• Dansk
 • English

phrase.titleSeries="den professionelle pædagog"

Set sort order for search result
HjemmeHjemme
UdlåntUdlånt
Kan ikke reserveresKan ikke reserveres
Læs på biblioteketLæs på biblioteket
Vis antal:102550
 1. Feedback i pædagoguddannelsen

  • Bog
  37.12 FEE

  Feedback i pædagoguddannelsen

  2021
  1. udgave, 1. oplag (2021)
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:62109181|980|.
  Bidrag af: 
  Thomas Chaisrihar Bach, Kirsten Hyldahl, Preben Olund Kirkegaard
  ISBN nr.: 
  9788772340425
  Omfang: 
  191 sider
  Udgiver: 
  Dafolo
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:62109181|096|a
  By: 
  870970-basis:62109181|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:62109181|700|4
  Available: 
  870970-basis:62109181|980|a
 2. Den styrkede pædagogiske læreplan : grundbog til dagtilbudspædagogik

  • Bog
  : Den styrkede pædagogiske læreplan : grundbog til dagtilbudspædagogik
  37.21 STY

  Den styrkede pædagogiske læreplan : grundbog til dagtilbudspædagogik

  2020
  2. udgave, 1. oplag (2020)
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:38454846|980|.
  Bidrag af: 
  Thomas R. S. Albrechtsen, Torben Næsby, Trine Holst Mortensen
  Note: 
  Hertil findes suppplerende materiale på seriens hjemmeside, Indhold: Indhold: Line Togsverd ; Læreplaner på et pædagogisk grundlag. Hanne Hede Jørgensen: Det pædagogiske børnesyn, legen og det gode børneliv. Mette Lykke Gravgaard: Faglig ledelse med afsæt i den styrkede pædagogiske læreplan - en kompleks og dilemmafyldt ledelsesopgave. Anders Skriver Jensen: Ledelse og organisering af pædagogiske læringsmiljøer. Thomas R. S. Albrechtsen: Åbent dagtilbud - børns adgang til nye steder i lokalsamfundet. Marianne Bech Larsen: Overgangen fra børnehave til skole - fællesskabets betydning. Børn i udsatte positioner udforsket gennem deres adgang til deltagelse i læringsmiljøet / Kurt Bendix-Olsen, Anja Kastrup Jensen og Anja Albæk Jørgensen. Inklusion gennem pædagogiske aktiviteter - et skridt tilbage og to skridt frem / Ida Schwartz og Ole Møller Sørensen. Evaluering af de daglige rutiner i daginstitutionen / Trine Høgh og Søren Smidt. Pædagogisk evaluering og dokumentation af æstetiske processer / Sandy Elbæk og Felicia Lillelund. Torben Næsby: Datainformeret praksisudvikling og udvikling af evalueringskultur. Forældrebestyrelsens arbejde i dagtilbud / Camilla Wessman og Tina Hjortshøj. Muligheder og dilemmaer i forældresamarbejdet ; Faglige fyrtårne for en styrket pædagogisk læreplan / Pia Beier Lund og Margit Mikkelsen. Margit Margrethe Nielsen: Trivsel, omsorg og relationer i det pædagogiske grundlag. Stine Bylin Bundgaard: Den brede læringsforståelse. Dannelse i leg - og om pædagogens rolle i barnets dannelse og leg / Morten Henriksen og Mitte Marie Wagner. Alette Raft Rasmussen: Legedrama - en formsproglig tilgang til rollelegen. Frank Figge Larsen: Pædagogisk arbejde i spændingsfeltet mellem evidensbaseret og situeret viden
  ISBN nr.: 
  9788772340555
  Omfang: 
  357 sider
  Udgiver: 
  Dafolo
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:38454846|096|a
  By: 
  870970-basis:38454846|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:38454846|700|4
  Available: 
  870970-basis:38454846|980|a
 3. Hvad er det, vi kan? : professionsidentitet og handlekompetence inden for social- og specialpædagogikken

