• Dansk
 • English

term.subject="etik i pædagogisk arbejde"

Afgræns din søgning

Materialetype
Emne
Sprog
Kilde
Årstal
Forfatter
Kategori
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Pædagogisk takt : at vide hvad man skal gøre, når man ikke ved, hvad man skal gøre

  • Bog
  Max van Manen: Pædagogisk takt : at vide hvad man skal gøre, når man ikke ved, hvad man skal gøre
  37.01 MAN

  Pædagogisk takt : at vide hvad man skal gøre, når man ikke ved, hvad man skal gøre

  2022
  1. udgave, 1. oplag (2022)
  Beskriver hvordan den pædagogiske relation mellem barnet og den voksne har en improvisatorisk og etisk karakter
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:133964681|980|.
  Bidrag af: 
  Lisbeth Rindholt
  Note: 
  Indhold: Pædagogikkens overlegenhed ; Indirekte pædagogik ; Pædagogikkens natur ; Den refleksive praksis' pædagogik ; At se og høre med pædagogisk sensitivitet ; Pædagogisk takt ; Pædagogisk kon-takt ; Pædagogisk opmærksomhed og anerkendelse ; Eleverfaringens fænomenologi ; Cyberpædagogik ; Pædagogisk viden og handling
  Original titel: 
  Pedagogical tact
  ISBN nr.: 
  9788750057871
  Omfang: 
  258 sider
  Udgiver: 
  Akademisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:133964681|096|a
  By: 
  870970-basis:133964681|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:133964681|700|4
  Available: 
  870970-basis:133964681|980|a
 2. Kort & godt om pædagogisk etik

  • Bog
  Bo Hejlskov Elvén: Kort & godt om pædagogisk etik
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:48566804|980|.
  Note: 
  Indhold: Hvorfor etik? ; Lydighed og autonomistøtte fra antikken til anden verdenskrig ; Lydighed og autonomistøtte efter anden verdenskrig ; Michael Tomasello og moralen ; Den gode cirkel og den onde cirkel ; Cirklerne, paradigmeskiftet og den moralske pop op-effekt ; Etik i pædagogisk arbejde ; Metoder og supervision, der understøtter den gode cirkel ; Metoder, der understøttrer den onde cirkel : lydighedsmetoder ; Metoder, der skal bruges med omtanke ; Lydighed og selvbestemmelse ; Hvordan gør vi så? ; Vi er mennesker
  ISBN nr.: 
  9788771588835
  Omfang: 
  90 sider
  Udgiver: 
  Dansk Psykologisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:48566804|096|a
  By: 
  870970-basis:48566804|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:48566804|700|4
  Available: 
  870970-basis:48566804|980|a
 3. Etiske refleksioner over krav i onlineundervisningen

  • Tidsskriftsartikel

  Etiske refleksioner over krav i onlineundervisningen

  I: Dansk pædagogisk tidsskrift online, 2022, nr. 1,
  Om de etiske spørgsmål som onlineundervisningen under corona gav anledning til. Artiklen konkluderer blandt andet, at det er nødvendigt i højere grad at indtænke elevperspektivet
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:62856424|980|.
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Dansk pædagogisk tidsskrift online, 2022, nr. 1
  Location: 
  870971-tsart:62856424|096|a
  By: 
  870971-tsart:62856424|260|a
  Funktion: 
  870971-tsart:62856424|700|4
  Available: 
  870971-tsart:62856424|980|a
 4. Etiske færdigheder i pædagogisk praksis

  • Bog
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:45941965|980|.
  Note: 
  Hertil findes supplerende materiale på seriens hjemmeside, Indhold: Det fleksible etiske perspektiv ; Empati og etik ; Emotioner og etisk forståelse ; Selvforståelse og selvregulering ; Etisk sensitivitet og praktisk intuition
  ISBN nr.: 
  9788771604856
  Omfang: 
  132 sider
  Udgiver: 
  Dafolo
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:45941965|096|a
  By: 
  870970-basis:45941965|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:45941965|700|4
  Available: 
  870970-basis:45941965|980|a
 5. Etik i professionel praksis

  • Bog
  Einar Aadland: Etik i professionel praksis
  37.01 ꜲDL

  Etik i professionel praksis

  2019
  1. udgave, 1. oplag (2019)
  Om de særlige forventninger og krav der er til professionsetikken og hvordan man identificerer, reflekterer over og håndterer etiske problemstillinger i professionelt arbejde. Med en indføring i centrale etiske teorier som dydsetik, pligtetik, konsekvensetik, diskursetik og relationsetik
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:46689399|980|.
  Bidrag af: 
  Jacob Giese
  Original titel: 
  Etikk i profesjonell praksis
  ISBN nr.: 
  9788771587043
  Omfang: 
  125 sider
  Udgiver: 
  Dansk Psykologisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:46689399|096|a
  By: 
  870970-basis:46689399|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:46689399|700|4
  Available: 
  870970-basis:46689399|980|a
 6. Pædagogers etik i relationen, professionen og samfundet

