• Dansk
 • English

term.subject="folkeskolen"

Afgræns din søgning

Materialetype
Emne
Sprog
Kilde
Årstal
Forfatter
Kategori
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Udsat - læreren og skolen som beskyttelsesfaktor

  • Bog
  Frank Spring, Heidi Honig Spring: Udsat - læreren og skolen som beskyttelsesfaktor
  37.363 UDS

  Udsat - læreren og skolen som beskyttelsesfaktor

  2014
  1. udgave, 1. oplag (2014)
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:51029895|980|.
  Note: 
  Indhold: Hvordan kan "udsathed" forstås - og hvad er folkeskolens opgave? (Udsathed - et vanskeligt begreb ; Udsatte elever - hvem er de? ; Udsathed og mestring ; Udsathed - et helhedsperspektiv ; Udsathed og skolens opgave) ; Hvordan kan læreren agere, når hun står over for "udsathed"? (Læreren og den udsatte elev ; Læreren og klasse- og læringsmiljøet ; Læreren og forældrene ; Læreren, teamet og skolen som organisation)
  ISBN nr.: 
  9788772819631
  Omfang: 
  195 sider
  Udgiver: 
  Dafolo
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:51029895|096|a
  By: 
  870970-basis:51029895|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:51029895|700|4
  Available: 
  870970-basis:51029895|980|a
 2. Støjende styring : genopfindelsen af folkeskolen mellem ledelse, organisering og læring

  • Bog
  37.363 POR

  Støjende styring : genopfindelsen af folkeskolen mellem ledelse, organisering og læring

  2014
  1. udgave, 1. oplag (2014)
  Om vilkårene og muligheden for styring af folkeskolen, en institution hvor den ene omfattende reform har afløst den anden gennem de sidste årtier, og som har påvirket forholdene mellem skole og kommune, skole og læring, skole og lærerprofession samt skole og samfund
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:51165195|980|.
  Note: 
  Omskrevet udgave af hendes ph.d.-afhandling: Ph.D.-serie (Copenhagen Business School). 24.2011 : Noisy management
  ISBN nr.: 
  9788776830472
  Omfang: 
  174 sider
  Udgiver: 
  Nyt fra Samfundsvidenskaberne
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:51165195|096|a
  By: 
  870970-basis:51165195|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:51165195|700|4
  Available: 
  870970-basis:51165195|980|a
 3. Relationsudvikling i skolen

  • Bog
  Gitte Haslebo, Gro Emmertsen Lund: Relationsudvikling i skolen
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:50994007|980|.
  Note: 
  Indhold: De centrale ideer i relationsudvikling i skolen ; Klasseledelse : håndhævelse af regler eller udvikling af relationer ; Mobning : fra bekæmpelse til udvikling af anerkendende kommunikationsmønstre ; Konflikter : fra placering af skyld til genopbygning af relationer ; Skole-hjem-relationer : fra information til ligeværdigt samarbejde , Udvikling af skolens kultur gennem fælles læreprocesser ; Bogens erkendelsesteoretiske grundlag : socialkonstruktivisme ; Skoleudvikling og en relationel etik : praksiseksempler fra forskellige perspektiver
  ISBN nr.: 
  9788777069109
  Omfang: 
  264 sider
  Udgiver: 
  Dansk Psykologisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:50994007|096|a
  By: 
  870970-basis:50994007|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:50994007|700|4
  Available: 
  870970-basis:50994007|980|a
 4. Elevinddragelse i undervisningen : en vej til øget faglighed, trivsel og samfundsengagement

  • Bog
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:51103793|980|.
  Bidrag af: 
  Danske Skoleelever forening, Robert Holst Andersen
  Note: 
  Indhold: Eksisterende viden om elevinddragelse ; Teoretisk ramme : elevinddragelse som samproduktion ; Teser om kausalmekanismen bag elevinddragelsens effekter ; Teser om hvordan elevinddragelsen kan øges ; Rapportens metode ; Analyse : sådan virker elevinddragelse ; Analyse : sådan øges elevinddragelsen
  ISBN nr.: 
  9788799513406
  Omfang: 
  215 sider
  Udgiver: 
  Danske Skoleelever
  Målgruppe: 
  folkeskoleniveau, fagligt niveau, børnematerialer
  Location: 
  870970-basis:51103793|096|a
  By: 
  870970-basis:51103793|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:51103793|700|4
  Available: 
  870970-basis:51103793|980|a
 5. Eksperimenterende billeder

  • Bog
  37.147 EKS

  Eksperimenterende billeder

  2014
  1. oplag (2014)
  Inspiration til hvordan man kan planlægge et inspirerende billedværksted og lave undervisningsforløb inden for skolefaget Billedkunst
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:51226739|980|.
  ISBN nr.: 
  9788702163582
  Omfang: 
  321 sider
  Udgiver: 
  Gyldendal
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:51226739|096|a
  By: 
  870970-basis:51226739|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:51226739|700|4
  Available: 
  870970-basis:51226739|980|a
 6. Idrættens værdier og kultur : teori og praksis

