• Dansk
 • English

term.subject="børn"

Afgræns din søgning

Materialetype
Emne
Sprog
Kilde
Årstal
Forfatter
Kategori
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Udsatte børn - et helhedsperspektiv

  • Bog
  38.5 UDS

  Udsatte børn - et helhedsperspektiv

  2021
  4. udgave, 1. oplag (2021)
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61353771|980|.
  Bidrag af: 
  Karen-Asta Bo, Karen-Asta Bo, Jens Guldager, Birgitte Zeeberg
  Note: 
  Indhold: Helhedssyn - teori og modeller på børnefamilieområdet / Jens Guldager. Et psykologisk perspektiv på børns mistrivsel / Bente Lisborg og Lisbeth Rask. Fattige børn / Adam Johansen. Udsatte børn i skolelivet og på andre sociale arenaer / Helle Schjellerup Nielsen. Professionelt arbejde med udsatte minoritetsetniske børn og deres familier / Marianne Skytte. Lov, kommunale rammer og faglighed i socialt arbejde med udsatte børn og unge / Frank Ebsen. Praktikeres syn på børn i udsatte positioner : opfattelser, vurderinger og handlinger / Morten Ejrnæs. Det udsatte barn blandt mange professionelle / Birgitte Zeeberg. Samtaler med børn / Karen-Asta Bo og Ingrid Gehl
  ISBN nr.: 
  9788750059370
  Omfang: 
  445 sider
  Udgiver: 
  Akademisk
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:61353771|096|a
  By: 
  870970-basis:61353771|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:61353771|700|4
  Available: 
  870970-basis:61353771|980|a
 2. Hvorfor spurte ingen meg? : kommunikasjon med barn og unge i utfordrende livssituasjoner

  • Bog
  13.43 RUU

  Hvorfor spurte ingen meg? : kommunikasjon med barn og unge i utfordrende livssituasjoner

  2021
  2. utgave
  Både førskolelærere, lærere og sundhedspersonale samt ansatte i børneforsorgen møder børn og unge i udfordrende livssituationer, f. eks det at begynde i børnehave eller skole, være udsat for mobning, vold eller overgreb, indlæggelse på sygehus eller at skulle flytte på børnehjem, dødsfald i familien, skilsmisse, forældres stofmisbrug eller at være pårørende til syge forældre og søskende . Bogen beskriver samtalesituationer med børn
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:132438676|980|.
  ISBN nr.: 
  9788205513891
  Omfang: 
  277 sider
  Udgiver: 
  Gyldendal
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:132438676|096|a
  By: 
  831020-katalog:132438676|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:132438676|700|4
  Available: 
  831020-katalog:132438676|980|a
 3. På sporet af det gode børneliv : et børneperspektiv på tidlig indsats

  • Bog
  38.55 JUH

  På sporet af det gode børneliv : et børneperspektiv på tidlig indsats

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2022 [i.e. 2021])
  Hvad er et godt børneliv? Og virker de hjælpeforanstaltning­er, som kommunerne sætter i værk over for familier og børn i mulig mistrivsel? De spørgsmål er til debat i bogen
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61753788|980|.
  Note: 
  Indhold: Forskningens problemforståelser ; Historisk og politisk kontekst for problemforståelser ; Børneliv i dagtilbud ; Forældreperspektiver på hverdagslivet ; På vej mellem steder - forskellige interesser og muligheder ; Børneliv i familien
  ISBN nr.: 
  9788772164663
  Omfang: 
  256 sider
  Udgiver: 
  Frydenlund Academic
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:61753788|096|a
  By: 
  870970-basis:61753788|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:61753788|700|4
  Available: 
  870970-basis:61753788|980|a
 4. Å forske blant barn : kvalitative metoder

