• Dansk
  • English

Foreslå et indkøb

Du er som biblioteksbruger velkommen til at foreslå indkøb af bøger eller nye online ressourcer. I VIA Bibliotek imødekommer vi gerne begrundede ønsker til indkøb fra vores brugere.

Forslag til indkøb af online ressourcer og bøger skal videregives til dit lokale campusbibliotek. Find kontaktoplysninger her.

Som medarbejder i VIA kan du læse mere om VIA Biblioteks kriterier for indkøb her. Læs hele notatet her.

Anskaffelse af nye online resourcer - Læs hele dokumentet her.

 

Revideret 2020.06/mp.