekstens formål styrer valg af genrer og tekstaktiviteter ; Som man stiller opgaven, får man svar) ; Tværfaglig sprogbrug - mellem hverdagssprog og fagsprog (Hvad er tværfaglig sprogbrug? ; Hverdagsagtig, tværfaglig og fagspecifik sprogbrug ; Hvad gør det tværfaglige sprog i naturfag, og hvad betyder det for undervisningen?) ; Naturfaglige ting, dyr, mennesker og begreber - redskabet deltager (Den naturfaglige verdens ting, levende væsner og begreber: deltager ; Hverdagsagtig sprogbrug og fagsprog: deltagere ; Ting, dyr, mennesker og begreber: valg af deltagere ; Naturfaglige fænomener: Hvordan ser sproget i deltagere ud? ; Undervisningsaktiviteter med fokus på nominalgrupper og nominalisering) ; Naturfaglige processer - redeskabet proces (Den naturfaglige verdens processer: proces ; Teksters formål: valg af processer ; Hverdagssprog og fagsprog: processer ; Undervisningsaktiviteter med fokus på processer) ; Naturfaglig relationer - redskabet omstændighed (Den naturfaglige verdens relationer: omstændighed ; Naturfaglige omstændigheder ; Hverdagssprog og fagsprog: omstændigheder ; Undervisningsaktiviteter med fokus på omstændighed) ; Naturfaglig argumentation - redskabet argumentation (Hvad handler teksten om - hvem eller hvad er tekstens subjekt, og hvad gør det? ; Hvad handler argumentationen om - hvor forankres den? ; Naturfaglig argumentation - et eksempel ; At se en sag fra flere sider - hvordan indtage et ståsted? ; Hverdagssprog og fagsprog : ståsted ; Undervisningsaktiviteter med fokus på naturfaglig argumentation) ; Naturfaglig systematik - redskabet thema (Naturfagligt fokus : thema ; Naturfaglig systematik: umarkeret og markeret thema ; Naturfaglig systematik: informationsforløb ; Undervisningsaktivitet med fokus på naturfaglig systematik) ; At positionere sig som naturfaglig ekspert (Undersøgende undervisning: argumentation ; Konklusion: argumentation ; Naturvidenskabelige problemstillinger i samfundsdebatten. Sproglige redskaber fra bogens kapitler ; Argumenterende tekster i naturfag - en vigtig og kompliceret affære) ; Skriftlige aktiviteter i undervisningen (Når elever skriver i deres arbejdsbøger ; Når elever skriver i logbøger)
  ISBN nr.: 
  9788750058984
  Omfang: 
  225 sider
  Udgiver: 
  Akademisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:62282193|096|a
  By: 
  870970-basis:62282193|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:62282193|700|4
  Available: 
  870970-basis:62282193|980|a