• Dansk
  • English

Tekst

Som udgangspunkt er alle former for tekster omfattet af ophavsretsloven. Dette betyder at du skal indhente forfatterens tilladelse, før du bruger et værk.

Men VIA har indgået en aftale om kopiering af ophavsretligt beskyttet materiale med Copydan Tekst & Node, som medfører at du ikke skal spørge ophavsmanden om lov før visse former for brug.

Du kan nedenfor læse om, hvilke former for brug du ifølge aftalen har ret til, uden samtykke fra ophavsmanden.

Kopi
Du må kopiere max 20 % af et materiale, dog højst 30 sider af samme materiale pr. studerende per halvår/semester. Uanset materialets længde, må der altid kopieres min. 4 sider. Du kan få hjælp til at opgøre sidetallet på følgende link

Hvis du har en privat bog, må du gerne tage en analog (fysisk) kopi herfra, til privat brug. Du må også gerne give en kopi til din læsemakker. Hvis du vælger at scanne fra en bog, laver du en digital kopi. Den digitale kopi er kun til personligt brug, og du må ikke give fx din læsemakker eller andre en kopi.

Hvis du vil kopiere noget fra en bog, som du har lånt på biblioteket, må dette kun ske ved hjælp af din egen eller bibliotekets printer. Det betyder modsat, at du ikke må få et kopicenter til at lave en kopi.

Du kan læse mere om kopiering her  

Skanning

Du må skanne max 20 % af et materiale, dog højst 30 sider af samme materiale pr. studerende per halvår/semester. Uanset materialets længde, må der altid kopieres min. 4 sider. Du kan se hvordan du opgør sideantallet her

Hvis du skanner en tekst er det afgørende at filformatet for det skannede dokument er ”låst”. Det betyder at der ikke må kunne foretages ændringer i den skannede tekst. Et eksempel på et sådan filformat er ”pdf”.

Hvis du vil skanne noget fra en bog, som du har lånt på biblioteket, må dette kun ske vha. din egen eller bibliotekets printer. Det betyder modsat, at du ikke må få et kopicenter til at lave et skan til dig.

Studienettet
Du må gerne lægge skannede tekster (i PDF-format) på studienettet, fordi det er et lukket forum, hvor kun undervisere og studerende knyttet til Professionshøjskolerne har adgang. Filerne er her beskyttet af en adgangskode. Det betyder omvendt at disse ikke må sendes via SMS, e-mail, lægges på en hjemmeside eller deles på Facebook (heller ikke selvom der er tale om en lukket gruppe).


Undtagelser fra skanning
Print fra abonnementsbelagte elektroniske tidsskrifter og databaser må ikke skannes eller fotokopieres.

Aviser og dagblade må ikke skannes. De må kun fotokopieres eller printes direkte fra nettet.

Kopi af digitale artikler må ikke lægges på studienettet, men du kan i stedet lægge et link til artiklen ud.

Skannede artikler, som er bestilt til dig fra et fremmed bibliotek må ikke videresendes eller lægges på Studienettet.


Intern administrativ brug
Til intern administrativ brug tillader aftalen mellem VIA og Copydan Tekst & Node kun fotokopiering/analoge kopier af trykt materiale og print af digitalt materiale. Du må ikke fremstille digitale kopier til intern administrativ brug.

Du må kun lave digitale kopier, når de er til brug i fx en PowerPoint-præsentation eller på interaktive tavler. Her skal du være opmærksom på, at materialet ikke senere må gøres tilgængelig for brugerne i elektronisk form, dvs. ved fx at lægge den på studienettet. Du må ikke lave digitale kopier af aviser, uanset at de er til brug i en intern præsentation.

Herudover må du heller ikke lave digitale kopier til brug i PowerPoints el.lign., hvis ophavsmanden udtrykkeligt har frabedt sig dette. Du kan se en liste over dem, der har nedlagt forbuddet på Tekst og Node


Aftalen mellem VIA og Copydan Tekst og Node