• Dansk
 • English

phrase.titleSeries="sfi - det nationale forskningscenter for velfærd"

Afgræns din søgning

Materialetype
Emne
Sprog
Kilde
Årstal
Forfatter
Kategori
Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Danskernes pensionsopsparinger og indkomster 2000-2011 : en deskriptiv analyse

  • Bog
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:51413946|980|.
  Bidrag af: 
  SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
  Note: 
  Indhold: Ændringer på pensionsområdet med fokus på perioden 1995-2011 ; Datakilder og opgørelsesmetoder ; Analyser af pensionsformuerne ; Analyser af indbetalingerne til pension ; Pensionisternes indkomst ; Forskellige definitioner af restgruppen ; Sammenhængen mellem forbrug, dækningsgrader og økonomisk tilfredshed
  ISBN nr.: 
  9788771192568
  Omfang: 
  144 sider
  Udgiver: 
  SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:51413946|096|a
  By: 
  870970-basis:51413946|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:51413946|700|4
  Available: 
  870970-basis:51413946|980|a
 2. Daginstitutionens betydning for børns udvikling : en forskningsoversigt

  • Bog
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:51379144|980|.
  Bidrag af: 
  SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
  Note: 
  Indhold: Universelle indsatser ; De første eksperimenter ; Normering og gruppestørrelse ; Betydningen af personalets uddannelse ; Andre kvalitetsparametre ; Økonomiske overvejelser
  ISBN nr.: 
  9788771192667
  Omfang: 
  183 sider
  Udgiver: 
  SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:51379144|096|a
  By: 
  870970-basis:51379144|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:51379144|700|4
  Available: 
  870970-basis:51379144|980|a
 3. Skilsmissebørn med etnisk minoritetsbaggrund

  • Bog
  30.1752 SKI

  Skilsmissebørn med etnisk minoritetsbaggrund

  2014
  1. oplag (2014)
  Undersøgelse af forholdene for skilsmissebørn med etnisk minoritetsbaggrund, der oplever særlige udfordringer i forhold til danske skilsmissebørn. Undersøgelsen har fokus på familier fra ikke-vestlige lande
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:51433025|980|.
  Bidrag af: 
  SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
  ISBN nr.: 
  9788771192537
  Omfang: 
  252 sider
  Udgiver: 
  SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:51433025|096|a
  By: 
  831020-katalog:51433025|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:51433025|700|4
  Available: 
  831020-katalog:51433025|980|a
 4. Børn og unge i Danmark : velfærd og trivsel 2014 (2014)

  • Bog
  30.1664 BØR

  Børn og unge i Danmark : velfærd og trivsel 2014 (2014)

  2014
  1. oplag (2014)
  Statistisk baseret oversigt over børnebefolkningens tilstand og trivsel på forskellige livsområder med analyser af enkelte grupper af udsatte unge og undersøgelse af det børnesociale område
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:51554396|980|.
  Bidrag af: 
  SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
  ISBN nr.: 
  9788771192742
  Omfang: 
  243 sider
  Udgiver: 
  SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:51554396|096|a
  By: 
  870970-basis:51554396|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:51554396|700|4
  Available: 
  870970-basis:51554396|980|a
 5. Døvfødte børn og deres livsbetingelser

  • Bog
  38.73 DØV

  Døvfødte børn og deres livsbetingelser

  2014
  1. oplag (2014)
  Undersøgelse af levevilkår og samfundsdeltagelse for børn, som er født døve eller med svært høretab, og som er vokset op siden behandling med Cochlear Implant er blevet almindeligt
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:51198727|980|.
  ISBN nr.: 
  9788771192322
  Omfang: 
  147 sider
  Udgiver: 
  SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:51198727|096|a
  By: 
  870970-basis:51198727|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:51198727|700|4
  Available: 
  870970-basis:51198727|980|a
 6. Hvilken forskel gør en tilkendelse af førtidspension?

  • Bog
  38.44 HVI

  Hvilken forskel gør en tilkendelse af førtidspension?

