• Dansk
 • English

term.subject="Marte Meo metoden"

Afgræns din søgning

Materialetype
Emne
Sprog
Kilde
Årstal
Forfatter
Kategori
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. En ny vej til konflikthåndtering i demensomsorgen : med Marte Meo og Low Arousal

  • Bog
  Jakob Kjærby Lentz, Gitte Henriksen (f. 1969-09-11), Anja Kristine Hvidberg Olsen: En ny vej til konflikthåndtering i demensomsorgen : med Marte Meo og Low Arousal
  38.79 NY

  En ny vej til konflikthåndtering i demensomsorgen : med Marte Meo og Low Arousal

  2022
  1. udgave, 1. oplag (2022)
  Low Arousal-tilgangen kobles til Marte Meo-metoden og skærper bevidsheden om, hvilke redskaber der kan bruges i de forskellige faser af en konflikt. Bogen har fokus på at udvikle en øget refleksions- og evalueringskultur. For ansatte der arbejder med mennesker med demens inden for det sundhedsfaglige og pædagogiske område. Målgruppen omfatter også studerende inden for disse felter
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:135247952|980|.
  Note: 
  Heri QR-koder til filmklip, Indhold: Menneskesyn under lup (Introduktion til Low Arousal og Marte Meo - hvad kan de sammen? ; Grundtænkningen i Low Arousal-tilgangen og Marte Meo-metoden ; Mennesker gør det godt, hvis de kan) ; Metoderne i praksis (Skab struktur gennem Marte Meo-princippet "Positiv ledelse" ; Når vi øver os i at evaluere med afsæt i Low Arousal-tilgangen og Marte Meo-metoden ; Forandringsværktøjskassen ; Støt mennesket med demens i optrapningsfasen gennem Marte Meo-princippet "Følge ved at benævne" ; Hjælp mennesket med demens igennem kaosfasen med Marte Meo-princippet "Turtagning" ; Støt mennesket med demens i nedtrapningsfasen gennem Marte Meo-princippet "Positiv-bekræfte") ; Hvordan får metoden og tilgangen liv i praksis? (Lederens vigtige rolle ; Guideline: sådan giver du feedback på film)
  ISBN nr.: 
  9788702327342
  Omfang: 
  178 sider
  Udgiver: 
  Gyldendal
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:135247952|096|a
  By: 
  870970-basis:135247952|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:135247952|700|4
  Available: 
  870970-basis:135247952|980|a
 2. Dig, mig og os : observation og analyse af kontakt og relationer

  • Bog
  Jytte Birk Sørensen: Dig, mig og os : observation og analyse af kontakt og relationer
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:50617203|980|.
  Note: 
  Indhold: Om at tænke relationelt (Arv eller miljø? ; ADHD i et transdisciplinært perspektiv ; At være inkluderet er et eksistentielt vilkår ; Intersubjektivitet som et menneskeligt grundvilkår ; Tilknytning som et eksistentielt menneskeligt behov ; Spædbarnsforskningen og det sociale menneske ; Hjerneforskningen og teorien om den formbare hjerne) ; Om at observere relationelt (Videooptagelser af samspil som observationsmetode ; Videooptagelser med fokus på hverdagsepisoder i nuet ; Billedets kraft som forandringsagent og interventionsmetode ; Videoklip af samspil som et nødvendigt redskab til observation af socioemotionelle kompetencer ; Observation af trivsel ; Observation af mistrivsel) ; Om at analysere relationelt (Marte Meo-metoden som analysemetode ; Manual for videoobservation og analyse af kontakt og samspil)
  ISBN nr.: 
  9788772818979
  Omfang: 
  208 sider
  Udgiver: 
  Dafolo
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:50617203|096|a
  By: 
  870970-basis:50617203|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:50617203|700|4
  Available: 
  870970-basis:50617203|980|a
 3. Fra lydighed til lydhørhed : Marte Meo som mentaliseringsmetode

  • Bog
  13.43 BIR

  Fra lydighed til lydhørhed : Marte Meo som mentaliseringsmetode

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Uddybning af Marte Meo metoden. Det særlige ved metoden er, hvordan der skabes kontakt mellem mennesker og derigennem relation, tilknytning og i sidste ende mentalisering. Netop kontakbegrebet mellem barn og forældre bliver her udfoldet og nuanceret
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61369791|980|.
  Note: 
  Indhold: Hvorfor fra lydighed til lydhørhed - Marte Meo som mentaliseringsmetode? ; Fra lyddighed til lydhørhed ; At have sikker tilknytning på sinde : tilknytningsteoretiske spots ; Marte Meo som mentaliseringsmetode ; Marte Meo metoden som interventionsstrategi i særlig udsatte familier
  ISBN nr.: 
  9788799980130
  Omfang: 
  248 sider
  Udgiver: 
  Dansk Marte Meo Center
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:61369791|096|a
  By: 
  870970-basis:61369791|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:61369791|700|4
  Available: 
  870970-basis:61369791|980|a
 4. En ny vej til konflikthåndtering i dagtilbud : med Marte Meo og Low Arousal

