• Dansk
 • English

term.creator="Lars Rasborg"

Afgræns din søgning

Materialetype
Emne
Sprog
Kilde
Årstal
Forfatter
Kategori
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Spejling og jeg-støtte : metodeoversigt

  • Bog
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:50884694|980|.
  Note: 
  Supplement til hans: Miljøterapi med børn og unge ; Miljøterapi i gruppe og organisation ; Sunde børns problemer
  ISBN nr.: 
  9788799683000
  Omfang: 
  23 sider
  Udgiver: 
  Saabyesvej 4/1 tv., 2100 Ø, Psykologi, Tekst, Billede
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:50884694|096|a
  By: 
  870970-basis:50884694|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:50884694|700|4
  Available: 
  870970-basis:50884694|980|a
 2. Miljøterapi i gruppe og organisation

  • Bog
  Lars Rasborg: Miljøterapi i gruppe og organisation
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:50640272|980|.
  Note: 
  Hertil knytter sig: Lars Rasborg ; Spejling og jeg-støtte, Indhold: Introduktion til miljøterapi ; Relationen (Miljøterapi i gruppe ; Eneforanstaltninger ; Regler og principper ; Miljøterapi i skolen) ; Elementer i en miljøterapeutisk organisation (Undersøgelse ; Visitation ; En miljøterapeutisk behandlingsplan ; Forældrearbejde ; Supervivion ; Miljøterapeutens motivation) ; Ledelse og samarbejde (Et rummeligt og reflekterende klima ; Miljøterapeutens rolle ; Opgaver og mødestruktur ; Organisationen som terapeut ; Miljøterapi som pædagogik)
  ISBN nr.: 
  9788750042259
  Omfang: 
  280 sider
  Udgiver: 
  Akademisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:50640272|096|a
  By: 
  831020-katalog:50640272|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:50640272|700|4
  Available: 
  831020-katalog:50640272|980|a
 3. Metodevalg i en dynamisk pædagogisk praksis

  • Bog
  Lars Rasborg: Metodevalg i en dynamisk pædagogisk praksis
  37.2 RAS

  Metodevalg i en dynamisk pædagogisk praksis

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Gennem eksempler fra f.eks. miljøterapi, narrativ pædagogik og konsekvenspædagogik viser forfatteren at bevidst veksling mellem forskellige metoder giver mening i arbejdet med børn. Metoderne grupperes i tre grundlæggende måder at forholde sig til et barn på: alvidende, ikke-vidende og delvist vidende voksen. Tilgangen kan anvendes i forhold til alle børn, og bogen henvender sig til pædagogstuderende og pædagoger i praksis samt alle andre der beskæftiger sig med børn og unge
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:39514346|980|.
  Note: 
  Hertil knytter sig: Lars Rasborg ; Spejling og jeg-støtte, Indholdsfortegnelse: Indledning (Enhedsmodellen - kort fortalt ; Enhedsmodellens betydning for praksis ; Ikke mit problem alene ; Læsevejledning) ; Teknisk indledning (Metoderne i enhedsmodellen ; Enhedsmodellens relevans ; Modellen og pædagogikbegreber ; Et bredt metodebegreb ; Børn, relationer og samfund ; Genre, sprog og begreber ; Bogens opbygning) ; Grundlaget for enhedsmodellen - En model, der rummer alle børn (Gruppe 1: Sunde børn ; Gruppe 2: Omsorgssvigtede børn ; Gruppe 3: Børn med psykiatriske diagnoser ; Sund, svigtet eller psykisk forstyrret) Grundlaget for enhedsmodellen - Fire antagelser om opdragelse (Antagelse 1 om demokratisk indstilling ; Antagelse 2 om sociale normer ; Antagelse 3 om omsorg ; Antagelse 4 om egenvilje og autoritær tilbøjelighed ; Sammenfatning) ; Grundlaget for enhedsmodellen - Almindelig pædagogik (Børn skal ændre sig ; Metoder i almindelig pædagogik ; Afgrænsning fra autoritær pædagogik ; De sociale normer er autoriteten) ; Enhedsmodellen - Dynamiske metodevalg (Cilia ; Alban) ; Enhedsmodellen - Enhedsmodellen - en vej til begrundede metodevalg (Modellen som praksisvejledning ; Elvira ; Bevægelser rundt i modellen ; Modellen som teoretisk konstruktion ; Videnspositionen adskiller metoderne ; Barnet påvirker metoden ; Modellen som analyseredskab) ; Enhedsmodellen - Temaer på tværs af metodegrupperne (Demokrati ; Den voksnes autoritet ; Merviden ; Mentalisering ; Kritik og ros ; Holdningen i jeg-støtte og almindelig pædagogik ; Spørgsmål og spejlinger ; Bivirkninger af spejling) ; Enhedsmodellen i praksis - Analyse af praksis (Gør vi det, vi tror, vi gør? ; Et udvalg af metoder ; Konkrete praksisbeskrivelser ; Analyseteknikken ; Erik Larsens miljøterapi ; Mentaliseringsbaseret miljøterapi ; Narrativ pædagogik ; Low arousal ; Tydeliggørende pædagogik (TEACCH) ; Konsekvenspædagogik ; Sammenfatning på tværs af koncepterne) ; Enhedsmodellen i praksis - Er der et fjerdevalg? ; Vej 1: Almindelig pædagogik med paradoksal effekt ; Vej 2: Autoritære metoder med paradoksaleffekt ; Vej 3: Psykoterapi ; Vej 4: Dyreassisteret støtte og behandling ; Vej 5: Medicinsk behandling ; Vej 6: Kost, kropsarbejde mv. ; Vej 7: Interventioner i samfundet ; Vej 8: Ingen forventning om udvikling) ;Enhedsmodellen i praksis - Relationer (Relationel metode ; Bidrag fra forskning i psykoterapi) ; Slutord (Paradoksaleffekter ; Barnets metoder)
  ISBN nr.: 
  9788750054986
  Omfang: 
  242 sider
  Udgiver: 
  Akademisk Forlag
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:39514346|096|a
  By: 
  870970-basis:39514346|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:39514346|700|4
  Available: 
  870970-basis:39514346|980|a
 4. Videnskabsteori i samfundsvidenskaberne : på tværs af fagkulturer og paradigmer