  • Bog
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:132871205|980|.
  Bidrag af: 
  Merete Lund Fasting, Lisbeth Ljosdal Skreland, Jan Kampmann
  Note: 
  Indhold: Jan Kampmann, Merete Lund Fasting og Lisbeth Ljosdal Skreland: Innledning. Lisbeth Ljosdal Skreland og Merete Lund Fasting: Forskerkroppen. Siv Lund: Fysisk aktivt lekende intervju. Dag Øystein Nome: Forskeren-og-kamera, en særegen form for deltagende observasjon. Torild Marie Olsen: Å forske på samtaler i barnehagen - noen metodiske utfordringer. Kari-Mette Walmann Hidle: Mixed methods - strategisk kombinasjon av metoder i et uutforsket felt. Anita Berge: Å kombinere kritisk diskursanalyse og etnografisk metode: felrarbeid i barnehagen med språkbruk og sosiale praksiser i fokus. Else Cathrine Melhuus: Å ta steder på alvor i forskningsfeltet. Soern Finn Menning: Å forbinde begreper og praksiser - videobaserte fokusgruppeintervju. Soern Finn Menning og Jan Kampmann: Når etikken er under press - relasjonsetiske aspekter og overveielser i aktuell etnografisk inspirert barnehageforskning
  ISBN nr.: 
  9788202689025
  Omfang: 
  164 sider
  Udgiver: 
  Cappelen Damm Akademisk
  Målgruppe: 
  forskningsniveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:132871205|096|a
  By: 
  831020-katalog:132871205|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:132871205|700|4
  Available: 
  831020-katalog:132871205|980|a
 5. Forstå elevene : hvordan kan emosjoner, temperament og spenninger påvirke elevenes trivsel og læring?

  • Bog
  37.31 FOR

  Forstå elevene : hvordan kan emosjoner, temperament og spenninger påvirke elevenes trivsel og læring?

  2021
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:130754341|980|.
  Note: 
  Indhold: Å møte elevene. Integrering av emosjon og kognisjon. Sunne og mindre sunne spenningsmønstre. Temperament. Å kjenne igjen og forstå følelser og emosjoner. Å forstå andre. Betydningen av å engasjere og aktivisere elevene. Å regulere emosjoner i ulike situasjoner. Emosjoner og oppmerksomhet. Avsluttende diskusjon. Hvordan kan vi forstå og møte elevene?
  ISBN nr.: 
  9788215031774
  Omfang: 
  137 sider
  Udgiver: 
  Universitetsforlaget
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:130754341|096|a
  By: 
  831020-katalog:130754341|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:130754341|700|4
  Available: 
  831020-katalog:130754341|980|a
 6. Når børn og unge får angst

  • Bog
  61.644 LUN

  Når børn og unge får angst

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Man KAN lære at leve med angsten! Håb og en hjælpende hånd til unge og lidt ældre, som kender til angst fra egne eller nærtståendes oplevelser
  Emner: 
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38936581|980|.
  ISBN nr.: 
  9788711914083
  Omfang: 
  219 sider
  Udgiver: 
  Lindhardt og Ringhof
  Målgruppe: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:38936581|096|a
  By: 
  870970-basis:38936581|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:38936581|700|4
  Available: 
  870970-basis:38936581|980|a
 7. Præmaturbogen : et godt liv som barn, ung og voksen

