• Dansk
 • English

term.subject="for dagplejere"

Afgræns din søgning

Materialetype
Emne
Sprog
Kilde
Årstal
Forfatter
Kategori
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Grib barnet : konkrete værktøjer til inklusion i dagtilbud

  • Bog
  Hanne Harboe: Grib barnet : konkrete værktøjer til inklusion i dagtilbud
  37.21 HAR

  Grib barnet : konkrete værktøjer til inklusion i dagtilbud

  2014
  1. udgave, 1. oplag (2014)
  28 forskellige relationspædagogiske værktøjer til at arbejde med inklusion af børn, funderet på KANT-modellen (Konsistent, Autentisk, Nærværende og Tydelig)
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:50989291|980|.
  Note: 
  Hertil findes supplerende materiale på bogens hjemmeside
  ISBN nr.: 
  9788772819440
  Omfang: 
  132 sider
  Udgiver: 
  Dafolo
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:50989291|096|a
  By: 
  870970-basis:50989291|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:50989291|700|4
  Available: 
  870970-basis:50989291|980|a
 2. Sprogets milepæle : hvornår skal vi være bekymrede for et barns sproglige udvikling?

  • Bog
  13.15 SPR

  Sprogets milepæle : hvornår skal vi være bekymrede for et barns sproglige udvikling?

  2013
  1. udgave, 7. oplag (2022)
  Præsentation af en række forskningsbaserede, sproglige milepæle og redskaber der kan anvendes i forbindelse med vurdering af den sproglige udvikling hos børn i alderen 0-7 år
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:50980197|980|.
  Note: 
  Hertil findes supplerende materiale på bogens hjemmeside
  ISBN nr.: 
  9788772819334
  Omfang: 
  139 sider
  Udgiver: 
  Dafolo
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, børnematerialer, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:50980197|096|a
  By: 
  870970-basis:50980197|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:50980197|700|4
  Available: 
  870970-basis:50980197|980|a
 3. Sproglege : pragmatisk sprogtræning med fokus på børnefællesskaber

  • Bog
  13.15 SPR

  Sproglege : pragmatisk sprogtræning med fokus på børnefællesskaber

  2013
  1. udgave, 1. oplag (2013)
  Børn med pragmatiske sprogvanskeligheder, har svært ved at bruge sproget i sociale relationer. Problematikker og redskaber til at arbejde med og afhjælpe disse problemer.
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:50674673|980|.
  Note: 
  Hertil findes supplerende materiale på bogens hjemmeside, Indhold: Børn i pragmatiske sprogvanskeligheder (Barnets sprogtilegnelse) ; Sproglege (Kropssprog og mimik ; Turtagning ; At "følges ad" i leg ; At lykkes i leg ; Stemmeføring ; Lytteevne ; Samtaleevne ; Et realistisk selvbillede ; At lykkes i samspil ; Kommunikationsstøttende tiltag)
  ISBN nr.: 
  9788772819211
  Omfang: 
  64 sider
  Udgiver: 
  Dafolo
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:50674673|096|a
  By: 
  870970-basis:50674673|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:50674673|700|4
  Available: 
  870970-basis:50674673|980|a
 4. Så ka' de lære det - om naturen : aktiviteter til børn fra 1 til 9 år med et eller flere sprog

  • Bog
  79.3 SÅ

  Så ka' de lære det - om naturen : aktiviteter til børn fra 1 til 9 år med et eller flere sprog

  2013
  1. udgave, 1. oplag (2013)
  100 lege og aktiviteter for børn i dagpleje, dagtilbud, indskoling og SFO, de fleste med udgangspunkt i naturen og naturfænomener
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:29894981|980|.
  ISBN nr.: 
  9788776077679
  Omfang: 
  143 sider
  Udgiver: 
  Special-Pædagogisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, folkeskoleniveau, børnematerialer
  Location: 
  870970-basis:29894981|096|a
  By: 
  870970-basis:29894981|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:29894981|700|4
  Available: 
  870970-basis:29894981|980|a
 5. Mit sprog : når sproget ikke kommer som forventet