  • Bog
  : Videnskabsteori i samfundsvidenskaberne : på tværs af fagkulturer og paradigmer
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:50753204|980|.
  Bidrag af: 
  Lars Fuglsang, Klaus Rasborg, Poul Bitsch Olsen
  Note: 
  Indhold: Lars Fuglsang, Poul Bitsch Olsen og Klaus Rasborg: Introduktion. Del I - Positivisme og Post-positivisme: Esther Oluffa Pedersen og Peter Toft: Positivisme: erfaringsbaseret viden formuleret i en logisk sprogramme. Carsten A. Koch: Kritisk rationalisme. Del II Realisme: Peter Nielsen og Lars Poulsen: Marxistisk videnskabsteori og forskellige slags marxisme. Bo Elling: Kritisk teori. Jesper Pedersen: Kritisk realisme - teori og praksis. Anders Mathiesen og Henriette Højbjerg: Sociologiske feltanalyser. Lars Fuglsang: Systemteori og funktionalisme som forklaringsform. Del III Hermeneutik og pragmatisme: Jacob Dahl Rendtroff: Fænomenologien og dens betydning. Henriette Højberg: Hermeneutik. Kurt Aagaard Nielsen: Aktionsforskningens videnskabsteori. Lars Fuglsang: Aktør-netværksteori eller tingenes sociologi. Poul Bitsch Olsen: Organisering. Del IV Socialkonstruktivisme: Klaus Rasborg: Socialkonstruktivismer i klassisk og moderne sociologi. Allan Dreyer Hansen: Diskursteori i et videnskabsteoretisk perspektiv. Christel Stormhøj: Feministisk teori. Del V Akademisk praksis og ordliste: Poul Bitsch Olsen: Akademisk praksis
  ISBN nr.: 
  9788759315514
  Omfang: 
  559 sider
  Udgiver: 
  Samfundslitteratur
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:50753204|096|a
  By: 
  831020-katalog:50753204|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:50753204|700|4
  Available: 
  831020-katalog:50753204|980|a
 5. Sunde børns problemer : sådan hjælper du dit barn i hverdagen