  • Bog
  Mads Thomsen (f. 1981-06-01): Hvad er det, vi kan? : professionsidentitet og handlekompetence inden for social- og specialpædagogikken
  38.4 THO

  Hvad er det, vi kan? : professionsidentitet og handlekompetence inden for social- og specialpædagogikken

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47883245|980|.
  Note: 
  Indhold: Identificering af problemstillinger i social- og specialpædagogisk praksis - hvornår er noget et problem og en pædagogisk opgave? ; Social- og specialpædagogiske paradigmer, vidensformer og metoder - pædagogens "redskabskasse" ; Tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af social- og specialpædagogiske indsatser ; Aktiviteter, didaktik og deltagelse i samfundet ; Professionel kommunikation, relationsdannelse og professionsetik ; Konflikt- og voldsforebyggelse - magtanvendelse som en pædagogisk falliterklæring ; Institutionalisering og af-institutionalisering - at skabe rammer, der styrker en udviklende praksis ; Tværprofessionelt samarbejde med tilgrænsende professioner - hvad kan pædagoger?
  ISBN nr.: 
  9788771608014
  Omfang: 
  208 sider
  Udgiver: 
  Dafolo
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:47883245|096|a
  By: 
  870970-basis:47883245|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:47883245|700|4
  Available: 
  870970-basis:47883245|980|a
 4. Kvalitet i social- og specialpædagogik : grundbog til pædagoguddannelsen

  • Bog
  : Kvalitet i social- og specialpædagogik : grundbog til pædagoguddannelsen
  37.01 KVA

  Kvalitet i social- og specialpædagogik : grundbog til pædagoguddannelsen

  2020
  1. udgave, 1. oplag (2020)
  Teoretisk og praktisk viden om de begreber og elementer, der er centrale i social- og specialpædagogikkens kompetenceområder, videns- og færdighedsmål. Med refleksionsspørgsmål
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47599318|980|.
  Bidrag af: 
  Annika Foxby, Inge Andrea Bjørnshave
  Note: 
  Hertil findes supplerende materiale på bogens hjemmeside, Indhold: Mennesker i udsatte positioner (Birgit Kirkebæk: Social- og specialpædagogikkens historie og paradigmer. Gitte Riis Hansen: Hvem er de udsatte? Mette Tellerup Larsen: Etiske dilemmaer i social- og specialpædagogisk praksis. Videnskabsteori i en social- og specialpædagogisk kontekst / af Louise Hvidtved Byskov og Christian Sung Dan Pedersen. Mikkel Boje Smidt: Pædagogiske metoder i arbejdet med mennesker i udsatte positioner). Identitet og fællesskab (Rikke Yde Tordrup: Et barn kan udviklingspsykologisk gå i stykker - udviklende øjeblikke kan "klinke skårene". Heidi Lykke Nissen: At afvige eller være såkaldt normaliseret - det er spørgsmålet. Maj-Lill Skov: Inklusionsdilemmaer med fokus på socialt udsatte. Astrid Hestbech: Teknologi i social- og specialpædagogik. Bevægelse i specialpædagogikken / af Thomas Bille, Mette Schmidt og Göran Krantz). Relation og kommunikation (Didaktik og læreprocesser i relation til social- og specialpædagogik / af Inge Andrea Bjørnhave og Helga Borgbjerg Hansen. Jørgen Lyhne: Udviklings-, lærings- og trivselsfællesskaber. Annika Foxby: Natur og udeliv i social- og specialpædagogikken. Æstetiske læreprocesser i socialpædagogisk arbejde / af Bennyé D. Austring og Merete Cornét Sørensen. Mie Skads Jeppson: Derfor er mindfulness relevant inden for sundhedsfremme på social- og specialområdet). Samarbejde og udvikling (De social- og specialpædagogiske institutioner, deres organisationer og ledelsesmæssige rammer - og tværprofessionelle samarbejde / af Charlotte Nørgaard og Lone Tams Gildberg. Hans Månsson: Skabelse af special- og socialpædagogisk professionsidentitet gennem aktiv udfordring af pædagogisk praksis. Heidi Lykke Nissen: Neuropædagogik og professionel selvrefleksion. Dokumentation og socialpædagogik / af Randi Andersen, Jonas Sprogøe og Lars Christian Aagerup)
  ISBN nr.: 
  9788771606690
  Omfang: 
  355 sider
  Udgiver: 
  Dafolo
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:47599318|096|a
  By: 
  870970-basis:47599318|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:47599318|700|4
  Available: 
  870970-basis:47599318|980|a
 5. Pædagogik mellem skole og fritid : grundbog til pædagoguddannelsen

