• Dansk
 • English

term.subject="børn"

Afgræns din søgning

Materialetype
Emne
Sprog
Kilde
Årstal
Forfatter
Kategori
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Dit barns sprog

  • Bog
  13.15 DIT

  Dit barns sprog

  2014
  1. udgave, 2. oplag (2015)
  Om børns sproglige udvikling, og hvordan man som forælder kan understøtte barnets sprog gennem leg, læsning og samtaler
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:51417151|980|.
  Note: 
  Indhold: Din betydning for dit barns sproglige udvikling ; Sprog, tale og kommunikation ; Sprogunderstøttende strategier ; Familier med flere sprog ; Sproglig socialisering i hjemmet ; Tidlig leg med bogstaver og tal ; Dit barns sprog 0-6 måneder ; Dit barns sprog 7-12 måneder ; Dit barns sprog 13-18 måneder ; Dit barns sprog 19-24 måneder ; Dit barns sprog 2-3 år ; Dit barns sprog 3-4 år ; Dit barns sprog 4-5 år ; Dit barns sprog 5-6 år ; Hvis dit barn skal sprogvurderes ; Når dit barn har sproglige udfordringer
  ISBN nr.: 
  9788771580952
  Omfang: 
  192 sider
  Udgiver: 
  Dansk Psykologisk Forlag
  Målgruppe: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:51417151|096|a
  By: 
  870970-basis:51417151|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:51417151|700|4
  Available: 
  870970-basis:51417151|980|a
 2. Læringsvansker

  • Bog
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:112533699|980|.
  Bidrag af: 
  Hermundur Sigmundsson
  Note: 
  Indhold: Hermundur Sigmundsson, Jonas Leversen og Monika Haga: Læring av ferdigheter - erfaringsbasert seleksjon. Øyvind Kvello: Lærevansker hos barn med alvorlige atferdsvansker. Kjellrun Englund: Språkutvikling - ferdigheter, vansker og erfaring. Joel B. Talcott og Caroline Witton: En sensorisk-lingvistisk tilnærming til normal og dysfunksjonell utvikling av leseferdigheter. Jan Erik Wiedemann og Mikhail Gradovski: Tilrettelegging av undervisning for elever med matematikkvansker. Lars Waade og Rolf P. Ingvaldsen: Uro i skolen, fysisk aktivitet og ADHD. Tove Felde Ramstad: Utvikling av eksekutivfunksjoner og læring i åpne skoler. Rolf P. Ingvaldsen: Barn med lærevansker - tenkemåter og tiltak
  ISBN nr.: 
  9788232102495
  Omfang: 
  218 sider
  Udgiver: 
  Fagbokforlaget
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:112533699|096|a
  By: 
  831020-katalog:112533699|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:112533699|700|4
  Available: 
  831020-katalog:112533699|980|a
 3. Elevens verden : innføring i pedagogisk psykologi

  • Bog
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:51691849|980|.
  ISBN nr.: 
  9788215023830
  Omfang: 
  528 sider
  Udgiver: 
  Universitetsforlaget
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:51691849|096|a
  By: 
  870970-basis:51691849|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:51691849|700|4
  Available: 
  870970-basis:51691849|980|a
 4. Børns sprogtilegnelse : sproglig udvikling hos danske børn i alderen 0-6 år

