• Dansk
 • English

term.subject="børn"

Afgræns din søgning

Materialetype
Emne
Sprog
Kilde
Årstal
Forfatter
Kategori
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Relasjonsvansker blant barn og unge

  • Bog
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:126121695|980|.
  Note: 
  Indhold: Teoretiske tilnærminger til forståelse av relasjonsvansker. Samarbeidsformer og organisatoriske tiltaksmodeller som utgangspunkt for tiltak overfor barn og unge med relasjonsvansker. Sosiale vansker i form av atferdsforstyrrelser - ytringsformer, årsaker og tiltak. Sosiale vansker i form av hyperkinetiske forstyrrelser (ADHD) - ytringsformer, årsaker og tiltak. Sosiale vansker i form av tics og Tourettes syndrom - ytringsformer, årsaker og tiltak. Sosiale vansker i form av autismespekterforstyrrelser eller autisme - ytringsformer, årsaker og tiltak. Sosiale vansker i form av rusmiddelmisbruk - ytringsformer, årsaker og tiltak. Sosiale vasker i form av kognitiv svikt (utviklingshemning) - ytringsformer, årsaker og tiltak. Emsjonelle vansker i form av angstlidelser - ytringsformer, årskaer og tiltak. Emosjonelle vansker i form av depresjon - ytringsformer, årsaker og tiltak. Emosjoneller vansker i form av spiseforstyrrelser - ytringsformer, årsaker og tiltak
  ISBN nr.: 
  9788202612641
  Omfang: 
  208 sider
  Udgiver: 
  Cappelen Damm
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:126121695|096|a
  By: 
  831020-katalog:126121695|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:126121695|700|4
  Available: 
  831020-katalog:126121695|980|a
 2. Inklusion og eksklusion : en grundbog

  • Bog
  37.01 INK

  Inklusion og eksklusion : en grundbog

  2019
  1. udgave, 2. oplag (2022)
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:46178882|980|.
  Bidrag af: 
  Kirsten Elisa Petersen, Janne Hedegaard Hansen
  Note: 
  Indhold: Inklusion og eksklusion - hvad taler vi om? (Hvor er vi? Hvor er vi på vej hen? : inkluderende læringsmiljøer - i et implementeringsperspektiv / Susan Tetler. Inklusion - skolens historiske håndtering af diversitet i velfærdsstaten / Bjørn Hamre. Inklusion mellem solidaritet og selvansvar / Janne Hedegaard Hansen. Policy, regler og vedtagelser for den inkluderende skole / Lars Ladefoged. Fagprofessionelles arbejde med inklusionsfremmende tiltag på børne- og ungeområdet / Morten Ejrnæs, Cecilie K. Moesby-Jensen). Teoretiske perspektiver og videnskabelige discipliner (Tilknytningens sociale spil - inklusion som mikrosociologiske fænomen / Jørn Bjerre. Et psykologisk blik på inklusion - at skabe rammer for modtagelse af børns forskellige bidrag / Anne Morin. Indefra og udefra - nærhed og distance i antropologisk arbejde / Bjørg Kjær. Neuropsykologiske problemstillingers betydning for inklusion / Louise Bøttcher. Et dis/ability perspektiv / Tine Fristrup, Christopher Karanja Odgaard, Iben Brandt Madsen. Efter inklusionen - skitser / Søren Langager). Samfundsmæssige perspektiver ("Ikke et sted man skal opfostre sine børn" - om territoriel stigmatisering og sociale forskelle / Christian Sandbjerg Hansen. Inklusionsopgaven som pædagogers faglige ledemotiv i almen- og specialpædagogisk arbejde / Bent Madsen. "Min kæreste troede, der var farligt herude" - unge drenges oplevelse af livet i en dansk ghetto / Mona Kjær Ditlevsen. At forstå sundhed - inklusion og eksklusion / Anette Schulz, Ulla Pedersen. Inklusion i skole og socialvæsen / Frank Ebsen). Velfærdsstatens institutioner og professionelles arbejde (At adskille for at inkludere - inklusion og eksklusion af anbragte børn og unge / Ole Steen Kristensen. Små børn med etnisk minoritetsbaggrund og deres mødre - sundhedsplejens arbejde med inklusionsfremmende indsatser / Kirsten Elisa Petersen. Mellem inklusion og inddragelse / Anne Marie Villumsen. Udfordrede elever i udfordrende naturfagligt læringsmiljø / Kirsten Baltzer, Maya Høffding Nissen. Specialpædagogisk viden og samarbejde om moderat inklusion / Lotte Hedegaard Sørensen. Fra eksklusion til inklusion - pædagogiske indsatser mellem grundskole og ungdomsuddannelse / Charlotte Sandau Dahlberg). Børns og unges egne perspektiver på eksklusion og inklusion (Tidligere anbragtes oplevelser af at høre til / Anne-Kirstine Mølholt. Inklusion af børn med ADHD- og ASF-diagnoser / Henrik Skovlund. Kampen for inklusion - en ensom affære / Laila Colding Lagermann. Voksenperspektiver på eksklusion / Christian Quvang. Anbragte børns læring og udvikling - inklusion eller integration? / Anna Kathrine Frørup)
  ISBN nr.: 
  9788741269689
  Omfang: 
  461 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:46178882|096|a
  By: 
  870970-basis:46178882|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:46178882|700|4
  Available: 
  870970-basis:46178882|980|a
 3. Børn med medfødt alkoholskade : håndbog til omsorgsgivere og professionelle

