• Dansk
 • English

term.subject="for læreruddannelse"

Afgræns din søgning

Materialetype
Emne
Sprog
Kilde
Årstal
Forfatter
Kategori
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Vejledning : teori og praksis

  • Bog
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:51475194|980|.
  Bidrag af: 
  Frode Boye Andersen, Bente Bro, Vibeke Boelt, Martin Jørgensen (f. 1943)
  Note: 
  Indhold: Vibeke Petersen: Hvad er vejledning i pædagogiske kontekster?. Christian T. Lystbæk: Vejledning i et filosofisk perspektiv. Frits Hedegaard Eriksen: Vejledning som almen lærerkompetence. Frode Boye Andersen: Ledelse af vejledelse. Christina Greve Toftdal: Professionalisering af kollegial forundring. Janne Hedegaard Hansen: Inklusionsstøttende vejledning og samarbejde. Bodil Nielsen: Faglig vejledning i skolen. Eva Kragh: Kollegial vejledning og teamsamarbejde. Facilitering af læreres læring / Maja Overgaard Holdorf og Rikke Stoldt. Marianne Rey Højerslev: Vejledning af børn. Anni Hensel: Klasselæsekonferencen som vejledningsforum. Signe Gramstrup Hansen: En AKT-konsulents dagbog. Subvision - kompetenceudvikling i praksisfællesskaber / Simon Skov Fougt, Tatjana Novovic og Jeppe Bundsgaard
  ISBN nr.: 
  9788792871619
  Omfang: 
  232 sider
  Udgiver: 
  Kvan
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:51475194|096|a
  By: 
  870970-basis:51475194|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:51475194|700|4
  Available: 
  870970-basis:51475194|980|a
 2. Systemteori og didaktik

  • Bog
  37.1 SYS

  Systemteori og didaktik

  2014
  1. udgave, 1. oplag (2014)
  Præsentation på baggrund af den tyske sociolog og videnskabsmand Niklas Luhmanns teorier om didaktikken i en systemteoretisk belysning, der giver mulighed for at tænke læring og undervisning ud fra ikke en enten-eller-skematik, men som et både-og
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:51196880|980|.
  Note: 
  Indhold: Systemteori og didaktik ; Systemteoretisk didaktik ; Systemteori som analytisk optik ; Kommunikation ; Uddannelsessystemet ; Undervisning som interaktion ; Læring som kognition ; Undervisning : mellem planlægning og ikke-trivialitet ; Undervisningens læringsbegreb ; Systemteoretisk didaktik ; Den professionelle underviser
  ISBN nr.: 
  9788741258133
  Omfang: 
  284 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:51196880|096|a
  By: 
  870970-basis:51196880|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:51196880|700|4
  Available: 
  870970-basis:51196880|980|a
 3. Praksismanual : samarbejde mellem museer, læreruddannelser, skoler

  • Bog
  37.128 PRA

  Praksismanual : samarbejde mellem museer, læreruddannelser, skoler

  2014
  1. oplag (2014)
  Inspiration og vejledning til konkrete undervisningsforløb, praktikophold og bachelorprojekter der kan kvalificere kommende læreres brug af museerne
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:51030257|980|.
  Bidrag af: 
  Museet for Samtidskunst Roskilde, Skoletjenesten på Sjælland, Learning Museum projekt, Tine Seligmann
  Note: 
  På omslaget Learning Museum, I kolofonen: Tekster: Projektdeltagere, Learning Museum
  ISBN nr.: 
  9788790690335
  Omfang: 
  189 sider
  Udgiver: 
  Museet for Samtidskunst, Skoletjenesten på Sjælland
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:51030257|096|a
  By: 
  870970-basis:51030257|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:51030257|700|4
  Available: 
  870970-basis:51030257|980|a
 4. Klasseledelse