  • Bog
  : Idrættens værdier og kultur : teori og praksis
  37.14796 IDR

  Idrættens værdier og kultur : teori og praksis

  2014
  1. oplag (2014)
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:51247205|980|.
  Bidrag af: 
  Søren Andkjær, Inger Maibom, Bodil Borg Høj, Torben Nørregaard Rasmussen
  Note: 
  Indhold: Idrætsfagets fundament som basisfag og kendetegn som undervisningsfag (Jens-Ole Jensen: Skoleidrættens værdier og kultur. Idrætsunderviseren - en skabende kaospilot / Tina Thilo & Mette Rose Eriksen). Dannelse og identitet i idrættens univers (Annemari Munk Svendsen: Værdier i idrætten. Helle Winther: Lev stærkt : om grundfølelser i idrættens rum. Esben Stilund Volshøj: Fra traditionel foreningskultur til fitness. Thomas Dam: Vi følte, pigerne var dårlige. Inge Regnarsson: Urbane idrætsmiljøer - i fagets klassiske discipliner og i skolens liv. Søren Andkær: Fra enkelt friluftsliv til adventure). Idræt som læringsfag (Jesper von Seelen: Fra mål - til læring. Mette Munk: Bevægelse i helhedsskolen : idræt som mål eller middel? Motivation : fra grundlæggende behov til gode idrætsmiljøer / Louise Kamuk Storm & Kristoffer Henriksen). Didaktiske redskaber til idrætsundervisningen (Bodil Borg Høj: Entreprenørskabsundervisning og idræt. Lars Elbæk: Nye teknologier i idrætsundervisningen. Børge Koch: Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen)
  ISBN nr.: 
  9788792871572
  Omfang: 
  208 sider
  Udgiver: 
  Kvan
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:51247205|096|a
  By: 
  870970-basis:51247205|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:51247205|700|4
  Available: 
  870970-basis:51247205|980|a
 7. Bevægelse i den tidlige sprogundervisning

  • Bog
  37.14896 LUN

  Bevægelse i den tidlige sprogundervisning

  2014
  1. udgave, 1. oplag (2014)
  Inspiration til hvordan man tilrettelægger bevægelsesbaseret sprogundervisning med særligt henblik på at forebygge læsevanskeligheder
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:51405242|980|.
  ISBN nr.: 
  9788776079406
  Omfang: 
  35 sider
  Udgiver: 
  Special-Pædagogisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:51405242|096|a
  By: 
  870970-basis:51405242|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:51405242|700|4
  Available: 
  870970-basis:51405242|980|a
 8. Ligner vi hinanden? : en dansk-norsk undersøgelse af samfundsfag og samfunnskunnskap i skolen

  • Bog
  37.143 LIG

  Ligner vi hinanden? : en dansk-norsk undersøgelse af samfundsfag og samfunnskunnskap i skolen

  2014
  1. udgave, 1. oplag (2014)
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:51199413|980|.
  Note: 
  Indhold: Samfundsfag/samfunnskunnskap i Danmark og Norge : faghistorie, læreplaner og undervisningsmaterialer (Fagenes historie og fagsyn i Danmark og Norge) ; Dansk-norsk spørgeskemaundersøgelse i samfundsfag (Samfundsfags- og samfunnskunnskapslærerne - autonome eller styrte? ; Arbeidsmåter i samfunnsfag i Danmark og Norge - fornyelse eller tradisjon? ; Samfunnskunnskaper og -ferdigheter ; Elevenes verdier og holdninger ; Demokrati i skolen og samfundsfag ; Hvor ulike er vi alt i alt?)
  ISBN nr.: 
  9788793114173
  Omfang: 
  187 sider
  Udgiver: 
  ViaSystime
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:51199413|096|a
  By: 
  870970-basis:51199413|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:51199413|700|4
  Available: 
  870970-basis:51199413|980|a
 9. Samarbejdet mellem folkeskole og musikskole : det er de samme elever, vi taler om

  • Bog
  37.1478 LOR

  Samarbejdet mellem folkeskole og musikskole : det er de samme elever, vi taler om

  2014
  1. udgave, 1. oplag (2014)
  Forslag til, hvordan skoler og musikskoler kan samarbejde om musikundervisningen efter ændringen af folkeskoleloven i 2013
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:50882047|980|.
  ISBN nr.: 
  9788778610690
  Omfang: 
  82 sider
  Udgiver: 
  MUFO
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:50882047|096|a
  By: 
  870970-basis:50882047|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:50882047|700|4
  Available: 
  870970-basis:50882047|980|a
 10. Skoleledelse i forandring

  • Bog
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:51093178|980|.
  Note: 
  Indhold: Ledelse på kvalitet og læringseffekt ; Ledelse i forandring ; Forandringer i ledelsesteamet : nye roller, nye kolleger, nye navigationskompetencer ; Ledelsesoptikker i folkeskolen ; Det moralske formål ; Forandringsforståelse ; Relationsudvikling ; Sammenhæng og sammenhængskraft ; Videnskabelse og videndeling ; Ledelse af kulturforandringen i folkeskolen ; Sproget som forandringskatalysator ; Skoleledelse : tæt på praksis ; Farvel til de gamle modeller ; Perspektivering
  ISBN nr.: 
  9788702157314
  Omfang: 
  279 sider
  Udgiver: 
  Gyldendal Business
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:51093178|096|a
  By: 
  870970-basis:51093178|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:51093178|700|4
  Available: 
  870970-basis:51093178|980|a