• Dansk
 • English

phrase.titleSeries="omsorg : nordisk tidsskrift for palliativ medisin"

Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Etter katastrofen

  • Bog
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:112532331|980|.
  Note: 
  Indhold: Atie Dyregrov: Katastrofer - hva gjør de med oss, og hva må vi gjøre? Anders Ekström: Katastrofer och kulturell improvisation. Ask Elklit: Danske erfaringer - efter katastrofen. Kerstin Bergh Johannesson: Erfarenheter från svendska katastrofer: vad har varit viktigt för drabbade? Tulja Nieminen Kristofersson: Efter branden i Göteborg. Psykososiale tiltak i sykehus etter terrorhandlingene 22.7.2011 / Øivind Ekeberg, Trond H. Diseth, Thomas Small, Laila Skogstrad, Egil Eide og Marit Bjartveit. Lar opphold i pårørendesenter seg kombinere med pinsipper for psykososial støtte etter en kritisk hendelse/ Marianne Vatne Straumen og Unni Marie Heltne. William Yule: Children and disasters. Kari Dyregrov: Oppfølgning etter enkelthendelser - like viktig som etter storhendelser. Om å stå oppreist etter katastrofen / Hans Stifoss-Hanssen og Lars Johan Danbolt.
  Omfang: 
  60 sider
  Udgiver: 
  Fakbokforlaget
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:112532331|096|a
  By: 
  831020-katalog:112532331|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:112532331|700|4
  Available: 
  831020-katalog:112532331|980|a
 2. Medbestemmelse

  • Bog
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:112533354|980|.
  Note: 
  Indhold: Øyvind Taraldset Sørensen: Medbestemmelse. Vi må tage det, som det kommer / Pernille Andreassen, Marianne Hjorth Skorstensgaard, Mette Asbjørn Neergaard Trine Brogaard og Anders Bonde Jensen. Oddgeir Synnes: Eierskap om fortelling. Viden som forudsætning for medbestemmelse / Vinnie Andersen og Helle Timm. Stig Ottesen: Palliasjon er forhandlingsmedisin. Michael Hvid Jacobsen: Mit liv, min vilje og min død. Tore Frost: Medbestemmelse-hva menes med det? Når sorgen setter seg i kroppen / Britt Carlsen og Merete Ferskaug. Sorg-et livsfenomen / Bodil Furnes og Elin Dysvik.
  Omfang: 
  64 sider
  Udgiver: 
  Fakbokforlaget
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:112533354|096|a
  By: 
  831020-katalog:112533354|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:112533354|700|4
  Available: 
  831020-katalog:112533354|980|a
 3. Barn og palliasjon

  • Bog
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:112539093|980|.
  Note: 
  Indhold: : Den palliative indsats til børn i Danmark bør styrkes / Bodil Abild Jespersen, Niel Clausen og Per Sjøgren. Barns forståelse og tilpasning til alvorlig sykdom og dd / Trude Reinfjell, Arne Vikan og Trond H. Diseth. Barn og palliasjon: Erfaringer fra Avansert hjemmesykehus for barn (Ahs) / Hege Nygaard, Vigdis Margrethe Ziener og Kristin Hallerud Lindell. Palliativ hospitalsbehandling til børn i hjemmet / Helena Hansson, Astrid Sehested og Birgit H. Rasmussen. Birgit Aadland : Erfaringer med hjemmesykehus for barn. Marti Hellebostad : Palliativ behandling av barn. Samarbejde mellem en børneonkologisk afdeling og et palliativt team / Bodil Abild Jespersen og Margit Bjerregaard. Palliativ vård på Nordens första hospice för barn och unga / Minna Ranfelt Wittbom, Christina Lindström og Linda Rehnberg. Et dansk hospice til børn og unge / Signe Hørlück og Nanette Quistorff. Ditte Winhter-Lindqist : Uvished og håb ung pårørende til en døende forældre. Torill Øverby Kvan : Dyreterapi. Stödgrupper fôr Barn och Famililj i sorg och saknad / Inger Benkel, Christina Berg og Ingela Henoch. Inge Merete Manuel : Psykosocial indsats i kræftramte familier med børn under 18 år. Sorg en altomfattende og sammensatt erfaring / Karen Johanne Olsen, Elin Dysvik og Bodil Furnes.
  Omfang: 
  79 sider
  Udgiver: 
  Fakbokforlaget
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:112539093|096|a
  By: 
  831020-katalog:112539093|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:112539093|700|4
  Available: 
  831020-katalog:112539093|980|a
 4. Hva er palliasjon?

