• Dansk
 • English

term.subject="for pædagoger"

Afgræns din søgning

Materialetype
Emne
Sprog
Kilde
Årstal
Forfatter
Kategori
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Det ved vi om gode relationer i dagtilbud

  • Bog
  37.21 DET

  Det ved vi om gode relationer i dagtilbud

  2022
  1. udgave, 1. oplag (2022)
  Giver inspiration til at arbejde målrettet med at forbedre relationer i dagtilbud, da børns relationer til pædagoger og til de andre børn i et dagtilbud er afgørende for deres trivsel, udvikling og læring
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:62233117|980|.
  Bidrag af: 
  Kåre Dag Jensen
  Note: 
  Indhold: Teori om relationer ; Relationers betydning for børns udvikling ; Rammer for et godt relationsarbejde ; Hvordan styrkes gode relationer mellem pædagoger og børn i dagtilbud? ; Hvordan kan relationer mellem børn styrkes? ; Udfordrende voksen-barn relationer i dagtilbud ; Mobning og eksklusion i dagtilbud ; At arbejde med relationer i praksis
  ISBN nr.: 
  9788772341873
  Omfang: 
  79 sider
  Udgiver: 
  Dafolo
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:62233117|096|a
  By: 
  870970-basis:62233117|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:62233117|700|4
  Available: 
  870970-basis:62233117|980|a
 2. Kommunikation : i hverdagen og i professionel praksis

  • Bog
  Ole Løw: Kommunikation : i hverdagen og i professionel praksis
  19.5 LØW

  Kommunikation : i hverdagen og i professionel praksis

  2022
  1. udgave, 1. oplag (2022)
  Denne bog har fokus på kommunikation mellem mennesker - både i al almindelighed og i professionelle relationer. Bogen har relevans for faggrupper som sygeplejersker, lærere, pædagoger og socialrådgivere, hvor kommunikation er en meget vigtig faktor for at lykkes med sit arbejde
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:134280239|980|.
  Note: 
  Indhold: Kommunikationens verden ; Talehandlinger og meningsdannelse ; Kommunikation og intersubjektivitet ; Kendetegn ved god professionel kommunikation ; Kommunikative forholdemåder i professionel praksis ; Kommunikative færdigheder i professionel praksis ; Kommunikation og undervisning
  ISBN nr.: 
  9788759339510
  Omfang: 
  177 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:134280239|096|a
  By: 
  870970-basis:134280239|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:134280239|700|4
  Available: 
  870970-basis:134280239|980|a
 3. Pædagogisk takt : at vide hvad man skal gøre, når man ikke ved, hvad man skal gøre

  • Bog
  Max van Manen: Pædagogisk takt : at vide hvad man skal gøre, når man ikke ved, hvad man skal gøre
  37.01 MAN

  Pædagogisk takt : at vide hvad man skal gøre, når man ikke ved, hvad man skal gøre

  2022
  1. udgave, 1. oplag (2022)
  Beskriver hvordan den pædagogiske relation mellem barnet og den voksne har en improvisatorisk og etisk karakter
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:133964681|980|.
  Bidrag af: 
  Lisbeth Rindholt
  Note: 
  Indhold: Pædagogikkens overlegenhed ; Indirekte pædagogik ; Pædagogikkens natur ; Den refleksive praksis' pædagogik ; At se og høre med pædagogisk sensitivitet ; Pædagogisk takt ; Pædagogisk kon-takt ; Pædagogisk opmærksomhed og anerkendelse ; Eleverfaringens fænomenologi ; Cyberpædagogik ; Pædagogisk viden og handling
  Original titel: 
  Pedagogical tact
  ISBN nr.: 
  9788750057871
  Omfang: 
  258 sider
  Udgiver: 
  Akademisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:133964681|096|a
  By: 
  870970-basis:133964681|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:133964681|700|4
  Available: 
  870970-basis:133964681|980|a
 4. Normkritik i pædagogisk praksis