  • Bog
  13.15 BØR

  Børns sprogtilegnelse : sproglig udvikling hos danske børn i alderen 0-6 år

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Formålet er at give praktikere og studerende, der arbejder med småbørn forskningsbaseret viden om, hvilke faktorer der påvirker sprogtilegnelse, og at vise, hvordan indsigterne fra den danske og internationale forskning kan anvendes i den praktiske hverdag med børnene. Bogen giver en samlet indføring i børns sprogtilegnelse og børns sproglige udvikling som en integreret del af deres kognitive og sociale udvikling
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61587748|980|.
  Bidrag af: 
  Laila Kjærbæk, Ditte Boeg Thomsen, Flemming B. Olsen
  Note: 
  Indhold: Børns sprogtilegnelse / Laila Kjærbæk, Ditte Boeg Thomsen. Fonologisk udvikling / Marit C. Clausen, Fabio Trecca. Ordtilegnelse / Mads Nielsen, Ditte Boeg Thomsen. Grammatisk udvikling / Laila Kjærbæk. Sprog, sansning og tanke : kognitive og neurologiske aspekter af sprogtilegnelse / Ditte Boeg Thomsen. Kommunikativ udvikling og pragmatiske færdigheder / Ditte Boeg Thomsen, Mads Nielsen. To- og flersprogede børn / Signe Klok Jensen, Laila Kjærbæk. Børn, der stammer / Bjarne Dammsbo. Sprogudvikling hos børn med høretab / Annette Esbensen. Sprogudvikling hos børn med udviklingsmæssige sprogforstyrrelser / Rikke Vang Christensen. Sprogudvikling / Cecilia Brynskov. Sprogtestning / Holger Juul, Anne Steenberg Gellert, Kikki Førsteliin Andersen. Sprogmiljø i dagtilbud / Laila Kjærbæk
  ISBN nr.: 
  9788772163932
  Omfang: 
  376 sider
  Udgiver: 
  Frydenlund
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:61587748|096|a
  By: 
  870970-basis:61587748|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:61587748|700|4
  Available: 
  870970-basis:61587748|980|a
 5. Mit sprog : når sproget ikke kommer som forventet

  • Bog
  Lis Klausen, Gry Hodal: Mit sprog : når sproget ikke kommer som forventet
  37.21 MIT

  Mit sprog : når sproget ikke kommer som forventet

  2021
  1. oplag (2020)
  Denne bog giver småbørnsforældre samt faggrupper, der arbejder med små børn, inspiration, viden og redskaber til i samarbejde at kunne forstå børns sproglige færdigheder samt støtte op om en velfungerende sprogudvikling
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39335034|980|.
  Bidrag af: 
  Tanja Lind Melskens, Brooke Nicole Conley
  Note: 
  Indholdsfortegnelse: Om sprogtilegnelse (Kommunikation ; Sprogtilegnelsen ; Sproglige vanskeligheder ; Stammen ; Den pædagogiske indsats til børn med sproglige og/eller kommunikationsvanskeligheder ; Tilegnelse af dansk som andetsprog ; Forskelligt livssyn) ; Tidlig indsats (Den styrkede pædagogiske læreplan ; Sprogvurdering af 2-årige børn i vuggestuer og dagplejer ; Den sprogpædagogiske indsats) ; Hørelsen i forbindelse med sprogudviklingen (Ørets anatomi ; Konduktivt høretab ; Perceptivt høretab - Cochlear Implant ; Forlag til støjdæmpning i daginstitution og skole) ; Case 1. 0-1 år. Hvorfor taler mit barn ikke endnu? (Vejledning til moderen ; Den tidlige sprogudvikling 0-1 år ; Vejledning ved overgang til vuggestue ; Tilegnelse af dansk som andetsprog, samt overgang til vuggestue med særligopmærksomhed på flersprogede børn ; Leg, samvær og aktiviteter med børn 0-1 år) ; Case 2. 1-2 år. Det er så svært at forså, hvad Bertram siger, og han bliver ked af det (Leg, samvær og aktiviteter med børn 1-2 år ; Yderligere forslag og vejledning til forældre ; Den forventede sproglige udvikling 1-2 år ; Hvad kan forsinke sprogudviklingen frem til 2 årsalderen) ; Case 3. 2-3 år. Er der grund til bekymring for barnets sproglige udvikling? (Indsats i vuggestuen ; Oplæg til forældrene ; Den forventede sproglige udvikling 2-3 år ; Børn med impressive og ekspressive vanskeligheder ; Yderligere forslag til aktiviteter) ; Case 4. 3-4 år. Tavs, hvorfor? Hvilket sprog skal vi bruge? (Vejledning og forslag til forældrene ; Hvad forventes i forhold til sprogudviklingen 3-4 år? ; Kanyas tilegnelse af flere sprog ; Sprogvurderingen "vis, hvad du kan" ; Opfølgning på sprogvurderinger af flersprogede børn eller børn, der har brug for fokuseret eller særlig sprogpædagogisk indsats ; Leg, samvær og aktiviteter med børn 3-4 år) ; Case 5. 4-5 år. Vores barn stammer (Vejledning og forslag til aktiviteter til pædagoger og forældre ; Hvad forventes af sprogudviklingen 4-5 år? ; Leg, samvær og andre aktiviteter i fire-femårsalderen) ; Case 6. 5-6 år. Klar til 0. klasse, inkl. sprogvurdering inden skolestart (Sprogvurdering af Jasmin ; Forslag til aktiviteter i børnehaven og hjemme ; Hvad forventes af sprogudviklingen hos børn fra 5-6 år? ; Leg, samvær og forskoleaktiviteter med børn 5-6 år ; Hvis sproget ikke kommer forventet) Case 7. 5-6 år. Har vi viden nok til at kunne fremme sprog? (Observationer og indsats i børnehaven ; Handleplanen ; Møde med mor ; Handleplanen for Selma i børnehaven og i hjemmet med råd og vejledning) ; Case 8. 6-7 år. Forskelligheder hos tvillinger inkl. sprogvurdering af børn i børnehaveklassen ; Vejledningen til forældrene om Kalles trivsel og sprog ; sprogvurdering af Kalle ; Hvad kan forventes af den sproglige udvikling og første læseindlæring fra 6-7 år ; Hvis sprog og den første læseindlæring ikke kommer som forventet ; Ideer til sproglege i 0. klasse/børnehaveklassen) ; Case 9. 6-7 år. Hvordan tages hånd om hørenedsættelse og støjdæmpning i skolen? (Sprogvurdering af Nadeen i 0. klasse/børnehaveklasse ; Særlig hensyntagen ved CI-børn ; Nadeems sproglige behov ; Flersprogede børns sproglige udfordringer ved skolestart)
  ISBN nr.: 
  9788740431889
  Omfang: 
  x, 191 sider
  Udgiver: 
  Saxo Publish
  Målgruppe: 
  alment niveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:39335034|096|a
  By: 
  870970-basis:39335034|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:39335034|700|4
  Available: 
  870970-basis:39335034|980|a
 6. Kom godt i gang med dialogisk læsning

