• Dansk
  • English

Viden om socialt arbejde fra forskning og praksis

FORSA – Forening for Forskning i Socialt Arbejde
Arbejder for formidlingen af viden, erfaringer og resultater mellem forskning, uddannelses- og udviklingsmiljøer og socialt arbejde i praksis

FOSO – Netværk for forskning i socialt arbejde
Her finder du arbejdspapirer, projekter, publikationer udarbejdet af samfundsvidenskabeligt forskningsnetværk ved Institut for Sociologi, Socialt Arbejde og Organisation, Aalborg Universitet

Integrationsviden.dk
Vidensportalen integrationsviden er din indgang til et let tilgængeligt overblik over eksisterende viden og aktører på integrationsområdet. Integrationsviden blev etableret som en del af indsatsen Viden der virker.


Institut for Socialt Arbejde (Metropol)
Metropol har to forsknings- og udviklingsmiljøer i socialt arbejde, som har til formål at skabe cirkulation af viden mellem praksis, forskning og uddannelse: Socialt udsatte børn, unge og familier og beskæftigelse og beskæftigelsesindsatsen. Du kan finde oplysninger om: eksperter tilknyttet centeret, centerets skriftlige produktion og en oversigt over projekter.

Socialebegreber.dk
Begrebsarbejdet er et tiltag, der skal sikre en fælles forståelse af centrale begreber. Begrebsarbejdet hjælper fagfolk til at undgå misforståelser ved at udarbejde definitioner på udvalgte socialfaglige begreber. Begrebsarbejdet udføres af fagfolk med ekspertise inden for et emne i samarbejde med en terminolog.

Socialpædagogernes Vidensbank
Samling af 6 forskellige typer af materialer af interesse for det socialpædagogiske arbejde – nogle i fuldtekst: brugerfortællinger, praksisfortællinger, dokumentations- og udviklingsarbejde, undersøgelser og evalueringer, forskning, lærebøger og værktøjer

Socialstyrelsen
Socialstyrelsen er en del af Social- og Integrationsministeriet. Opgaven for Socialstyrelsen er at bidrage aktivt til en vidensbaseret socialpolitik, der medvirker til effektive sociale ydelser til gavn for borgerne. Her kan du bl.a. finde faktuel viden og forskningsresultater om emner inden for socialpolitikken.

Vidensportalen på det sociale område
Vidensportalen formidler aktuelt bedste viden om det sociale område og gør det lettere for dig, der arbejder med sociale problematikker, at finde viden om området. Vidensportalen henvender sig til ledere, udviklingskonsulenter og fagmedarbejdere hos kommuner og andre leverandører

VIA Samfund og socialt arbejde
Centeret arbejder med udviklingsarbejde og forskning, der omhandler centrale problemstillinger inden for socialpædagogik og socialt arbejde. Du kan finde oplysninger om: eksperter tilknyttet centeret, centerets skriftlige produktion, oversigt over projekter og øvrige aktiviteter


VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
Fusion af SFI og Kora, som beskræftiger sig med de samme emneområder som SFI og Kora gjorde. Her finder du analyser, forskning og udgivelser i emner i forhold til velfærdssamfundets udvikling og udfordringer.