  • Bog
  : Pædagogik mellem skole og fritid : grundbog til pædagoguddannelsen
  37.363 PÆD

  Pædagogik mellem skole og fritid : grundbog til pædagoguddannelsen

  2019
  1. udgave, 1. oplag (2019)
  Indføring i de forskellige faglige elementer, som det skole- og fritidspædagogiske praksisfelt udgøres af. Med temaer som tilsammen udgør rammen for at forstå de vilkår og betingelser for opvækst, som børn og unge i dag befinder sig i og handler ud fra
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:47355869|980|.
  Bidrag af: 
  Stig Broström, Trine Ankerstjerne
  Note: 
  Hertil findes supplerende materiale på seriens hjemmeside, Indhold: Barndom, ungdom, didaktik og dannelse (Per Schultz Jørgensen: Barndom og opvækst i opbrudssamfundet. Jesper Larsen: Moderne ungdom. Mikkel Hald: Didaktik. Astrid Hestbech: Dannelse i medialiseret tid) ; Identitet, fællesskab, relationer og inklusion (Stig Broström: Identitet, læring og udvikling. Læring i fællesskaber / Liv Kondrup Hardahl og Louise Hvitved Byskov. Anja Hvidtfeldt Stanek: Inkluderende fællesskaber i skole og SFO. Helle Rabøl Hansen: Jeg hader, hader, hader skole - mistrivsel i skolen set fra pædagogiske perspektiver) ; Udviklings- og læringsrum (skole- og fritidspædagogers udspændthed i mødet med skolens logikker / Stine Dupont, Maj Borggaard Hansen, Klaus Kofoed-Heller. Lotte Marquard: Krop, bevægelse og trivsel. Æstetik, kreativitet og eksperimenter / Niels Falk Hansen og Karen Stine Egelund. Understøttende undervisning : hvad, hvordan og hvorfor? / Trine Ankerstjerne og Lea Ringskou) ; Samarbejde og udvikling (Pædagogers faglighed på tværs af fritid og skole / Mathilde Knage og Lena Højgaard Jannsen. Ditte Tofteng: Den fælles opgave : tværprofessionelle indsatser og samarbejdsflader. Mette Høgh Stæhr: Hvem skal passe mit barn i dag? Pædagogers samarbejde med forældre i fritid og skole. Trine Ankerstjerne: Professionsidentitet : mellem fritid og skole)
  ISBN nr.: 
  9788771606867
  Omfang: 
  279 sider
  Udgiver: 
  Dafolo
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:47355869|096|a
  By: 
  870970-basis:47355869|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:47355869|700|4
  Available: 
  870970-basis:47355869|980|a
 6. Den styrkede pædagogiske læreplan : grundbog til dagtilbudspædagogik

  • Bog
  Thomas R. S. Albrechtsen: Den styrkede pædagogiske læreplan : grundbog til dagtilbudspædagogik
  37.21 STY

