• Dansk
 • English

term.subject="børn"

Afgræns din søgning

Materialetype
Emne
Sprog
Kilde
Årstal
Forfatter
Kategori
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Hvorfor bliver vores børn små tyranner? : den forsvundne barndom

  • Bog
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:51342801|980|.
  Bidrag af: 
  Jacob Jonia, Thomas Dalsgaard
  Note: 
  Indhold: Mellem supermødre og børneopdragelse i krise : når børn bliver tyranner ; Hvad er der i vejen med vores børn? : om muffins og lektier, der ikke bliver lavet ; Hvorfor psyken spiller så stor en rolle ; Den trinvise nedtur : fra intuitiv opdragelse til symbiose ; Første relationsforstyrrelse - ligestilling : børn bliver ophøjet til jævnbyrdige partnere ; Anden relationsforstyrrelse - følelsesmæssig afhængighed : forældre bruger barnet som målestok ; Tredje relationsforstyrrelse - symbiose : når forældrenes psyke smelter sammen med barnets ; Et samfund ude af balance ; Lad os igen udstyre børnene med sociale færdigheder : børn skal have lov til at være børn
  Original titel: 
  Warum unsere Kinder Tyrannen werden
  ISBN nr.: 
  9788792644077
  Omfang: 
  185 sider
  Udgiver: 
  Plurafutura
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:51342801|096|a
  By: 
  870970-basis:51342801|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:51342801|700|4
  Available: 
  870970-basis:51342801|980|a
 2. Barnets perspektiv : sådan sikrer man god børneinddragelse i socialsager, undersøgelse og behandling

  • Bog
  Rikke Yde Tordrup: Barnets perspektiv : sådan sikrer man god børneinddragelse i socialsager, undersøgelse og behandling
  38.5 TOR

  Barnets perspektiv : sådan sikrer man god børneinddragelse i socialsager, undersøgelse og behandling

  2022
  1. udgave, 1. oplag (2022)
  En praktisk og fagligt funderet guide til børnebevidning som metode. Bogen viser trin for trin, hvordan man tager barnets perspektiv og understøtter barnets forståelse af egen livssituation ved hjælp af børnebreve. Henvender sig til socialrådgivere, pædagoger, børnepsykiatere, psykologer og alle andre, der arbejder med sårbare og udsatte børn og unge
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:62607564|980|.
  Bidrag af: 
  Christina Bergsted Andersen
  Note: 
  Indhold: Barnets perspektiv (Børns ret til indsigt i egen sag ; Barnets udvikling og livsfortælling ; Et fællessprog : de svære spørgsmål og barnets svar ; Børneoversættelse som metode i et juridisk perspektiv) ; Bevidning og børnebreve i praksis (De svære emner og ordets magt) ; Eksempler og skabeloner (Børnesager og tiltag ; Anbringelser og VOMEGA ; Udredning og undersøgelse ; Terapiforløb)
  ISBN nr.: 
  9788771587210
  Omfang: 
  240 sider
  Udgiver: 
  Dansk Psykologisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:62607564|096|a
  By: 
  870970-basis:62607564|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:62607564|700|4
  Available: 
  870970-basis:62607564|980|a
 3. Dit sociale barn : hvordan gruppen påvirker dit barn

  • Bog
  13.43 HAL

  Dit sociale barn : hvordan gruppen påvirker dit barn

  2022
  1. udgave, 1. oplag (2022)
  Hvem påvirker dit barn og på hvilken måde? Hvordan trives dit barn i sociale gruppesammenhænge, og hvordan kan du som forælder støtte dit barns trivsel gennem tilknytning? Lettilgængelig fagbog for forældre, der vil vide mere om deres barns sociale udvikling. Bogen kan også bruges af studerende på de pædagogiske uddannelser
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61973818|980|.
  Note: 
  Indholdsfortegnelse: På jagt efter at høre til ; At blive social (Er børn sociale? ; Tilknytning ; Social intelligens ; Mentalisering ; Social kompetence ; Hvornår bliver børn empatiske? Faste normer, fast identitet ; Kammerater og venner ; Fællestræk og forskelle) ; Børn og unges udvikling i de sociale arenaer (Hver arena har sine spilleregler ; Familien - den sociale rugekasse ; I vuggestue eller dagpleje ; Børnehave ; Skolen som teatersal for nye rolleerfaringer ; Fritiden) ; Når gruppesamspillet - eller den enkelte - ikke fungerer (Angst hos børn og unge ; Ensomhed ; Mobning ; Kriminalitet) ; Afsluttende bemærkninger (Kan man ændre på en gruppe?)
  ISBN nr.: 
  9788772163710
  Omfang: 
  217 sider
  Udgiver: 
  Frydenlund
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:61973818|096|a
  By: 
  870970-basis:61973818|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:61973818|700|4
  Available: 
  870970-basis:61973818|980|a
 4. Hvorfor spurte ingen meg? : kommunikasjon med barn og unge i utfordrende livssituasjoner