  • Bog
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:112536019|980|.
  Note: 
  Indhold:
  Omfang: 
  72 sider
  Udgiver: 
  Fakbokforlaget
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:112536019|096|a
  By: 
  831020-katalog:112536019|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:112536019|700|4
  Available: 
  831020-katalog:112536019|980|a
 5. Poesi og fortelling

  • Bog
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:112529411|980|.
  Note: 
  Indhold: Helge Torvund: Sorgpoesi. Ole Raakjær: Sorgen er en fortælling. Oddgeir Synnes: Å oppretthalde ei forteljing når livet går mot slutten. Andreas Jacobsson: Livets slutskede på film. Allan Holmgren: Når et barn eller ung dør. Sandra Lee Kleppe: Lyrikk og lindring. Marta Høyland Lavik: Palliative pasientars forhold til bibeltekstar. Livsfortællinger / Steen Peter Nielsen, Jytte Skov-Pedersen. Erfaringer med værdighedsterapi på Hospice Limfjord/ Rikke Heller Gjørup, Vibeke Graven. Ann-Sofie Persson: Skildringar av demenssjukdom i svensk samtidsprosa. Bo Snedker Boman: Kobberbryllup. Kari Martinsen: Stedet. Michael Hviid Jacobsen: Ord der gør ondt.
  Omfang: 
  78 sider
  Udgiver: 
  Fakbokforlaget
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:112529411|096|a
  By: 
  831020-katalog:112529411|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:112529411|700|4
  Available: 
  831020-katalog:112529411|980|a
 6. Media

  • Bog
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:112532676|980|.
  Note: 
  Indhold:Døden i offentligheten-tekstanalyse av en avisdebatt / Lisbeth Thoresen og Eivind Engebrecht. Andreas Skartveit: Omsorg og media ; Døden i bok-døden lever i bokmarknaden. Niels Peter Agger: Død-media-offentlighed. Svend Løbner: Dansk tv nedbryder tabu om døden. Marie Rein Bore: Maktdansen i helsevesenet. Morten Andreas Horn: Aktiv dødshjelp i medierne-på godt og vondt. Stig Ottesen: Palliasjon jerntriangelet. Stein Husebø: Blod på tann. Thor Willy Ruud Hansen: Forstår de hva de gjør. Den medierede død-dokumentar og fiktionsfil som et memento mori ofr en senmodene samtid / Janet Ferrari Wansele og Michael Hviid Jacobsen. Lise Sand: Nå ut med sin forskning. En baromenterundersøgelse af kræftpatienters oplevelser og behov i den sene palliative fase / Marlene Elisabeth M.J. Speilmann, Mette Asbjørn Neergaard, Bo Andreassen Rix, Anna Thit Johnsen, Sara Korngut, Helle Timm og Mogens Grønvold.
  Omfang: 
  72 sider
  Udgiver: 
  Fakbokforlaget
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:112532676|096|a
  By: 
  831020-katalog:112532676|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:112532676|700|4
  Available: 
  831020-katalog:112532676|980|a
 7. Sårbare gamle

  • Bog
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:112529403|980|.
  Note: 
  Indhold: Når to bliver til en omsorg for ældre efterladte / Christine E. Swane og Jorit Tellervo. Stein Husebø: Kjærlighet Amour; Verdighet. Connie Engelund: En værdig livsafslutning. Lære for å lære videre / Marianne S. Holm, Ellinor Solvang, Kari Sollesnes og Stein Børge Husebø. Michael Hviid Jacobsen: Gerontofobi. Knut Engedal: God medisinsk behandling ved demens. Ingegerd Fagerberg: Forskningsprojekt. Astrid Rønsen: Hospiceforum Norge hvorfor ender en organisasjon i Norge innen det palliative område. Liv Hanne Hauge: Mammas siste natt, en hjemmedødsel. Etiske og juridske dimensjoner av forskning på sykehjem / Georg Bollig, Jan Henrik Rosland og Eva Gjengedal. Dødens dualitet / Karen Marie Dalgaard, Michael Hviid Jacobsen. Bettina Lund-Nielsen: Kræftsår hos patienter med avanceret kræftsygdom.
  Omfang: 
  76 sider
  Udgiver: 
  Fakbokforlaget
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:112529403|096|a
  By: 
  831020-katalog:112529403|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:112529403|700|4
  Available: 
  831020-katalog:112529403|980|a
 8. Samhandling

