• Dansk
 • English

term.subject="børn"

Afgræns din søgning

Materialetype
Emne
Sprog
Kilde
Årstal
Forfatter
Kategori
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Daginstitutionens betydning for børns udvikling : en forskningsoversigt

  • Bog
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:51379144|980|.
  Bidrag af: 
  SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
  Note: 
  Indhold: Universelle indsatser ; De første eksperimenter ; Normering og gruppestørrelse ; Betydningen af personalets uddannelse ; Andre kvalitetsparametre ; Økonomiske overvejelser
  ISBN nr.: 
  9788771192667
  Omfang: 
  183 sider
  Udgiver: 
  SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:51379144|096|a
  By: 
  870970-basis:51379144|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:51379144|700|4
  Available: 
  870970-basis:51379144|980|a
 2. Børn og daginstitutioner i 180 år

  • Bog
  37.21 LAU

  Børn og daginstitutioner i 180 år

  2014
  1. oplag (2014)
  Hvordan daginstitioner og pædagogisk arbejde har udviklet sig fra starten af 1800-tallet og op til i dag
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:51417631|980|.
  Bidrag af: 
  Dansk Pædagogisk Forum, Kjeld Rasmussen
  Note: 
  På omslaget: Pædagogisk tænkning, historie og praksis, Indhold: Asylerne og de første børnehaver, vækkelserne og pædagogikken i Danmark 1828-1900 ; Fröbelbørnehaver og folkebørnehaver : tidlig institutionsudvikling 1900-1930 ; Samfundsbørnehave og reformpædagogik : daginstitutionen i krise- og krigstid 1930-1960 ; Udviklingen i antallet af nye daginstitutioner eksploderer : velfærdsstaten tager form 1960-1980 ; De integrerede institutioner og SFO'erne kommer på banen : pædagogiske retninger brydes 1980-2000 ; Institutionerne i det moderne vidensamfund : med digitalisering og globalisering 2000-2010 ; Efterskrift : fra 2010 til nu
  ISBN nr.: 
  9788790114480
  Omfang: 
  136 sider
  Udgiver: 
  Dansk Pædagogisk Forum
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:51417631|096|a
  By: 
  870970-basis:51417631|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:51417631|700|4
  Available: 
  870970-basis:51417631|980|a
 3. De mange veje mod inklusion : metoder og tilgange i pædagogers praksis

  • Bog
  : De mange veje mod inklusion : metoder og tilgange i pædagogers praksis
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:50915158|980|.
  Bidrag af: 
  Tom Ritchie
  Note: 
  Indhold: Om inklusion - en introduktion (Tom Ritchie: Inklusion i dagsinstitutionen - og de mange veje mod inkluderende praksis). Metoder, modeller og tilgange (Inklusion som kulturforandringsproces : gennem brug af LP-modellen / Mathilde Nyvang Hostrup, Margit Margrethe Nielsen. Aktionslæring som metode til udvikling af inkluderende praksis / Janne Olsson, Lene Nyboe Maltzahn. Crisstina Munck: Inklusion i et kontekstperspektiv : at undersøge og ændre praksis via sociogrammer. Tom Ritchie: Inklusion og ressourceorientering : om at møde problemadfærd ved hjælp af det multisystemiske perspektiv ; På vej mod inklusion ved hjælp af anerkendelse). Inklusion, sprog og kultur (Tom Ritchie: Narrative veje til inkluderende praksis. Lena Basse: Inkluderende sprogpædagogik i daginstitutionen. Üzeyir Tireli: Eksklusion og inklusion af minoritetsdanske børn i dagtilbud). Personale, samarbejde og ledelse (Alex Madsen: Det professionelle netværk og inklusion : inklusion og samarbejde mellem socialforvaltning, kommunal sundhedstjeneste, PPR og daginstitutionspersonale ; Inklusion og det kollegiale samarbejde - et systemisk perspektiv : på vej mod inklusion ved brug af refleksive læreprocesser i personalegrupper. Hvad er inklusion og hvordan leder man det? / Torben Næsby, Lars Qvortrup). Inklusion og forældre (Üzeyir Tireli: Forældreinddragelse og inklusion. Peter Berliner: Inklusion gennem forældresamarbejde). Pædagogisk praksis i vuggestuen (Ole Henrik Hansen: Inklusion i vuggestuen)
  ISBN nr.: 
  9788778423290
  Omfang: 
  287 sider
  Udgiver: 
  Billesø & Baltzer
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:50915158|096|a
  By: 
  870970-basis:50915158|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:50915158|700|4
  Available: 
  870970-basis:50915158|980|a
 4. Det ved vi om gode relationer i dagtilbud

