• Dansk
 • English

term.subject="færdigheder"

Afgræns din søgning

Materialetype
Emne
Sprog
Kilde
Årstal
Forfatter
Kategori
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Læringsvansker

  • Bog
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:112533699|980|.
  Bidrag af: 
  Hermundur Sigmundsson
  Note: 
  Indhold: Hermundur Sigmundsson, Jonas Leversen og Monika Haga: Læring av ferdigheter - erfaringsbasert seleksjon. Øyvind Kvello: Lærevansker hos barn med alvorlige atferdsvansker. Kjellrun Englund: Språkutvikling - ferdigheter, vansker og erfaring. Joel B. Talcott og Caroline Witton: En sensorisk-lingvistisk tilnærming til normal og dysfunksjonell utvikling av leseferdigheter. Jan Erik Wiedemann og Mikhail Gradovski: Tilrettelegging av undervisning for elever med matematikkvansker. Lars Waade og Rolf P. Ingvaldsen: Uro i skolen, fysisk aktivitet og ADHD. Tove Felde Ramstad: Utvikling av eksekutivfunksjoner og læring i åpne skoler. Rolf P. Ingvaldsen: Barn med lærevansker - tenkemåter og tiltak
  ISBN nr.: 
  9788232102495
  Omfang: 
  218 sider
  Udgiver: 
  Fagbokforlaget
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:112533699|096|a
  By: 
  831020-katalog:112533699|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:112533699|700|4
  Available: 
  831020-katalog:112533699|980|a
 2. Matematikktalenter i skolen : hva med dem?

  • Bog
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:112536124|980|.
  Note: 
  Indhold: Svikter skolen de flinke elevene? / Liv Sissel Grønmo. Evnerike barn og prestasjoner / Kjell Skogen. Matematiskt begåvade barn i svensk skola / Inger Wistedt. Matematikk og de talentfulle elevene / Einar Jahr. Kontinuerlig forbedring av skolens praksis : en entreprenøriell tilnærmning / Kjell Skogen
  ISBN nr.: 
  9788202420536
  Omfang: 
  160 s.
  Udgiver: 
  Cappelen Damm akademisk
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:112536124|096|a
  By: 
  831020-katalog:112536124|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:112536124|700|4
  Available: 
  831020-katalog:112536124|980|a
 3. Motor assessment of the developing infant : Alberta Infant Motor Scale (AIMS) - Record Booklet

  • Bog
  61.265 MOT

  Motor assessment of the developing infant : Alberta Infant Motor Scale (AIMS) - Record Booklet

  2022
  2. edition
  Bilag til bogen: Motor assessment of the developing infant
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:135725854|980|.
  Bidrag af: 
  Gayatri Kembhavi, Alicia Spittle
  Note: 
  AIMS: Alberta Infant Motor Scale
  ISBN nr.: 
  9780323760577
  Omfang: 
  1 ark
  Udgiver: 
  Elsevier
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:135725854|096|a
  By: 
  831020-katalog:135725854|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:135725854|700|4
  Available: 
  831020-katalog:135725854|980|a
 4. Andrespråksopplæring for nyankomne ungdommer : tilnærminger for mestring og myndiggjøring

  • Bog
  89.011 AND

  Andrespråksopplæring for nyankomne ungdommer : tilnærminger for mestring og myndiggjøring