  • Bog
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:112529438|980|.
  Note: 
  Indhold: Anne Siri G. Renå: En talskvinde for verdighet. Kjellfrid T. Blakstad: Eldreomsorgen ett år etter oppstart av samhandlingsreformen. Palliativ vård i förandring: Eksempel på svenska utvecklingsprojekt / Berit Seiger Cronfalk, Åke Seiger. Formidling om et overset emne: Sorgstøtte til ældre efterladte / Christine E. Swane, Inger Anneberg, Jorit Tellervo. Svein Bjarte Mangersnes: Veiledningsprosjekt mellom prestetjensten ved Hospice Loviseberg / LDS og Sykehjemsetaten ved prosjektet Som ringer i vann i Oslo kommune. Som ringer i vann / Ragnhild Elisabeth Monsen, Tone Sundal. Samhandling om palliasjon i Hels Fonna-regionen / Gunn Haraldseid, Astrid Håland, Sølvi Anne Eide Lunde. Liv Fuglum Sætre: Samhandling og palliasjon. Teamarbete inom palliativ vård möjligheter och utmaningar / Anna Klarare, Carian Lundh Hagelin. ASiH, Avancerad sjukvård i hemmet, en svensk modell för specialiseraa palliativ vård / Helene Altinius, Stig Ottesen. Samhandling helsepersonells erfaringer relatert til pasienter i palliativ livsfase / Bjørg Th. Landmark, Helen Kristiansen, Inger Johanne Flingtorp. Mette Raunkiær: Udfordringer ved pludselig udskrivelser, it-baseret kommunikation og uklare specaliserede palliative tilbud. Er den palliative indsats tværsektoriel eller flersektoriel / Jett Vibe-Petersen, Lone Pedersen. Michael Hviid Jacobsen: Samhandlingssporet i dødssociologien studier af identitet, interaktion, institution og situation.
  Omfang: 
  88 sider
  Udgiver: 
  Fakbokforlaget
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:112529438|096|a
  By: 
  831020-katalog:112529438|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:112529438|700|4
  Available: 
  831020-katalog:112529438|980|a
 9. Menneskerettigheder

  • Bog
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:112381686|980|.
  Note: 
  Indhold: Georgantzi, Nena: The human rights of older people and end of life challenges. Bostad, Inga: Refleksjoner rundt rettighetsbegreper og rettighetsbegrensninger om mangfold og det gode liv. Høgdahl, Kristin: Menneskerettigheter for alle også eldre på sykehjem. Jacobsen, Anette Faye: Menneskerettigheder for ældre med demens erfaringer fra Danmark. Malmedal, Wenche: Hva mener de ansatte er årska til overgrep, krenkelser og forsøtmmelser i sykehjem? Brytes menneskerettigheterne i sykehjem? Pakke 106 / Karlstad, Sølvi og Dreyer, Mona. Skærmning i ældreplejen med fokus på menneskerettigheder / Borresen, Mette og Schimmell, Helle. En menneskerettighetsbasert tilnærming til matomsorg ved sykehjem / Dogan, Elisabeth Irene Karlsen og Sørbye, Liv Wergeland. Rett til helse menneskerettighet eller ikke? / Magnus, Jeanette H. og Kumar, Bernadette N. Juhl, Anne Skovgaard: At dø som man har levet. Frost, Tore: Hva mener vi med menneskerettigheter når livet er kommet til kanten af stupet?
  Omfang: 
  76 sider
  Udgiver: 
  Fakbokforlaget
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:112381686|096|a
  By: 
  831020-katalog:112381686|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:112381686|700|4
  Available: 
  831020-katalog:112381686|980|a
 10. Flerkulturell palliasjon

  • Bog
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  831020-katalog:112379193|980|.
  Note: 
  Indhold: Ernami, Azita : Caregiver Diversity and Cultural Issues in Palliative Care. Raunkiær, Mette : Forestillinger om gravstd, krop og begravelse/bisættelse. Thomsen, Louise Holm Lund : Konstruktionen af belonging ved livets afslutning. Rämård, margareta : Kulturbegreppet och personal i äldreomsorgen. Knudsen, John Chr. Om å bruke tolk. Möten mellan människor / Tranberg, Mattias; Rasmussen, Birgit H; Fürst, CJ; Friedrichsen, Maria; Benzein, Eva; Sandgren, Anna; Öhlen, Joakim. Hanssen, Ingrid : Kultur, smerteatferd og palliativ omsorg. Wanseele, Janet Ferrari : Flerkulturel palliation. Kroik, Lena Maria : Samer och vård i livets slutskede. DeMarinis, Valerie : Interactions among rituals palliative care, and ethnicity/culture.
  Omfang: 
  51 sider
  Udgiver: 
  Fakbokforlaget
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  831020-katalog:112379193|096|a
  By: 
  831020-katalog:112379193|260|a
  Funktion: 
  831020-katalog:112379193|700|4
  Available: 
  831020-katalog:112379193|980|a