• Dansk
  • English

Databaser og e-ressourcer

Her finder du en fagopdelt indgang til de databaser og e-ressourcer som VIA Bibliotek giver adgang til. Der vil både være betalingsdatabaser og udvalgte frit tilgængelige ressourcer på listerne. Ressourcer er udvalgt af de kontaktbibliotekarer, der arbejder med fagområdet.

Under hver database er der information om databasens indhold og hvordan du får fjernadgang. Ligeledes er der link til vejledninger og videotutorials.

Genveje til hyppigt brugte databaser:

Cinahl Complete PubMed Idunn Scopus APA PsycInfo ERIC ScienceDirect

 

 

Dekorativt billede