  2022
  1. utg.
  De siste åra har det vært ei betydelig økning i antallet nyankomne ungdommer i norsk skole. Dette er ei svært sammensatt elevgruppe, men et fellestrekk er at de har relativt kort tid til å tilegne seg tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å delta i videre utdanning og yrkesliv. En del av disse elevene har dessuten lite formell skolegang fra før og begrensa skriftspråklige ferdigheter. Dette stiller store krav til opplæringa i både språk og fag. Denne boka gir et kunnskapsbasert grunnlag for å lykkes med dette arbeidet. Forfatterne legger til grunn at opplæringa bør ta utgangspunkt i elevenes erfaringer, kunnskaper og ferdigheter, og ha elevenes mestring og myndiggjøring som mål. Boka tar for seg de juridiske og ideologiske rammene for opplæringa, og hvordan en kan jobbe med utvikling av språklige ferdigheter. Den gir også eksempler på flerspråklig og multimodalt arbeid med tekstskaping. Boka henvender seg til studenter i grunnskolelærerutdanninga (5–10), lektorutdanninga (8–13) og ulike etter- og videreutdanninger, samt til lærere i feltet.Bokas forfattere er ansatte ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU og lærere i praksisfeltet.
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:133085173|980|.
  Bidrag af: 
  Irmelin Kjelaas, Rikke van Ommeren
  ISBN nr.: 
  9788245033601
  Omfang: 
  245 sider
  Udgiver: 
  Fagbokforlaget
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:133085173|096|a
  By: 
  831020-katalog:133085173|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:133085173|700|4
  Available: 
  831020-katalog:133085173|980|a
 5. Teknologisk literacy

  • Bog
  Johannes Fibiger (f. 1962), Uffe Lyngdal Sørensen: Teknologisk literacy
  37.363 TEK

  Teknologisk literacy

  2022
  1. udgave, 1. oplag (2022)
  Literacy-begrebet har ændret sig i takt med de digitale teknologiers indtog. Før handlede literacy om tekster. Nu handler det også om bl.a. levende billeder, lyde og multimodale tegn. Bogen undersøger denne udviklings betydning for samfundet, skolen og for selve undervisningen. For lærere og lærerstuderende
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:134294302|980|.
  Note: 
  Indholdsfortegnelse: Hvad er teknologi? ; Hvad er literacy? ; Didaktik - spørgsmål og spekulation ; Fake news, selvfremstilling og diskurser ; Teknologisk oracy - om podcast og lyd ; Faste billeder ; Levende billeder ; Robotter og eventyrlig journalistik ; Multimodal produktion og synkrone værktøjer ; Teknologi, leg og spil ; Efterskrift
  ISBN nr.: 
  9788772341484
  Omfang: 
  216 sider
  Udgiver: 
  Dafolo
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:134294302|096|a
  By: 
  870970-basis:134294302|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:134294302|700|4
  Available: 
  870970-basis:134294302|980|a
 6. Færdigheder i læsning, regning og problemløsning med IT i Danmark : sammenfatning af resultater fra PIAAC

  • Bog
  89.601 FÆR

  Færdigheder i læsning, regning og problemløsning med IT i Danmark : sammenfatning af resultater fra PIAAC

  2013
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:112525483|980|.
  Bidrag af: 
  SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
  Note: 
  Sammenfatning af: Færdigheder i læsning, regning og problemløsning med IT i Danmark
  ISBN nr.: 
  9788771191967
  Udgiver: 
  SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:112525483|096|a
  By: 
  831020-katalog:112525483|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:112525483|700|4
  Available: 
  831020-katalog:112525483|980|a
 7. Færdigheder i læsning, regning og problemløsning med IT i Danmark

  • Bog
  Anders Rosdahl: Færdigheder i læsning, regning og problemløsning med IT i Danmark
  89.601 FÆR

  Færdigheder i læsning, regning og problemløsning med IT i Danmark

  2013
  1. oplag (2013)
  Rapporten beskriver resultater fra primært den danske del af OECD-projektet PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies), også kaldet Survey of Adult Skills (PIAAC), der belyser befolkningens færdigheder mht. læsning, regning og IT
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:50819760|980|.
  Bidrag af: 
  SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
  Note: 
  På omslaget: Danskernes kompetencer.dk, Sammenfattes i: Færdigheder i læsning, regning og problemløsning med IT i Danmark (Sammenfatning), Indhold: Baggrund, formål og materiale. Den 16-65-årige befolknings færdigheder. Færdigheder i socioøkonomiske grupper. Befolkningens læsning, skrivning og regning. Befolkningens brug af IT. De beskæftigedes arbejdsopgaver og færdigheder. Voksen- og efteruddannelse. Økonomisk og socialt udbytte af basale færdigheder. Indvandrernes færdigheder. Færdigheder og beskæftigelse blandt indvandrere. Tilbagetrækning og færdigheder
  ISBN nr.: 
  9788771191936
  Omfang: 
  409 sider
  Udgiver: 
  SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:50819760|096|a
  By: 
  870970-basis:50819760|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:50819760|700|4
  Available: 
  870970-basis:50819760|980|a
 8. Computational thinking : teoretiske, empiriske og didaktiske perspektiver

