• Dansk
  • English

Links – hvis du vil vide mere

http://kopitilundervisning.dk/mellemlange-videregående-uddannelser
Kopieringsaftaler for professionshøjskoler

https://tekstognode.dk/
Hjemmeside for Copydan – Tekst og Node med information om ophavsretsregler, copydan aftaler og kopiering.

http://forskerportalen.dk
Forskerportalen henvender sig til forskere ved danske forskningsinstitutioner. Her kan du finde information om juridiske og etiske spørgsmål, som har betydning for forskning.
Forskerportalen er udviklet af Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA).

www.koda.dk
Komponistrettigheder i Danmark er en forening, der på vegne af komponister, sangskrivere og musikforlag repræsenterer danske og internationale ophavsrettigheder, når musik spilles i en offentlig sammenhæng - den såkaldte offentlige fremførelse - i Danmark, Grønland og Færøerne.

www.gramex.dk
Fællesorganisation for udøvende kunstnere og fremstillere af lydoptagelser. Gør krav på vederlag for offentlig fremførelse af lydoptagelser inden for det danske område, jfr. § 68 i Lov om ophavsret.

http://www.ncb.dk/index.html
NCB - Nordisk Copyright Bureau - er et nordisk-baltisk selskab, der i samarbejde med tilsvarende copyrightselskaber verden over administrerer rettighederne til indspilning og kopiering af musik på cd, dvd, film, video, nettet m.v. for komponister, sangskrivere og musikforlag.

http://ubva.dk/
UBVA står for Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde. UBVA er et udvalg under Akademikernes Centralorganisation, der varetager akademikeres interesser i relation til immaterialret, dvs. ophavsret, patentret, brugsmodelret, designret og varemærkeret.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=164796
Lov om ophavsret.


http://kum.dk/kulturpolitik/ophavsret/
På disse sider på Kulturministeriets hjemmeside finder du svar på spørgsmål inden for ophavsret, som fx hvad man må og ikke må vedrørende downloading fra internettet og kopiering af musik og film, og hvordan man håndterer ophavsret til ideer og til spil, film, bøger m.v.

Her finder du udkast til ansøgning om tilladelse til at bruge materiale, der er ophavsretsligt beskyttet.

Hvis du har brug for at bestille kompendier eller få skannet materiale til Studienettet kan du benytte dette link:
https://studienet.via.dk/sites/via/service/kopiogprint/default.aspx