  • Bog
  37.21 MIT

  Mit sprog : når sproget ikke kommer som forventet

  2021
  1. oplag (2020)
  Denne bog giver småbørnsforældre samt faggrupper, der arbejder med små børn, inspiration, viden og redskaber til i samarbejde at kunne forstå børns sproglige færdigheder samt støtte op om en velfungerende sprogudvikling
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39335034|980|.
  Bidrag af: 
  Tanja Lind Melskens, Brooke Nicole Conley
  Note: 
  Indholdsfortegnelse: Om sprogtilegnelse (Kommunikation ; Sprogtilegnelsen ; Sproglige vanskeligheder ; Stammen ; Den pædagogiske indsats til børn med sproglige og/eller kommunikationsvanskeligheder ; Tilegnelse af dansk som andetsprog ; Forskelligt livssyn) ; Tidlig indsats (Den styrkede pædagogiske læreplan ; Sprogvurdering af 2-årige børn i vuggestuer og dagplejer ; Den sprogpædagogiske indsats) ; Hørelsen i forbindelse med sprogudviklingen (Ørets anatomi ; Konduktivt høretab ; Perceptivt høretab - Cochlear Implant ; Forlag til støjdæmpning i daginstitution og skole) ; Case 1. 0-1 år. Hvorfor taler mit barn ikke endnu? (Vejledning til moderen ; Den tidlige sprogudvikling 0-1 år ; Vejledning ved overgang til vuggestue ; Tilegnelse af dansk som andetsprog, samt overgang til vuggestue med særligopmærksomhed på flersprogede børn ; Leg, samvær og aktiviteter med børn 0-1 år) ; Case 2. 1-2 år. Det er så svært at forså, hvad Bertram siger, og han bliver ked af det (Leg, samvær og aktiviteter med børn 1-2 år ; Yderligere forslag og vejledning til forældre ; Den forventede sproglige udvikling 1-2 år ; Hvad kan forsinke sprogudviklingen frem til 2 årsalderen) ; Case 3. 2-3 år. Er der grund til bekymring for barnets sproglige udvikling? (Indsats i vuggestuen ; Oplæg til forældrene ; Den forventede sproglige udvikling 2-3 år ; Børn med impressive og ekspressive vanskeligheder ; Yderligere forslag til aktiviteter) ; Case 4. 3-4 år. Tavs, hvorfor? Hvilket sprog skal vi bruge? (Vejledning og forslag til forældrene ; Hvad forventes i forhold til sprogudviklingen 3-4 år? ; Kanyas tilegnelse af flere sprog ; Sprogvurderingen "vis, hvad du kan" ; Opfølgning på sprogvurderinger af flersprogede børn eller børn, der har brug for fokuseret eller særlig sprogpædagogisk indsats ; Leg, samvær og aktiviteter med børn 3-4 år) ; Case 5. 4-5 år. Vores barn stammer (Vejledning og forslag til aktiviteter til pædagoger og forældre ; Hvad forventes af sprogudviklingen 4-5 år? ; Leg, samvær og andre aktiviteter i fire-femårsalderen) ; Case 6. 5-6 år. Klar til 0. klasse, inkl. sprogvurdering inden skolestart (Sprogvurdering af Jasmin ; Forslag til aktiviteter i børnehaven og hjemme ; Hvad forventes af sprogudviklingen hos børn fra 5-6 år? ; Leg, samvær og forskoleaktiviteter med børn 5-6 år ; Hvis sproget ikke kommer forventet) Case 7. 5-6 år. Har vi viden nok til at kunne fremme sprog? (Observationer og indsats i børnehaven ; Handleplanen ; Møde med mor ; Handleplanen for Selma i børnehaven og i hjemmet med råd og vejledning) ; Case 8. 6-7 år. Forskelligheder hos tvillinger inkl. sprogvurdering af børn i børnehaveklassen ; Vejledningen til forældrene om Kalles trivsel og sprog ; sprogvurdering af Kalle ; Hvad kan forventes af den sproglige udvikling og første læseindlæring fra 6-7 år ; Hvis sprog og den første læseindlæring ikke kommer som forventet ; Ideer til sproglege i 0. klasse/børnehaveklassen) ; Case 9. 6-7 år. Hvordan tages hånd om hørenedsættelse og støjdæmpning i skolen? (Sprogvurdering af Nadeen i 0. klasse/børnehaveklasse ; Særlig hensyntagen ved CI-børn ; Nadeems sproglige behov ; Flersprogede børns sproglige udfordringer ved skolestart)
  ISBN nr.: 
  9788740431889
  Omfang: 
  x, 191 sider
  Udgiver: 
  Saxo Publish
  Målgruppe: 
  alment niveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:39335034|096|a
  By: 
  870970-basis:39335034|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:39335034|700|4
  Available: 
  870970-basis:39335034|980|a
 6. Små børns hverdagsliv : situeret pædagogisk faglighed i vuggestue og dagpleje

  • Bog
  Solmai Sofia Mikladal, Anja Hvidtfeldt Stanek, Maja Røn Larsen: Små børns hverdagsliv : situeret pædagogisk faglighed i vuggestue og dagpleje
  37.22 SMÅ