  • Bog
  Gitte Skyum Kjøge: Kom godt i gang med dialogisk læsning
  37.21 KJØ

  Kom godt i gang med dialogisk læsning

  2013
  1. udgave, 1. oplag (2013)
  Forslag til, hvordan man kan forberede dialogisk læsning og tilhørende aktiviteter, som påvirker børns sproglige udvikling
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:50630129|980|.
  Note: 
  Indhold: Fokusord ; Referenceobjekter ; Dialog ; Leg og sprog ; Sange, rim og remser ; Bogstaver ; Krop og bevægelse ; Quiz ; Dialogisk læsning og de 0-3 årige ; Dialogisk læsning og elever i skolen
  ISBN nr.: 
  9788776077853
  Omfang: 
  32 sider
  Udgiver: 
  Special-Pædagogisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:50630129|096|a
  By: 
  870970-basis:50630129|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:50630129|700|4
  Available: 
  870970-basis:50630129|980|a
 7. Sprogets milepæle : hvornår skal vi være bekymrede for et barns sproglige udvikling?

  • Bog
  13.15 SPR

  Sprogets milepæle : hvornår skal vi være bekymrede for et barns sproglige udvikling?

  2013
  1. udgave, 7. oplag (2022)
  Præsentation af en række forskningsbaserede, sproglige milepæle og redskaber der kan anvendes i forbindelse med vurdering af den sproglige udvikling hos børn i alderen 0-7 år
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:50980197|980|.
  Note: 
  Hertil findes supplerende materiale på bogens hjemmeside
  ISBN nr.: 
  9788772819334
  Omfang: 
  139 sider
  Udgiver: 
  Dafolo
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, børnematerialer, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:50980197|096|a
  By: 
  870970-basis:50980197|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:50980197|700|4
  Available: 
  870970-basis:50980197|980|a
 8. Tidlig skrift i Æblehaven

