• Dansk
 • English

term.subject="børn"

Afgræns din søgning

Materialetype
Emne
Sprog
Kilde
Årstal
Forfatter
Kategori
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Skolegang : skolens betydning for anbragte børns fremtid

  • Bog
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:26314097|980|.
  Bidrag af: 
  UFC Børn og Unge, KABU projekt
  Note: 
  Indhold : Den tunge bagage, Rammer for skolegangen, Mangfoldighed af undervisningsformer, Det faglige kompetencefelt, Rollen som skoleelev, Fremtidsperspektiver
  ISBN nr.: 
  8791847052
  Omfang: 
  45 sider
  Udgiver: 
  UFC Børn og Unge, KABU
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:26314097|096|a
  By: 
  831020-katalog:26314097|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:26314097|700|4
  Available: 
  831020-katalog:26314097|980|a
 2. Anbring først iltmasken på dig selv : at have et handicappet eller alvorligt sygt barn

  • Bog
  13.17 AND

  Anbring først iltmasken på dig selv : at have et handicappet eller alvorligt sygt barn

  2005
  1. udgave, 1. oplag (2005)
  Med udgangspunkt i egne erfaringer som far til et stærkt handicappet barn opfordrer forfatteren til at forældre og pårørende til handicappede eller langtidssyge børn lytter til og udlever egne behov for derigennem at få mere overskud til at tage sig af barnets behov
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:25877748|980|.
  Original titel: 
  Setjið súrefnisgrímuna fyrst á yður
  ISBN nr.: 
  8777064178
  Omfang: 
  117 sider
  Udgiver: 
  Dansk psykologisk Forlag
  Målgruppe: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:25877748|096|a
  By: 
  831020-katalog:25877748|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:25877748|700|4
  Available: 
  831020-katalog:25877748|980|a
 3. Omsorgssvigt er alles ansvar

  • Bog
  38.51 KIL

  Omsorgssvigt er alles ansvar

  2005
  3. udgave, 3. oplag (2009)
  Bogen beskriver og definerer de forskellige former for omsorgssvigt over for børn. Den redegør for forståelsesgrundlaget samt belyser holdninger og metoder i forbindelse med kontaktetablering og undersøgelse. Et bredt spektrum af behandlings- og problemløsningsstrategier på tværs af fag- og sektorgrænser bliver gennemgået.
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:25881990|980|.
  Note: 
  Indhold: Hvad er omsorgssvigt; Vores forhold til omsorgssvigt; Teoretisk grundlag og arbejdsmodel; Børn som er udsat for somsorgssvigt; Forældre og omsorgssvigt; Forældrefunktioner og samspil mellem forældre og børn i forbindelse med omsorgssvigt; Betydningen af tab og kriser; Forældrenes samliv og skilsmissekrisens rolle i forbindelse med omsorgssvigt; Det sociale netværks rolle ved omsorgssvigt; Samfundsforhold - sociale og økonomiske faktorers rolle ved omsorgssvigt; Kontaktetablering med forældrene på bekymringsstadiet; Samarbejde med forældrene i undersøgelsesfasen; Kontaktetablering med børn udsat for omsorgssvigt; Observation af barnet og dets samspil med forældre, andre voksne og børn; Brug af netværksmøder i undersøgelsesfasen; Tværfagligt og tværsektorielt samarbejde; Tværfaglige og værsektorielle møder; En differentieret tilgang; Motiveringsarbejdet med forældrene; Faglig autoritet og åbenhed; Arbejdet med omsorgssvigtede børn; Brug af netværksmøder i behandlingsarbejdet; Arbejdet med at forbedre forældrenes omsorgsfunktioner og samspillet mellem forældre og omsorgssvigtede børn; Arbejdet med forældrenes samlivs-, separations- og skilsmissekriser; Arbejdet med anbringelse af børn, adskillelse af forældre og børn og tilknytning til nye omsorgspersoner.
  Original titel: 
  Sveket - omsorgssvikt er alles ansvar
  ISBN nr.: 
  9788741203591, 8741203593
  Omfang: 
  622 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:25881990|096|a
  By: 
  831020-katalog:25881990|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:25881990|700|4
  Available: 
  831020-katalog:25881990|980|a
 4. Unequal childhoods : young children's lives in poor countries