  • Bog
  38.79 BØR

  Børn med medfødt alkoholskade : håndbog til omsorgsgivere og professionelle

  2019
  1. udgave, 1. oplag (2019)
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47309328|980|.
  Note: 
  Indhold: Introduktion ; Sygdom ; Søvn ; Spisning ; Udvikling ; Tale og sprog ; Sansning ; Læring ; Adfærd ; Venskaber ; Familieforhold ; Ungdom ; Behov hos forældre og andre omsorgspersoner ; Hjælp til børn og voksne via spædbarnsterapien og dens metode ; Sårbarhedsmodellen som hjælp i arbejdet med alkoholskadede mennesker
  ISBN nr.: 
  9788741277684
  Omfang: 
  108 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:47309328|096|a
  By: 
  870970-basis:47309328|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:47309328|700|4
  Available: 
  870970-basis:47309328|980|a
 4. Anerkjennelsens kompleksitet i barnehage og skole

  • Bog
  37.21 ANE

  Anerkjennelsens kompleksitet i barnehage og skole

  2019
  2. udgave
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:126250118|980|.
  Bidrag af: 
  Ruth Ingrid Skoglund, Ingvild Åmot
  Note: 
  Indhold: Ingvild Åmot og Ruth Ingrid Skoglund: Anerkjennelsens kompleksitet i pedagogiske institusjoner. Patrick Kermit: Barn, barnefelleskap og fellesskap. Ingvild Åmot: Mediator eller moderator. Gunn Irene Heggvold: Det "atferdsproblematiske" barnet. Anne Karin Rudjord Unneland: Så flink du er - om anerkjennelse og vurdering. Brit Regine Skrove: Hvilken voksen vil jeg være for barn? Åse Nylenna Akslen: Kulturforskjeller i barnehagen. Margareth Eilifsen: Anerkjennende ledelse: pleasing eller aksjon? Ruth Ingrid Skoglund: Anerkjennelse i samarbeid mellom barnehage og foreldre - en utfordring!
  ISBN nr.: 
  9788215032023
  Omfang: 
  240 sider
  Udgiver: 
  Universitetsforlaget
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:126250118|096|a
  By: 
  831020-katalog:126250118|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:126250118|700|4
  Available: 
  831020-katalog:126250118|980|a
 5. Barndomspædagogik i dagtilbud