  • Bog
  : Tidlig skrift i Æblehaven
  37.24 TID

  Tidlig skrift i Æblehaven

  2013
  1. oplag (2013)
  Om udviklingsprojektet Tidlig Skrift i Æblehaven, der har haft fokus på det pædagogiske arbejde med skriftsprog i vuggestue og børnehave
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:50837270|980|.
  Bidrag af: 
  Tidlig Skrift i Æblehaven projekt, VIA University College, Annika Wiwe, Irene Salling Kristensen
  Note: 
  På omslaget: VIA University College, Hertil findes filmklip på internettet
  ISBN nr.: 
  9788799658909
  Omfang: 
  83 sider
  Udgiver: 
  Tidlig Skrift
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:50837270|096|a
  By: 
  870970-basis:50837270|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:50837270|700|4
  Available: 
  870970-basis:50837270|980|a
 9. At udvikle et sprog : Tomasellos børneforskning i en dansk kontekst

  • Bog
  : At udvikle et sprog : Tomasellos børneforskning i en dansk kontekst
  13.15 AT

  At udvikle et sprog : Tomasellos børneforskning i en dansk kontekst

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Børneforskeren Michael Tomasellos teorier og undersøgelser i en dansk kontekst
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61369805|980|.
  Bidrag af: 
  Cecilia Brynskov, Joachim Wrang, Pia Thomsen (f. 1972-02-16)
  Note: 
  Indhold: At danne et menneske - en hyldest til Michael Tomasello / Pia Thomsen. Børns sociale kognition - samspillet mellem kognition og omgivelser (Nøglen er social kognition / Michael Tomasello. Børns sprogtilegnelse - arv eller miljø? / Cecilia Brynskov. Kommunikation, sprog og kognition - et trekløver af socialkognitive færdigheder / Kristine Jensen de López). Fælles opmærksomhed - når vi læser hinandens hensigter (Fælles opmærksomhed og tidligt sprog / Michael Tomasello, Michael Jeffrey Farrar. Fælles opmærksomhed - mere end bare at være sammen / Charlotte Ringsmose. Fælles opmærksomhed udvikler kulturbærende individer / Ole Henrik Hansen. Fælles opmærksomhed hos børn med autisme / Cecilia Brynskov). Små børn samarbejder da! (Samarbejde og kommunikation i det andet leveår / Michael Tomasello. Når børnehavebørn samarbejder om at udfordre institutionelle normer og værdier / Lone Svinth). Sprogudvikling over tid er som at bygge med legoklodser (Den enhedsbaserede karakter af børns tidlige syntaktiske udvikling / Michael Tomasello. At bygge et sprog - 1 til 3-årige danske børns grammatiske udvikling / Pia Thomsen). At samarbejde - menneskets særlige sociale forståelse for andre (Det ultrasociale dyr / Michael Tomasello. Barnets særlige sociale forståelse - hvor stammer den fra, og hvilken rolle spiller den for sprogtilegnelsen? / Fabio Trecca. Arbejdshukommelse og sproglig udvikling hos børn med udviklingsmæssige sprogforstyrrelser - indsigter fra kognitiv bearbejdning til forståelsen af sociale fællesskaber / Annette Esbensen)
  ISBN nr.: 
  9788772341354
  Omfang: 
  256 sider
  Udgiver: 
  Dafolo
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:61369805|096|a
  By: 
  870970-basis:61369805|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:61369805|700|4
  Available: 
  870970-basis:61369805|980|a
 10. Huset - dialogisk læsning i børnehave og skole. Huset

  • Bog
  Anne Marie Marquardsen: Huset - dialogisk læsning i børnehave og skole. Huset
  37.362 MAR

  Huset - dialogisk læsning i børnehave og skole. Huset

  2013
  1. udgave, 1. oplag (2013)
  Første del beskriver baggrunden for metoden dialogisk læsning samt forslag til aktiviteter m.m. Anden del indeholder billedbogen "Huset", som handler om et hus fra 1900-tallet, som Maren levede sine 75 år i samt opslags- og aktivitetsbog
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:29991545|980|.
  Note: 
  Trykt tête-bêche
  ISBN nr.: 
  9788777068034
  Omfang: 
  80, 110 sider
  Udgiver: 
  Dansk Psykologisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, folkeskoleniveau, børnematerialer, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:29991545|096|a
  By: 
  870970-basis:29991545|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:29991545|700|4
  Available: 
  870970-basis:29991545|980|a