  • Bog
  30.1662 PEN

  Unequal childhoods : young children's lives in poor countries

  2005
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:112354115|980|.
  Note: 
  Global inequalities -- Interpreting poverty -- Understanding early childhood -- Lending a helping hand -- Kazakhstan -- Swaziland -- India -- Brazil -- The ethics of intervention, Simultaneously published in the USA and Canada
  ISBN nr.: 
  0415321026
  Omfang: 
  xviii,219 s.
  Udgiver: 
  Routledge
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:112354115|096|a
  By: 
  831020-katalog:112354115|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:112354115|700|4
  Available: 
  831020-katalog:112354115|980|a
 5. Håndbog om anbringelsesreformen

  • Bog
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:26182956|980|.
  Bidrag af: 
  Den Sociale Højskole Odense, Den Sociale Højskole København, Styrelsen for Social Service
  ISBN nr.: 
  8791247640
  Omfang: 
  296 sider
  Udgiver: 
  Styrelsen for Social Service
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:26182956|096|a
  By: 
  831020-katalog:26182956|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:26182956|700|4
  Available: 
  831020-katalog:26182956|980|a
 6. Kompetence- og metodeudvikling i daginstitutioner : om implementering af "ny" viden i praksis : et forskningsprojekt med afsæt i Roskilde-modellen

  • Bog
  37.21 KOM

  Kompetence- og metodeudvikling i daginstitutioner : om implementering af "ny" viden i praksis : et forskningsprojekt med afsæt i Roskilde-modellen

  2005
  1. udgave, 1. oplag (2005)
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:25681568|980|.
  Bidrag af: 
  Bente Jensen (f. 1950), Niels Rosendal Jensen, Tim Vikær Andersen
  ISBN nr.: 
  8776840050
  Omfang: 
  156 sider
  Udgiver: 
  Danmarks Pædagogiske Universitet
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:25681568|096|a
  By: 
  831020-katalog:25681568|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:25681568|700|4
  Available: 
  831020-katalog:25681568|980|a
 7. Risk och prognos i socialt arbete med barn : forskningsmetoder och resultat

  • Bog
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:112571485|980|.
  Bidrag af: 
  Claes Sundelin, Dagmar Lagerberg, Centrum för utvärdering av socialt arbete
  ISBN nr.: 
  9172052724
  Omfang: 
  382 s.
  Udgiver: 
  Gothia, Centrum för utvärdering av socialt arbete
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:112571485|096|a
  By: 
  831020-katalog:112571485|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:112571485|700|4
  Available: 
  831020-katalog:112571485|980|a
 8. Det eksplosive barn : en ny metode til at forstå, hjælpe og opdrage børn, der let bliver frustrerede og er kronisk ufleksible

  • Bog
  61.641 GRE

  Det eksplosive barn : en ny metode til at forstå, hjælpe og opdrage børn, der let bliver frustrerede og er kronisk ufleksible

  2005
  [1. oplag] (2005)
  Om samarbejdsbaseret problemløsning som behandlingsmetode til børn med forskellige former for opmærksomhedsforstyrrelser
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:25938917|980|.
  Original titel: 
  The explosive child
  ISBN nr.: 
  8790333195
  Omfang: 
  232 sider
  Udgiver: 
  Pressto
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:25938917|096|a
  By: 
  831020-katalog:25938917|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:25938917|700|4
  Available: 
  831020-katalog:25938917|980|a
 9. Sociale relationer : en beskyttende faktor for børn og unge

  • Bog
  30.13 STE

  Sociale relationer : en beskyttende faktor for børn og unge

  2005
  1. udgave, 1. oplag (2005)
  Serie: 
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:26024765|980|.
  Bidrag af: 
  Center for Selvmordsforskning
  ISBN nr.: 
  8790291379
  Omfang: 
  27 sider
  Udgiver: 
  Center for Selvmordsforskning
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:26024765|096|a
  By: 
  870970-basis:26024765|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:26024765|700|4
  Available: 
  870970-basis:26024765|980|a
 10. Mens tid er : konfliktløsning mellem børn og forældre

  • Bog
  37.2 THO

  Mens tid er : konfliktløsning mellem børn og forældre

  2005
  1. udgave, 1. oplag
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:25849248|980|.
  ISBN nr.: 
  8778872545
  Omfang: 
  154 sider
  Udgiver: 
  Frydenlund
  Målgruppe: 
  alment niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:25849248|096|a
  By: 
  870970-basis:25849248|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:25849248|700|4
  Available: 
  870970-basis:25849248|980|a