• Dansk
  • English

Servicedeklaration

VIA Biblioteker er biblioteker for professionshøjskolen VIA University College.

VIA udbyder en lang række uddannelser inden for de pædagogiske, sociale, sundhedsfaglige, tekniske og økonomiske områder. Bibliotekernes primære opgave er at understøtte de studerende og ansatte i VIA, og der købes derfor ind for at tilgodese de uddannelser, der udbydes. Der indkøbes både fysiske og digitale ressourcer. Lånetiden for de enkelte materialer vil fremgå af VIA Bibliotekers reglement

VIA Biblioteker er et lovbibliotek og deltager i det almindelige lånesamarbejde. Størstedelen af VIA Bibliotekers materialer kan søges i bibliotek.dk og Netpunkt, og bibliotekerne deltager i den nationale kørselsordning.

Bibliotekerne er beliggende på forskellige adresser, og det er forskelligt i hvor høj grad offentligheden har adgang til biblioteket.
 

Biblioteker med offentlig adgang:
Campus Holstebro. Biblioteket
Campus Horsens. Biblioteket
Pædagogisk Bibliotek i Skive
Campus Silkeborg. Biblioteket

Campus Aarhus C. Biblioteket

Biblioteker kun med adgang for VIA-ansatte og VIA-studerende:
Campus Randers. Pædagogisk-Sundhedsfagligt Bibliotek
Campus Viborg. Biblioteket
Campus Aarhus N. Studiebiblioteket
Studieværkstedet i Nørre Nissum

Adgang til elektroniske ressourcer
De fleste elektroniske ressourcer kan benyttes overalt i VIA, og de fleste af dem er tilgængelige gennem fjernadgang for ansatte og studerende.
På alle VIA Biblioteker er alle velkomne til at benytte de elektroniske ressourcer på stedet.

Bestilling af VIA Bibliotekers materialer
Bestillinger afgivet i bibliotekernes database ekspederes dagligt. Lånere afhenter selv de bestilte materialer.

Bestilling af materialer fra andre biblioteker
VIA Biblioteker modtager bestillinger på materialer de ikke selv har. De fleste materialer fremskaffes i løbet 1 -3 uger. Låneren får besked, så snart det bestilte er hjemkommet. Det skal dog bemærkes at VIA’s Aarhus-biblioteker henviser de studerende til selv at afhente materiale, der måtte være tilgængeligt på andre Aarhus-biblioteker.

31.01.2018/skc