  • Bog
  : Normkritik i pædagogisk praksis
  37.01 NOR

  Normkritik i pædagogisk praksis

  2022
  1. udgave, 1. oplag (2022)
  Bogen klæder pædagogstuderende på til at blive bevidst om og udfordre stereotype forestillinger knyttet til race, køn seksualitet og handicap. Den kan også bruges af uddannede pædagoger, der ønsker at arbejde mere normbevidst med deres praksis
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:62825596|980|.
  Bidrag af: 
  Janne Jørgensen, Jacob Graack, Karen Liebing Madsen
  Note: 
  Indhold: Centrale begreber (Normer / Karen Liebing Madsen. Normkritik / Jacob Graack. Kategorisering / Karen Liebing Madsen. Intersektionalitet / Christoffer Dejgaard. Positionering / Janne Jørgensen. Racialisering / Jin Hui Li, Ahrong Yang). Normkritik i pædagogisk praksis (Køn og normkritik i dagtilbud / Luis Lisa Rasmussen, Sara Wondie. Pædagogisk arbejde med børns seksualitet og kropslighed i dagtilbud / Freja Mannov Olsen. Pædagogens farvel til farvede forventninger / Laila Colding Lagermann. Normkritik og normkaos i fritids- og ungdomspædagogisk praksis / Maj Borggaard Hansen, Rasmus Præstmann Hansen. Et norm- og magtkritisk blik på socialpædagogisk arbejde med familier / Simone Stegeager. Normer for seksualitet på specialområdet / Janne Jørgensen, Kim Milo Sandersen. Normkritisk fokus i praktikkerne / Jacob Graack). Erfaringer med udviklingen af normkritiske miljøer (Bag om det tilsyneladende selvfølgelige : et normkritisk ledelsesperspektiv på dagtilbudspædagogik / Helle Bøgelund Frederiksen. Udviklingen af normkritiske ungemiljøer på klubområdet / Cecilie Kim Nimb Williams. 'Hvor er du cis-normativ!' : normkritiske erfaringer i arbejdet med udsatte unge / Lars Grenaa, Ida Secher Houengaard, Johanne Eliana Tapia Segura)
  ISBN nr.: 
  9788702319217
  Omfang: 
  360 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:62825596|096|a
  By: 
  870970-basis:62825596|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:62825596|700|4
  Available: 
  870970-basis:62825596|980|a
 5. Resiliens : fra robusthed til en dynamisk forståelse

  • Bog
  13.43 SOM

  Resiliens : fra robusthed til en dynamisk forståelse

  2022
  1. udgave, 1. oplag (2022)
  Forfatteren anfægter resiliens som en slags medfødt robusthed der bygger på indre - og uforklarlige - egenskaber hos "det robuste barn", og han introducerer i stedet en dynamisk-systemisk resiliensforståelse som bedre kan bruges som et professionsbegreb
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:62314826|980|.
  Note: 
  Indhold: Hvad var og hvad er resiliens? ; Stereotyperne - det endelige opgør ; Fra samfund til celle - en dynamisk resiliensforståelse ; Transgenerationel resiliens og sårbarhed ; Resiliensfremme i tværprofessionelt samarbejde
  ISBN nr.: 
  9788759338711
  Omfang: 
  143 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:62314826|096|a
  By: 
  870970-basis:62314826|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:62314826|700|4
  Available: 
  870970-basis:62314826|980|a
 6. Krop, sanser og bevægelse : udfordrende og udviklende læringsmiljøer for børn i dagtilbud

  • Bog
  Birte Engmann: Krop, sanser og bevægelse : udfordrende og udviklende læringsmiljøer for børn i dagtilbud
  37.21 ENG

  Krop, sanser og bevægelse : udfordrende og udviklende læringsmiljøer for børn i dagtilbud

  2022
  1. udgave, 1. oplag (2022)
  Ny teoretisk og praktisk viden om sanseintegration og kropslige færdigheder i pædagogisk praksis i dagtilbud, bl.a. i forhold til børn som har vanskeligt ved kropslig udfoldelse
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:62592141|980|.
  Note: 
  Indhold: Leg og læring i aktiviteter og fællesskaber ; Fra sanseceller til sanseoplevelser, følelser og handlinger ; Organisering og læring af kropslig praksis ; Vanskeligheder med kropslig praksis og læring ; Sanseregulerende læringsmiljøer og pædagogisk praksis ; Vanskeligheder med sanseregulering ; Pædagogiske aktiviteter og rutiner ; Grovmotoriske lege ; Finmotoriske lege ; Tegneaktiviteter
  ISBN nr.: 
  9788771589320
  Omfang: 
  263 sider
  Udgiver: 
  Dansk Psykologisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:62592141|096|a
  By: 
  870970-basis:62592141|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:62592141|700|4
  Available: 
  870970-basis:62592141|980|a
 7. Teenagehjerner : er der nogen hjemme?

  • Bog
  Ann-Elisabeth Knudsen: Teenagehjerner : er der nogen hjemme?
  13.43 KNU

  Teenagehjerner : er der nogen hjemme?

  2022
  1. udgave, 1. oplag (2022)
  Er du forælder, eller arbejder du til daglig med teenagere, så kan denne bog hjælpe dig til at forstå, hvad der foregår i hjernen og psyken hos de 13-19-årige
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:134341556|980|.
  Note: 
  Indhold: Forældrefølelsen er irrationel fra dag ét ; Guidet rundtur i teenagehjernen ; De er svære at holde af, så det gør vi ; Indlæring i en udviklingsramt hjerne ; Sårbarhed, trivsel og stress ; Er ungdommen sygelig? Eller af lave? ; Særligt sårbare unge
  ISBN nr.: 
  9788750062134
  Omfang: 
  216 sider
  Udgiver: 
  Akademisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:134341556|096|a
  By: 
  870970-basis:134341556|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:134341556|700|4
  Available: 
  870970-basis:134341556|980|a
 8. Pædagogens relationskompetence : kendetegn og betingelser

