• Dansk
 • English

term.subject="børn"

Afgræns din søgning

Materialetype
Emne
Sprog
Kilde
Årstal
Forfatter
Kategori
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Mod i pædagogikken

  • Bog
  37.21 MOD

  Mod i pædagogikken

  2022
  1. udgave, 1. oplag (2022)
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:62081902|980|.
  Bidrag af: 
  Ellen Beate Hansen Sandseter, Stig Broström, Karsten Mellon
  ISBN nr.: 
  9788750059110
  Omfang: 
  182 sider
  Udgiver: 
  Akademisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:62081902|096|a
  By: 
  870970-basis:62081902|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:62081902|700|4
  Available: 
  870970-basis:62081902|980|a
 2. Småbørnspædagogik 1960-2020 : pædagogiske erindringer

  • Bog
  37.21 BRO

  Småbørnspædagogik 1960-2020 : pædagogiske erindringer

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Om de forandringer som pædagogikken i Danmark har gennemgået i perioden 1960-2020, hvor daginstitutionerne har bevæget sig fra at være steder med forebyggende omsorg for de få, til dynamiske lege- og læringsmiljøer for langt de fleste børn
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38816926|980|.
  ISBN nr.: 
  9788772162812
  Omfang: 
  334 sider
  Udgiver: 
  Frydenlund
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:38816926|096|a
  By: 
  870970-basis:38816926|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:38816926|700|4
  Available: 
  870970-basis:38816926|980|a
 3. Pædagogik for bæredygtighed og science i dagtilbud

  • Bog
  37.21 PÆD

  Pædagogik for bæredygtighed og science i dagtilbud

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Giver en teoretisk og metodisk ramme, som kan hjælpe pædagogen til både at reflektere over og skabe konkrete pædagogiske forløb. En pædagogisk praksis, der kan bidrage til, at børnene bliver bevidste om naturfænomener, klima og miljøspørgsmål
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61612327|980|.
  Note: 
  Indhold: Bæredygtighed ; Baggrund for en pædagogik for bæredygtig udvikling ; De første skridt til en pædagogik for bæredygtighed ; Fører børns glæde ved natur også til engagement? ; Bæredygtig pædagogik med fokus på de 7 R'er ; Dannelse ; Enhed af bæredygtighed og science ; Træk ved et læringsmiljø for science og bæredygtighed ; Opmærksomhed, interesse, nysgerrighed og undren ; Leg og fantasi som omdrejningspunkt ; En pædagogisk praksis baseret på en legeverden om bæredygtighed og science
  ISBN nr.: 
  9788759339169
  Omfang: 
  137 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:61612327|096|a
  By: 
  870970-basis:61612327|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:61612327|700|4
  Available: 
  870970-basis:61612327|980|a
 4. Det store blandt de små : om små børns venskaber

  • Bog
  : Det store blandt de små : om små børns venskaber
  13.43 STO

  Det store blandt de små : om små børns venskaber

  2018
  1. udgave, 1. oplag (2018)
  Med afsæt i viden fra den seneste danske forskning på børneområdet, fra de mindste vuggestuebørn til de store børnehavnebørn, beskrives forskellige venskabskonstellationer og relationer mellem børn og mellem børn og deres voksne
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:54101694|980|.
  Bidrag af: 
  Stig Broström, Tine Basse Fisker
  Note: 
  Indhold: Stig Broström: Venskaber hos børnehavebørn. Ole Henrik Hansen: "Du og jeg, Alfred" - følelsen af venskab. Anja Hvidtfeldt Stanek: Børns venskaber i institutionaliserede fællesskaber. Ditte Dalum Christoffersen: Gode venner - mellem voksendiskurs og egenverden. Tine Basse Fisker: At se eller ikke at se - venskabskanaler i et mikro- og makroperspektiv. Thomas Gitz-Johansen: Børns usynlige venner. Pia Thomsen: Skal vi lege? : om legens og venskabets betydning for børns sprogudvikling. Kit Stender Petersen: Når affektive kræfter griber ind i børns venskaber. Kim Rasmussen: Langvarige venskaber - blandt børn, der er udviklingshæmmede
  ISBN nr.: 
  9788771604870
  Omfang: 
  144 sider
  Udgiver: 
  Dafolo
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:54101694|096|a
  By: 
  870970-basis:54101694|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:54101694|700|4
  Available: 
  870970-basis:54101694|980|a
 5. Det ved vi om science, bæredygtighed og matematisk opmærksomhed

  • Bog
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:45942325|980|.
  Note: 
  Indhold: Indledning ; Natur, udeliv, science i den styrkede pædagogiske læreplan ; Pædagogisk teori og praksis med fokus på bæredygtighed i vuggestue og børnehave ; Udvikling af et science-læringsmiljø ; Science-pædagogiske principper og børns læring
  ISBN nr.: 
  9788771607437
  Omfang: 
  72 sider
  Udgiver: 
  Dafolo
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:45942325|096|a
  By: 
  870970-basis:45942325|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:45942325|700|4
  Available: 
  870970-basis:45942325|980|a
 6. Didaktikkens genkomst

