• Dansk
  • English

Academic Search Premier

Multidisciplinære database indenfor alle fagområder, f.eks. Antropologi, Humaniora, Naturvidenskab, Psykologi, samfundsvidenskab.
Indeholder artikler i fuldtekst fra mere end 3100 tidsskrifter, herunder næsten 2700 peer-reviewed titler.
Udover den fulde tekst er der indeksering og abstracts for mere end 8500 tidsskrifter.

Adgang
Fra VIA adresser
Fjernadgang (Vælg VIA University College som din institution. Brug dit login til MitVIA. Husk at angive hele mailadressen.

Vejledning
Hent vejledning

Kontakt: Grethe Kristensen, grkr@via.dk

08.03.2023