  2014
  1. oplag (2014)
  Undersøgelse af, i hvor høj grad førtidspensionisters sociale og helbredsmæssige problemer, i forhold til den øvrige befolkning, specifikt kan tilskrives selve tilkendelsen af en pension
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:51598970|980|.
  Bidrag af: 
  SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
  ISBN nr.: 
  9788771192476
  Omfang: 
  129 sider
  Udgiver: 
  SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:51598970|096|a
  By: 
  870970-basis:51598970|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:51598970|700|4
  Available: 
  870970-basis:51598970|980|a
 7. Litteraturstudie af handicap og beskæftigelse

  • Bog
  33.112 LIT

  Litteraturstudie af handicap og beskæftigelse

  2014
  1. oplag (2014)
  En oversigt over områder, hvor der er eller mangler systematisk forskningsbaseret viden om handicap og beskæftigelse. Med gennemgang af resultaterne af en del af den internationale og skandinaviske forskning om beskæftigelsesindsatsers effekt for personer med handicap
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:51199421|980|.
  Bidrag af: 
  SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
  ISBN nr.: 
  9788771192414
  Omfang: 
  194 sider
  Udgiver: 
  SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:51199421|096|a
  By: 
  870970-basis:51199421|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:51199421|700|4
  Available: 
  870970-basis:51199421|980|a
 8. Forebyggelse af udadreagerende adfærd hos ældre med demens

  • Bog
  38.79 FOR

  Forebyggelse af udadreagerende adfærd hos ældre med demens

  2014
  1. oplag (2014)
  Evaluering af metodeudviklingsprojekt hvis formål var at udvikle en socialfaglig metode til at arbejde med udadreagerende borgere med demens og herigennem dels øge trivslen hos borgeren og dels forbedre det psykosociale arbejdsmiljø hos medarbejderne
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:51588630|980|.
  Bidrag af: 
  SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
  ISBN nr.: 
  9788771192704
  Omfang: 
  95 sider
  Udgiver: 
  SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:51588630|096|a
  By: 
  870970-basis:51588630|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:51588630|700|4
  Available: 
  870970-basis:51588630|980|a
 9. Udviklingen i frivilligt arbejde 2004-2012

  • Bog
  36.9 UDV

  Udviklingen i frivilligt arbejde 2004-2012

  2014
  1. oplag (2014)
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:51199472|980|.
  Bidrag af: 
  Aalborg Universitet, SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, Torben Fridberg, Lars Skov Henriksen
  Note: 
  På omslaget: Rapporten er et samarbejde mellem SFI og Aalborg Universitet, Indhold: Udviklingen i frivilligt arbejde 2004-2012 ; Hvem er frivillige? ; Ikke-konventionelle former for frivilligt engagement ; Anledninger, sociale netværk og begrundelser for frivilligt arbejde ; Alder, kohorte og livsfase i frivilligt arbejde ; Ikke-vestlige indvandreres frivillige arbejde ; Uddannelse og kvalificering i det frivillige arbejde ; Uformel frivillighed ; Pengegaver ; Stabilitet og dynamik - perspektiver og skandinavisk udsyn
  ISBN nr.: 
  9788771192377
  Omfang: 
  291 sider
  Udgiver: 
  SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, alment niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:51199472|096|a
  By: 
  870970-basis:51199472|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:51199472|700|4
  Available: 
  870970-basis:51199472|980|a
 10. Ældre og digitalisering : holdninger og erfaringer blandt ældre i Danmark

  • Bog
  35 ÆLD

  Ældre og digitalisering : holdninger og erfaringer blandt ældre i Danmark

  2014
  1. oplag (2014)
  Undersøgelse af hvordan danskere over 58 år bruger informationsteknologi samt deres forhold og holdninger til digitalisering af kommunikationen med de offentlige myndigheder
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:51379101|980|.
  Bidrag af: 
  SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
  ISBN nr.: 
  9788771192605
  Omfang: 
  128 sider
  Udgiver: 
  SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:51379101|096|a
  By: 
  870970-basis:51379101|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:51379101|700|4
  Available: 
  870970-basis:51379101|980|a