  • Tidsskriftsartikel

  Didaktikkens genkomst

  I: Asterisk, Nr. 72 (2014), S. 4-10
  Småbørnsdidaktik - for, mål og indhold i det pædagogiske arbejde med mindre børn i børnehaver, vuggestuer og dagpleje
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:36310944|980|.
  Omfang: 
  S. 4-10
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Asterisk, Nr. 72 (2014)
  Location: 
  870971-tsart:36310944|096|a
  By: 
  870971-tsart:36310944|260|a
  Funktion: 
  870971-tsart:36310944|700|4
  Available: 
  870971-tsart:36310944|980|a
 7. Værdier i danske dagtilbud : kortlægning, analyse, refleksion

  • Bog
  37.21 VÆR

  Værdier i danske dagtilbud : kortlægning, analyse, refleksion

  2017
  1. udgave, 1. oplag (2017)
  Afdækker og analyserer de værdier pædagoger formidler i de danske vuggestuer og børnehaver. I forlængelse heraf gives et konkret bud på en didaktisk model for, hvordan pædagoger kan arbejde med en bevidst værdiopdragelse
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:53452582|980|.
  Note: 
  Indhold: Begrebet værdi ; Demokratiske værdier ; Omsorgsorienterede værdier ; Disciplinerende værdier ; Værdiopdragelsen i dagtilbud
  ISBN nr.: 
  9788750044758
  Omfang: 
  160 sider
  Udgiver: 
  Akademisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:53452582|096|a
  By: 
  870970-basis:53452582|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:53452582|700|4
  Available: 
  870970-basis:53452582|980|a
 8. På vej mod en pædagogik for bæredygtig udvikling i dagtilbud

  • Tidsskriftsartikel

  På vej mod en pædagogik for bæredygtig udvikling i dagtilbud

  I: Tidsskrift for professionsstudier, Nr. 35 (2022), S. 18-30
  Belysning af hvordan daginstitutioner de seneste år har udvidet børns naturundersøgelser med et målrettet klima- og bæredygtighedsperspektiv
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:135681504|980|.
  Omfang: 
  S. 18-30
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Tidsskrift for professionsstudier, Nr. 35 (2022)
  Location: 
  870971-tsart:135681504|096|a
  By: 
  870971-tsart:135681504|260|a
  Funktion: 
  870971-tsart:135681504|700|4
  Available: 
  870971-tsart:135681504|980|a
 9. Det ved vi om børns leg og eksperimenterende virksomhed

  • Bog
  Stig Broström, Sarah Damgaard Warrer: Det ved vi om børns leg og eksperimenterende virksomhed
  37.21 DET

  Det ved vi om børns leg og eksperimenterende virksomhed

  2017
  1. udgave, 3. oplag (2019)
  Om børns leg og eksperimenterende virksomhed i en pædagogisk kontekst
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:53215092|980|.
  ISBN nr.: 
  9788771605518
  Omfang: 
  70 sider
  Udgiver: 
  Dafolo
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:53215092|096|a
  By: 
  870970-basis:53215092|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:53215092|700|4
  Available: 
  870970-basis:53215092|980|a
 10. Pædagogen, professoren, personligheden : festskrift til Stig Broström

  • Bog
  : Pædagogen, professoren, personligheden : festskrift til Stig Broström
  37.21 PÆD

  Pædagogen, professoren, personligheden : festskrift til Stig Broström

  2016
  1. udgave, 1. oplag (2016)
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:52232996|980|.
  Bidrag af: 
  Dansk Pædagogisk Forum, Anders Skriver Jensen, Ole Henrik Hansen, Anders Skriver Jensen
  Note: 
  Indhold: Anders Skriver Jensen: Mellem her-og-nu og fremtids fjerne mål. Ole Henrik Hansen: På sporet af en legedidaktik. Kjeld Rasmussen: Stig Broström - pædagog og professor og personlighed. Thorleif Frøkjær: "Denne her bog - det er altså hjerteblod". Søren Hegstrup: Tumlingen, der blot rejser sig - og leger videre. Inge Johansson: Mellan dialektik och didaktik. Jan Kampmann: Kampe med og mod Stig. Ole Fredrik Lillemyr: Sosial og kulturell tilhørighet i småbarnspedagogikken. Peter Mikkelsen: NUZO. Ingrid Pramling Samuelsson: Varför är begreppen didaktik och undervisning så kontroversiella i förskolans praktik?. Lars Qvortrup: Målorienteret, datainformeret pædagogisk praksis i dagtilbud. Anette Sandberg: Barn forskning - med etik och delaktighet i fokus. Karsten Schnack: Nogle ord om nogle ord. Venka Simovska: EduCare - where preschool and school meet to promote children's wellbeing, learning and development. Lone Svinth: Didaktik på 0-6-årsområdet - børns medbestemmelse som case. Hans Vejleskov: Udviklingspsykologi og småbørnspædagogik. Ode til Stig
  ISBN nr.: 
  9788771603569
  Omfang: 
  144 sider
  Udgiver: 
  Dansk Pædagogisk Forum, Dafolo
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:52232996|096|a
  By: 
  870970-basis:52232996|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:52232996|700|4
  Available: 
  870970-basis:52232996|980|a