  • Bog
  13.43 RUU

  Hvorfor spurte ingen meg? : kommunikasjon med barn og unge i utfordrende livssituasjoner

  2021
  2. utgave
  Både førskolelærere, lærere og sundhedspersonale samt ansatte i børneforsorgen møder børn og unge i udfordrende livssituationer, f. eks det at begynde i børnehave eller skole, være udsat for mobning, vold eller overgreb, indlæggelse på sygehus eller at skulle flytte på børnehjem, dødsfald i familien, skilsmisse, forældres stofmisbrug eller at være pårørende til syge forældre og søskende . Bogen beskriver samtalesituationer med børn
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:132438676|980|.
  ISBN nr.: 
  9788205513891
  Omfang: 
  277 sider
  Udgiver: 
  Gyldendal
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:132438676|096|a
  By: 
  831020-katalog:132438676|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:132438676|700|4
  Available: 
  831020-katalog:132438676|980|a
 5. Metodevalg i en dynamisk pædagogisk praksis

  • Bog
  Lars Rasborg: Metodevalg i en dynamisk pædagogisk praksis
  37.2 RAS

  Metodevalg i en dynamisk pædagogisk praksis

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Gennem eksempler fra f.eks. miljøterapi, narrativ pædagogik og konsekvenspædagogik viser forfatteren at bevidst veksling mellem forskellige metoder giver mening i arbejdet med børn. Metoderne grupperes i tre grundlæggende måder at forholde sig til et barn på: alvidende, ikke-vidende og delvist vidende voksen. Tilgangen kan anvendes i forhold til alle børn, og bogen henvender sig til pædagogstuderende og pædagoger i praksis samt alle andre der beskæftiger sig med børn og unge
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39514346|980|.
  Note: 
  Hertil knytter sig: Lars Rasborg ; Spejling og jeg-støtte, Indholdsfortegnelse: Indledning (Enhedsmodellen - kort fortalt ; Enhedsmodellens betydning for praksis ; Ikke mit problem alene ; Læsevejledning) ; Teknisk indledning (Metoderne i enhedsmodellen ; Enhedsmodellens relevans ; Modellen og pædagogikbegreber ; Et bredt metodebegreb ; Børn, relationer og samfund ; Genre, sprog og begreber ; Bogens opbygning) ; Grundlaget for enhedsmodellen - En model, der rummer alle børn (Gruppe 1: Sunde børn ; Gruppe 2: Omsorgssvigtede børn ; Gruppe 3: Børn med psykiatriske diagnoser ; Sund, svigtet eller psykisk forstyrret) Grundlaget for enhedsmodellen - Fire antagelser om opdragelse (Antagelse 1 om demokratisk indstilling ; Antagelse 2 om sociale normer ; Antagelse 3 om omsorg ; Antagelse 4 om egenvilje og autoritær tilbøjelighed ; Sammenfatning) ; Grundlaget for enhedsmodellen - Almindelig pædagogik (Børn skal ændre sig ; Metoder i almindelig pædagogik ; Afgrænsning fra autoritær pædagogik ; De sociale normer er autoriteten) ; Enhedsmodellen - Dynamiske metodevalg (Cilia ; Alban) ; Enhedsmodellen - Enhedsmodellen - en vej til begrundede metodevalg (Modellen som praksisvejledning ; Elvira ; Bevægelser rundt i modellen ; Modellen som teoretisk konstruktion ; Videnspositionen adskiller metoderne ; Barnet påvirker metoden ; Modellen som analyseredskab) ; Enhedsmodellen - Temaer på tværs af metodegrupperne (Demokrati ; Den voksnes autoritet ; Merviden ; Mentalisering ; Kritik og ros ; Holdningen i jeg-støtte og almindelig pædagogik ; Spørgsmål og spejlinger ; Bivirkninger af spejling) ; Enhedsmodellen i praksis - Analyse af praksis (Gør vi det, vi tror, vi gør? ; Et udvalg af metoder ; Konkrete praksisbeskrivelser ; Analyseteknikken ; Erik Larsens miljøterapi ; Mentaliseringsbaseret miljøterapi ; Narrativ pædagogik ; Low arousal ; Tydeliggørende pædagogik (TEACCH) ; Konsekvenspædagogik ; Sammenfatning på tværs af koncepterne) ; Enhedsmodellen i praksis - Er der et fjerdevalg? ; Vej 1: Almindelig pædagogik med paradoksal effekt ; Vej 2: Autoritære metoder med paradoksaleffekt ; Vej 3: Psykoterapi ; Vej 4: Dyreassisteret støtte og behandling ; Vej 5: Medicinsk behandling ; Vej 6: Kost, kropsarbejde mv. ; Vej 7: Interventioner i samfundet ; Vej 8: Ingen forventning om udvikling) ;Enhedsmodellen i praksis - Relationer (Relationel metode ; Bidrag fra forskning i psykoterapi) ; Slutord (Paradoksaleffekter ; Barnets metoder)
  ISBN nr.: 
  9788750054986
  Omfang: 
  242 sider
  Udgiver: 
  Akademisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:39514346|096|a
  By: 
  870970-basis:39514346|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:39514346|700|4
  Available: 
  870970-basis:39514346|980|a
 6. Børn i risiko

