• Dansk
  • English

PsycINFO

Databasen indeholder referencer til publikationer indenfor psykologi samt publikationer med psykologiske aspekter indenfor discipliner som medicin, psykiatri, sygepleje, sociologi, uddannelse, farmakologi, fysiologi, antropologi, økonomi og jura. Der er referencer til ca. 3 millioner artikler i 2.577 tidsskrifter tilbage til 1806 på 27 sprog. 99% af artiklerne er peer-reviewed. Indeholder desuden referencer til bøger og afhandlinger indenfor psykologi.

 
Adgang
Fra VIA adresser
Fjernadgang (Vælg VIA University College som din institution. Brug dit login til Studienet. Husk at angive hele mailadressen.)
 
Vejledning
 
 
Kontakt: Jette Greve Hougesen, jegh@via.dk