  • Bog
  13.15 COM

  Computational thinking : teoretiske, empiriske og didaktiske perspektiver

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Kortlægning, analyse og diskussion af computational thinking og dens anvendelse i vores liv og samfund. For forskere, undervisere og studerende i fag, der omhandler computational thinking, teknologiforståelse, informatik og digitale kompetencer på universiteter, professionshøjskoler samt efter- og videreuddannelser
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:62650168|980|.
  Bidrag af: 
  Rocio Chongtay, Robb Mitchell, Rocio Chongtay, Nina Bonderup Dohn
  Note: 
  Indhold: CT på landkortet - historisk og systematisk (Computational thinking - indplacering i et landskab af it-begreber / Nina Bondebup Dohn. Computational thinking - et idehistorisk rids / Stig Børsen Hansen. Cykling som kropsbaseret computationel praksis / Kristian Mortensen, Johannes Wagner. Computational thinking og uddannelsen af fremtidens dataloger / Kerstin Fischer, Stig Børsen Hansen, Kilian Foth). Computationelle problemer og hvordan man løser dem (Computational thinking som redskab til problemløsning på tværs af fagområder / Rocio Chongtay. For mennesker, maskiner og medier : indholdsforfatteren som computational thinker / Jesper Jensen, Lars Johnsen, Margrethe H. Møller. Computational thinking i terminologisk begrebsarbejde / Lise Lotte Weilgaard Christensen, Bodil Nistrup Madsen. Algoritmisk dannelse / Anne Gerdes). Didaktisk design for computational thinking (Teknologiforståelsesdidaktik - problemløsning, empowerment, eksistens, udfordring og innovation / Jens Jørgen Hansen. Didaktiske fokuspunkter i design for læring af og læring med computational thinking / Nina Bonderup Dohn. Kropsbaseret computational thinking / Jussi Mikkonen. Læring af computational thinking gennem storycoding / Jussi Mikkonen, Christina Fyhn)
  ISBN nr.: 
  9788759336465
  Omfang: 
  350 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:62650168|096|a
  By: 
  870970-basis:62650168|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:62650168|700|4
  Available: 
  870970-basis:62650168|980|a
 9. Kroppslighet i barnehagen : pedagogisk arbeid med kropp, bevegelse og helse

  • Bog
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:112537414|980|.
  Bidrag af: 
  Thomas Moser, Trond Løge Hagen, Ellen Beate Hansen Sandseter
  ISBN nr.: 
  9788205453821
  Omfang: 
  448 s.
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:112537414|096|a
  By: 
  831020-katalog:112537414|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:112537414|700|4
  Available: 
  831020-katalog:112537414|980|a
 10. Matematik og natur/teknologi i 4. klasse

  • Bog
  37.11 MAT

  Matematik og natur/teknologi i 4. klasse

  2020
  1. oplag (2020)
  Resultaterne af TIMSS 2019 undersøgelsen, som ser på skoleelevers færdigheder i matematik og de naturvidenskabelige fag, med fokus på læringsforudsætninger og elevbaggrunde, rammefaktorer og ressourcer samt læreprocesser og didaktiske praksisser
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38820486|980|.
  Note: 
  TIMSS: Trends in International Mathematics and Science Study, På omslaget: Resultater af TIMSS-undersøgelsen 2019
  ISBN nr.: 
  9788772194431
  Omfang: 
  484 sider
  Udgiver: 
  Aarhus Universitetsforlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:38820486|096|a
  By: 
  870970-basis:38820486|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:38820486|700|4
  Available: 
  870970-basis:38820486|980|a