  • Bog
  : Pædagogers etik i relationen, professionen og samfundet
  37.01 PÆD

  Pædagogers etik i relationen, professionen og samfundet

  2016
  1. oplag (2016)
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:53118232|980|.
  Bidrag af: 
  Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund, Marianne Gilbert Nielsen (f. 1960-11-07)
  Note: 
  Indhold: Marianne Gilbert Nielsen: Rum for etik. Pædagogen i relationen (Anne-Marie Søndergaard Christensen: At tænke etik : praktisk fornuft i praksis. Etik i forældresamarbejde / af Søren Smidt & Suzanne Krogh. Anita Holm Riis: Interkulturel praksis i et etisk perspektiv). Pædagogen i professionen (Unni Lind: Det kollegiale samarbejde med etikken for øje. Bjørn Ribers: Når den etiske fordring møder den pædagogiske virkelighed. Når etikken rejser ud / af Kirsten Andreassen & Karen Prins. Pædagogisk ledelse, pædagogisk faglighed og etik / af Line Togsverd & Jan Jaap Rothuizen). Pædagogen i samfundet (Søs Bayer: Etik og politik : tonen om omsorgen for samfundets børn. Christian Aabro: Koncepter i pædagogisk arbejde : en etisk udfordring. Øjvind Larsen: Professionsetik for pædagoger i samfundet. Ulrich Thy Jensen: At gøre godt for andre mennesker og for samfundet : mellem public service motivation og værdier). Etisk grundlag for pædagoger
  ISBN nr.: 
  9788777382444
  Omfang: 
  200 sider
  Udgiver: 
  BUPL
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:53118232|096|a
  By: 
  870970-basis:53118232|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:53118232|700|4
  Available: 
  870970-basis:53118232|980|a
 7. Etik og værdier i pædagogers arbejde

  • Bog
  Jørgen Husted (f. 1947): Etik og værdier i pædagogers arbejde
  37.01 HUS

  Etik og værdier i pædagogers arbejde

  2015
  1. udgave, 3. oplag (2022)
  Om de pædagog-etiske værdier og principper for pædagogprofessionens ansvarsområder med gennemgang at etiske temaer som trivsel, udvikling, selvbestemmelse, omsorg, integritet mm. Forfatteren præsenterer en pædagog-etisk beslutningsmodel der kan hjælpe pædagogen med træffe beslutninger og forsvare dem med etiske grunde
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:51533372|980|.
  Note: 
  Indholdsfortegnlese: Værdier i pædagogers arbejde - Professionsetik (Hvad er etik og moral? ; Moral; Hvad bør jeg gøre? ; Etik: Hvad bør jeg stræbe efter? ; Hvad er professionsetik? ; Hvad er pædagogers værdier? ; Etisk værdigrundlag for socialpædagoger ; Etisk grundlag for pædagoger ; Pædagogens etiske univers) ; Værdier i pædagogers arbejde - Formål med professionsetik (Hjælpeprofessioner ; Professionel troværdighed ; Professionel identitet ; Professionel selvstændighed ; Professionel uafhængighed ; Professionel konsolidering ; Etisk praksis ; Etikkens uskrevne regler ; Praksisser ; Pædagogprofessionen som praksis) : Værdier i pædagogers arbejde - Respekt og omsorg (To holdninger ; To aspekter ; To perspektiver ; To former for respekt ; Tillid, ansvar og omsorg ; Hjælperroller, respekt og omsorg ; To principielle begrænsninger) ; Værdier i pædagogers arbejde - selvbestemmelse (Hvem skal bestemme? ; Paternalisme ; Antipaternalisme ; Informeret samtykke ; Det autonome valg ; Selvbestemmelse som mål for pædagogisk arbejde ; Magt over egen tilværelse ; Nødvendige betingelser for selvbestemmelse ; Voksen-ung-modellen ; Facetter af selvbestemmelse) ; Værdier i pædagogers arbejde - Det gode liv. Hvordan skal vi leve? (Begrebets kerne ; Subjektivisme ; Udfordringer for subjektivismen ; Objektivisme ; Det gode liv: eudaimonia ; Essens og funktion ; Subjektivitet og frihed) ; Værdier i pædagogers arbejde - Udvikling (Udviklingsperspektivet ; Individualitet og diversitet ; Selvstændig tænkning : Tre idealer for udvikling) ; Værdier i pædagogers arbejde - Værdighed, rettigheder og retfærdighed (Værdighed og menneskerettigheder ; Menneskelig værdighed ; Stærke og svage rettigheder ; Negative og positive rettigheder ; Moralske og lovfæstede rettigheder ; Generationer af menneskerettigheder ; Værdighed og lighed ; Værdighed og ligebehandling) ; Værdier i pædagogers arbejde - Professionel integritet, privatliv og fortrolighed (Personlig integritet ; Professionel integritet ; Privatlivets fred ; Princippet i professionsetik ; Professionsetiske spændingsfelter) ; Etik i pædagogers arbejde - Moralens dimensioner (De tre dimensioner af moralsk tænkning) ; Etik i pædagogers arbejde - Pligtetik (Det kategoriske ved moralen ; Det logiske ved moralen ; Det kategoriske imperativ (I): respekt for fornuften ; Den gode vilje ; Det kategoriske imperativ (II); respekt for personer ; pligter og pligt) ; Etik i pædagogers arbejde - Nytteetik (Det moralske synspunkt ; Konsekventialisme ; Nytteetikkens attraktioner ; Kritikken; Personers adskilthed) ; Etik i pædagogers arbejde - Dydsetik (Dyder som dispositioner ; Dyder og moralsk tænkning ; Problemer for dydsetikken ; Supplement eller alternativ?) ; Etik i pædagogers arbejde - Omsorgsetik (Tostemmigt ; Kohlbergs teori om moralsk udvikling ; Omsorgsrelationer ; Hvad med de fremmede? ; Medmenneskelighed og gode gerninger ; Moralens stemme) ; Etik i pædagogers arbejde - Status om teorier) ; Den professionelle pædagogs daglig praksis - Den integrerede pædagog-etiske beslutningsmodel (DIP) (Det pædagog-etiske hjul: indholdet ; Det pædagog-etiske hjul: proceduren) ; Den professionelle pædagogs daglig praksis - Den pædagog-etiske beslutningsmodel; Cases (Case 1. Skal Allan med på udflugt? ; Case 2. Skal Aksel til tandlæge eller i Zoologisk Have? ; Case 3. Slik til alle eller ingen ; Case 4. Kristian og medicinen ; Case 5. Mads og hans søster ; Case 6. Majken på 11 år ; Case 7. ole i skole ; Case 8. Henriks dilemma ; Case 9. Én familie, to pædagoger ; Case 10. Turen går til Mallorca ; Case 11. Formynderen ; Case 12. Den tavse mand ; Case 13. Jens siger måske)
  ISBN nr.: 
  9788741258331
  Omfang: 
  398 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:51533372|096|a
  By: 
  831020-katalog:51533372|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:51533372|700|4
  Available: 
  831020-katalog:51533372|980|a
 8. Professionsetik : om etiske perspektiver i arbejdet med mennesker