  Små børns hverdagsliv : situeret pædagogisk faglighed i vuggestue og dagpleje

  2018
  1. udgave, 1. oplag (2018)
  Undersøgelse af forudsætningerne for børns trivsel og læring i dagligdagen i vuggestuer og dagpleje, med fokus på hvordan den pædagogiske praksis kan afstemmes, i forhold til de konkrete betingelser den udfolder sig under
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:54632967|980|.
  Note: 
  Indhold: Når fokus på læring dominerer ; Teoretisk udgangspunkt ; Situeret pædagogisk faglighed ; Arbejde med læring ; Børns medindflydelse i dagtilbud ; At arbejde med sprog ; Kroppen i pædagogikken ; Samarbejde om børn ; Udfordringer og dilemmaer i den pædagogiske praksis ; Læreplaner og dokumentationskrav - faglighed under forandring ; Afrunding og opsamling på bogens centrale temaer ; Bogens forskningsforankring
  ISBN nr.: 
  9788771189803
  Omfang: 
  151 sider
  Udgiver: 
  Frydenlund Academic
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:54632967|096|a
  By: 
  870970-basis:54632967|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:54632967|700|4
  Available: 
  870970-basis:54632967|980|a
 7. Kom godt i gang - med dans, musik og sang : 25 sange, bevægelse og musikalske lege til børnehave, vuggestue og dagpleje

  • Bog
  Inger Kiørbye Bertelsen: Kom godt i gang - med dans, musik og sang : 25 sange, bevægelse og musikalske lege til børnehave, vuggestue og dagpleje
  79.39 KIØ

  Kom godt i gang - med dans, musik og sang : 25 sange, bevægelse og musikalske lege til børnehave, vuggestue og dagpleje

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48344488|980|.
  Genre: 
  børnesange
  Bidrag af: 
  Søren Bechmann
  Note: 
  For sangstemme med becifring, Heri QR-kode til indspilning af sangene med og uden vokal samt filmklip fra udvalgte sange, Hertil knytter sig hendes musikoptagelse: Kom godt i gang - med dans, musik og sang
  ISBN nr.: 
  9788771780802
  Omfang: 
  58 sider
  Udgiver: 
  Dansk Sang
  Alder: 
  fra 0 år
  Målgruppe: 
  førskoleniveau, fagligt niveau, børnematerialer
  Location: 
  870970-basis:48344488|096|a
  By: 
  870970-basis:48344488|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:48344488|700|4
  Available: 
  870970-basis:48344488|980|a
 8. Barnet i centrum : pædagogik og relationer i vuggestue og dagpleje

  • Bog
  37.22 BAR

  Barnet i centrum : pædagogik og relationer i vuggestue og dagpleje

  2016
  1. udgave, 1. oplag (2016)
  Fremlæggelse af resultater fra forskningsprojektet "Barnet i Centrum". Gennem beskrivelser, cases, teorier og resultater fra projektet, peges på hvordan det pædagogiske arbejde med de 0-3-årige kan varetages
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:52209404|980|.
  Bidrag af: 
  Barnet i Centrum projekt, Stig Broström
  Note: 
  Udgivet i forbindelse med projektet Barnet i Centrum, Indhold: Stig Broström: Kort oversigt over tidligere forskning inden for 0-3-årsområdet ; Aktionslæring og aktionsforskning i vuggestue og dagpleje. Lone Svinth: Samspil og læring i vuggestue og dagpleje. Ole Henrik Hansen: Emotionel relatering og modtagelse. Anders Skriver Jensen: Dynamisk didaktik i vuggestue og dagpleje
  ISBN nr.: 
  9788750045052
  Omfang: 
  213 sider
  Udgiver: 
  Akademisk Forlag
  Målgruppe: 
  forskningsniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:52209404|096|a
  By: 
  870970-basis:52209404|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:52209404|700|4
  Available: 
  870970-basis:52209404|980|a
 9. Babytegn - en håndbog

  • Bog
  Vibeke Manniche: Babytegn - en håndbog
  13.43 MAN

  Babytegn - en håndbog

  2015
  1. udgave, 1. oplag (2015)
  Introduktion til babytegn, som giver babyen og det lille barn mulighed for at udtrykke sine behov og ønsker på et tidspunkt hvor det endnu ikke kan tale. Med oversigt over tegn for f.eks. spise, drikke, vaske hænder, mor og ked af det
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:51631226|980|.
  Note: 
  På omslaget: Illustreret håndbog, fremmer barnets sprog
  ISBN nr.: 
  9788793253100
  Omfang: 
  47 sider
  Udgiver: 
  Liva
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:51631226|096|a
  By: 
  870970-basis:51631226|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:51631226|700|4
  Available: 
  870970-basis:51631226|980|a
 10. Babytegn

  • Bog
  13.43 HAN

  Babytegn

  2015
  1. udgave, 2. oplag (2015)
  Introduktion til babytegn, og vejledning i hvordan man kommer i gang med at bruge babytegn
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:51944461|980|.
  Note: 
  Kim Anna Rebecca Hansson bruger også navnet Rebecca Wilms
  ISBN nr.: 
  9788799806027
  Omfang: 
  95 sider
  Udgiver: 
  BabySigning
  Målgruppe: 
  alment niveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:51944461|096|a
  By: 
  870970-basis:51944461|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:51944461|700|4
  Available: 
  870970-basis:51944461|980|a