• Dansk
 • English

term.subject="børn"

Afgræns din søgning

Materialetype
Emne
Sprog
Kilde
Årstal
Forfatter
Kategori
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Bakspejlet : forskning og ny viden om dagtilbud. Årgang '14

  • Årbog
  37.21 BAK

  Bakspejlet : forskning og ny viden om dagtilbud. Årgang '14

  2014
  Findes her
  • 2014
   • OpstillingAntalHjemmeUndervejs
    Campus Aarhus C > aarhusc > udlån55
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:50969622|980|.
  Bidrag af: 
  Danmarks Evalueringsinstitut
  Note: 
  EVA
  ISBN nr.: 
  9788779587458
  Omfang: 
  42 sider
  Udgiver: 
  Danmarks Evalueringsinstitut
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:50969622|096|a
  By: 
  831020-katalog:50969622|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:50969622|700|4
  Available: 
  831020-katalog:50969622|980|a
 2. Bakspejlet : forskning og ny viden om dagtilbud. Årgang 2013

  • Årbog
  37.21 BAK

  Bakspejlet : forskning og ny viden om dagtilbud. Årgang 2013

  2013
  Findes her
  • 2013
   • OpstillingAntalHjemmeUndervejs
    Horsens > horsens > udlån11
    Ikast > ikast > udlån > tidsskrifter11
    Campus Aarhus C > aarhusc > udlån33
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:50529029|980|.
  Bidrag af: 
  Danmarks Evalueringsinstitut
  Note: 
  EVA
  ISBN nr.: 
  9788779587182
  Omfang: 
  46 sider
  Udgiver: 
  Danmarks Evalueringsinstitut
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:50529029|096|a
  By: 
  831020-katalog:50529029|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:50529029|700|4
  Available: 
  831020-katalog:50529029|980|a
 3. Retten til uddannelse : når børn med handicap ikke går i skole

  • Bog
  37.363 RET

  Retten til uddannelse : når børn med handicap ikke går i skole

  2017
  1. oplag (2017)
  Om regelsættet, der regulerer skolevægringssager, samt analyse af hvorvidt barnets rettigheder er sikret, når et barn ikke magter at gå i skole. Med udgangspunkt i sager om børn med autisme og /eller ADHD med skolevægring, ses der endvidere på hvordan de juridiske regler fungerer i praksis
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:54091524|980|.
  Bidrag af: 
  Institut for Menneskerettigheder, Nikolaj Nielsen, Pernille Vigild, Caroline Adolphsen, Nikolaj Nielsen
  Note: 
  Indhold: Metode (Juridisk analyse ; Analyse af praksis : datagrundlag og metode ; Menneskeretten (Grundlæggende børneretlige og handicapretlige principper ; Dansk ret (Det juridiske grundlag for retten til at modtage undervisning ; Håndtering af den enkelte sag ; Sagsgangen i sager som børn, der ikke går i skole ; Skolelovgivningens hjælpemuligheder ; Rettigheder efter serviceloven ; Sammenfatning om dansk ret og menneskeretten) ; Skoleværing i praksis (Uenigheder om årsager til mistrivsel og skolevægring ; Skolernes indsatser ; Skolelederen som myndighed ; Sektoransvarlighedsprincippet og skolevægring ; Hele familien belastes ved skolevægring) ; Konklusion og anbefalinger (Tidlig identifikation skal sikres ; Retten til sygeundervisning skal præciseres ; Skolelederens rolle som myndighed skal gøres klar, og klageadgang skal sikres ; Ventetiden skal nedbringes ; Sektoransvarlighedsprincippet må ikke hindre støtte til familierne)
  ISBN nr.: 
  9788793605190
  Omfang: 
  84 sider
  Udgiver: 
  Institut for Menneskerettigheder
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:54091524|096|a
  By: 
  870970-basis:54091524|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:54091524|700|4
  Available: 
  870970-basis:54091524|980|a
 4. Udsat for pressen : journalistik, politik og forskning om børn i udsatte positioner

  • Bog
  38.5 HOL

  Udsat for pressen : journalistik, politik og forskning om børn i udsatte positioner

  2017
  1. udgave, 1. oplag (2017)
  Kritisk blik på hvordan medierne kaster sig over skandalesager om misbrug og omsorgssvigt af børn og en afdækning af hvordan samspillet mellem medier, politkere og forskere er med at bevare en status quo der ikke for alvor hjælper børn og unge
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:53648029|980|.
  ISBN nr.: 
  9788793453258
  Omfang: 
  201 sider
  Udgiver: 
  Ajour
  Målgruppe: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:53648029|096|a
  By: 
  870970-basis:53648029|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:53648029|700|4
  Available: 
  870970-basis:53648029|980|a
 5. Det 0-6-årige barn med høretab : om høretabets betydning, lytte- og sprogudviklingen og inklusion i dagtilbud

  • Bog
  38.73 0-6

  Det 0-6-årige barn med høretab : om høretabets betydning, lytte- og sprogudviklingen og inklusion i dagtilbud

  2017
  1. oplag (2018)
  Om hvordan man som forældre og fagperson kan støtte det 0-6 årige barn med høretab, så det udvikler sig og trives på lige fod med sine jævnaldrende
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:54792344|980|.
  Bidrag af: 
  Materialecentret
  Note: 
  Hertil findes supplerende materiale på internettet, Indhold: De første høreapparater ; Reaktioner og følelser ; Rådgivning og vejledning ; Milepæle i lytte- og sprogudviklingen ; Talepædagogisk indsats ; Høretabets betydning ; Dagtilbud ; Det fysiske miljø i dagtilbuddet ; Akustik hjemmet ; Teknisk udstyr
  ISBN nr.: 
  9788793410251
  Omfang: 
  67 sider
  Udgiver: 
  Materialecentret
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:54792344|096|a
  By: 
  870970-basis:54792344|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:54792344|700|4
  Available: 
  870970-basis:54792344|980|a
 6. Omsorgssvigt. Bind 1, Et sundhedsproblem og et tværfagligt ansvar