  • Bog
  : Professionsetik : om etiske perspektiver i arbejdet med mennesker
  38.401 PRO

  Professionsetik : om etiske perspektiver i arbejdet med mennesker

  2013
  1. udgave, 1. oplag (2013)
  Diskussion af professionsetik og sammenhængen mellem moralsk ansvarlighed og udvikling af faglig dømmekraft hos professionelle, der arbejder med relationer mellem mennesker
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:29986940|980|.
  Bidrag af: 
  Svein Aage Christoffersen, Knut W. Ruyter, Trygve Wyller, Jens Peter Kaj Larsen, Svein Aage Christoffersen
  Note: 
  Indhold: Svein Aage Christoffersen: Professioner og professionsetik - hvad er det? ; Professionsetik som dømmekraft ; Urørlighedszonen : grænser og overgreb. Trygve Wyller: Dydsetik, medborgerskab og social praksis. Knud W. Ruyter: Dyder er ikke sidegevinster : en udfordring for professionsuddannelserne
  Original titel: 
  Profesjonsetikk
  ISBN nr.: 
  9788771291377
  Omfang: 
  150 sider
  Udgiver: 
  Klim
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:29986940|096|a
  By: 
  831020-katalog:29986940|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:29986940|700|4
  Available: 
  831020-katalog:29986940|980|a
 9. Skjult trivselsindsats giver bagslag

  • Avisartikel

  Skjult trivselsindsats giver bagslag

  I: Politiken, 2018-01-12, Sektion 1, s. 8
  Et it-redskab skal sikre, at pædagoger tidligt kan opdage børn, der ikke trives. Det kan være en god idé, men kun hvis pædagoger og forældre har fuld tillid til systemet, siger organisationer
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-avis:37682691|980|.
  Omfang: 
  Sektion 1, s. 8
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Politiken, 2018-01-12
  Location: 
  870971-avis:37682691|096|a
  By: 
  870971-avis:37682691|260|a
  Funktion: 
  870971-avis:37682691|700|4
  Available: 
  870971-avis:37682691|980|a
 10. Vi kan spotte udfordringerne tidligere

  • Avisartikel

  Vi kan spotte udfordringerne tidligere

  I: Politiken, 2018-01-23, Sektion 1, s. 8
  Digitale vurderinger af små børn har fået kritik for sjusk med dataloven og forsimplet farvekodning. Men kan de hjælpe med tidligt at finde børn, der mistrives?
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-avis:37697419|980|.
  Omfang: 
  Sektion 1, s. 8
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Politiken, 2018-01-23
  Location: 
  870971-avis:37697419|096|a
  By: 
  870971-avis:37697419|260|a
  Funktion: 
  870971-avis:37697419|700|4
  Available: 
  870971-avis:37697419|980|a