  • Bog
  13.43 KVE

  Børn i risiko

  2013
  1. udgave, 2. oplag (2014)
  Forfatteren beskriver de vigtigste risiko og beskyttelsesfaktorer, som påvirker børns livskvalitet og udviklingsmuligheder med fokus på hvordan bestemte familiesituationer påvirker barnets opvækst
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:50510980|980|.
  Bidrag af: 
  Charlotte Pietsch
  Note: 
  Indhold: Barnets sag og barnets tarv ; Mangelfulde og krænkende omsorgsbetingelser ; Det udviklingsstøttende samspil ; Det fantastiske barn ; Stress, resiliens, risiko- og beskyttelsesfaktorer ; Forskellige familieformers indvirkning på børns udvikling ; Børn, som bliver udsat for omsorgssvigt ; Børn med psykiske lidelser og børn af forældre med psykiske lidelser ; Børn, som udsættes for fysisk afstraffelse, mishandling og vold ; Børn, som udsættes for seksuelle overgreb ; Børn af misbrugere af rusmidler
  Original titel: 
  Barn i risiko
  ISBN nr.: 
  9788759316467
  Omfang: 
  511 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:50510980|096|a
  By: 
  870970-basis:50510980|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:50510980|700|4
  Available: 
  870970-basis:50510980|980|a
 7. Kort & godt om tilknytning

  • Bog
  Niels Peter Rygaard, Pernille Darling Rasmussen: Kort & godt om tilknytning
  13.43 KOR

  Kort & godt om tilknytning

  2021
  1. udgave, 2. oplag (2022)
  Kort og overskuelig gennemgang af teorien om tilknytning og tilknytningsforskning i praksis. Bogen henvender sig primært til studerende og fagprofessionelle indenfor det pædagogiske felt, der ønsker ny viden om området, men forældre kan også sagtens læse med
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61705392|980|.
  ISBN nr.: 
  9788771588408
  Omfang: 
  119 sider
  Udgiver: 
  Dansk Psykologisk Forlag
  Målgruppe: 
  alment niveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:61705392|096|a
  By: 
  870970-basis:61705392|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:61705392|700|4
  Available: 
  870970-basis:61705392|980|a
 8. En ny vej til konflikthåndtering i dagtilbud : med Marte Meo og Low Arousal

  • Bog
  Jakob Kjærby Lentz, Anja Kristine Hvidberg Olsen, Gitte Henriksen (f. 1969-09-11): En ny vej til konflikthåndtering i dagtilbud : med Marte Meo og Low Arousal
  37.24 NY