  Den styrkede pædagogiske læreplan : grundbog til dagtilbudspædagogik

  2018
  1. udgave, 11. oplag (2020)
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:54792417|980|.
  Bidrag af: 
  Torben Næsby, Trine Holst Mortensen
  Note: 
  Indhold: Line Togsverd: Læreplaner på et pædagogisk grundlag. Hanne Hede Jørgensen: Det pædagogiske børnesyn, legen og det gode børneliv. Mette Lykke Gravgaard: Faglig ledelse med afsæt i den styrkede pædagogiske læreplan - en kompleks og dilemmafyldt ledelsesopgave. Anders Skriver Jensen: Faglig ledelse og organisering af læringsmiljøer. Thomas R. S. Albrechtsen: Åbent dagtilbud - børns adgang til nye steder i lokalsamfundet. Marianne Bech Larsen: Overgangen fra børnehave til skole - fællesskabets betydning. Børn i udsatte positioner udforsket gennem deres adgang til deltagelse i læringsmiljøet / Kurt Bendix-Olsen, Anja Kastrup Jensen og Anja Albæk Jørgensen. Inklusion gennem pædagogiske aktiviteter - et skridt tilbage og to skridt frem / Ida Schwartz og Ole Møller Sørensen. Evaluering af de daglige rutiner i daginstitutionen / Trine Høgh og Søren Smidt. Pædagogisk dokumentation af æstetiske processer / Sandy Elbæk og Felicia Lillelund. Torben Næsby: Datainformeret praksisudvikling og udvikling af evalueringskultur. Forældrebestyrelsens arbejde i dagtilbud / Camilla Wessman og Tina Hjortshøj. Muligheder og dilemmaer i forældresamarbejdet / Pia Beier Lund og Margit Mikkelsen
  ISBN nr.: 
  9788771607758
  Omfang: 
  236 sider
  Udgiver: 
  Dafolo
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:54792417|096|a
  By: 
  870970-basis:54792417|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:54792417|700|4
  Available: 
  870970-basis:54792417|980|a
 7. Etiske færdigheder i pædagogisk praksis

  • Bog
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:45941965|980|.
  Note: 
  Hertil findes supplerende materiale på seriens hjemmeside, Indhold: Det fleksible etiske perspektiv ; Empati og etik ; Emotioner og etisk forståelse ; Selvforståelse og selvregulering ; Etisk sensitivitet og praktisk intuition
  ISBN nr.: 
  9788771604856
  Omfang: 
  132 sider
  Udgiver: 
  Dafolo
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:45941965|096|a
  By: 
  870970-basis:45941965|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:45941965|700|4
  Available: 
  870970-basis:45941965|980|a
 8. Æstetikken tilbage i pædagogikken : på opdagelsesrejse mod ukendte mål

  • Bog
  37.1 ÆSTPÅ

  Æstetikken tilbage i pædagogikken : på opdagelsesrejse mod ukendte mål

  2017
  1. udgave, 4. oplag (2021)
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:53389546|980|.
  Bidrag af: 
  Nils Falk Hansen, Nils Falk Hansen
  Note: 
  Hertil findes supplerende materiale på seriens hjemmeside, Indhold: Niels Falk Hansen: Æstetikken i pædagogikken - på opdagelsesrejse mod ukendte mål. Steen Nepper Larsen: Det æstetiskes utilregnelighed - kritiske tanker om æstetikken i pædagogikken. Bennyé D. Austring: Æstetik og pædagogik i et samfundsperspektiv. Allan Baumann: Æstetik i pædagogisk praksis. Vicki June Sieling: Frihed, kærlighed og kreativitet. Lene Tanggaard: En fem-faktor-model for kreative læringsmiljøer. Eksperimenter med æstetik og digitale medier i pædagoguddannelsen / Michael Blume et al. Martin Spang Olsen: Pædagogisk æstetik og træning af sanserne. Lulle Zahle: Billedpuls - en æstetisk proces og metode
  ISBN nr.: 
  9788771605341
  Omfang: 
  149 sider
  Udgiver: 
  Dafolo
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:53389546|096|a
  By: 
  870970-basis:53389546|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:53389546|700|4
  Available: 
  870970-basis:53389546|980|a
 9. Læring i praktikken : tilgange og metoder i pædagogstuderendes praktik