  • Bog
  Jakob Kjærby Lentz, Anja Kristine Hvidberg Olsen, Gitte Henriksen (f. 1969-09-11): En ny vej til konflikthåndtering i dagtilbud : med Marte Meo og Low Arousal
  37.24 NY

  En ny vej til konflikthåndtering i dagtilbud : med Marte Meo og Low Arousal

  2021
  1. udgave, 2. oplag (2022)
  Bogen kobler Low Arousal-tilgangen til Marte Meo-metoden og skærper bevidsheden om hvilke redskaber der kan bruges i de forskellige faser af en konflikt. For pædagoger der arbejder i dagtilbud og andre inden for det pædagogiske felt
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:61866051|980|.
  Note: 
  Heri QR-koder til filmklip, Indholdsfortegnelse: Indledning [Den pædagogiske forråelse ; At skrue på de rigtige knapper ; Bogens opbygning ; Bogens anvendelse] ; Menneskesyn under lup - del 1 ; Introduktion til Low Arousal og Marte Meo - hvad kan de sammen? (Hvad er konflikter? ; Hvordan reagerer hjernen på konflikter? ; Biologisk alder vs. følelsesmæssig alder ; Hvordan udvikler konflikter sig? ; Introduktion til Low Arousal-tilgangen ; Introduktion til Marte Meo-metoden ; Kombinationen af Marte Meo og Low Arousal i arbejdet med konflikthåndtering) ; Grundtænkningen i Low Arousal-tilgangen og Marte Meo-metoden (Skærpet bevidsthed om børnesyn ; Metodeloftet) ; Børn gør det godt, hvis de kan (Ændring af mindset - at tro på det bedste frem for at forvente det værste ; Ansvarsprincippet - den, der tager ansvar, kan påvirke kontrolprincippet - for at kunne samarbejde må barnet have sin selvkontrol ; De tre psykologiske behov) ; Metoderne i praksis - del 2 ; Skab struktur gennem Marte Meo-princippet "Positiv ledelse" (Betydningen af positiv ledelse og en klar struktur ; De fire initiativtyper ; Vi kan ikke lede nogen, som vi ikke først har set og fulgt ; Tydelig markering af, hvornår nogen begynder ; Tydelig markering af, hvornår noget slutter ; Benævne egne handlinger ; Trinvis guidning ; Når de mange institutionelle regler skabet konflikter ; CASE: Geos madpakke ; Evaluering af casen med afsæt i Marte Meo-princippet "Positiv ledelse") ; Forandringsværktøjskassen (Kravtilpasning ; Strategisk kapitulation ; En god relation til barnet ; Vi-oplevelser ; Struktur som forandringsværktøj ; Marte Meo-forløb som forandringsværktøj ; Sprækker i de dominerende fortællinger omkring børnene) ; Støt barnet i optrapningsfasen gennem Marte Meo-princippet "Følge ved at benævne" (Når barnets store følelser stresser det pædagogiske personale ; Hvad vil det sige at benævne? ; Tilknytningens betydning ; CASE: Sofie vil ikke afleveres i vuggestue) ; Hjælp barnet igennem kaosfasen gennem Marte Meo-princippet "Turtagning" (Betydningen af at gå ned i tempo og anvende turtagning ; Betydningen af affektsmitte i kaosfasen ; CASE: Kaos i garderoben for Anton) ; Støt barnet i nedtrapningsfasen gennem Marte Meo-princippet "Positiv-bekræfte" (Nedtrapningsfasen ; Det, vi giver opmærksomhed, får vi mere af ; Betydningen af positiv bekræftelse ; CASE: Mille gør plads til Anton i samlingen) ; Hvordan får metoden og tilgangen liv i praksis ; Den pædagogiske leders vigtige rolle ( Lederens mindset og menneskesyn ; Forankring og implementering igennem en stærk evalueringskultur) ; Afrunding og tak for jeres tid ; Guideline: Sådan anvender du videofeedback med afsæt i Marte Meo-metoden (Analysedelen ; Interventionsdelen)
  ISBN nr.: 
  9788702312560
  Omfang: 
  167 sider
  Udgiver: 
  Hans Reitzel
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:61866051|096|a
  By: 
  870970-basis:61866051|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:61866051|700|4
  Available: 
  870970-basis:61866051|980|a
 5. Marte meo som inklusionsmetode

  • Tidsskriftsartikel

  Marte meo som inklusionsmetode

  I: Specialpædagogik, Årg. 34, nr. 2 (2014), S. 17-25
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:36180285|980|.
  Omfang: 
  S. 17-25
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Specialpædagogik, Årg. 34, nr. 2 (2014)
  Location: 
  870971-tsart:36180285|096|a
  By: 
  870971-tsart:36180285|260|a
  Funktion: 
  870971-tsart:36180285|700|4
  Available: 
  870971-tsart:36180285|980|a
 6. Dig, mig og os : observation og analyse af kontakt og relationer