  • Bog
  Louise Klinge, Tina Brandt: Pædagogens relationskompetence : kendetegn og betingelser
  37.21 PÆD

  Pædagogens relationskompetence : kendetegn og betingelser

  2022
  1. udgave, 1. oplag (2022)
  Indføring i hvordan relationskompetente handlinger ser ud i praksis, og hvad der skal til, for at man som pædagog i daginstitutionen kan udtrykke de handlinger så ofte som muligt. Henvender sig til studerende på pædagoguddannelsens grund-, efter- og videreuddannelse, pædagogisk fagprofessionelle, ledere og beslutningstagere på børne- og ungeområdet
  Serie: 
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:134130121|980|.
  Note: 
  Indhold: Relationskompetent praksis (Relationens betydning ; Kendetegn ved pædagogens professionelle relationskompetence ; Professionel relationskompetence i forældresamarbejdet) ; Fundamentet for relationskompetent praksis (Syv betingelser for relationskompetent praksis ; Udfordrende vilkår og blinde vinkler ; Ledelsens betydning for en relationskompetent kultur; For børnenes skyld)
  ISBN nr.: 
  9788750061960
  Omfang: 
  223 sider
  Udgiver: 
  Akademisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:134130121|096|a
  By: 
  870970-basis:134130121|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:134130121|700|4
  Available: 
  870970-basis:134130121|980|a
 9. Kausalitet og effektfuldhed i pædagogisk forskning og praksis

  • Bog
  : Kausalitet og effektfuldhed i pædagogisk forskning og praksis
  37.017 KAU

  Kausalitet og effektfuldhed i pædagogisk forskning og praksis

  2022
  1. oplag (2022)
  Når man arbejder med pædagogik, vil man gerne vide, om ens pædagogiske tiltag virker efter hensigten. Et meget komplekst spørgsmål, som det er svært af finde eksakt dokumentation for. Denne bog dykker ned i denne kompleksitet og giver inspiration til at undersøge samt dokumentere pædagogisk effektfuldhed. For pædagogisk studerende samt undervisere
  Serie: 
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:134294299|980|.
  Bidrag af: 
  Lars Qvortrup, Jacob Højgaard Christensen
  Note: 
  Indhold: Hvorfor har vi brug for at genbeskrive begreberne kausalitet og effekt? / Jacob H. Christensen og Lars Qvortrup. Kausalitet og effektfuldhed : en idehistorisk oversigt med eksempler fra pædagogik og uddannelsesforskning / Lars Qvortrup og Karen Wistoft. Kausalitet og evidens i den danske, pædagogiske evidensbevægelse og et muligt bud på en forbedring / Mikkel Helding Vembye og Hans Siggaard Jensen. Skoleeffektivitetsforskningens udvikling : effektfuldhed som kritisk videreudvikling / Mathias Thorborg. Iagttagelse af tegn på læring via mixed methods : en tilgang for undersøgelse af effektfuldhed / Jacob H. Christensen. En effektfuldhedsundersøgelse med elevperspektiver i praksis / Casper Thrane og Jacob H. Christensen. Uddannelsesforskningens effektfuldhed / Mikkel Stovgaard
  ISBN nr.: 
  9788772195391
  Omfang: 
  255 sider
  Udgiver: 
  Aarhus Universitetsforlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:134294299|096|a
  By: 
  870970-basis:134294299|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:134294299|700|4
  Available: 
  870970-basis:134294299|980|a
 10. Professionel kapital i folkeskolen : faglighed og samarbejde i fokus

  • Bog
  37.363 PRO

  Professionel kapital i folkeskolen : faglighed og samarbejde i fokus

  2022
  1. udgave, 1. oplag (2022)
  Denne bog sætter faglighed og samarbejde i folkeskolen i fokus og viser, hvorledes samarbejde som ressource kan styrke udviklingen i skolen. For skoleledere og andre af skolens aktører, som er en del af beslutningsprocesserne og skolens daglige praksis
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:62049294|980|.
  Note: 
  Indhold: Folkeskolen i forandring : samarbejde som ressource ; Professionel kapital og facilitering ; Fag- og opgave fordeling i folkeskolen ; TRIO´ens funktion : generelt og i fag- opgavefordelingen ; Væsentlige udfordringer i fag- opgavefordelingen ; En model til planlægning af fag- opgavefordelingsprocessen ; Metoder til at styrke TRIO´ens arbejde med fag- opgavefordelingsprocessen ; Faciliterede teamsmøder : en vej til bedre møder og beslutninger ; Metoder til strukturering af teammøder ; Faglig kvalitet i teamets beslutninger ; Uenigheder som næring for faglig udvikling
  ISBN nr.: 
  9788772163963
  Omfang: 
  179 sider
  Udgiver: 
  Frydenlund Academic
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:62049294|096|a
  By: 
  870970-basis:62049294|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:62049294|700|4
  Available: 
  870970-basis:62049294|980|a