  En ny vej til konflikthåndtering i dagtilbud : med Marte Meo og Low Arousal

  2021
  1. udgave, 2. oplag (2022)
  Bogen kobler Low Arousal-tilgangen til Marte Meo-metoden og skærper bevidsheden om hvilke redskaber der kan bruges i de forskellige faser af en konflikt. For pædagoger der arbejder i dagtilbud og andre inden for det pædagogiske felt
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61866051|980|.
  Note: 
  Heri QR-koder til filmklip, Indholdsfortegnelse: Indledning [Den pædagogiske forråelse ; At skrue på de rigtige knapper ; Bogens opbygning ; Bogens anvendelse] ; Menneskesyn under lup - del 1 ; Introduktion til Low Arousal og Marte Meo - hvad kan de sammen? (Hvad er konflikter? ; Hvordan reagerer hjernen på konflikter? ; Biologisk alder vs. følelsesmæssig alder ; Hvordan udvikler konflikter sig? ; Introduktion til Low Arousal-tilgangen ; Introduktion til Marte Meo-metoden ; Kombinationen af Marte Meo og Low Arousal i arbejdet med konflikthåndtering) ; Grundtænkningen i Low Arousal-tilgangen og Marte Meo-metoden (Skærpet bevidsthed om børnesyn ; Metodeloftet) ; Børn gør det godt, hvis de kan (Ændring af mindset - at tro på det bedste frem for at forvente det værste ; Ansvarsprincippet - den, der tager ansvar, kan påvirke kontrolprincippet - for at kunne samarbejde må barnet have sin selvkontrol ; De tre psykologiske behov) ; Metoderne i praksis - del 2 ; Skab struktur gennem Marte Meo-princippet "Positiv ledelse" (Betydningen af positiv ledelse og en klar struktur ; De fire initiativtyper ; Vi kan ikke lede nogen, som vi ikke først har set og fulgt ; Tydelig markering af, hvornår nogen begynder ; Tydelig markering af, hvornår noget slutter ; Benævne egne handlinger ; Trinvis guidning ; Når de mange institutionelle regler skabet konflikter ; CASE: Geos madpakke ; Evaluering af casen med afsæt i Marte Meo-princippet "Positiv ledelse") ; Forandringsværktøjskassen (Kravtilpasning ; Strategisk kapitulation ; En god relation til barnet ; Vi-oplevelser ; Struktur som forandringsværktøj ; Marte Meo-forløb som forandringsværktøj ; Sprækker i de dominerende fortællinger omkring børnene) ; Støt barnet i optrapningsfasen gennem Marte Meo-princippet "Følge ved at benævne" (Når barnets store følelser stresser det pædagogiske personale ; Hvad vil det sige at benævne? ; Tilknytningens betydning ; CASE: Sofie vil ikke afleveres i vuggestue) ; Hjælp barnet igennem kaosfasen gennem Marte Meo-princippet "Turtagning" (Betydningen af at gå ned i tempo og anvende turtagning ; Betydningen af affektsmitte i kaosfasen ; CASE: Kaos i garderoben for Anton) ; Støt barnet i nedtrapningsfasen gennem Marte Meo-princippet "Positiv-bekræfte" (Nedtrapningsfasen ; Det, vi giver opmærksomhed, får vi mere af ; Betydningen af positiv bekræftelse ; CASE: Mille gør plads til Anton i samlingen) ; Hvordan får metoden og tilgangen liv i praksis ; Den pædagogiske leders vigtige rolle ( Lederens mindset og menneskesyn ; Forankring og implementering igennem en stærk evalueringskultur) ; Afrunding og tak for jeres tid ; Guideline: Sådan anvender du videofeedback med afsæt i Marte Meo-metoden (Analysedelen ; Interventionsdelen)
  ISBN nr.: 
  9788702312560
  Omfang: 
  167 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:61866051|096|a
  By: 
  870970-basis:61866051|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:61866051|700|4
  Available: 
  870970-basis:61866051|980|a
 9. Barns undring

  • Bog
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:112523367|980|.
  Bidrag af: 
  Hilde Merete Amundsen (1957-)
  ISBN nr.: 
  9788245009088
  Omfang: 
  212 s.
  Udgiver: 
  Fagbokforl.
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:112523367|096|a
  By: 
  831020-katalog:112523367|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:112523367|700|4
  Available: 
  831020-katalog:112523367|980|a
 10. Vår sårbare hjerne : omsorgssvikt i et nevropsykologisk og nevropedagogisk perspektiv

  • Bog
  13.43 FRO

  Vår sårbare hjerne : omsorgssvikt i et nevropsykologisk og nevropedagogisk perspektiv

  2020
  Barns hjerner er sårbare for påvirkning, og omsorgssvikt i oppveksten vil derfor skade hjernens utvikling og funksjon. Resultatet kan være dårligere fysisk og psykisk helse og nedsatt konsentrasjon og innlæringsevne. Noen av disse uheldige virkningene kan reverseres, mens andre vil påvirke barnet livet ut. Heldigvis har vi kunnskap om hvordan barn som har hatt en vanskelig start på livet, kan behandles og støttes slik at de får et best mulig liv. Vår sårbare hjerne gir grunnleggende kunnskap om de komplekse mekanismene som er i spill når barnets hjerne på grunn av giftig stress ikke får utvikle seg slik den skal. Boken gir en grundig definisjon og forståelse av både passiv og aktiv omsorgssvikt, og en lettfattelig introduksjon til hjernens utvikling og funksjon, basert på den nyeste forskningen på området. Både barnevernspedagoger, barnehageansatte, lærere og psykologer vil ha nytte av denne boken. Den bør også få en plass i bokhyllen hos alle som er interessert i en forskningsbasert gjennomgang av hva omsorgssvikt og understimulering betyr for en hjerne under utvikling
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:126660758|980|.
  Original titel: 
  Den sårbare hjerne
  ISBN nr.: 
  9788205526310
  Omfang: 
  144 sider
  Udgiver: 
  Gyldendal
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:126660758|096|a
  By: 
  831020-katalog:126660758|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:126660758|700|4
  Available: 
  831020-katalog:126660758|980|a