• Dansk
  • English

Lokalplaner og kort

Nedenstående links er indgang til hurtigt at finde kommuneplaner, lokalplaner og kort for Horsens kommune. Kortene er detaljeret beskrevet, og viser fredede områder, råstofområder, luftfotos, baggrundskort og meget mere.  Desuden er der link til plansystem udarbejdet af Kort og Matrikelstyrelsen, som er en national indgang til lokal-og kommuneplaner i Danmark.

Adgang
Fri adgang til Horsens kommuneplaner
Fri adgang til kort over Horsens kommune
Fri adgang til Plansystem