  • Bog
  38.51 KIL

  Omsorgssvigt. Bind 1, Et sundhedsproblem og et tværfagligt ansvar

  2017
  5. udgave, 2. oplag (2022)
  Forskellige former for omsorgssvigt over for børn beskrives og defineres. Der redegøres for forståelsesgrundlaget og holdninger og metoder i forbindelse med kontaktetablering og undersøgelse belyses. Et bredt spektrum af behandlings- og problemløsningsstrategier på tværs af fag- og sektorgrænser bliver gennemgået. Med yderligere udviklede arbejdsmetoder og nyere forskning og metodeudvikling på området
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:52939461|980|.
  Bidrag af: 
  Bjørn Nake
  Original titel: 
  Risiko og omsorgssvikt - et helseproblem og tverrfagligt ansvar, Sveket
  ISBN nr.: 
  9788741264738
  Omfang: 
  493 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:52939461|096|a
  By: 
  870970-basis:52939461|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:52939461|700|4
  Available: 
  870970-basis:52939461|980|a
 7. Hvad vi ved om udsatte unge : historik, omfang og årsager

  • Bog
  38.5 HVA

  Hvad vi ved om udsatte unge : historik, omfang og årsager

  2017
  1. udgave, 1. oplag (2017)
  Sammenfatning af noget af den forskning i emnet unge og social udsathed som Rockwool Fondens Forskningsenhed har udført i perioden 2015-2017
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:53664881|980|.
  Note: 
  Indhold: Udsatte unge : hvem er de, og hvor mange er der, og hvad er de samfundsmæssige omkostninger? ; Udsatte unge : et andet problemfelt i tidligere historiske perioder (Udsatte børn og unge i historisk belysning : tiden frem til velfærdsstatens udbygning ; Udsatte børn og unge i historisk belysning : fra 1960'erne og til i dag) ; Den sociale dimension (Den sociale arv vejer tungt ; Social- og uddannelsesmæssig mobilitet : en sammenligning mellem Danmark og USA ; Anbragte børn og unge : udsathed i flere dimensioner ; Unge ikke-vestlige indvandrere og efterkommere ; Hos nogle unge koncentrerer problemerne sig ; Udsatte unges danmarkskort : er der en geografisk dimension ved siden af den sociale?) ; Ungdomskriminalitet (Ungdomskriminalitet : et aftagende problem? ; Børn af indsatte har stærkt forøget risiko for selv at begå kriminalitet) ; Udsatte unge og arbejdsmarkedet (Ungdomsarbejdsløshed ; Hvilke jobmuligheder er der for ufaglærte unge? ; Hvilke understøttelsesmuligheder er der for udsatte unge?) ; Uddannelse (Frafald på erhvervsuddannelserne : et stort problem) ; overblik
  ISBN nr.: 
  9788702243888
  Omfang: 
  239 sider
  Udgiver: 
  Gyldendal
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:53664881|096|a
  By: 
  870970-basis:53664881|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:53664881|700|4
  Available: 
  870970-basis:53664881|980|a
 8. Smagens didaktik

  • Bog
  64.101 SMA

  Smagens didaktik

  2017
  1. udgave, 1. oplag (2018)
  Med udgangspunkt i en analyse af børnekogebøger gives et historisk overblik over børn, smag og madlavning i perioden 1971 til 2016, samt en anvisning på hvordan man underviser børn og unge i og med smag
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:53907423|980|.
  ISBN nr.: 
  9788750052074
  Omfang: 
  159 sider
  Udgiver: 
  Akademisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:53907423|096|a
  By: 
  870970-basis:53907423|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:53907423|700|4
  Available: 
  870970-basis:53907423|980|a
 9. Barns utelek

  • Bog
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:53594573|980|.
  ISBN nr.: 
  9788215027272
  Omfang: 
  100 sider
  Udgiver: 
  Universitetsforlaget
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:53594573|096|a
  By: 
  870970-basis:53594573|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:53594573|700|4
  Available: 
  870970-basis:53594573|980|a
 10. Sådan hjælper du dit barn med særlige behov : ADHD, autisme, spasticitet, koncentrationsbesvær, hyperaktivitet, dyspraksi, hjerneskade

  • Bog
  Larz Thielemann (f. 1960): Sådan hjælper du dit barn med særlige behov : ADHD, autisme, spasticitet, koncentrationsbesvær, hyperaktivitet, dyspraksi, hjerneskade
  61.641 THI

  Sådan hjælper du dit barn med særlige behov : ADHD, autisme, spasticitet, koncentrationsbesvær, hyperaktivitet, dyspraksi, hjerneskade

  2017
  2. udgave, 1. oplag (2017)
  Bogen giver råd og vejledning til forældre, der har et barn med særlige behov og udfordringer i hjernen. Med introduktion til neurologisk træning og stimulering (NTS) og beskrivelse af cases
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:53017355|980|.
  ISBN nr.: 
  9788798979456
  Omfang: 
  227 sider
  Udgiver: 
  Hjernetips
  Målgruppe: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:53017355|096|a
  By: 
  870970-basis:53017355|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:53017355|700|4
  Available: 
  870970-basis:53017355|980|a