  • Bog
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:51572300|980|.
  Bidrag af: 
  Ole Løw
  Note: 
  Indhold: Ole Løw: Klasseledelse i skolen. Jørn Nielsen: Gode udviklings- og læringsmiljøer - det er noget, vi skaber sammen. Mette Molbæk: Klasseledelse med fokus på inklusion. Peter Wick: Konflikthåndtering frem for konfliktløsning. Jørgen Christiansen: Mobning : teori og handlemuligheder. Pernille Hviid: Fællesskab - at blive sig selv sammen med andre om noget fælles
  ISBN nr.: 
  9788750044734
  Omfang: 
  96 sider
  Udgiver: 
  Akademisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:51572300|096|a
  By: 
  870970-basis:51572300|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:51572300|700|4
  Available: 
  870970-basis:51572300|980|a
 5. Fortællinger fra klasserummet : læreres fortællinger om hændelser fra undervisningen

  • Bog
  37.1 HEN

  Fortællinger fra klasserummet : læreres fortællinger om hændelser fra undervisningen

  2014
  1. udgave, 1. oplag (2014)
  Lærerfortællinger opdelt i temaer som alle er væsentlige og relevante for en undervisers arbejde. Med analyse og fortolkninger af hver enkelt tema samt spørgsmål der lægger op til diskussion. Afsluttende gives en vejledning i at skrive og bruge lærerfortællinger som led i en reflekterende praksis
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:51304349|980|.
  Note: 
  Indhold: Sproglig-litterær teori ; En kultur-psykologisk teori om fortællingen ; Lærerfortælling om inklusion ; Lærerfortælling om en interkulturel konflikt ; Lærere har også engang været elever ; Lærerfortællinger om konflikter og dramaer ; Lærerfortællinger om relationer ; Didaktiske udfordringer - om lærerens valg af undervisnings- og arbejdsformer ; Lærerfortællinger om evaluering ; Lærerfortællinger om sårbarhed ; Lærerfortælling om praksisviden ; At skrive og bruge lærerfortællinger
  ISBN nr.: 
  9788793142428
  Omfang: 
  243 sider
  Udgiver: 
  Eget forlag, Underskoven
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:51304349|096|a
  By: 
  870970-basis:51304349|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:51304349|700|4
  Available: 
  870970-basis:51304349|980|a
 6. Hvordan lærer mine elever at stave? : - og lad det ikke være hemmeligt for dem! : staveundervisning ud fra staveudviklingstrin

  • Bog
  37.148965 HVO

  Hvordan lærer mine elever at stave? : - og lad det ikke være hemmeligt for dem! : staveundervisning ud fra staveudviklingstrin

  2014
  2. udgave, 1. oplag (2014)
  Teoretiske overvejelser og praksiseksempler, som bidrager til at gennemføre en lærerstyret undervisning i stavning, der tager udgangspunkt i den enkelte elevs staveudviklingstrin og den metakognitive samtale
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:51769236|980|.
  Note: 
  Hertil findes supplerende materiale på forlagets hjemmeside
  ISBN nr.: 
  9788799270736
  Omfang: 
  98 sider
  Udgiver: 
  Læs
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:51769236|096|a
  By: 
  870970-basis:51769236|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:51769236|700|4
  Available: 
  870970-basis:51769236|980|a
 7. Læreren som forsker : indføring i forskningsarbejde i skolen

  • Bog
  37.1 LÆR

  Læreren som forsker : indføring i forskningsarbejde i skolen

  2014
  1. udgave, 1. oplag (2014)
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:51222911|980|.
  Bidrag af: 
  Connie Møller Christensen, Mary Brekke, Tom Tiller
  Note: 
  Indhold: Forskning i skolens hverdag (Tom Tiller: At forske i skolens hverdag. Eli Moksnes Furu: Den lærerstuderende som aktionslærer i klasseværelset. May Britt Postholm: Den nærværende og forskende lærer. Matts Mattsson: Videnskabsteoretiske valg). Tre klassiske modeller (Oberservation : at indtage klasseværelset med sine egne sanser / Sidsel Germeten & Jarle Bakke. Hilde Solud: Interview som forskningsmetode i klasseværelsesforskning. Anne G. Danielsen: Opbygning af viden i skolen via kvantitative værktøjer - statistik og spørgeskema). Forskningsværktøjer i praksis (Cato R.P. Bjørndal: Videoobservation som forsknings- og udviklingsredskab i skolen. Tom Vidar Eilertsen: Eksemplets magt - casestudier som lærings- og forskningsredskab. Anne G. Danielsen: To praksisnære værktøjer : "lesson study" og PBL. Karin Rørnes: Dialogseminaret - knudepunkt og arena for FoU i læreruddannelsen. Odd Arne Thunberg: Læringscafé som metode. Gerd Støllen: Livshistorier : et biografisk perspektiv i pædagogisk forskning. Kristin Emilie W. Bjørndal: Pædagogisk designforskning - en forskningsstrategi til at fremme bedre undervisning og læring. Petri Salo: Metaforer om og for forskning og udvikling i skolen). Den nye læreruddannelsesvej (Læreren som forsker og den ny uddannelsesvej / Mary Brekke & Tom Tiller)
  Original titel: 
  Læreren som forsker
  ISBN nr.: 
  9788771294132
  Omfang: 
  324 sider
  Udgiver: 
  Klim
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:51222911|096|a
  By: 
  870970-basis:51222911|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:51222911|700|4
  Available: 
  870970-basis:51222911|980|a
 8. Læringens biologi og undervisning der virker