  • Bog
  Birgitte Højberg: Læring i praktikken : tilgange og metoder i pædagogstuderendes praktik
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:51961552|980|.
  Note: 
  Hertil findes supplerende materiale på forlagets hjemmeside, Indhold: Praktik som en del af uddannelse - forskellige paradigmer og diskurser ; Praktikken som læringsrum - en sociokulturel forståelse ; Forskningsbaserede læringsmetoder i praktikken ; Caseinspirerede læringsmetoder i praktikken ; Samspillet mellem de to læringsrum ; Kompetencemål som styrings- og måleredskab ; Praktikkens læringsredskaber ; Praktikvejledning og læringsmiljø ; Praktikrelateret undervisning ; Praktikkens etiske aspekter og dilemmaer
  ISBN nr.: 
  9788771600155
  Omfang: 
  208 sider
  Udgiver: 
  Dafolo
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:51961552|096|a
  By: 
  870970-basis:51961552|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:51961552|700|4
  Available: 
  870970-basis:51961552|980|a
 10. Kvalitet i dagtilbud : grundbog til dagtilbudspædagogik

  • Bog
  : Kvalitet i dagtilbud : grundbog til dagtilbudspædagogik
  Findes her
  Detaljer
  Haves: 
  870970-basis:52075211|980|.
  Bidrag af: 
  Michael Wahl Andersen, Joachim Wrang, Ida Kornerup, Torben Næsby
  Note: 
  Hertil findes supplerende materiale på seriens hjemmeside, Indhold: Barndom, kultur og læring (Stig Broström: Didaktik i dagtilbud - historisk og aktuelt. Torben Næsby: Barndom og pædagogisk kvalitet. Ole Henrik Hansen: Børns sproglige udvikling. Pædagogers arbejde med matematisk opmærksomhed i dagtilbud / Michael Wahl Andersen og Bent Lindhardt. Frank Storgaard: Natur og naturfænomener i dagtilbud. Kultur af, med og for børn - især de yngste / Kim Jerg og Kaare Werner Nielsen). Profession og organisation (Daginstitutionens betydning for børns udvikling, trivsel og læring / Anna-Katharina Højen-Sørensen og Laura Louise Laugesen. Torben Næsby: Viden og evidensinformeret praksis i uddannelse og i pædagogens arbejde. Palle Rasmussen: Evidens og professionel pædagogisk praksis. Tanja Miller: Dagtilbuddenes organisation, ledelse og kultur). Relation og kommunikation (Mari Pettersvold: Demokratiforståelser og børns demokratiske deltagelse i børnehaven. Pædagogisk arbejde med børns fællesskaber i overgangen fra børnehave til skole / Ida Schwartz og Selma Reynisdóttir. Børns involvering i hverdagslivsbeslutninger og forandringsprocesser / Ida Kornerup og Mimi Petersen. Professionsetik og etiske dilemmaer i pædagogisk praksis for nul- til femårige / Allan Baumann og Marianne Gilbert Nielsen). Samarbejde og udvikling (Mogens Nygaard Christoffersen: Familiens udvikling i det 20. århunderede i demografisk belysning. Iram Siraj-Blatchford: Et fokus på pædagogik : casestudier af effektiv praksis. Deltagelse, fællesskabelse og læringsmuligheder : om samlingen som læringsmiljø / Kira Saabye Christensen og Ida Kornerup. Üzeyir Tireli: Forældreinddragelse - et kritisk blik)
  ISBN nr.: 
  9788771601206
  Omfang: 
  339 sider
  Udgiver: 
  Dafolo
  Målgruppe: 
  fagligt niveau, voksenmaterialer
  Location: 
  870970-basis:52075211|096|a
  By: 
  870970-basis:52075211|260|a
  Funktion: 
  870970-basis:52075211|700|4
  Available: 
  870970-basis:52075211|980|a