• Dansk
  • English

Nettet

De tekster/billeder/hjemmesider osv., der ligger på nettet, er beskyttet af ophavsretsloven. Det betyder at du som udgangspunkt skal indhente samtykke fra ophavsmanden af hjemmesiden, før du gør brug af den.

Men VIA har som anført her på de andre rubrikker, indgået en række aftaler, som medfører at du som studerende eller underviser kan anvende en del materialer, uden selv at skulle indhente tilladelse hertil fra ophavsmanden.

Du kan nedenfor læse om, hvilke former for brug du ifølge aftalen har ret til, uden samtykke fra ophavsmanden.

Digitalt materiale
Digitale materialer, som for eksempel eksterne hjemmesider, skal opfattes som værker på lige fod med andre former for værker.

Du må ikke lave kopier af hjemmesider uden ophavsmandens tilladelse. Hvis du er i tvivl så kontakt hjemmesidens ophavsmand og søg om tilladelse.

Skærmdumps fra andre sites
Du må gerne tage prints fra hjemmesider, ifølge VIA’s kopieringsaftale med Copydan Tekst & Node.

Links og dybe links
Der er som udgangspunkt intet problem ved at du linker til ”forsiden” af en andens hjemmeside, fx https://www.bibliotekerne.via.dk/. Hvis du henviser på denne måde (referencelinking), kan du skrive til modtagerne af din tekst, hvor de evt. finder konkrete informationer på denne anden hjemmeside. Dette er helt lovligt.

Hvis du derimod linker til en underside på en andens hjemmeside, fx https://www.bibliotekerne.via.dk/da/page/nettet, kaldes dette deeplinking. En dom fra EU Domstolen har i år 2014 fastslået, under hvilke 3 betingelser det er lovligt at deeplinke:

1)      Materialet skal være lagt lovligt på nettet. Det betyder altså, at du kan blive ansvarlig, hvis du fx linker til en video på Youtube, som er lagt ud, uden samtykke fra ophavsmanden.

2)      Der må ikke være tale om, at du omgår betalingsmure for licensbelagt materiale, gennem dit link. Fx har VIA indgået en licensaftaler med Infomedia, der gør at studerende og undervisere på skolens net, eller ved brug af brugernavn og adgangskode, kan læse artikler på deres hjemmeside. Hvis du kopiere linket til en artikel, og sender det til en tredjemand, vil denne person skulle angive sit brugernavn og kodeord, hvis han vil læse artiklen. Dette er helt lovligt. Men du må fx ikke forsyne linket med en mekanisme, der gør at modtageren af linket ikke skal skrive sit brugernavn og adgangskode, og dermed omgår login-funktionen, og Infomedias mulighed for at opkræve betaling.

3)      Linking må ikke foregår systematisk og heller ikke udnyttes kommercielt.

Creative Commons
Som det er beskrevet tidligere, har den, der lægger et materiale på nettet, oftest ophavsretten til dette. Nogle ophavsmænd lægger deres materialer ud på nettet under en Creative Commons-licens. Det er en rettighedsfraskrivelse, der går ud på, at du på nogle særlige betingelser må bruge materialer, uden at spørge ophavsmanden om lov først.

Alle, som har frembragt et værk, der kan beskyttes af ophavsretsloven, kan udgive det under Creative Commons. Formålet med at udgive et værk under CC-licenser er, at der er større mulighed for at værket kan blive brugt af andre. Der er seks valgmuligheder, hvis du vælger at offentliggøre dit værk under en CC-licens. Du skal tage stilling til følgende områder:

  • Skal der ske kreditering af dig som oprindelig ophavsmand, når værket bruges?
  • Er kommerciel brug af værket tilladt?
  • Er det tilladt at bearbejde værket?
  • Må værket kun deles på samme CC-licensvilkår? Må det deles på andre vilkår?

Du kan læse mere om CC-licenser på: https://creativecommons.dk/

Gode steder at søge efter kreativt arbejde med en Creative Commons licens er Google og Flickr.

Open Access
Open Access er en benævnelse man bruger om digitaliseret tekst eller andet materiale der publiceres online gratis og uden adgangsbegrænsning. Det kræver naturligvis ophavsmandens (fx forfatterens) samtykke, at en tekst udgives under Open Access.

I forskningssammenhæng arbejder man med Open Access ud fra to modeller: I eget repertoire (online-arkiv) og i forlagsarkiver med åben adgang for læsere.

Tekster hentet via Open Access kan bruges i e-læringssammenhænge, uden at der skal søges om tilladelse.

VIA er i færd med at udarbejde en politik for Open Access.