  • Bog
  61.28 SME

  Læringens biologi og undervisning der virker

  2014
  1. udgave, 1. oplag (2014)
  Om den plastiske hjernes forkærlighed for at søge efter sammenhænge, læring og hukommelse, sprogets tegnudvikling, forholdet mellem følelser og læring, samt om underviserens rolle som abduktiv praktiker
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:51195213|980|.
  Note: 
  Indhold: Liv er sammenhængende relationer af tegn ; Hjernen higer efter sammenhænge ; Læring er kapacitetsændringer i hjernen ; Sproget erobrer sin egen niche i hjernen ; Følelser er livsviljens elementarpartikler ; Læreren må være den abduktive praktiker ; Skab mening og passion ; Lad undervisning og præstation gå hånd i hånd ; Stil krav med udgangspunkt i elevens styrkesider ; Giv klar, troværdig og anerkendende feedback ; Fortæl gode historier ; Brug din intuition i det profesionelle råderum ; Vær bevidst om tid, sted og kultur
  ISBN nr.: 
  9788771293869
  Omfang: 
  279 sider
  Udgiver: 
  Klim
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:51195213|096|a
  By: 
  870970-basis:51195213|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:51195213|700|4
  Available: 
  870970-basis:51195213|980|a
 9. Deltagelse og forskellighed : en grundbog om inklusion og specialpædagogik i lærerpraksis

  • Bog
  37.7 DEL

  Deltagelse og forskellighed : en grundbog om inklusion og specialpædagogik i lærerpraksis

  2014
  1. udgave, 2. oplag (2014)
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:51144902|980|.
  Bidrag af: 
  Mette Molbæk
  Note: 
  Indhold: Det inkluderende perspektiv i folkeskolen og i læreruddannelsen ; Forståelser af komplicerede læringssituationer ; Specialpædagogikkens rammer og organisering ; Observation og evaluering af elevens deltagelse og læringsprofil ; Elev- og handleplaner ; Niveauer af indsatser, støttesystemer og læremidler ; Kommunikation og samarbejde ; Inklusion og specialpædagogik i praktik og BA-opgaven
  ISBN nr.: 
  9788793114364
  Omfang: 
  169 sider
  Udgiver: 
  ViaSystime
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:51144902|096|a
  By: 
  870970-basis:51144902|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:51144902|700|4
  Available: 
  870970-basis:51144902|980|a
 10. Frihed og styring : en antologi om læringskulturer i forandring

  • Bog
  37.01 FRI

  Frihed og styring : en antologi om læringskulturer i forandring

  2014
  1. oplag (2014)
  Om didaktiske og pædagogiske problemstillinger fra folkeskole til universitet. Om læring i såvel formelle som uformelle sammenhænge, og om både individers og gruppers læreprocesser. Og hvilke konsekvenser tegner der sig i forhold til den stadig større politiske styring af uddannelsesmæssige og pædagogiske forhold?
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:51169034|980|.
  Bidrag af: 
  Steen Beck, Steen Beck, Dion Rüsselbæk Hansen
  ISBN nr.: 
  9788776747404
  Omfang: 
  404 sider
  Udgiver: 
  Syddansk Universitetsforlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:51169034|096|a
  By: 
  870970-basis:51169034|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:51169034|700|4
  Available: 
  870970-basis:51169034|980|a