• Dansk
  • English

Film og TV

Film og Tv-udsendelser er også beskyttet af ophavsretsloven. Du må derfor kun bruge film som e-læring og i undervisningen, hvis du har tilladelse hertil.

Som undtagelse hertil er der i ophavsretsloven givet mulighed for, at ganske korte klip fra film, kan gengives, uden særskilt tilladelse fra ophavsmanden.

Men der er herudover indgået en rammeaftale mellem Professionshøjskolerne og Copydan AVU-Medier, som giver tilladelse til brug af audiovisuelt materiale i undervisningen. 

Du kan nedenfor læse om, hvilke former for brug du ifølge aftalen har ret til, uden samtykke fra ophavsmanden.

Hvad giver aftalen ret til?
Rammeaftalen giver adgang til tv- og radioudsendelser fra mere end 70 danske og udenlandske tv-kanaler (tv-udsendelser, kortfilm, radioudsendelser, reklamefilm, musik, dokumentarfilm, mv.), fx DR, TV2, BBC og CNN. Du har således tilladelse til at bruge tv- og radioudsendelser fra de omtalte kanaler som led i undervisningen, uden at spørge ophavsmændene om lov, på baggrund af denne aftale.

Film leveret af Center for Undervisningsmidler (herefter omtalt CFU) er også tilladt til undervisningsbrug ifølge aftale med Copydan AVU-medier. Du har som underviser ret til at fremføre tv-udsendelser fra de omfattede tv-kanaler offentligt, når dette sker via CFU’s streaming-tjeneste (med WAYF- eller UNI-login). 

Du kan få adgang til udsendelserne her (https://www.bibliotekerne.via.dk/da/page/mit-cfu)

Optagelse af tv- og radioudsendelser
Du har ifølge aftalen ret til at optage tv- og radioudsendelser under visse betingelser, både på analoge og digitale medier:

  • Optagelserne skal foretages direkte fra radio/tv
  • Optagelserne skal være af forsvarlig teknisk kvalitet
  • Optagelserne må ikke ændres
  • Optagelserne skal enten foretages samt udvælges af Uddannelsesinstitutionen selv, eller af en af AVU-medier godkendt teknisk fremmed medhjælp
  • Optagelserne må kun opbevares til eget brug

Undtagelser
Du skal dog være opmærksom på, at aftalen ikke omfatter fjernsynsudsendte filmværker, som indgår i biografernes almindelige repertoire af spillefilm. Dette gælder, medmindre der ved udsendelsen i fjernsynet kun er benyttet en mindre del af værket. Denne del må du gerne gengive.

Hvis film skal lægges på Studienettet kræver det en tilladelse fra filmselskabet.

Links
Filmcentralen stiller spillefilm til rådighed gennem abonnement. Spørg dit lokale VIA Bibliotek, om det har købt adgang.

Du kan læse hele rammeaftalen mellem Professionshøjskolerne og Copydan AVU-medier her