  • Bog
  May Britt Drugli, Ellen Nesset Mælan: Det ved vi om gode relationer i dagtilbud
  37.21 DET

  Det ved vi om gode relationer i dagtilbud

  2022
  1. udgave, 1. oplag (2022)
  Giver inspiration til at arbejde målrettet med at forbedre relationer i dagtilbud, da børns relationer til pædagoger og til de andre børn i et dagtilbud er afgørende for deres trivsel, udvikling og læring
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:62233117|980|.
  Bidrag af: 
  Kåre Dag Jensen
  Note: 
  Indhold: Teori om relationer ; Relationers betydning for børns udvikling ; Rammer for et godt relationsarbejde ; Hvordan styrkes gode relationer mellem pædagoger og børn i dagtilbud? ; Hvordan kan relationer mellem børn styrkes? ; Udfordrende voksen-barn relationer i dagtilbud ; Mobning og eksklusion i dagtilbud ; At arbejde med relationer i praksis
  ISBN nr.: 
  9788772341873
  Omfang: 
  79 sider
  Udgiver: 
  Dafolo
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:62233117|096|a
  By: 
  870970-basis:62233117|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:62233117|700|4
  Available: 
  870970-basis:62233117|980|a
 5. Sanselige legeprojekter - med 0-2-årige : fra forberedelse til fordybelse

  • Bog
  37.22 KJÆ

  Sanselige legeprojekter - med 0-2-årige : fra forberedelse til fordybelse

  2022
  1. udgave, 1. oplag (2022)
  Gennem eksempler fra forskellige institutioner vises, hvordan de yngste børn med krop og sanser undersøger og udforsker materialer, som er tilrettelagt for dem. Om hvordan legeprojekter gør det muligt at skabe et lege- og læringsmiljø, som indeholder nærvær og tryghed mellem børn og voksne. Henvender sig primært til pædagoger og pædagogstuderende i dagtilbud
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:134596104|980|.
  Bidrag af: 
  Sissel Janette Aastvedt Halland, Else Skytte Christensen
  Note: 
  Indhold: Børne- og læringssyn bag legeprojekter ; Materialers fortryllende kraft ; Forberedelse før projektet begynder ; Så går vi i gang ; Pædagogens rolle ; Samtale og interview med kunstner og atelierist Kirsten Fristrup
  ISBN nr.: 
  9788772165738
  Omfang: 
  183 sider
  Udgiver: 
  Frydenlund
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:134596104|096|a
  By: 
  870970-basis:134596104|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:134596104|700|4
  Available: 
  870970-basis:134596104|980|a
 6. Udsatte børn eller udsatte miljøer? : med daginstitutionslivet i fokus

  • Bog
  : Udsatte børn eller udsatte miljøer? : med daginstitutionslivet i fokus
  37.21 UDS

