• Dansk
  • English

Digital kopiering

Udgangspunktet for digital kopiering er, at det kræver ophavsmandens samtykke.

Men Professionshøjskolerne har indgået en aftale med Copydan Tekst & Node, hvorefter du i nogen grad, uden at skulle indhente ophavsmandens samtykke, kan lave en digital kopi af ophavsretligt beskyttet materiale. Du kan nedenfor læse om, hvilke former for brug du ifølge aftalen har ret til, uden samtykke fra ophavsmanden.

Hvad er digital kopiering?
Der er tale om en digital kopi, hvor slutproduktet er digitalt, fx elektronisk tekstfil eller en skannet tekst. Du laver en digital kopi, når du downloader fra nettet, skanner en tekst eller kopierer vha. en cd- eller dvd-brænder.

Rammerne for digital kopiering
Du må til undervisningsbrug og til intern administrativ brug kopiere op til 20% af et materiale, dog højst 30 sider af samme materiale pr. studerende pr. halvår. Uanset værket størrelse, må du altid mindst kopiere 4 sider.

Du må gerne uploade kopier af materialet på password-beskyttet intranet, fx Studienettet.

Copydan-aftalen dækker ikke indgåede aftaler med andre leverandører, fx Infomedia eller internationale tidsskriftslicenser. Der henvises til betingelserne i de af leverandøren udstedte brugsvilkår. Generelt vil udgangspunktet være, at licensen er privat, og at du derfor ikke må lave digitale kopier til andet end privat brug.

Du kan læse mere om kopiering på følgende link: KOPIERINGENS HVEM - HVAD - HVOR

Hvad må du ikke lave en digital kopi af?
Du må ikke lave en digital kopi af aviser og avisartikler, men du må derimod printe dem ud fra internettet, eller kopiere dem analogt, dvs. i kopimaskinen.

E-bøger, som sælges kapitelvis må ikke kopieres digitalt. Du kan tjekke om den e-bog, du påtænker at kopiere sælges kapitelvis på Tekst og Node. Det er et krav, at e-bøgerne skal være købt til undervisningsbrug. En licens du har købt privat, må ikke anvendes til at lave digitale kopier til undervisningen.

Copydan-aftalen omfatter ikke tilladelse til at lave digitale kopier fra andre licens-baserede fora, som Professionshøjskolerne har købt adgang til. Dette gælder fx adgangen til Infomedia. Der henvises til de konkrete betingelser i abonnementsaftalen.

Intern administrativ brug
Du må som udgangspunkt ikke kopiere digitalt til intern administrativ brug. Analog kopiering er tilladt, og dette kan ske gennem kopiering på kopimaskine, eller print af digitalt materiale.

Som undtagelse hertil må du gerne fremstille digitale kopier til intern administrativ brug, hvor det er til brug for fx PowerPoint eller interaktive tavler. Undtagelsen gælder dog ikke for aviser, og PowerPoint-præsentationen må ikke senere gøres tilgængeligt for brugerne, ved fx at blive lagt ud på Studienettet. Inden du bruger undtagelsen, skal du dog tjekke om ophavsmanden har nedlagt et særligt forbud mod en sådan brug. Dette kan ske på www.tekstognode.dk/nf

Du må som underviser eller studerende ikke sende digitalt kopierede materiale til de studerende (eller din underviser) eller til dine medstuderende pr. mail el. lign.

Husk
Du er forpligtet til at sørge for, at der på det kopierede materiale fremgår materialets titel, ophavsmand og udgivelsesår.

Du kan læse rammeaftalen med Copydan Tekst og Node her