  • Bog
  61.6011 JEP

  Præmaturbogen : et godt liv som barn, ung og voksen

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  En bog om at være født for tidligt - præmatur - , der henvender sig til både fagpersoner, samt unge og voksne, der er født for tidligt
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61404759|980|.
  Note: 
  Indhold: Den skæve start (Barnets oplevelse af livet uden for livmoderen før tid ; De umodne organer ; Nervesystemet og hjernen ; Øvrige forhold) ; Følger/senfølger og muligheder for afhjælpning (Angst og utryghed ; Hyperaktivitet, impulsiv adfærd og kraftige reaktioner ; Hypersensitivitet, overstimuleres nemt ; Hyppige infektioner ; Inkontinens ; Koncentrationsbesvær og indlæringsvanskeligheder ; Lavt selvværd og manglende selvtillid ; Mave-tarmproblemer ; Passivitet og lavt energiniveau ; Samspils- og identitetsproblemer ; Sansemotoriske og sanseintegrative ubalancer ; Separationsangst ; Spiseproblemer ; Sprogvanskeligheder ; Stress, uro og svært ved stresshåndtering ; Søvnproblemer) Særlige opmærksomhedspunkter i hverdagen (Forældreskabet ; Kost og ernæring ; Naturens påvirkning ; Pasningsmuligheder og - forhold ; Pædagogisk tilgang ; Samarbejde mellem familie og fagpersoner ; Skolegang og uddannelse ; Søskende og familieliv) ; Offentlige støtteforanstaltninger
  ISBN nr.: 
  9788772163536
  Omfang: 
  422 sider
  Udgiver: 
  Frydenlund
  Målgruppe: 
  alment niveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:61404759|096|a
  By: 
  870970-basis:61404759|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:61404759|700|4
  Available: 
  870970-basis:61404759|980|a
 8. Visual arts with young children: practices, pedagogies, and learning

  • Bog
  37.147 VIS

  Visual arts with young children: practices, pedagogies, and learning

  2021
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:133021337|980|.
  Bidrag af: 
  Christopher M. Schulte, Hayon Park m.fl.
  ISBN nr.: 
  9780367896775
  Omfang: 
  x, 184 pages
  Udgiver: 
  Routledge
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:133021337|096|a
  By: 
  831020-katalog:133021337|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:133021337|700|4
  Available: 
  831020-katalog:133021337|980|a
 9. Ulike profesjoner, felles mål : barn og unge i risiko

  • Bog
  38.5 ULI

  Ulike profesjoner, felles mål : barn og unge i risiko

  2021
  Summary: Ulike profesjoner, felles mål viser hvordan en, på tvers av profesjoner, kan bygge opp velfungerende team rundt barn og unge i risiko. I boken drøftes det hva som fremmer eller hemmer et godt samarbeid, og hvordan profesjonelle gjennom samarbeidsprosesser kan bygge kapasitet hos enkeltpersoner og i organisasjoner. Det er avgjørende at profesjonelle som jobber sammen rundt barn og unge, har en felles forståelse og forpliktelse. En kollektiv orientering der vi lærer sammen, kan gi den enkelte profesjonsutøver flere perspektiv på en sak og større tro på sin egen håndtering av saken.Målgruppen for boken er barnehage- og skoleledere, ansatte i hjelpeapparatet, masterstudenter i barnehagekunnskap, pedagogikk, spesialpedagogikk, veiledningspedagogikk, innovasjon og kunnskapsutvikling, psykososial helse, barnevern og sosiologi og sosialt arbeid
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:132438536|980|.
  Bidrag af: 
  Heidi Omdal, Anne Brita Thorød
  ISBN nr.: 
  9788215032443
  Omfang: 
  168 sider
  Udgiver: 
  Universitetsforlaget
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:132438536|096|a
  By: 
  831020-katalog:132438536|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:132438536|700|4
  Available: 
  831020-katalog:132438536|980|a
 10. Tilknytning og dannelse i dagtilbud : en neuropsykologisk tilgang til et fælles pædagogisk grundlag

  • Bog
  Tea Thyrre Sørensen: Tilknytning og dannelse i dagtilbud : en neuropsykologisk tilgang til et fælles pædagogisk grundlag
  37.21 THY

  Tilknytning og dannelse i dagtilbud : en neuropsykologisk tilgang til et fælles pædagogisk grundlag

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61665676|980|.
  ISBN nr.: 
  9788772341279
  Omfang: 
  183 sider
  Udgiver: 
  Dafolo
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:61665676|096|a
  By: 
  870970-basis:61665676|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:61665676|700|4
  Available: 
  870970-basis:61665676|980|a