  • Bog
  Jytte Birk Sørensen: Dig, mig og os : observation og analyse af kontakt og relationer
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:53144454|980|.
  Note: 
  Indhold: Om at tænke relationelt (Arv eller miljø? ; ADHD i et transdisciplinært perspektiv ; At være inkluderet er et eksistentielt vilkår ; Intersubjektivitet som et menneskeligt grundvilkår ; Tilknytning som et eksistentielt menneskeligt behov ; Spædbarnsforskningen og det sociale menneske ; Hjerneforskningen og teorien om den formbare hjerne) ; Om at observere relationelt (Videooptagelser af samspil som observationsmetode ; Videooptagelser med fokus på hverdagsepisoder i nuet ; Billedets kraft som forandringsagent og interventionsmetode ; Videoklip af samspil som et nødvendigt redskab til observation af socioemotionelle kompetencer ; Observation af trivsel ; Observation af mistrivsel) ; Om at analysere relationelt (Marte Meo-metoden som analysemetode ; Manual for videoobservation og analyse af kontakt og samspil)
  ISBN nr.: 
  9788799980109
  Omfang: 
  208 sider
  Udgiver: 
  Dansk Marte Meo Center
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:53144454|096|a
  By: 
  870970-basis:53144454|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:53144454|700|4
  Available: 
  870970-basis:53144454|980|a
 7. "Selvom han ikke sang, så man, at han sang på sin egen måde" : gruppemusikterapi og Marte Meo orienteret vejledning i en daginstitution med henblik på tidlig indsats, skoleparathed og inklusion

  • Tidsskriftsartikel

  "Selvom han ikke sang, så man, at han sang på sin egen måde" : gruppemusikterapi og Marte Meo orienteret vejledning i en daginstitution med henblik på tidlig indsats, skoleparathed og inklusion

  I: Pædagogisk psykologisk tidsskrift, Årg. 50, nr. 1 (2013), S. 51-63, 80
  Erfaringer fra et projekt i form af to musik- og vejledningsforløb i en daginstitution med mange børn fra socialt sårbare hjem, bl.a. fra hjem med traumatiserede forældre
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:35516816|980|.
  Omfang: 
  S. 51-63, 80
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Pædagogisk psykologisk tidsskrift, Årg. 50, nr. 1 (2013)
  Location: 
  870971-tsart:35516816|096|a
  By: 
  870971-tsart:35516816|260|a
  Funktion: 
  870971-tsart:35516816|700|4
  Available: 
  870971-tsart:35516816|980|a
 8. Tak fordi du ikke skældte mig ud, Helen!

  • Tidsskriftsartikel
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:35898093|980|.
  Omfang: 
  S. 84-87
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  0-14, Årg. 23, nr. 4 (2013)
  Location: 
  870971-tsart:35898093|096|a
  By: 
  870971-tsart:35898093|260|a
  Funktion: 
  870971-tsart:35898093|700|4
  Available: 
  870971-tsart:35898093|980|a
 9. Sæt samspillet under lup igennem den videobaserede analysemetode Marte Meo

  • Tidsskriftsartikel

  Sæt samspillet under lup igennem den videobaserede analysemetode Marte Meo

  I: Skolestart, Årg. 51, nr. 5 (2021), S. 22-24
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:61996419|980|.
  Omfang: 
  S. 22-24
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Skolestart, Årg. 51, nr. 5 (2021)
  Location: 
  870971-tsart:61996419|096|a
  By: 
  870971-tsart:61996419|260|a
  Funktion: 
  870971-tsart:61996419|700|4
  Available: 
  870971-tsart:61996419|980|a
 10. Levende billeder højner kvaliteten af mor-barnrelationen : Jeg har nogle video-klip fra sidste gang - skal vi lige se på dem?

  • Tidsskriftsartikel

  Levende billeder højner kvaliteten af mor-barnrelationen : Jeg har nogle video-klip fra sidste gang - skal vi lige se på dem?

  I: Fag & forskning, 2018, nr. 2, S. 14-17
  For første gang dokumenterer et forskningsprojekt, at den videobaserede Marte Meo-metode kan styrke relationerne mellem sårbare førstegangsmødre og deres barn. - Rapport fra et besøg med sundhedsplejerske Tina Schjødt hos førstegangsmor Amanda Thandi Østergaard og hendes lille datter Freya, som ikke ville falde til ro og sove
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:37885827|980|.
  Omfang: 
  S. 14-17
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Fag & forskning, 2018, nr. 2
  Location: 
  870971-tsart:37885827|096|a
  By: 
  870971-tsart:37885827|260|a
  Funktion: 
  870971-tsart:37885827|700|4
  Available: 
  870971-tsart:37885827|980|a