  • Bog
  13.43 RAS

  Sunde børns problemer : sådan hjælper du dit barn i hverdagen

  2018
  2. udgave, 1. oplag (2018)
  Børnepsykolog beskriver ud fra cases om børn og unge forskellige situationer, hvor børnene reagerer med f.eks. koncentrationsbesvær, store vredesudbrud, følelsesmæssig lukkethed, afvisning. Efter hver case forklares hvordan man kan tackle situationerne
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:54213581|980|.
  Note: 
  Hertil knytter sig: Lars Rasborg ; Spejling og jeg-støtte
  ISBN nr.: 
  9788750051237
  Omfang: 
  160 sider
  Udgiver: 
  Akademisk Forlag
  Målgruppe: 
  alment niveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:54213581|096|a
  By: 
  870970-basis:54213581|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:54213581|700|4
  Available: 
  870970-basis:54213581|980|a
 6. Forskning for praksis

  • Tidsskriftsartikel
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:36008172|980|.
  Omfang: 
  S. 28-29
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Socialpædagogen, Årg. 71, nr. 7 (2014)
  Location: 
  870971-tsart:36008172|096|a
  By: 
  870971-tsart:36008172|260|a
  Funktion: 
  870971-tsart:36008172|700|4
  Available: 
  870971-tsart:36008172|980|a
 7. Spejling af gruppen

  • Tidsskriftsartikel

  Spejling af gruppen

  I: Socialpædagogen, Årg. 71, nr. 15 (2014), S. 28-29
  Ved at arbejde med spejling i grupper af fx børn og unge på en døgninstitution, kan man vende deres forskellighed til en følelse af fællesskab - trods indledende modvilje og indbyrdes modsætninger børnene imellem
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:36158433|980|.
  Omfang: 
  S. 28-29
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Socialpædagogen, Årg. 71, nr. 15 (2014)
  Location: 
  870971-tsart:36158433|096|a
  By: 
  870971-tsart:36158433|260|a
  Funktion: 
  870971-tsart:36158433|700|4
  Available: 
  870971-tsart:36158433|980|a
 8. Debat : Psykopater er børn, der ikke fik tidlig hjælp

  • Avisartikel

  Debat : Psykopater er børn, der ikke fik tidlig hjælp

  I: Politiken, 2014-01-03, Sektion 2, s. 7
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-avis:35869921|980|.
  Omfang: 
  Sektion 2, s. 7
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Politiken, 2014-01-03
  Location: 
  870971-avis:35869921|096|a
  By: 
  870971-avis:35869921|260|a
  Funktion: 
  870971-avis:35869921|700|4
  Available: 
  870971-avis:35869921|980|a
 9. Spejling er et effektivt værktøj

  • Tidsskriftsartikel

  Spejling er et effektivt værktøj

  I: Børn & unge, Årg. 45, nr. 13 (2014), S. 28-30
  Svigtede børn har behov for, at vi forstår og accepterer deres følelsesmæssige tilstand, før vi stiller krav, siger børnepsykolog Lars Rasborg, som har udviklet en ny teori
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:36171936|980|.
  Omfang: 
  S. 28-30
  Målgruppe: 
  voksenmaterialer
  Findes i: 
  Børn & unge, Årg. 45, nr. 13 (2014)
  Location: 
  870971-tsart:36171936|096|a
  By: 
  870971-tsart:36171936|260|a
  Funktion: 
  870971-tsart:36171936|700|4
  Available: 
  870971-tsart:36171936|980|a
 10. Enhedsmodel for metodevalg i pædagogik

  • Tidsskriftsartikel

  Enhedsmodel for metodevalg i pædagogik

  I: Dansk pædagogisk tidsskrift online, 2022, nr. 2,
  På baggrund af egne erfaringer reflekterer forfatteren over grundlæggende metoder og modeller indenfor det pædagogisk arbejde
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870971-tsart:62865822|980|.
  Målgruppe: 
  gymnasieniveau, fagligt niveau, voksenmaterialer
  Findes i: 
  Dansk pædagogisk tidsskrift online, 2022, nr. 2
  Location: 
  870971-tsart:62865822|096|a
  By: 
  870971-tsart:62865822|260|a
  Funktion: 
  870971-tsart:62865822|700|4
  Available: 
  870971-tsart:62865822|980|a