• Dansk
  • English

Maskindirektivet

I maskindirektivet 2006/42/EC findes regelgrundlaget for de væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav til maskiner på europæisk plan. På siden findes desuden vejledning i anvendelse af maskindirektivet 2006/42/EF. Vejledning er oversat til Dansk.

Adgang
Fri adgang til Maskindirektivet
 

Dansk standards hjemmeside over maskinstandarder

Siden giver dig overblik over hvilke standarder, der vedrører CE-mærkning og maskindirektivet og dermed hvilke grundlæggende sundheds- og sikkerhedsmæssige krav som skal til for at maskiner kan markedsføres i EU.

Adgang
Fri adgang til maskinstandarder