  Udsatte børn eller udsatte miljøer? : med daginstitutionslivet i fokus

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Om udsathed i pædagogske miljøer. Udsathed bor ikke i den enkelte, men kan opstå i mødet med daginstitutionen. Børns hverdagsliv og deltagelsesmuligheder er derfor betydningsfulde for at forstå specifikke udsathedsproblematikker og ikke mindst finde de pædagogiske handlerum.
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61582738|980|.
  Bidrag af: 
  Benedicte Bernstorff
  Note: 
  Indhold:: Tidlig indsats i udsatte miljøer / Crisstina Munck, Johanne Vinter Kirkeby. Udviklingsstøttende miljøer, hvor pædagogisk omsorg for og i børnefællesskaber træder i forgrunden / Trine Holst Mortensen. "Vi gør det på vores egen måde" : pædagogers blik på børns (mis)trivsel / Maja Spur Hansen. Forældresamarbejde : når forældre ikke er samarbejdsvillige / Anja Marschall, Crisstina Munck. Tværfagligt samarbejde omkring bekymringsbørn i daginstitutionen / Johanne Vinter Kirkeby. Når kulturen sættes i forgrunden / Kathrin Houmøller. Alle børn har et sprog : den nysgerrige pædagog får øje på det / Bente Reimann Jensen. Når børn leger anderledes, end de voksne forventer / Benedicte Bernstorff. Demokratiske erfaringer i daginstitutionen : begrænsninger og muligheder / Karen Prins. Når et udfordret arbejdsliv skaber et udfordret børneliv / Unni Lind. Fra kaos til pædagogisk overskud / Kirstine Furbo-Halken
  ISBN nr.: 
  9788772340333
  Omfang: 
  215 sider
  Udgiver: 
  Dafolo
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:61582738|096|a
  By: 
  870970-basis:61582738|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:61582738|700|4
  Available: 
  870970-basis:61582738|980|a
 7. Den moderne daginstitutionsleder

  • Bog
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:50774481|980|.
  Note: 
  Indhold: Den forandrede daginstitutionsleder ; God daginstitutionsledelse ; Styring og ledelse af daginstitutioner ; Lederens udfordringer ; Ledelse af daginstitutionen som organisation ; Områdeledelse ; Ledelse af medarbejdere ; Pædagogisk ledelse ; Resultatfokuseret ledelse ; Fremtidens daginstitutionsleder
  ISBN nr.: 
  9788790114473
  Omfang: 
  253 sider
  Udgiver: 
  Dansk Pædagogisk Forum
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:50774481|096|a
  By: 
  870970-basis:50774481|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:50774481|700|4
  Available: 
  870970-basis:50774481|980|a
 8. Små glade ben : om arbejdet med 0 til 3-årige børns sanser og motorik (2013)

  • Bog
  Nanett Borre: Små glade ben : om arbejdet med 0 til 3-årige børns sanser og motorik (2013)
  79.3 BOR

  Små glade ben : om arbejdet med 0 til 3-årige børns sanser og motorik (2013)

  2013
  1. udgave, 1. oplag (2013)
  Grundlæggende teori om barnets motoriske udvikling og sansning, samt en samling med aktiviteter og lege
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:50964582|980|.
  Bidrag af: 
  FOA - Fag og Arbejde, Birgit Stechmann, Marie Holm
  ISBN nr.: 
  9788792313386
  Omfang: 
  194 sider
  Udgiver: 
  FOA - Fag og Arbejde
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:50964582|096|a
  By: 
  870970-basis:50964582|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:50964582|700|4
  Available: 
  870970-basis:50964582|980|a
 9. Fagter og grimasser

  • Bog
  37.21 SAL

  Fagter og grimasser

  2021
  2. udgave, 1. oplag (2021)
  33 rim og remser med fagter og grimasser, som stimulerer den sproglige og motoriske udvikling hos børnene. Til det pædagogiske personale og forældre med børn i vuggestuer, børnehaver og børnehaveklasser
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39531763|980|.
  ISBN nr.: 
  9788797327845
  Omfang: 
  36 sider
  Udgiver: 
  Rimeriget
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:39531763|096|a
  By: 
  870970-basis:39531763|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:39531763|700|4
  Available: 
  870970-basis:39531763|980|a
 10. Tidlig skrift i Æblehaven

  • Bog
  37.24 TID

  Tidlig skrift i Æblehaven

  2013
  1. oplag (2013)
  Om udviklingsprojektet Tidlig Skrift i Æblehaven, der har haft fokus på det pædagogiske arbejde med skriftsprog i vuggestue og børnehave
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:50837270|980|.
  Bidrag af: 
  Tidlig Skrift i Æblehaven projekt, VIA University College, Annika Wiwe, Irene Salling Kristensen
  Note: 
  På omslaget: VIA University College, Hertil findes filmklip på internettet
  ISBN nr.: 
  9788799658909
  Omfang: 
  83 sider
  Udgiver: 
  Tidlig Skrift
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:50837270|096|a
  By: 
  870970-basis:50837270|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:50837270|700|4
  Available: 
  870970-basis:50837270|980|a