• Dansk
  • English

Lyd

Musik og e-læring
Musik er beskyttet af ophavsretsloven. Bortset fra tilfælde, hvor du nøjes med at citere ganske lidt af et musikværk, skal du derfor have tilladelse, før du bruger musik i e-læringssammenhæng. Tilladelsen fås via KODA og Gramex.

Musik ved fester
Professionshøjskolernes Rektorkollegium har truffet aftale med KODA og Gramex om musikanvendelse ved fester, koncerter og filmforevisninger samt som baggrundsmusik. Undervisningsinstitutionerne skal senest 15 dage efter afholdelse af arrangementer med levende musik sende indberetning til KODA.

Lydoptagelse af undervisning
Se nedenfor under rubrikken ”optagelse af undervisningen”