• Dansk
  • English

Billeder

Udgangspunktet for brug af andres billeder er, at det kræver ophavsmandens samtykke. Dette gælder både malerier, fotografier og lignende. Det betyder, at du som udgangspunkt skal have et samtykke fra skaberen af billedet eller fotografen, for at gøre brug af dette.

 

 

Men der er indgået en aftale mellem professionshøjskolerne og VISDA - Visuelle Rettigheder Danmark, som giver dig tilladelse til at bruge isolerede digitale og analoge (trykte) billeder i undervisningen på professionshøjskolerne. Du kan nedenfor læse om, hvilke former for brug du ifølge aftalen har ret til, uden samtykke fra ophavsmanden.

 

Hvilke billeder?
Tilladelsen vedrører for det første billeder, der ikke fremstår i sammenhæng med tekst, eller billeder som oprindeligt var gengivet sammen med tekst, men hvor teksten ikke tages med. Billeder, der fremstår i sammenhæng med tekst, er undergivet aftale med Copydan Tekst og Node. Du kan læse mere om disse under rubrikken ”Tekst”.

 

Hvad må du?
Du kan fx bruge de digitale billeder du finder på internettet ved at downloade dem til din computer, bruge dem i din PowerPoint i forbindelse med undervisningen eller lægge dem på Itslearning. Du må også lave kopier af analoge billeder fra bøger, artikler eller postkort, og overføre dem til PowerPoints eller til Itslearning. 


Billeder ved upload til fx UC Viden
Du må anvende billeder i interne videnregistreringssystemer til undervisningsbrug, f.eks. i professionshøjskolernes UC Viden. Du skal blot vælge at gemme dit projekt i UC Viden som internt tilgængeligt, hvis det indeholder billeder, som er ophavsretsligt beskyttet. Det er afgørende at billederne kun deles i systemer, der er beskyttet af passwords, og hvor kun undervisere og studerende fra Professionshøjskolerne har adgang.

 

Hvis du deler noget, der indeholder billeder på andre hjemmesider, må du sørge for enten at få rettighederne hertil gennem aftale med den der har lavet billederne, eller at fjerne billederne og andet ophavsretligt beskyttet materiale fra det, du vil dele.

Husk

Ved brug af billeder, såvel som andre værker, har du en pligt til tydeligt at nævne/påføre ophavsmandens navn, samt kilden, hvorfra billedet er taget (fx fra en bog/hjemmeside el.lign.) 

Derudover skal du huske, at du generelt ikke må ændre væsentligt i værket, medmindre at det originale værk ikke kan genkendes bagefter.

 

Du kan læse mere om undervisningsaftalen her  link til webside: https://visda.dk/vilkaar-for-institutioner/