  • Bog
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:46413814|980|.
  Bidrag af: 
  Daniela Cecchin
  Note: 
  Indhold: Daniela Cecchin: Barndomspædagogik i børnenes spor. Barndom, kultur og læring (Dion Sommer: Barndom, historiske forandringer i børnesyn og inddragelse af barnets pespektiv. Grethe Kragh-Müller: Småbørns udvikling. Pia Thomsen: Børns sprogudvikling, sprogvanskeligheder og betydningen af sproglige praksisformer i dagtilbud. Anette Boye Koch: Børns trivsel i daginstitutioner. Ivy Schousboe: Legens betydning for børns udvikling. Üzeyir Tireli: Minoritetsdanske børn i dagtilbud. Merete Sørensen: Æstetik og dagtilbudspædagogik. Nanett Borre: Krop, sanser og bevægelse i det pædagogiske arbejde. Klaus Thestrup: Ud i verden - om hvordan tablets kan bruges i daginstitutioner. Anne Kjær Olsen: Pædagogisk design og dokumentationsdogmet : om tilrettelæggelse, dokumentation og evaluering i dagtilbud). Profession og organisation (Vicki Sieling: Organisering af en kreativ pædagogik. Charlotte Ringsmose: Læring og læringsmiljøer i daginstitutioner. Inge Schoug Larsen: På tværs af skolestart. Ivy Schousboe: Integration - en del af hverdagslivet. Ulla Asmark: Dialogbaseret pædagogik, sprogudvikling og inklusion. Klaus Majgaard: Pædagogisk ledelse som transformativ praksis. Hans Månsson: Bæredygtig pædagogik - pædagogens grundfaglighed)
  ISBN nr.: 
  9788750052470
  Omfang: 
  418 sider
  Udgiver: 
  Akademisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:46413814|096|a
  By: 
  870970-basis:46413814|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:46413814|700|4
  Available: 
  870970-basis:46413814|980|a
 6. Lag en naturlekeplass - i barnehage og skole

  • Bog
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:126580363|980|.
  ISBN nr.: 
  9788205526679
  Omfang: 
  80 sider
  Udgiver: 
  Gyldendal
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:126580363|096|a
  By: 
  831020-katalog:126580363|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:126580363|700|4
  Available: 
  831020-katalog:126580363|980|a
 7. Barnehagebarn og angst

  • Bog
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:126251696|980|.
  Note: 
  Indhold: Barns psykiske helse. Normal utviklingsangst. Konsekvenser av angst. Ulike typer angst. Komorbiditet. Språklige avklaringer. Temperament og utvikling av angst. Sosiale behov og opplevelser. Rammeplan for barnehager. Familiens og barnehagens rolle. Tiltak. Samarbeidspartnere
  ISBN nr.: 
  9788205525115
  Omfang: 
  214 sider
  Udgiver: 
  Gyldendal
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:126251696|096|a
  By: 
  831020-katalog:126251696|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:126251696|700|4
  Available: 
  831020-katalog:126251696|980|a
 8. Barnet og musikken : innføring i musikkpedagogikk for barnehagelærerstudenter

  • Bog
  78.073 BAR

  Barnet og musikken : innføring i musikkpedagogikk for barnehagelærerstudenter

  2019
  3. udgave
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:126504446|980|.
  Note: 
  Indhold: Hva er musikk? Musikalitet. Musikalsk utvikling - en helhet. Det skapende barnet. Hvorfor musikk? Hvordan arbeide med musikk? Musikk og temaarbeid i barnehagen
  ISBN nr.: 
  9788215032009
  Omfang: 
  186 sider
  Udgiver: 
  Universitetsforlaget
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:126504446|096|a
  By: 
  831020-katalog:126504446|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:126504446|700|4
  Available: 
  831020-katalog:126504446|980|a
 9. Bogen om alting, ingenting, Emil og dragen

  • Bog
  80.8 SKO

  Bogen om alting, ingenting, Emil og dragen

  2019
  1. oplag (2019)
  Fokus på fortællingen som udgangspunkt for kreativitet og fællesskab sammen med børn i alderen fra 2-10 år. Med ideer til en række fortællinger
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:46294831|980|.
  Note: 
  På omslaget: Ta' dit barn med i fortællerlegen
  ISBN nr.: 
  9788793814004
  Omfang: 
  199 sider
  Udgiver: 
  Aksel
  Målgruppe: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:46294831|096|a
  By: 
  870970-basis:46294831|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:46294831|700|4
  Available: 
  870970-basis:46294831|980|a
 10. Assessment of parent-child interaction : training manual

  • Bog
  61.549 ASS

  Assessment of parent-child interaction : training manual

  2019
  1. edition, 1. oplag (2019)
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:47627583|980|.
  ISBN nr.: 
  9788772100241
  Omfang: 
  120 sider
  Udgiver: 
  Aalborg University Press
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:47627583|096|a
  By: 
  831020-katalog:47627583|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:47627583|700|4
  Available: 
  831020-katalog:47627583|980|a